Zomerschool VMBO Maastricht in volle gang

16.08.18
Deze week is voor de tweede keer de zomerschool van start gegaan op het VMBO Maastricht, waar twee maanden geleden honderden leerlingen te horen kregen dat hun diploma ongeldig was. Interim-bestuurder Jan Rijkers verwacht dat het grootste deel van de 356 leerlingen alsnog eind augustus hun diploma krijgt.Per dag komen zo'n tachtig leerlingen naar de school om te oefenen
Deel bericht
(advertentie)

Slob weerlegt kritiek op predicaat Excellent

16.02.19
Minister Slob is het niet eens met kritiek op het predicaat Excellent voor scholen en ziet geen aanleiding iets te veranderen in het beoordelingstraject.Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (Groen Links) had gevraagd of leerlingen en leraren meer inspraak kunnen krijgen in het huidige beoordelingskader van de jury Excellente Scholen. Die vraag was gebaseerd op kritiek van het LAKS.
Deel bericht

Aantal leerplichtigen dat langdurig thuis zit opnieuw gestegen

16.02.19
Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, is opnieuw gestegen. Vorig schooljaar waren het er bijna 4500, een jaar eerder nog iets meer dan 4200. Deze zog. thuiszitters hebben uiteenlopende problemen. Ze zijn bijvoorbeeld gepest, hebben fysieke of psychische problemen, zijn net in Nederland komen wonen of zijn met justitie in aanraking gekomen.
Deel bericht

Betrokken docenten zien hun school ten onder gaan [Opinie]

15.02.19
Paul Gerbrands, historicus en oud-docent, vindt dat de directies van megascholen alles accepteren van leerlingen en hun ouders, maar laten leraren in de kou staan. Aangemoedigd door de royale medewerking van de directie aan het grensverleggend gedrag van ouders zagen ook leerlingen hun kans schoon.
Deel bericht

Klimaat-kaartspel om scholieren klimaatbewust te maken

15.02.19
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het lespakket Duurzame Dilemma’s gelanceerd. Dit is een kaartspel voor alle niveaus van het VO, waarmee op een prikkelende en interactieve manier aandacht wordt besteed aan klimaatkeuzes. In het kaartspel staan twee thema’s waaraan het waterschap werkt centraal: Duurzaam Doen en Klimaat Actief!
Deel bericht

In onderwijs heeft ruim 70 procent vast contract

15.02.19
Van de mensen die in het onderwijs werken, heeft bijna 71 procent een vast contract. Dat is ruim 10 procent boven het gemiddelde van alle sectoren. Uit de Flexbarometer van onder andere het CBS blijkt ook dat ruim 17 procent van de mensen in het onderwijs een flexibel contract heeft. Het gemiddelde van alle sectoren is wat dit betreft bijna 23 procent.
Deel bericht

Kinderen onderzoeken 'De Wauw! factor' op Erasmus Universiteit

15.02.19
Honderden kinderen maken de komende maanden kennis met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Woensdag zaten de eerste honderd leerlingen uit het Bao en VO in de collegebanken. Ze kregen op de campus Woudestein het college 'De Wauw! factor’ van mediaprofessor Jeroen Jansz, over wat tv-series, gaming en social media zo leuk maakt.
Deel bericht

Lhbt-leeslijst moet bij scholier begrip kweken voor anders-zijn

15.02.19
Op Valentijnsdag is een nieuwe lhbt-georiënteerde literatuurlijst gelanceerd door de Leescoalitie en homobelangenorganisatie COC Nederland. De lijst is te vinden op de site Queerboeken.nl en moet scholieren via literatuur meer empathie bijbrengen voor lhbt-jongeren. Het is mogelijk om op verschillende categorieën te zoeken, zoals jongen-jongen, meisje-meisje en gender.
Deel bericht

Schooladvies na eindtoets groep 8 „niet werkbaar” volgens middelbare scholen

15.02.19
Een verlaat schooladvies is voor middelbare scholen „onwerkbaar.” Ze hebben de tijd tussen de aanmelding en het nieuwe schooljaar nodig, blijkt uit een belronde. De waarde van het schooladvies is volgens de directeur een stuk hoger dan de resultaten van de eindtoets.In het schooladvies wegen we resultaten van eerdere Cito-toetsen mee, maar ook concentratie en de manier van huiswerk maken.
Deel bericht

Minister vindt niets over doorbetalen stakers

15.02.19
Onderwijsminister Slob hanteert wat betreft het doorbetalen van stakende leraren op de staking op 15 maart vooralsnog dezelfde lijn als tijdens de onderwijsstakingen van vorig jaar. Toen zei Slob dat doorbetaling van stakende leraren niet verboden was, maar ook dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van salaris aan stakende werknemers goedkeurde.
Deel bericht

Leerling die ‘pornodocent’ filmde wacht schorsing, corvee of nakomen: ‘filmen mag niet’

14.02.19
De leerling die op het Staring College een docent filmde terwijl hij porno keek in de klas, krijgt straf omdat filmen in de klas verboden is. In het protocol staat dat leerlingen in de klas geen beeldopnamen mogen maken, gebruiken en verspreiden. Welke sanctie volgt is nog niet duidelijk. De school heeft de strafmaatregel nog niet bepaald. Het onderzoek naar het incident is nog niet afgerond
Deel bericht

Griep slaat toe in Zeeland, kwart van leerlingen ziek op Goese Lyceum

14.02.19
De griepgolf heeft z'n weg gevonden in Zeeland. Op het Goese Lyceum zijn momenteel ruim vierhonderd van de zestienhonderd leerlingen ziek. Ook twaalf docenten zitten ziek thuis. Drie daarvan probeerden vanochtend weer aan het werk te gaan, maar voelden zich nog zo slecht dat ze weer huiswaarts keerden.
Deel bericht

Nieuwe dashboards Nuffic brengen internationalisering van scholen in kaart

14.02.19
Nuffic heeft een aantal dashboards ontwikkeld, waarin schoolbestuurders, schoolleiders, docenten en andere geïnteresseerden kunnen zien welke scholen in Nederland bezig zijn met internationalisering en met welke netwerken en activiteiten zij actief zijn. Dit kan hen helpen de regionale samenwerking te zoeken rond internationalisering en dit op de eigen school zo verder te brengen.
Deel bericht

Utrecht komt met actieplan tegen lerarentekort

14.02.19
Utrecht komt met een pakket aan maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Zo moeten er meer mogelijkheden komen om nieuwe docenten binnen een school op te leiden en wil de gemeente leraren voorrang geven op de woningmarkt. Het aantal onvervulbare vacatures op basisscholen zal binnen vijf jaar verdriedubbeld zijn naar 113 fulltime banen; in het VO naar 71.
Deel bericht

Pionieren op de eerste tienerschool in Gorinchem: steeds meer belangstelling voor 10-14 onderwijs

14.02.19
Kinderen van groep 7 en 8 zitten samen in een klas en leerlingen van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs in een andere lokaal. Beide groepen hebben een vaste leergroepbegeleider die de hele dag aanwezig is en de kinderen de meeste lessen geeft. Kinderen van 13 en 14 jaar krijgen daarnaast vakspecialisten die onderwijs geven in bijv. Natuurkunde of Duits.
Deel bericht

Dagbesteding als vervolgonderwijs leerlinge in kwetsbare positie

14.02.19
De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland willen leerlingen en ex-leerlingen van het PrO en het VSO de mogelijkheid van dagbesteding aanbieden als een vervolgopleiding. Hiermee willen ze jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt extra persoonlijke ontwikkeling bieden met mogelijk een toekomst naar (beschut) werk. Volgend jaar wordt bekeken of de nieuwe aanpak werkt.
Deel bericht

Twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, minister zit ermee in zijn maag

14.02.19
Er komen twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door Turkije. Het Nederlandse kabinet zit ermee in zijn maag. Er is geen zicht op wat er op die scholen gebeurt, maar het is niet mogelijk om ze te verbieden. Wel komt er een onafhankelijk onderzoek naar alle scholen die door andere landen worden gefinancierd.Ze kunnen de integratie kan belemmeren.
Deel bericht

Veel schoolbesturen houden loon in tijdens stakingsdag

14.02.19
Veel schoolbesturen zullen hun onderwijspersoneel niet doorbetalen als ze op 15 maart het werk neerleggen. Dat blijkt uit een oproep van de AOb via sociale media waarop meer dan vijfhonderd reacties binnenkwamen. “We staan sympathiek tegenover het doel van de staking, maar we steunen het middel niet”
Deel bericht

Waar zijn grootste risico’s op onderwijsachterstanden?

14.02.19
Het ministerie van OCW en het CBS hebben online kaarten gemaakt waarop tot op wijkniveau te zien is waar de grootste risico’s zijn op onderwijsachterstanden. Deze zijn gemaakt in het kader van de nieuwe verdeling van het onderwijsachterstandengeld over de gemeenten. Het doel daarvan is dat het geld evenwichtiger wordt verdeeld.
Deel bericht

Overzicht financieringsmiddelen voor professionalisering geactualiseerd

13.02.19
Ook dit jaar zijn er weer verschillende (financiële) middelen beschikbaar voor de professionalisering van zittend onderwijspersoneel. Zowel onderwijsinstellingen als individuele docenten en onderwijsmedewerkers kunnen hier aanspraak op maken.
Deel bericht

Uiterlijk 1 november aanvragen subsidie cultuureducatie

13.02.19
Scholen in het vmbo, VSO en PrO kunnen tot en met 1 november subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Per project is tussen de 10.000 en 50.000 euro beschikbaar. De school draagt minimaal hetzelfde bedrag bij. De subsidie is voor projecten van maximaal drie schooljaren, waarbij in minstens twee ervan activiteiten plaatsvinden.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)