Internetconsultatie afschaffen lerarenregister

06.12.18
Tot 1 januari kunt u reageren op de online internetconsultatie over het wetsvoorstel voor afschaffing van het lerarenregister. Het wetsvoorstel komt van de Tweede Kamerleden Peter Kwint van de SP en Roelof Bisschop van de SGP. Zij vinden het niet verstandig vast te houden aan het lerarenregister zoals dat vorm krijgt in de Wet beroep leraar.
Deel bericht
(advertentie)

Eerste Kamer stemt in met register onderwijsdeelnemers

21.02.19
Na een kort debat stemde de Eerste Kamer dinsdag 19 februari in met het wetsvoorstel Register onderwijsdeelnemers waarmee de verschillende registers van onderwijsdeelnemers binnen hetzelfde wettelijke kader gaan vallen. Hierdoor zou duidelijker moeten worden welke gegevens waarvoor gebruikt mogen worden.
Deel bericht

Verandering van onderwijs pure noodzaak [Opinie]

21.02.19
De leerlingen van nu moeten straks antwoorden gaan geven op vragen die we nog niet kennen. Om hen daarop goed voor te bereiden is een revolutie in het onderwijs nodig. Volpompen met kennis, en degene die alles het beste kan reproduceren, wordt beloond met het hoogste cijfer. Maar de nieuwe samenleving vraagt andere vaardigheden, andere antwoorden.
Deel bericht

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

21.02.19
Vanaf maandag 4 maart t/m donderdag 18 april kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit het po, vo en mbo Ondersteuningsaanbod aanvragen.
Deel bericht

Docent die porno keek op school Lochem mocht terugkeren, maar ‘wilde zelf niet’

21.02.19
De docent die bijna twee weken geleden porno keek in de klas op het Staring College in Lochem, keert niet meer terug voor de klas. Van het schoolbestuur had hij terug mogen keren. Maar de docent koos zelf om weg te blijven. Er is een regeling getroffen met hem. Hij is nu met vervroegd pensioen. Dat zegt Nico Woonink, bestuurder bij het Staring tegen de Stentor.
Deel bericht

Ondanks krimp groeit het lerarentekort in het voortgezet onderwijs

21.02.19
Ook al daalt het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, toch ontstaat in heel Nederland de komende vijf jaar een lerarentekort. Volgens Centerdata loopt dat op tot ruim duizend fulltime banen. Het grootst worden de problemen in de stad Utrecht. In totaal gaat het om iets meer dan duizend voltijdbanen, waarvoor geen bevoegde leraren kunnen worden gevonden
Deel bericht

8th grade: overtuigende coming-of-age film

20.02.19
Kayla Day (13) zit in de brugklas en staat op het punt naar de middelbare school te gaan. Tijdens een slotbijeenkomst op haar school worden de prijswinnaars van de school bekendgemaakt. Kayla is fysiek geen schoonheid, ze heeft nogal wat babyvet en acne. Nadat onder andere het knapste meisje en de ...
Deel bericht

Toch maar leraar worden? 'Begin eerst eens bij een jeugdvoetbalteam'

20.02.19
Tijdens een bezoek aan een open dag, die hij met zijn dochter bezocht, wist Michiel het zeker: hij wilde zich laten omscholen tot docent. Na een carrière als wetenschappelijk uitgever staat hij nu voor de klas als natuurkundedocent, op een Haagse middelbare school.Ga een tijdje aan de slag bij een jeugdvoetbalteam, dan merk je snel genoeg of het je ligt om met kinderen om te gaan.
Deel bericht

Porno kijkende leraar mag niet terugkomen op school Lochem

20.02.19
De docent die bijna twee weken geleden porno keek in de klas op het Staring College in Lochem, keert niet meer terug voor de klas. De school heeft met de docent een regeling getroffen. De schorsing van de man is opgegeven en hij gaat binnenkort met pensioen.Tot die tijd verricht hij geen werkzaamheden voor de school.
Deel bericht

Maak werk van recht op inclusief onderwijs

20.02.19
Defence for Children roept onderwijsminister Slob op om werk te maken van echt inclusief onderwijs.De organisatie vindt dat het huidige onderwijssysteem niet strookt met het recht op inclusief onderwijs, afgeleid uit het Europees sociaal Handvest.
Deel bericht

Lelystad telt meeste leerlingen die al maanden thuis zitten

20.02.19
In Lelystad gingen vorig schooljaar vijf op de duizend leerlingen al langer dan drie maanden niet naar school, in totaal 64 leerlingen. Daarmee telt deze gemeente relatief gezien de meeste ‘thuiszitters‘ van Nederland. Den Haag telt 4,6 thuiszitters op duizend leerlingen en Rotterdam 2,3. Dat blijkt uit gegevens van het Ministerie van Onderwijs.
Deel bericht

Gemeente Alphen/Rijn zet in op sociale veiligheid op voortgezet onderwijs

19.02.19
Burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Han de Jager ondertekenden samen met VO-scholen, Halt en het OM het convenant Schoolveiligheid. Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en –vaardigheden op, ze ontmoeten ook andere jongeren en leren hoe de samenleving in elkaar zit. Wat zijn de gebruikelijke normen, waarden en omgangsvormen die de leerlingen meekrijgen?
Deel bericht

Verleden van migranten moet meer nadruk krijgen in geschiedenisles

19.02.19
In de geschiedenisles moet meer aandacht komen voor internationale geschiedenis, zodat Nederlandse ontwikkelingen in een breder perspectief staan en ook leerlingen met een migrantenachtergrond zich kunnen vinden in het onderwijs. Daarvoor pleit de vakvereniging van geschiedenisleraren (VNG Kleio).
Deel bericht

Educatieboeren richten pijlen op pubers

18.02.19
Platform Boerderij Educatie Nederland ziet kansen om naast basisscholieren leerlingen van het voortgezet onderwijs naar boerderijen te trekken. Boerderijeducatie kan volgens de boeren een goede aanvulling zijn op bijvoorbeeld de schoolvakken economie, techniek, biologie, aardrijkskunde en verzorging.
Deel bericht

Onderwijsprijs voor tussenjaar van Stedelijk Gymnasium Nijmegen

18.02.19
SGN werd afgelopen week winnaar van de Gelderse voorronde van de Nationale Onderwijsprijs voor Intermezzo: een tussenjaar voor leerlingen die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. In deze tussenklas zitten leerlingen die klaar zijn met de lesstof van groep 8, maar die wat betreft hun gedrag nog te jong zijn voor de brugklas.
Deel bericht

Staring College rondt onderzoek af: deze week duidelijkheid over porno kijkende docent

18.02.19
Het Staring College maakt halverwege de week duidelijk hoe het verder gaat met de docent die in de klas porno keek en de leerling die dit filmde. Vrijdag rondde de school het onderzoek naar de gebeurtenissen af.
Deel bericht

Onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren

18.02.19
Onderzoekster Gaby de Lijster-van Kampen is sinds 2011 bezig geweest met haar promotie-onderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Een van de belangrijkste conclusies is dat Benzies & Batchies gebruikt kan worden om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te voorkomen. Met elkaar in gesprek gaan blijkt cruciaal en effectief.
Deel bericht

VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's

18.02.19
Middelbare scholen dreigen te verdwijnen in zeker tien krimpregio's in het oosten van Nederland, Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland, waarschuwt de VO-raad. Oorzaak is het afnemend aantal leerlingen in die gebieden. De vrees van de VO-raad is dat leerlingen in de periferie straks meer dan 20 kilometer moeten reizen voor voortgezet onderwijs.
Deel bericht

Stiekem gefilmd worden in de klas: 'Ik heb nu een andere baan'

18.02.19
Geen docent zit er op te wachten: stiekem door een leerling gefilmd worden in de klas en vervolgens op internet belachelijk worden gemaakt. Toch gebeurde het de laatste tijd een paar keer. Leraar Hans belandde zelfs op Dumpert. "Een groepje meiden staarde mij de hele tijd aan met hun telefoon in de hand."
Deel bericht

School moet eigen leerling geheim gunnen [Opinie]

17.02.19
Hoe kan de privacy van een leerling gewaarborgd worden als zij niet eens hun cijfer voor zichzelf mogen houden? Leerlingen hebben het recht om zelf te bepalen wanneer zij hun ouders inlichten over een voldoende of onvoldoende. Voorheen kregen onze ouders alleen cijfers te horen als wij dit vertelden óf als de rapporten werden uitgereikt. De privacy van de huidige leerlingen wordt aangetast.
Deel bericht

Gemeente Lelystad gaat lerarentekort te lijf met actieplan

17.02.19
De gemeente Lelystad heeft een actieplan gemaakt om het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs te lijf te gaan. Voor de maatregelen voor wat betreft het primaire onderwijs werkt men samen met Dronten, voor wat betreft het voortgezet onderwijs met Almere.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)