Het hele onderwijs gaat staken: ‘Te veel staken werkt averechts’

10.01.19
In heel Nederland legt onderwijspersoneel op 15 maart het werk neer. Eerdere stakingen kregen steun en leverden geld op, maar te veel staken kan de publieke opinie keren.
Deel bericht
(advertentie)

Hoe houd je jonge leraren in het onderwijs?

16.06.19
Om ‘knaloverspannen’ van te worden. Zo omschrijft Yvette (58), lerares op de Geert Groote School in Amsterdam, de werkomstandigheden van beginnende leerkrachten op haar school. Ouders zijn volgens haar veeleisender geworden, door het lerarentekort kunnen docenten eigenlijk niet meer ziek thuisblijven en van begeleiding was op haar school tot voor kort nauwelijks sprake.
Deel bericht

Wonderleerling Ruben: van speciaal onderwijs naar slagen op het vwo

16.06.19
Hij begon op het speciaal basisonderwijs, stroomde vanaf de mavo in één keer door naar het vwo en nu heeft hij zijn vwo-diploma gehaald op het Anna van Rijn College in Nieuwegein. Na de zomer begint Ruben van Wijk (19) uit IJsselstein aan een nieuwe uitdaging: scheikunde én farmacie studeren aan de Universiteit Utrecht. ,,Mijn droom komt uit.”
Deel bericht

Omstreden Haga Lyceum spant kort geding aan tegen de Staat

16.06.19
Het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam spant donderdag een kort geding aan tegen de Staat in verband met een nog niet gepubliceerd rapport van de onderwijsinspectie. Wat de eis in de dagvaarding is, wil directeur Söner Atasoy nog niet zeggen. Dat wordt dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat volgens Atasoy niet om een verbod op publicatie.
Deel bericht

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

15.06.19
Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven en minister Slob ingestemd om vanaf 2020 doorlopende leerroutes vmbo-mbo in te richten. Scholen mogen de leerroutes zelf vormgeven. Zo kan het voor een deel van de jongeren passend zijn om vanuit een vmbo-school deze opleiding te volgen.
Deel bericht

Thuisnabij onderwijs van essentieel belang voor het platteland

15.06.19
De P10, het samenwerkingsverband van 20 grote plattelandsgemeenten, vraagt aandacht voor thuisnabij onderwijs op het platteland als essentieel onderdeel van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. De P10-gemeenten maken zich grote zorgen over de daling van het aantal leerlingen en de onbedoelde negatieve herverdeeleffecten voor het voorgezet onderwijs.
Deel bericht

Calvijn College maakte meerdere fouten, inspectie heeft meer tijd nodig

15.06.19
Examens van meerdere vakken op het Calvijn College in Amsterdam zijn mogelijk niet geregistreerd of zelfs nooit gemaakt. De onderwijsinspectie doet daar dit weekend aanvullend onderzoek naar. "We gaan dit weekend keihard aan de slag. Maandagochtend, als we contact hebben gehad met de inspectie, weten we meer,"aldus de school. De 77 leerlingen moeten dus nog wachten.
Deel bericht

Oproep: vul de enquête Curriculum.nu in

15.06.19
Steun jij als leerkracht, docent of schoolleider de visie voor het toekomstig curriculum? En kan/wil je aan de slag met de grote opdrachten en bouwstenen uit het conceptvoorstel van het ontwikkelteam? Deze vragen komen terug in de enquête van de kunstvakverenigingen.
Deel bericht

Vmbo in Amsterdam vergeet één toets van schoolexamen

15.06.19
Het is nog niet duidelijk of 77 vmbo-examenleerlingen van het Calvijn College in Amsterdam zijn geslaagd. Het blijkt dat ze één toets van het schoolexamen niet hebben gemaakt. De school meldt dat het een opdracht betreft voor het vak Engels die voor 2,5 procent meetelt voor het eindcijfer. Volgens de school zijn de eindtermen van deze opdracht door andere schoolexamens voldoende getoetst.
Deel bericht

Docent van het jaar: ‘Ze zijn heel mondig. En hun leven is volwassener’

14.06.19
Lucelle Deneer (45), docent van het jaar, ziet zichzelf als ondernemer en haar leerlingen als klanten. „Als ik winst wil behalen, moet ik zijn waar zij rondhangen. Facebook was mijn klaslokaal.” Een dag per week werkt ze thuis aan de ontwikkeling van een telefoon-app voor examenleerlingen. Ze vroeg en kreeg daarvoor subsidie en begeleiding van het Lerarenontwikkelingsfonds.
Deel bericht

Chemokuren en eindexamen krijgen 16-jarige Tessa niet klein

14.06.19
De 16-jarige Tessa heeft een bewogen jaar achter de rug. Ze hoorde dat ze kanker had, vond haar droom, haalde haar eindexamen vmbo-t én ze genas. Net als heel schoolgaand Nederland zit Tessa vol zenuwen te wachten op de uitslag. Het duurt te lang, zegt ze tegen haar moeder. Intussen nadert minister Slob samen met Tessa’s mentor en de coördinator van het Maris College het huis van de familie.
Deel bericht

Onderwijs anders organiseren? Eerst goede visie!

14.06.19
Het anders organiseren van het onderwijs vereist om te beginnen een goede visie. Daarnaast moet er voldoende tijd en draagvlak onder het personeel voor zijn. Dat blijkt uit een verkenning die het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion in het VO heeft laten uitvoeren. Met een andere organisatie van het onderwijs willen scholen hun leerlingen beter voorbereiden op de toekomst.
Deel bericht

Mooiste foto komt van Metzo-leerling

14.06.19
De Metzo College leerling Marijn Beretta (13) uit Doetinchem heeft de fotowedstrijd gewonnen die door de Onderwijsraad was uitgeschreven in verband met het honderdjarig jubileum. Marijn maakte de winnende foto met een mobieltje. Zijn 'echte fototoestel' was thuis.Als prijs krijgt Marijn, samen met veertien andere leerlingen van het Metzo College een masterclass fotografie.
Deel bericht

Lerarencollectief krijgt van OCW tijdelijke steun

13.06.19
Het lerarencollectief krijgt tijdelijk ondersteuning van het ministerie van OCW. De steun is alleen bedoeld voor het opstarten van het collectief. Uiteindelijk moet het door leraren zelf worden betaald, meldt minister Arie Slob aan de Tweede Kamer.
Deel bericht

Brochure ‘Omgaan met armoede op scholen’

13.06.19
De ministeries van OCW en Sociale Zaken hebben de brochure Omgaan met armoede op scholen gepubliceerd. In deze brochure staan voorbeelden van hoe scholen omgaan met armoede in gezinnen. Een van de scholen die wordt belicht, is openbare scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam. Deze school staat ouders met geldzorgen bij met drie financiële coaches.
Deel bericht

Eva ging van vmbo direct naar vwo.

13.06.19
Van cum laude slagen op het vmbo direct door naar het vwo. De 18-jarige Eva Dyadko uit Zwolle maakte de opmerkelijke overstap drie jaar geleden en slaagde vandaag voor haar vwo-diploma. Maar spijt van haar tijd op het vmbo heeft ze nooit gehad. Nee, ik had dit gewoon nodig. ,,Het heeft me gevormd als leerling én als mens.”
Deel bericht

Raad van State: dolk sikhs terecht verboden op school in Vlaardingen

13.06.19
Een scholengemeenschap in Vlaardingen heeft een leerling in 2016 terecht geweigerd om een rituele dolk te dragen op school. De vader van de leerling had het verbod aangevochten, maar de Raad van State heeft het beroep verworpen. Hoewel het verbod de leerling in zijn vrijheid van godsdienst beperkt, vindt de raad de veiligheidsregels op school belangrijker.
Deel bericht

Tim slaagt met zeven tienen en zes negens

13.06.19
Gymnasiast Tim van Dijk, leerling van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, heeft zijn eindexamen gehaald met gemiddeld een 9,5 op de eindlijst. Tim, die woont in Oeffelt, haalde zeven keer een 10 en zes keer een 9. Hij deed net als alle andere leerlingen in acht vakken examen, maar volgde dit examenjaar veel meer vakken dan vereist: 13.
Deel bericht

Een kind heeft rust nodig op school, net als wij op kantoor

13.06.19
Net zoals het voor volwassenen niet gezond is om in een veel te druk kantoor te zitten, is het voor kinderen niet goed om in een veel te drukke, grote ruimte te zitten op school. Toch is dat de trend in het onderwijs. Erik Meester maakt zich daar zorgen over. Hij schreef me dat het namelijk de trend is dat er steeds meer ‘leerpleinen’ bijkomen in het onderwijs.
Deel bericht

Gelijke kansen voor alle kinderen

13.06.19
Een brede brugklas, liefst van meer jaren, zodat de keuze voor het onderwijsniveau voor een kind later valt. Amsterdam wil graag dat meer scholen dit aanbieden. Kinderen van verschillende niveaus zitten dan langer bij elkaar in de klas. Dat is leerzaam voor alle kinderen. Bovendien hebben ze langer de tijd om zich te ontwikkelen voordat hun onderwijsniveau vaststaat.
Deel bericht

Fransman wordt nieuwe bestuursvoorzitter LVO

12.06.19
De Fransman Eugène Bernard is voor vijf jaar benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Hij is op dit moment nog voorzitter van de raad van bestuur van de Brabantse onderwijskoepel Ons Middelbaar Onderwijs. Daavoor was hij onder meer directeur van de bètafaculteit van de Universiteit Utrecht en directeur bedrijfsvoering bij de TU Eindhoven.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)