CBS: Relatief weinig openstaande vacatures in onderwijs

15.05.19
Het aantal openstaande vacatures in het onderwijs is in het eerste kwartaal toegenomen tot 7500. Dat is een toename van 400 vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar.
Vergeleken met andere sectoren valt het met het aantal openstaande vacatures in het onderwijs nog wel mee.Het CBS keek ook naar de groei van het aantal banen. In het onderwijs kwamen er 2000 banen bij.
Deel bericht
(advertentie)

MR Utrechtse school zegt vertrouwen op in bestuur

19.07.19
De medezeggenschapsraad van de School voor persoonlijk onderwijs in Utrecht heeft het vertrouwen opgezegd in het schoolbestuur. De Onderwijsinspectie onderzoekt onder andere signalen die over de school zijn binnengekomen.De Utrechtse school is een van de vijf middelbare scholen voor persoonlijk onderwijs die zijn opgericht door filosoof en econoom Micha van Denderen.
Deel bericht

KKC-leerling Sudais: 'Onderwijs is bron van persoonlijke groei'

19.07.19
Onderwijs is de bron van persoonlijke groei, aldus Sudais Moulawizadeh, die op zijn achtste vanuit Afghanistan in Amstelveen kwam wonen. Op woensdag 12 juni behaalde hij zijn Havo-diploma op het Keizer Karel College. Laat niemand je wijsmaken dat je droom te hoog gegrepen is. Jullie zijn de ruggengraat van de samenleving. Mijn docenten staan aan de basis van mijn succes.
Deel bericht

Kinderen met gescheiden ouders zitten na vakantie met vragen

18.07.19
"Wat moet ik doen als mijn ouders slecht over elkaar praten?" Met dit soort vragen blijven kinderen van gescheiden ouders vaak achter na de zomervakantie. Waar ze normaal een halve week bij de ene ouder doorbrengen, moeten ze nu drie weken hun andere ouder missen. Van zes bevraagde kinderhulporganisaties, geven er vier aan dat er meer jongeren hulp zoeken rond de vakantieperiode
Deel bericht

Extra geld voor krimpscholen lijkt ‘sigaar uit eigen doos

17.07.19
Wij gaan ervan uit dat de minister extra geld ter beschikking stelt. En niet dat het neerkomt op een herverdeling van het bestaande budget. Het kan niet zo zijn dat de sector zelf de kosten voor laatste scholen moet ophoesten, aldus een woordvoerder VO-raad. Ik durf niet te zeggen dat dit voorstel een sigaar uit eigen doos is, maar een beetje somber ben ik wel. (Van Hattum, Stg AchterhoekVO)
Deel bericht

Slob raadt leraren af via uitzendbureau te werken

16.07.19
Onderwijsminister Slob raadt leraren af om via een uitzendbureau te gaan werken. Zijn advies is ‘om voor een duurzaam dienstverband te kiezen’. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen van Kirsten van den Hul van de PvdA. Haar vragen aan de minister volgden op een artikel van de Algemene Onderwijsbond over de beginnende leerkracht Donny Stumpel.
Deel bericht

Mogelijk meer subsidie voor zij-instromers

16.07.19
De onderwijsministers Slob en Van Engelshoven onderzoeken of er meer subsidie kan komen voor zij-instromers. Het aantal subsidieaanvragen voor zij-instromers neemt fors toe. Vorig jaar is voor bijna 1000 zij-instromers subsidie verstrekt. Dit jaar lag het aantal aanvragen tot de zomervakantie al boven de 1100. Het betekent wel dat het huidige budget niet toereikend is.
Deel bericht

Miljoenen extra voor scholen krimpregio's

16.07.19
Middelbare scholen die kampen met een dalend aantal leerlingen krijgen er extra geld bij. Onderwijsminister Slob maakt de komende jaren tot 48 miljoen euro vrij om te zorgen dat er ook in de plattelandsregio’s een school in de buurt blijft.Ik wil dat regio’s een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren dat bestand is tegen krimp en tegelijk goed en bereikbaar is.
Deel bericht

Op vakantie? Nee, de schoolbanken weer in!

15.07.19
Niet iedereen zit erop te wachten. Is de vakantie net begonnen, moet je meteen de schoolbanken weer in. Voor tientallen Friese middelbare schoolkinderen is dat de realiteit. Ze moeten anderhalve week extra naar school om ervoor te zorgen dat ze niet blijven zitten. De zomerscholen zijn weer begonnen. Wij kijken rond op een van die scholen.
Deel bericht

Hoe de overgang van de middelbare school anders kan: een tienerschool in Zevenbergen

15.07.19
Het Markland College voert 'verkennende gesprekken' met basisscholen in Zevenbergen om te kijken of de overgang tussen de onderwijsvormen beter kan. Dat leerlingen er moeite mee hebben, zien we op drie vlakken. Het cognitieve deel, dus de inhoud van de vakken, het metacognitieve, dat wil zeggen de planningsvaardigheden van de leerlingen, en de betrokkenheid van de ouders.
Deel bericht

Slob positief over voortgang sectorakkoorden

14.07.19
Leraren in het primair en voortgezet onderwijs maken meer gebruik van ICT en digitaal lesmateriaal. Dat is een positieve ontwikkeling voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage over de sectorakkoorden voor het PO en VO. In het PO zien we positieve ontwikkelingen op het vlak van uitdagend onderwijs
Deel bericht

DUO bereikt mijlpaal: 10 miljoenste diploma in diplomaregister opgenomen

14.07.19
In dat register kan iedereen zijn eerder behaalde diploma’s inzien en gratis downloaden. Het opgeslagen document is vervolgens rechtsgeldig en heeft dezelfde waarde als het originele diploma. Met een paar muisklikken kan iedereen zijn eigen diploma opvragen, downloaden en doorsturen naar bv. een nieuwe werk
Deel bericht

Wethouder: ‘Bestuur Haga op weg naar uitgang’

14.07.19
Verbaasd was Moorman niet door de kritiek van de Onderwijsinspectie op het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum. Ze wist ook al dat directeur Atasoy de maxima uit de Wet normering topinkomens als uitgangspunt hanteert. We hebben met alle islamitische basisscholen een uitstekende relatie. Onze zorgen over het Haga Lyceum hebben er niets mee te maken dat het een islamitische school is
Deel bericht

Voortgezet onderwijs vaak meer dan 12 kilometer fietsen

13.07.19
Achterhoek VO heeft een boekje samengesteld dat de gevolgen van de krimp van het aantal leerlingen letterlijk in kaart brengt. De commissie Dijkgraaff gaf in maart jongstleden aan dat voortgezet onderwijs op meer dan 12 kilometer fietsafstand niet wenselijk is. Op de kaartjes is te zien dat grote delen van het land, vooral het Noorden en Zeeland, niet aan de 12 kilometer-norm voldoen.
Deel bericht

Startschot bouw nieuwe internationale school

13.07.19
Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst is donderdag het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe internationale school in Almere. Het pand gaat onderdak bieden aan de International Primary School (basisonderwijs) en International School Almere (middelbaar onderwijs). In eerste instantie is er ruimte voor 700 leerlingen, later voor 1000 scholieren.
Deel bericht

Ook geen schoolgebouw meer als Haga-bestuur niet opstapt

13.07.19
Als het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam niet plaatsmaakt voor een nieuw bestuur, verliest de middelbare school ook zijn gebouw. Wethouder Marjolein Moorman (PvdA), verantwoordelijk voor onderwijs, zegt de huisvesting te stoppen op het moment dat onderwijsminister Arie Slob stopt met het financieren van de school.
Deel bericht

De vrije school bestaat honderd jaar en trekt steeds meer leerlingen

12.07.19
De inspectie heeft zo haar bedenkingen bij de groei.Ze ziet graag dat scholen kinderen klaarstomen voor de arbeidsmarkt en hun de mores van het burgerschap bijbrengen. Onderwijs moet bovendien de talenten van alle leerlingen tot bloei laten komen. Vrije scholen zouden hun succes op deze gebieden beter moeten meten. Probleem: ze hanteren een andere definitie van onderwijssucces.
Deel bericht

Leerling mag beelden van docent in de klas niet via internet delen

12.07.19
Leerlingen mogen niet zomaar beelden delen, bijvoorbeeld via internet, waarop een docent te herkennen is. Ook is het niet toegestaan om in het geheim filmpjes te maken van een les of om beeldmateriaal te verspreiden dat bedreigend of beledigend is voor de leraar. Er is een uitzondering: de privacywetgeving is niet van toepassing wanneer een filmpje is bedoeld voor privédoelen
Deel bericht

Scholieren de dupe van vakantiedienstregeling OV

12.07.19
Scholieren komen veel te vroeg of te laat op school, doordat vervoerder Arriva sinds deze week al met minder bussen in de Achterhoek rijdt. Dit terwijl de schoolvakantie in de regio pas over een dikke week begint, op 22 juli. Kas (14) uit Zelhem komt dagelijks te laat op school
Deel bericht

Slob: geldkraan dicht als bestuur Haga Lyceum niet opstapt

12.07.19
Het kan niet zo zijn dat het interne toezicht niet op orde is en ook het burgerschapsonderwijs niet op orde is. De advocaat van het bestuur zegt dat het oordeel van de inspectie inhoudelijk niet klopt en dat het besluit van Slob op onjuiste gronden is genomen. Het bestuur weigert daarom op te stappen en gaat in beroep bij de bestuursrechter.
Deel bericht

Slob wil nieuw bestuur Haga Lyceum na openbaar worden inspectierapport

12.07.19
Minister Slob van Onderwijs vindt dat het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam moet opstappen en plaats moet maken voor een nieuw bestuur.Al met al voldoet het bestuur niet aan "essentiële waarden voor goed onderwijs" en is er geen vertrouwen dat het huidige bestuur aan de herstelopdrachten zal voldoen, schrijft de inspectie.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)