Stoppen we kinderen te snel in een hokje?

11.06.19
Vmbo, havo of vwo. Al op jonge leeftijd scheiden we leerlingen van elkaar. Zijn ze theoretisch of toch meer praktisch? En komen ze niet op het gewenste niveau, dan krijgen ze bijles. Spraakmakers zoekt uit of we kinderen niet te snel in hokjes stoppen.
Deel bericht
(advertentie)

Blog | Webcam-lessen als middel om het lerarentekort tegen te gaan?

23.09.19
De Volkskrant bevatte onlangs een artikel over de inzet van ‘webcam-lessen’ als middel om het lerarentekort tegen te gaan. Het artikel portretteerde onder meer een wiskunde-docent die vanuit Hoensbroek als zzp-er les gaf aan een 6 VWO-klas uit Gouda.
Deel bericht

Een pop-up museum door uw leerlingen

23.09.19
Uw leerlingen die zelf een pop-up-museum openen; tijdens de Nationale Museumweek kan het! Meld u aan en misschien opent uw museum tussen 13 en 26 april 2020 haar deuren. Het pop-up-museum is een ervaring die niet alleen de leerlingen verrijkt, maar ook hun ouders en de stad(swijk). Meld uw school vóór 1 oktober aan. Uiterlijk 1 november hoort u of u mee kunt doen.
Deel bericht

Voorlichting en info over omgang met social media en sexting is voldoende

23.09.19
In de gemeente Hardenberg bestaan al verschillende initiatieven om jongeren op een verantwoorde wijze te laten omgaan met digitale communicatie, zoals het theaterprogramma Whatsappening en het project De Gezonde School. Ook houden jeugdagenten wekelijks spreekuren op de scholen voor VO. Vanaf het voorjaar van 2020 het Mobiele Media Lab van Politie Nederland.
Deel bericht

Scholen besteden extra geld niet aan leraren

22.09.19
Middelbare scholen hebben de afgelopen twee decennia een steeds kleiner deel van hun budgetten aan docenten uitgegeven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.In de genoemde periode heeft de overheid de uitgaven aan het onderwijs opgeschroefd, maar het aandeel dat naar lerarensalarissen ging, is gedaald van 65 procent in 1998 naar 57 procent in 2016.
Deel bericht

Rechtbank met leerlingen moet conflicten op Leeuwarder scholen oplossen

21.09.19
Voor het eerst op het Stedelijk Gymnasium en het Leeuwarder Lyceum kunnen de leerlingen vanaf vrijdag op school zelf conflicten oplossen met behulp van een jongerenrechtbank. Dertig scholieren van de twee middelbare scholen worden geïnstalleerd als jongerenrechter. Dat gebeurt op officiële wijze bij de rechtbank Noord-Nederland in Leeuwarden.
Deel bericht

Geef het onderwijs terug aan wie het toebehoort

21.09.19
[opinie] De auteur van dit artikel is Eef Eerdmans, woonachtig in Eindhoven en oud-leraar Engels. Hij vindt dat het onderwijs voor de zoveelste keer met een vernieuwing opgezadeld wordt, in plaats van de problemen op te lossen. De oplossing daarvoor moet namelijk komen uit een onderwijsbestel dat al lang over zijn houdbaarheidsdatum heen is.
Deel bericht

Scholieren verspreiden kinderporno op WhatsApp, school boos

21.09.19
In een WhatsApp-groep van leerlingen van het Dendron College in Limburg zijn pornografische afbeeldingen van kinderen aangetroffen. Dat heeft de school in een brief aan de ouders laten weten. Volgens een woordvoerder hebben de leerlingen van de onderbouw ontzettend veel spijt van hun acties. Zulke afbeeldingen zijn natuurlijk verschrikkelijk.
Deel bericht

Slob: Met extra onderwijsgeld kunnen bonussen en toelages worden uitgekeerd

21.09.19
Het eenmalige extra geld dat het onderwijs door het kabinet in het vooruitzicht is gesteld, kan uitgegeven worden aan bonussen waarmee de grote steden leraren kunnen lokken uit gebieden waar het lerarentekort minder nijpend is. Volgens Slob kan dat incidentele geld beter niet in de cao worden gestoken, maar naar de scholen zelf gaan.
Deel bericht

School niet betrokken bij aanpak radicalisering

20.09.19
Scholen in Arnhem zijn niet of nauwelijks betrokken bij de aanpak van radicalisering. Het ontbreekt docenten aan tijd en bestuurders zijn bang voor imagoschade. ,,Vooral de onwil van bestuurders van scholen om iets te doen aan de aanpak radicalisering vind ik kwalijk", zei onderzoeker Scot Douglas.na stevig aandringen kregen we van slechts tien scholen een reactie.
Deel bericht

Leraar in spe kan de weg niet vinden

20.09.19
Deeltijders en zij-instromers van lerarenopleidingen zien door de bomen het bos niet meer. Kom daarom met een studentvriendelijk overzicht van het aanbod, adviseert de Onderwijsinspectie. Een kwart van de studenten die aan een lerarenopleiding begint, volgt niet het ‘reguliere pad’. Voor hen moet er één loket per regio komen waar zij met al hun vragen terecht kunnen.
Deel bericht

Klimaatstaking valt niet onder stakingsrecht

20.09.19
Werknemers die op 27 september meedoen aan de klimaatstaking in Den Haag, kunnen dat in principe niet onder werktijd doen. Dat kan namelijk worden beschouwd als werkweigering, met in het uiterste geval ontslag tot gevolg. In het Europees Sociaal Handvest staat dat werknemers stakingsrecht hebben in het geval van een belangengeschil met hun werkgever.
Deel bericht

Scholenwedstrijd Nederland-Duitsland: 75 jaar vrijheid

19.09.19
Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan de tweede Nederlands-Duitse scholenwedstrijd van de Euregio Rijn-Waal. Het motto is ’75 jaar vrijheid – leven in de grensregio’
Deel bericht

We willen technische vakken minder eng maken

19.09.19
De Nieuwe Veste in Coevorden krijgt escaperoom en gaat reality-brillen uitdelen. Om interesse voor de techniek op te wekken is door de overheid een subsidie beschikbaar gesteld van 1 miljoen euro. De komende vier jaar investeren we in twee zaken. Enerzijds willen we het aanbod van keuzevakken aantrekkelijk maken voor het PO en VO.
Deel bericht

Geen geld naar onderwijs is cruciale misser

19.09.19
Het is een "cruciale misser" dat het kabinet niet investeert in het primair en voortgezet onderwijs, zegt CNV Onderwijs in reactie op de miljoenennota."We zien geen substantiële investeringen in de urgente problemen voor het onderwijs. Het kabinet geeft wel aan te willen investeren in een kenniseconomie, maar dan moet de basis wel op orde zijn.
Deel bericht

NU.nl lanceert een nieuwswebsite voor kinderen

19.09.19
Kinderen komen tegenwoordig vaker in aanraking met nieuws dan vroeger. Toch zijn er weinig plekken online waar het nieuws speciaal voor hen gemaakt wordt. Daarom komt NU.nl met NUjunior en checkNU: nieuwsmerken speciaal voor kinderen en jongeren.
Deel bericht

Burgerschap moet men leren op school, maar ook zien in de praktijk

19.09.19
De vraag is, hoe we er voor kunnen zorgen dat de betrokkenheid van jongeren en jongvolwassenen bij de politiek weer toeneemt. Belangrijk is dat men de opgedane kennis als volwassene kan toepassen.
Deel bericht

Groot gezondheidsonderzoek Drentse jongeren

18.09.19
GGD Drenthe onderzoekt dit najaar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het VO. Er doen 25 scholen mee. Ouders, verzorgers en leerlingen ontvangen informatie over het onderzoek via school. De leerlingen vullen de vragenlijst tijdens een lesuur op school anoniem in.
Deel bericht

Ouders willen in zomer kortere schoolvakantie

18.09.19
De meeste ouders willen dat de lange zomervakantie in het onderwijs wordt teruggebracht naar vier weken, met daarbij twee flexibele vrije weken. Dat meldt ouderorganisatie BV Familie.Uit een enquête blijkt dat de combinatie van werk en gezin ouders veel stress geeft gedurende de zes weken zomervakantie. Vier weken is wel genoeg, vinden zij.
Deel bericht

Helft Nederlanders wil meer geld voor onderwijssalarissen

18.09.19
Iets meer dan de helft van de Nederlanders (52 procent) wil dat geld uit het begrotingsoverschot gaat naar de salarissen van het onderwijspersoneel, de zorg en de politie. Dat blijkt vandaag uit een peiling van Ipsos in opdracht van NOS. Ipsos noemt het onderwijs een thema dat ‘in de lift zit’. Meer mensen vinden dat een belangrijke kwestie
Deel bericht

Aantal zieke leraren op middelbare scholen groeit opvallend hard

17.09.19
Het aantal docenten op middelbare scholen dat zich ziek meldt, groeit opvallend hard. Jarenlang schommelde het percentage werktijd dat door ziekte verloren ging rond de vijf procent, vorig jaar was dat al 5,6 procent. Volgens VO in Ontwikkeling is er meer aan de hand.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)