Onderzoek naar anders organiseren en de impact op leraren

12.06.19

Door het onderwijs anders te organiseren verwachten scholen hun leerlingen het beste voor te kunnen bereiden op het vervolgonderwijs, hun toekomstige baan en de maatschappij. Voion heeft een verkenning laten uitvoeren naar het anders organiseren van het onderwijs en de impact op het personeel.

De inzichten en voorbeelden bieden inspiratie aan scholen wat betreft organisatorische condities en consequenties voor leraren en personeelsbeleid.

Grote tevredenheid door betrokkenheid en eigenaarschap
Een andere organisatie van het onderwijs heeft op verschillende manieren gevolgen voor het personeel. Docenten hebben een breder perspectief omdat zij intensiever bezig zijn met onderwijsontwikkeling, leerdoelen en leerlijnen, en vaak vakoverstijgend en interdisciplinair werken. In het algemeen is er meer en intensievere samenwerking tussen docenten, wat inspirerend is, maar ook het nodige vraagt van docenten. Docenten zijn tevreden met hun werk en halen er veel voldoening uit doordat ze betrokkenheid en eigenaarschap ervaren.

Opbrengsten voor het onderwijs
In de praktijk blijkt dat een andere wijze van organiseren een positief effect heeft op de tevredenheid en motivatie van leerlingen. Ook is de relatie tussen leerlingen en het personeel op scholen sterker geworden. Of de leerresultaten van de leerlingen ook beter zijn dan op de gemiddelde school in het voortgezet onderwijs, is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Het antwoord is onder andere afhankelijk van het type leerresultaat dat wordt bekeken. Vaak kijken anders organiserende scholen naar andersoortige leerresultaten dan scholen die het onderwijs nog frontaal organiseren. Een andere opbrengst heeft te maken met de aantrekkelijkheid van de school; op veel anders organiserende scholen zijn de leerlingaantallen toegenomen.

Deze opbrengsten zijn geen vanzelfsprekendheid voor anders organiserende scholen. Zelf wijzen zij op o.a. de volgende succes- en knelpunten als het gaat om het anders organiseren van onderwijs:
• Het belang van een goede visie;
• voldoende tijd voor het innovatieproces en
• draagvlak onder het personeel en personeelsleden die het innovatieproces mee willen helpen ontwikkelen.

Tien schoolportretten
Wilt u als school zelf aan de slag met het anders organiseren van het onderwijs? Het onderzoeksrapport bevat tips voor scholen die hun onderwijs anders (willen gaan) organiseren. Ook worden van tien scholen de aanpak, gevolgen en opbrengsten van het anders organiseren beschreven. Lees hun schoolportretten ter inspiratie.

Anders organiseren?
De afgelopen jaren zien we dat steeds meer scholen het onderwijs anders organiseren. Voion helpt scholen zich verder te ontwikkelen tot professionele organisaties waar een ontwikkelingsgerichte cultuur heerst van gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en van onderling vertrouwen. Dit rapport biedt actuele en relevante inzichten over de impact van anders organiseren op leraren. Om scholen verder te ondersteunen is Voion bezig met de ontwikkeling van een stappenplan op basis van de geleerde lessen uit het onderzoek. Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Over het onderzoek
Het onderzoek ‘Anders organiseren? Teamwork!’ is in opdracht van Voion uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en het CAOP met als doel actuele en relevante inzichten op te leveren over de impact van anders organiseren op leraren. In de voorbereiding van het onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. Het belangrijkste onderdeel van het onderzoek is de casestudy bij tien vo-scholen. Het onderzoeksrapport bevat:
• beweegredenen van vo-scholen om het onderwijs anders te organiseren
• de wijze waarop scholen het onderwijs anders organiseren
• de gevolgen van anders organiseren voor leraren t.a.v. de inhoud van het werk en verantwoordelijkheden, samenwerking en regelruimte, tevredenheid, professionele ontwikkeling en aantrekkelijkheid van het beroep
• de opbrengsten voor leerlingen en betrokkenheid en draagvlak van personeel
• tips uit de praktijk
• 10 schoolportretten ter inspiratie
Deel bericht
(advertentie)

Kolderdag geschrapt vanwege dronken leerlingen

26.06.19
Het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam schaft de kolderdag af. Reden daarvoor is dat leerlingen op die dag veel alcohol drinken. Bij een ongeluk op de kolderdag in april raakte een leerling zwaargewond. Het Erasmiaans Gymnasium meldt volgens RTV Rijnmond dat het nodig is ‘een drastische cultuurverandering in de omgang met alcohol te forceren’.
Deel bericht

Zwitserse scholieren willen drie maanden vakantie: ‘Dat is wel erg lang’

26.06.19
Zwitserse scholieren hebben een oproep gedaan de zomervakantie drie maanden te laten duren, omdat het al zo vroeg in de zomer zo heet wordt. Zij kijken onder meer naar het voorbeeld van buurland Italië (vakantie van juni tot half september) Nederlandse scholieren zijn minder enthousiast over zo'n lange zomervakantie. ‘Drie maanden is wel héél lang.
Deel bericht

Netwerk van gemeenten, onderwijs en politie beschermt jongeren

26.06.19
Gemeenten, voortgezet onderwijs en politie in West-Friesland gaan nog intensiever samenwerken om te zorgen dat scholen een veilige leeromgeving zijn. Ze hebben nieuwe afspraken gemaakt om overlast, crimineel gedrag en vandalisme te voorkomen en elkaar te helpen bij zorgvragen van leerlingen en hun ouders.
Deel bericht

Inzending Educatieve Parel 2019 geopend

25.06.19
Wie ontwerpt de beste les en wint de Educatieve Parel 2019? De inzending voor deze educatieve prijs is vanaf vandaag geopend. Het thema is dit jaar 'Macht is kracht', net als voorgaande jaren maatschappelijk relevant, actueel en geschikt voor zoveel mogelijk schoolvakken en leeftijdscategorieën; van aardrijkskunde tot wiskunde en van kleuters tot gymnasiasten. Inzenden kan tot 1 oktober.
Deel bericht

Inspectie neemt rijkste instellingen onder de loep

25.06.19
De Onderwijsinspectie gaat de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden met de grootste financiële reserves per sector onder de loep nemen. Doordat besturen te voorzichtig begroten en hun inkomsten onderschatten, zijn de reserves elk jaar verder aangegroeid. ‘Het lijkt erop dat de reserves bij veel besturen niet in verhouding staan tot de ree?le risico’s die zij lopen’, schrijft Slob.
Deel bericht

Blog | De opmars van het Maak Onderwijs

25.06.19
Maak Onderwijs (MO) of Making Education is de laatste jaren aan een sterke opmars in het Nederlandse onderwijs begonnen. De onderwijsmakers zijn praktische, enthousiaste  mensen die vooral graag met hun enthousiaste leerlingen aan de gang gaan. Je zult ze daarom misschien minder zien polderen in d...
Deel bericht

Examenuitslag Calvijn College bekend: 50 geslaagd, 26 herkansingen

25.06.19
De inspectie stelde vast dat bij 68 leerlingen toetsresultaten ontbraken. Zij moesten gezamenlijk 180 toetsen inhalen. De 26 leerlingen die nog niet zijn geslaagd, doen de komende dagen herkansingen. De jongeren krijgen daarbij extra ondersteuning van de school, zoals extra lesdagen en examentrainingen.
Deel bericht

Nedersaksisch op school toegestaan

25.06.19
De huidige Nederlandse onderwijswetgeving staat al sinds jaar en dag toe dat er op basisscholen les in het Nedersaksisch gegeven wordt. Havo- en vwo-scholen kunnen er zelfs voor kiezen Nedersaksisch als vak op te nemen in de vrije ruimte. Toch gebeurt dit zelden tot nooit.
Deel bericht

Zet sportboek of strip op verplichte leeslijst voor scholieren: ‘Lezen kan zoveel leuker’

25.06.19
Om jongeren meer én langer aan het lezen te krijgen, moeten scholen de verplichte leeslijst flink vernieuwen en kunnen boekverslagen de prullenbak in. Zo kan lezen weer leuk worden, concluderen de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur in een advies. ‘De beruchte verplichte leeslijst zorgt vaker voor afhakers dan voor een groei van het aantal lezers.’
Deel bericht

AOb heeft zichzelf buitenspel gezet, zegt Slob

25.06.19
De AOb heeft geen rol meer bij de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort. Daar heeft de bond zelf voor gekozen, meldt onderwijsminister Slob in antwoord op vragen de PvdA.Maar het is volgens Slob de keuze van de AOb zelf geweest om niet langer deel te nemen aan het overleg. Met de andere partijen zijn wij constructief verder gegaan met de aanpak.
Deel bericht

Vwo-leerlingen Hyperion: ‘Wij willen gelijke kansen’ [opinie]

25.06.19
In een open brief aan de Amsterdamse schoolbesturen spreken vier vwo-leerlingen hun wens uit dat die besturen zich harder maken voor gelijke kansen. Ook al is het verschil in kwaliteit van onderwijs heel duidelijk tussen de witte school van ons buurmeisje, de zwarte school waar onze nicht heen gaat en de gemengde school waar wij les hebben. toch zeggen wij niets.
Deel bericht

School kan zelf tropenrooster instellen

25.06.19
Schoolbesturen kunnen zelf besluiten of ze vanwege de hitte een tropenrooster instellen. Voorwaarde is wel dat het minimumaantal lesuren per schooljaar wordt gehaald. Er is wettelijk gezien geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel regelt de wet dat medewerkers – en in het onderwijs natuurlijk ook leerlingen – veilig en gezond kunnen werken.
Deel bericht

Maak ruimte voor passende zorg [opinie]

24.06.19
Als onderdeel van de vernieuwing gaat in 2014 het speciaal onderwijs op de schop. Leerkrachten reageren meteen kritisch: kwetsbare leerlingen zouden het kind van de rekening worden. Want het begeleiden van een dergelijk kind vergt nu eenmaal meer zorg en aandacht. En dat is een beetje lastig, als een docent al een klas met 25 of meer leerlingen heeft.
Deel bericht

Nieuw platform helpt kinderen met aandoening verhaal te doen voor de klas

24.06.19
Nederland kent officieel een nieuw nationaal platform dat kinderen met een aandoening ondersteunt bij het vertellen van hun verhaal in de klas. Acht patiëntenverenigingen hebben samengewerkt aan dit unieke project. [ https://www.weetwatikheb.nl/ ]. Op weetwatikheb.nl vinden bezoekers informatie en materialen, speciaal gemaakt voor kinderen met een van de deelnemende aandoeningen. .
Deel bericht

Productiviteit onderwijs veel lager dan in 1980

23.06.19
De politiek is steeds bereid de portemonnee te trekken, zonder de consequenties daarvan goed onder ogen te zien. Daardoor is de productiviteit van het onderwijs sterk afgenomen. Dat meldt IPSE Studies. De prestaties (het aantal leerlingen en de toegevoegde waarde per leerling) groeien echter niet mee. De productiviteit van het onderwijs neemt daardoor af.
Deel bericht

Slob: ‘Beeld over passend onderwijs te negatief’

23.06.19
Veel mensen hebben dat aangegeven in het ‘vertelpunt’ waar iedereen zijn ervaringen kwijt kon. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang en evaluatie van passend onderwijs. Slob schrijft dat in veel regio’s echte samenwerking tot stand is gekomen tussen scholen onderling en ook met de (jeugd)zorg.
Deel bericht

Op veel scholen maandag tropenrooster: 'Niet normaal, zo vroeg'

23.06.19
Er staat een hittegolf voor de deur en dus nemen scholen maatregelen. Veel kinderen en hun ouders kregen vrijdag opeens te horen dat er maandag een heus tropenrooster van kracht is.Als ouders geen opvang hebben omdat ze bijvoorbeeld moeten werken, is de school verplicht alternatieve opvang aan te bieden.
Deel bericht

Slob: ‘Van eindtoets naar doorstroomtoets’

22.06.19
Het kabinet wil van de eindtoets een doorstroomtoets maken. Minister Slob : Gelijke kansen voor leerlingen zijn belangrijk en de eindtoets moet op den duur minder bepalend worden. Uiteindelijk moet het makkelijker zijn om in de eerste klassen van het VO nog te wisselen van niveau. De PO-Raad is positief dat haar standpunten over de langere termijn zijn overgenomen door de minister.
Deel bericht

Onderwijsraad wil input voor advies over artikel 23

22.06.19
Wat vindt u van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs? De Onderwijsraad wil het graag van u horen! Tot 15 september kunt u input leveren voor een advies aan het kabinet. De Onderwijsraad verkent welke betekenis dit (openbaar en bijzonder onderwijs op gelijke basis door de rijksoverheid betaald) heeft in onze tijd, bijvoorbeeld met betrekking tot segregatie (hokjesscholen).
Deel bericht

Educatieve keuzedagen niet bedoeld als extra vakantie

22.06.19
Educatieve keuzedagen zijn geen verkapte vakantiedagen. Dat benadrukt onderwijsminister Slob in antwoord op kritische vragen hierover van GroenLinks. Scholen die experimenteren met educatieve keuzedagen, zijn hier positief over. De keuzedagen bieden ruimte voor differentiatie, spelen in op persoonlijke interesses van leerlingen en stimuleren een bredere blik op de wereld en de samenleving.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)