Symen (13) had een angststoornis

18.06.19
Iedereen is weleens bang, bijvoorbeeld om ergens naartoe te gaan of omdat je een spreekbeurt moet geven. Dat is heel gewoon. Bij sommige kinderen gaat dat bang zijn nog verder. Zo ver, dat je niet meer normaal kunt leven en zelfs in paniek raakt. Symen van 13 had daar ook een tijd last van.
Deel bericht
(advertentie)

Hoe houdbaar is artikel 23 nog?

23.07.19
Art. 23 van de grondwet maakt het al ruim honderd jaar mogelijk om een school op religieuze of levensbeschouwelijke basis of met een specifieke pedagogische grondslag te beginnen. Als er wordt voldaan aan kwaliteitseisen en er genoeg animo voor is, moet de overheid zulke scholen financieren – zoals dat ook bij openbare scholen gebeurt. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
Deel bericht

Reddingsbrigade over verdrinkingen: meer aandacht voor zwemmen op scholen

23.07.19
Vorig jaar verdronken er in Nederland 112 mensen, een stevige toename ten opzichte van 2017: 85. Het verbaast de Reddingsbrigade niet. De organisatie waarschuwt regelmatig voor de risico's van zwemmen en het springen in vaarwegen.Eind juni kwam de brigade in Nederland in een week tijd al 700 keer in actie. Dertig keer redden ze iemand uit het water, waarbij drie levensbedreigende situaties waren.
Deel bericht

‘Striktere regels voor burgerschap tasten vrijheid van onderwijs aan’

22.07.19
Het plan om het vak burgerschap aan te scherpen, schuurt met de vrijheid van onderwijs, vindt hoogleraar Paul Zoontjes. Hij is voorstander van het aanscherpen van de wet omdat het scholen helpt bij het nadenken over hun missie. Doordat de scholen steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, zullen scholen voor bijzonder onderwijs hun unieke plek langzaam kwijtraken.
Deel bericht

In deze landen is een lerarenoverschot, kan Nederland daar iets van leren?

22.07.19
In bijvoorbeeld Finland, Spanje en Singapore zijn er veel meer mensen die leraar willen worden dan dat er vacatures zijn.Kunnen we in Nederland iets leren van deze landen om meer leraren aan te trekken en te behouden? In Finland hebben leraren hoog aanzien en relatief veel vrijheid in de manier waarop ze lesgeven.
Deel bericht

Wie bepaalt hoe leerlingen goede burgers worden?

22.07.19
Het heeft iets grappigs, zegt oud-Kamerlid Kraneveldt. De man die als onderwijswoordvoerder van de CU dertien jaar geleden kritisch was over een voorstel om burgerschap als vak verplicht te stellen op scholen, wil nu dezelfde wet aanscherpen. Hij wil in een nieuwe wet op nemen dat scholen in elk geval aandacht besteden aan ‘de basiswaarden van een democratische rechtsstaat’.
Deel bericht

Stichting van het Onderwijs: schrap structurele bezuinigingen

20.07.19
De werkgevers- en werknemersorganisaties van de Stichting van het Onderwijs roepen de onderwijsministers opnieuw in een brief op extra middelen vrij te maken voor onderwijs. Dit in het kader van de presentatie op Prinsjesdag van de Rijksbegroting 2020. Doordat scholen minder geld hebben voor bv. personeelskosten, zullen bestaande problemen als het lerarentekort nog verder verergeren.
Deel bericht

Nieuw erkende Gezonde School-activiteiten Relaties en seksualiteit

20.07.19
Onlangs verschenen drie nieuwe Gezonde School-activiteiten in de activiteitendatabase op de website van Gezonde School. Het gaat om: Vlaggensysteem (Sensoa), (Voor: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo); Living Loving (Weerbaar in seksualiteit), (voor vo);en Be-loved (Weerbaar in seksualiteit), (ook voor vo)
Deel bericht

Pop-up museum door jouw leerlingen

20.07.19
Jouw leerlingen die zelf een pop-up-museum openen; tijdens de Nationale Museumweek kan het! Meld je aan en misschien opent jullie museum tussen 13 en 26 april 2020 zijn deuren. Het pop-up museum is een ervaring die niet alleen de actieve leerlingen verrijkt, maar ook de andere scholieren, hun ouders en de stad(swijk). De school wordt gekoppeld aan een museum in de buurt.
Deel bericht

MR Utrechtse school zegt vertrouwen op in bestuur

19.07.19
De medezeggenschapsraad van de School voor persoonlijk onderwijs in Utrecht heeft het vertrouwen opgezegd in het schoolbestuur. De Onderwijsinspectie onderzoekt onder andere signalen die over de school zijn binnengekomen.De Utrechtse school is een van de vijf middelbare scholen voor persoonlijk onderwijs die zijn opgericht door filosoof en econoom Micha van Denderen.
Deel bericht

KKC-leerling Sudais: 'Onderwijs is bron van persoonlijke groei'

19.07.19
Onderwijs is de bron van persoonlijke groei, aldus Sudais Moulawizadeh, die op zijn achtste vanuit Afghanistan in Amstelveen kwam wonen. Op woensdag 12 juni behaalde hij zijn Havo-diploma op het Keizer Karel College. Laat niemand je wijsmaken dat je droom te hoog gegrepen is. Jullie zijn de ruggengraat van de samenleving. Mijn docenten staan aan de basis van mijn succes.
Deel bericht

Kinderen met gescheiden ouders zitten na vakantie met vragen

18.07.19
"Wat moet ik doen als mijn ouders slecht over elkaar praten?" Met dit soort vragen blijven kinderen van gescheiden ouders vaak achter na de zomervakantie. Waar ze normaal een halve week bij de ene ouder doorbrengen, moeten ze nu drie weken hun andere ouder missen. Van zes bevraagde kinderhulporganisaties, geven er vier aan dat er meer jongeren hulp zoeken rond de vakantieperiode
Deel bericht

Extra geld voor krimpscholen lijkt ‘sigaar uit eigen doos

17.07.19
Wij gaan ervan uit dat de minister extra geld ter beschikking stelt. En niet dat het neerkomt op een herverdeling van het bestaande budget. Het kan niet zo zijn dat de sector zelf de kosten voor laatste scholen moet ophoesten, aldus een woordvoerder VO-raad. Ik durf niet te zeggen dat dit voorstel een sigaar uit eigen doos is, maar een beetje somber ben ik wel. (Van Hattum, Stg AchterhoekVO)
Deel bericht

Slob raadt leraren af via uitzendbureau te werken

16.07.19
Onderwijsminister Slob raadt leraren af om via een uitzendbureau te gaan werken. Zijn advies is ‘om voor een duurzaam dienstverband te kiezen’. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen van Kirsten van den Hul van de PvdA. Haar vragen aan de minister volgden op een artikel van de Algemene Onderwijsbond over de beginnende leerkracht Donny Stumpel.
Deel bericht

Mogelijk meer subsidie voor zij-instromers

16.07.19
De onderwijsministers Slob en Van Engelshoven onderzoeken of er meer subsidie kan komen voor zij-instromers. Het aantal subsidieaanvragen voor zij-instromers neemt fors toe. Vorig jaar is voor bijna 1000 zij-instromers subsidie verstrekt. Dit jaar lag het aantal aanvragen tot de zomervakantie al boven de 1100. Het betekent wel dat het huidige budget niet toereikend is.
Deel bericht

Miljoenen extra voor scholen krimpregio's

16.07.19
Middelbare scholen die kampen met een dalend aantal leerlingen krijgen er extra geld bij. Onderwijsminister Slob maakt de komende jaren tot 48 miljoen euro vrij om te zorgen dat er ook in de plattelandsregio’s een school in de buurt blijft.Ik wil dat regio’s een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren dat bestand is tegen krimp en tegelijk goed en bereikbaar is.
Deel bericht

Op vakantie? Nee, de schoolbanken weer in!

15.07.19
Niet iedereen zit erop te wachten. Is de vakantie net begonnen, moet je meteen de schoolbanken weer in. Voor tientallen Friese middelbare schoolkinderen is dat de realiteit. Ze moeten anderhalve week extra naar school om ervoor te zorgen dat ze niet blijven zitten. De zomerscholen zijn weer begonnen. Wij kijken rond op een van die scholen.
Deel bericht

Hoe de overgang van de middelbare school anders kan: een tienerschool in Zevenbergen

15.07.19
Het Markland College voert 'verkennende gesprekken' met basisscholen in Zevenbergen om te kijken of de overgang tussen de onderwijsvormen beter kan. Dat leerlingen er moeite mee hebben, zien we op drie vlakken. Het cognitieve deel, dus de inhoud van de vakken, het metacognitieve, dat wil zeggen de planningsvaardigheden van de leerlingen, en de betrokkenheid van de ouders.
Deel bericht

Slob positief over voortgang sectorakkoorden

14.07.19
Leraren in het primair en voortgezet onderwijs maken meer gebruik van ICT en digitaal lesmateriaal. Dat is een positieve ontwikkeling voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage over de sectorakkoorden voor het PO en VO. In het PO zien we positieve ontwikkelingen op het vlak van uitdagend onderwijs
Deel bericht

DUO bereikt mijlpaal: 10 miljoenste diploma in diplomaregister opgenomen

14.07.19
In dat register kan iedereen zijn eerder behaalde diploma’s inzien en gratis downloaden. Het opgeslagen document is vervolgens rechtsgeldig en heeft dezelfde waarde als het originele diploma. Met een paar muisklikken kan iedereen zijn eigen diploma opvragen, downloaden en doorsturen naar bv. een nieuwe werk
Deel bericht

Wethouder: ‘Bestuur Haga op weg naar uitgang’

14.07.19
Verbaasd was Moorman niet door de kritiek van de Onderwijsinspectie op het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum. Ze wist ook al dat directeur Atasoy de maxima uit de Wet normering topinkomens als uitgangspunt hanteert. We hebben met alle islamitische basisscholen een uitstekende relatie. Onze zorgen over het Haga Lyceum hebben er niets mee te maken dat het een islamitische school is
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)