Inspectie stelt toezichtvisie op afstandsonderwijs op

17.10.20
De Inspectie van het Onderwijs stelt, in overleg met het onderwijsveld, een toezichtvisie op afstandsonderwijs op. De definitieve versies van de toezichtinstrumenten moeten in december...
Deel bericht
(advertentie)

Leraar van het Jaar 2021: dit zijn de winnaars

06.12.21
Tijdens een spannende ontknoping die te volgen was via een livestream, zijn de winnaars van de Leraar van het Jaar-verkiezing bekendgemaakt. Met hun verkiezing zijn deze leraren het komende jaar ook ambassadeur van Leraar24.
Deel bericht

Na lockdown op scholen komen nu de toetsresultaten binnen, en dat valt toch tegen

03.12.21
Het effect van de vorige, lange lockdownwinter op leerlingen wordt langzaam duidelijk in de cijfers. En die vallen soms tegen. Extra herkansingen en maatwerk moeten ervoor zorgen dat vooral de eindexamenleerlingen ‘niet nu al de moed laten zakken'.
Deel bericht

Aanvraag Groeifonds: Impuls Open Leermateriaal

03.12.21
Open leermaterialen vormen een rijke aanvulling op bestaande methodes. Met een verscheidenheid aan leermateriaal kunnen leraren beter inspelen op de behoeftes van hun leerlingen. Samen met publieke organisaties en scholen in het primair en voortgezet onderwijs willen we het gebruik van open leermate...
Deel bericht

ThiemeMeulenhoff vernieuwt onderwijs met atlas in methode

03.12.21
ThiemeMeulenhoff heeft een nieuwe editie van Alcarta, de jongste atlas van Nederland, uitgebracht. Een atlas met nieuwe en geactualiseerde kaarten en – dat is uniek in het onderwijs – volledig geïntegreerd in het lesmateriaal voor aardrijkskunde en mens & maatschappij in het voortgezet onderwijs.
Deel bericht

Verouderde specie oorzaak van losstaande gevel in Steenwijk, deel schoolgebouw blijft dicht

03.12.21
Doordat de specie tussen de stenen van schoolgebouw RSG Tromp Meesters in Steenwijk verouderd is, kon de gevel woensdag enkele centimeters overhellen. De school, gemeente en aannemer gaan met elkaar gesprek over een oplossing, die waarschijnlijk even op zich laat wachten.
Deel bericht

ABP verhoogt pensioenen niet

02.12.21
Gepensioneerden bij pensioenfonds ABP krijgen volgend jaar niet meer pensioen. Het ABP is niet in staat de pensioenen te verhogen, omdat hun financiële positie dit niet toelaat. De premie voor werkenden en werkgevers verandert niet.
Deel bericht

Toename corona onder leerlingen vlakt af

01.12.21
De leeftijdsgroep 0-12 jaar laat wederom de grootste groei zien van het aantal bevestigde coronagevallen, maar de toename is veel minder sterk dan in voorgaande weken. Onder leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs is nauwelijks nog sprake van een toename.
Deel bericht

Wat doet de inspectie in 2022?

01.12.21
Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2022? Dat staat in het Jaarwerkplan 2022. De inspectie houdt toezicht op besturen en hun scholen/opleidingen en bovendien rapporteert ze op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat in 2022 een aantal thema’s centraal. Va...
Deel bericht

17-jarige presenteert boek over 'saai onderwijs' aan schooldirectie

01.12.21
Thijs Hogenhuis uit Nietap presenteerde vandaag zijn boek 'Haas gaat undercover' op rsg De Lindenborg in Leek. Daarin uit Hogenhuis kritiek op de 'saaie en eentonige' manier van lesgeven in het middelbare onderwijs.
Deel bericht

‘De digitalisering van het onderwijs gaat traag’

30.11.21
Veranderingen in het onderwijs gaan traag. Prof. Marc Vermeulen pleit voor een betere researchagenda, kennisinfrastructuur en innovatieagenda. Maar dat vereist sturing vanuit politiek én onderwijs. “Leraren moeten als 'public intellectuals' maatschappelijk gaan staan voor een visie op onderwijs. ...
Deel bericht

Dashboard schoolverlaters vso en pro

30.11.21
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een dashboard samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro). Het betreft de arbeidsmarktkenmerken van zes cohorten: uitstromers uit de schooljaren 2013/'14 tot en met 2018/'19.
Deel bericht

Hoe kiezen we de juiste middelbare school?

30.11.21
Moeder: „Hoe kies ik de juiste middelbare school voor/met mijn kind? In een straal van tien kilometer van ons huis zijn er 28 middelbare scholen. Na een eerste selectie blijven daar nog 14 van over. Mijn dochter heeft erg hard gewerkt op de basisschool, een school waarvan ik nu vind dat ze wel erg op prestaties focussen."
Deel bericht

Blog | Zoek oplossingen voor het lerarentekort zoals focussen op de basisvaardigheden

29.11.21
Ze vallen om. De leraren. Bij bosjes. In mijn vorige artikel sprak ik over de vicieuze cirkel van verantwoordelijkheid. Ik kreeg twee reacties: 1. Gemiep en 2. Het zoveelste voorbeeld van de verziekte inrichting van ons onderwijs. De waarheid ligt ongetwijfeld in...
Deel bericht

Hoe de samenleving ondanks het slechte coronanieuws haar veerkracht kan behouden

29.11.21
Moedeloosheid overvalt de Nederlander bij al dat slechte coronanieuws. En dat zorgt voor een minder veerkrachtige samenleving. Maar daar is iets aan te doen, zegt hoogleraar Boutellier.
Deel bericht

Paul Rosenmöller (VO-raad) vindt het openhouden van de scholen een dapper besluit

29.11.21
‘Onderwijs vinden we belangrijker dan de risico’s van het virus’, zegt Paul Rosenmöller opgelucht bij zijn vertrek als voorzitter van de koepel van middelbare scholen VO-raad.
Deel bericht

Leraar: “Kerstvakantie verlengen is heel wijs, iedereen loopt op zijn tenen”

29.11.21
Het is wijs om de kerstvakantie naar voren te verlengen. Dat is de reactie van basisschoolleraar Rinie Boekholt uit Stad. De redactie van OOG Tv sprak met Boekholt naar aanleiding van de coronapersconferentie van vrijdagavond en het OMT advies dat zaterdag werd gepubliceerd.
Deel bericht

Scholierenorganisatie LAKS: tevreden, weer wennen aan mondkapjes

27.11.21
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is tevreden dat de scholen openblijven. „Voor de academische, sociale en mentale ontwikkeling van middelbare scholieren is het van groot belang dat leerlingen fysiek naar school kunnen blijven gaan”, zegt voorzitter Iben Maas.
Deel bericht

Dit zijn de regels in het (basis)onderwijs: mondkapjes, looproutes en zelftesten

26.11.21
Hoewel het demissionaire kabinet vrijdag een reeks maatregelen aanscherpte, blijft het onderwijs open. Er komen wel enkele maatregelen voor groepen (jonge) leerlingen. Dit is de nieuwe situatie in het (basis)onderwijs.
Deel bericht

Opinie | Geef nu de ontwikkeling van kinderen voorrang en laat de scholen open

26.11.21
Nu het coronavirus toch weer om zich heen grijpt, dreigt de situatie waarin onderwijs online moet en kinderopvang wordt beperkt. Dat dit opnieuw op tafel ligt, is het gevolg van beleidskeuzen, die afwijken van de ons omringende landen. Zo werden in Nederland schoolsluitingen ingezet als middel om ouders thuis te houden.
Deel bericht

Zet CO2 -meters in om luchtkwaliteit en temperatuur te monitoren 

25.11.21
Maak je je zorgen over luchtkwaliteit en temperatuur op school? De PO-Raad adviseert schoolbesturen om klaslokalen waar zorgen zijn over het binnenklimaat, toe te rusten met CO2-meters. Met behulp van een CO2-meter kun je de CO2-waarden en temperatuur continu meten. Onderwijspersoneel moet vervolgen...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)