Voorzitter College voor Toetsen en Examens: ‘Smeer examens over schooljaar uit’

30.09.22
De schoolexamens en de tijdvakken van het centraal examen op de havo en het vwo moeten veel meer worden verspreid over het schooljaar. Dat zegt Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, in een podcast. Ook wil Hendrikse ervan af dat docenten en ouders al voor kinderen tussen de 10 en 14 moeten beslissen over een onderwijsrichting.
Deel bericht
(advertentie)

Onderwijs voor kinderen crisisnoodopvang steeds lastiger te organiseren

06.12.22
Het is voor gemeenten steeds ingewikkelder om vluchtelingenkinderen in de crisisnoodopvang onderwijs te geven. Het komt voor dat deze kinderen maanden geen onderwijs krijgen, terwijl dit binnen drie maanden na aankomst in Nederland zou moeten.
Deel bericht

Moslimorganisaties doen aangifte tegen Wiersma om 'schenden grondwet'

05.12.22
Honderden moskeeën en islamitische organisaties in Nederland hebben aangifte gedaan tegen minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Dat meldt Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) vandaag.
Deel bericht

Beginnende leraren niet bekend met effectieve leerstrategieën

04.12.22
Met slimme leerstrategieën kunnen leerlingen en studenten betere resultaten behalen. Maar onder beginnende Vlaamse leraren blijken daarover veel misvattingen te bestaan. Tijd om de leraar te leren slim te leren.
Deel bericht

Wat mogen kinderen leren op zondags- en Koranscholen? Graag een afgebakende definitie

03.12.22
Als kinderen op een zondags- of Koranschool zitten, mogen ze dan zomaar álles te horen krijgen? De politiek wil duidelijke misstanden kunnen aanpakken. Maar wat is dan precies zo’n misstand? Het vaststellen van die definitie hangt af van ‘politieke keuzes’, waarschuwt de landsadvocaat.
Deel bericht

Scholieren ervaren steeds meer druk

03.12.22
Een groeiende groep scholieren heeft last van stress en prestatiedruk. Leraren zien het met lede ogen aan. „We blijven maar stimuleren. Het is één grote rat race. Dat voelen ze.”
Deel bericht

Gemeente mag straks nieuwe snackbar bij scholen verbieden

02.12.22
Gemeenten krijgen de wettelijke bevoegdheid de vestiging van nieuwe fastfoodrestaurants of snackbars in een wijk of bij een school te verbieden. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Ooijen (preventie) aan de Tweede Kamer, waarover het kabinet morgen moet beslissen.
Deel bericht

Eerste Eindhovense jongerencentrum in school loopt als een tierelier

02.12.22
Als eerste Jongerencentrum in Eindhoven opent Pitstop een locatie binnen in een school. Het Stedelijk College Eindhoven (SCE) op de Broodberglaan heeft de primeur. De leerlingen zijn super enthousiast
Deel bericht

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en herkomst

01.12.22
Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland (ouders) en onderwijssoort.
Deel bericht

Zorgen over welbevinden examenlichting vmbo’ers

01.12.22
Onder docenten en schoolleiders bestaan grote zorgen over de huidige vierdejaars vmbo’ers, die nog altijd sterk kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Er zijn nadrukkelijk zorgen over hun sociaal-emotioneel welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. (Extra) maatregelen rondom het centrale examen 2023 zouden voor deze groep leerlingen gewenst zijn.
Deel bericht

Grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen levert problemen op

01.12.22
De problemen op ISK-scholen lopen erg op. Deze scholen geven les aan kinderen die nieuw zijn in Nederland, maar daar zijn er sinds de komst van Oekraïense vluchtelingen en de toename van asielzoekers veel meer van.
Deel bericht

Politicus Wiersma loodst zijn begroting met flair door de Kamer

01.12.22
Het waren geen moeilijke dagen voor de ministers Wiersma en Dijkgraaf toen zij vorige week hun eerste OCW-begroting verdedigden in de Tweede Kamer. Sterker nog, de bewindslieden kunnen terugkijken op een plezierig debat. Logisch natuurlijk: er is veel extra geld beschikbaar en veel plannen zitten nog in de pijplijn. Of de Haagse werkelijkheid matcht met de dagelijkse praktijk, is de vraag.
Deel bericht

Mijlpaal: 100.000e leerling leert reanimeren op school

01.12.22
Het aantal middelbare scholieren dat reanimatieles van de Hartstichting heeft gevolgd, is in de afgelopen 8 jaar opgelopen van 7000 (2013) tot 100.000 (2022). In dezelfde periode is het aantal middelbare scholen dat deze lessen aanbiedt, verviervoudigd.
Deel bericht

‘Minder geld voor rijke samenwerkingsverbanden’

01.12.22
Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs met veel eigen vermogen moeten minder geld krijgen. Een motie daartoe kreeg steun van vrijwel de gehele Tweede Kamer. The post ‘Minder geld voor rijke samenwerkingsverbanden’ – PO/VO appeared first on VOS/ABB.
Deel bericht

Column | De leraar heeft een vriend aan de overheid

30.11.22
De uitgevers bieden je al lang niet meer alleen een lesboek, nee het is een ‘methode’: een werkboek met oefenvragen, een flitsende online-omgeving, een toetsenbank en presentaties die je in de les kan geven. En ze leveren nog professionalisering ook.
Deel bericht

Kinderombudsman vraagt staatssecretaris aandacht voor toekomstperspectief kinderen en jongeren Groningen

30.11.22
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) heeft vorige week een plan bekend gemaakt om het mentale welzijn van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied Groningen te verbeteren. De Kinderombudsman is blij dat de staatssecretaris veel aanbevelingen heeft overgenomen in de plannen. In een reactie vraagt de Kinderombudsman nog aandacht voor drie belangrijke punten.
Deel bericht

VO-raad, LOWAN en LAKS luiden noodklok over nieuwkomersonderwijs: urgent actie nodig

30.11.22
Het wordt steeds moeilijker voor Internationale Schakelklassen (ISK’s) om (goed) onderwijs voor alle nieuwkomersleerlingen te organiseren. De VO-raad luidt met LOWAN-vo en LAKS, voorafgaand aan een debat over dit thema op 30 november, in twee brieven aan de Tweede Kamer de noodklok en dringt aan op spoedige actie.
Deel bericht

Meisjes krijgen lager schooladvies

30.11.22
Tot en met het schooljaar 2018-2019 kregen jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren daarna pakte het definitieve schooladvies voor meisjes echter lager uit en namen de sekseverschillen toe. The post Meisjes krijg...
Deel bericht

Gespreid leiderschap in een groeiende school is een continu leerproces

29.11.22
Hoe zorg je ervoor dat het leiderschap gespreid blijft als de school en het lerarenteam groeien? Met achttien nieuwe collega’s zijn ze op ALASCA?? op zoek naar de juiste aanpak.
Deel bericht

'Oplossingen Wiersma voor onderwijshuisvesting druppel op gloeiende plaat'

29.11.22
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurde afgelopen week een stand van zaken van de aanpak verouderde schoolgebouwen naar de Tweede Kamer. De oplossingsrichtingen die de minister noemt zijn volgens de PO-Raad, VO-raad en VNG echter bij lange na niet genoeg zolang een structurele investering uitblijft.
Deel bericht

Waarom leeslijsten vol klassieke literatuur staan, terwijl dat helemaal niet hoeft

28.11.22
Tijdens de pandemie is het aantal lezers gestegen en op TikTok bespreken boekenwurmen met duizenden volgers in video's wat ze lezen. Maar mogen deze bejubelde boeken ook op de leeslijst op de middelbare school? Maar wat is belangrijker: leesplezier of wát je leest?
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)