Differentiëren bij formatief handelen: 5 stappen

18.05.23
Differentiatie is tegenwoordig een hot topic omdat we graag onderwijs op maat willen maken. Maar kan dat? En is dat echt nodig? Wat betekent differentiatie eigenlijk? Heel letterlijk genomen betekent differentiatie in onderwijs dat de instructie wordt afgestemd op de individuele behoefte van studenten.
Deel bericht
(advertentie)

‘Oekraïense taal en cultuur geen taak van Nederlandse scholen’

02.03.24
Het is niet de taak van het formele bekostigde onderwijs om Oekraïense kinderen die in Nederland op school zitten verbinding te laten houden met hun eigen taal en cultuur. Dat benadrukt minister Paul
Deel bericht

Europapa van Joost Klein nu al best bekeken Eurovisie 2024-inzending op YouTube

01.03.24
Na het onthullen van zijn liedje voor het Eurovisiesongfestival, gaat Joost Klein als een speer op grote platformen zoals YouTube en Spotify. 'Europapa' is binnen een dag al de best bekeken Eurovisie 2024-inzending op YouTube.
Deel bericht

Subsidie techniek voor gehele vmbo

01.03.24
De subsidieregeling voor sterk techniekonderwijs wordt verbreed naar het techniekonderwijs in het gehele vmbo. Dat meldt minister Paul.
Deel bericht

Amerikaanse overheid kan bij e-mail van Nederlandse overheden en kritieke bedrijven

01.03.24
Nederlandse overheden, zogenoemde "vitale" bedrijven, scholen en in mindere mate zorginstellingen besteden hun maildiensten op grote schaal uit aan Amerikaanse bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS naar het cloudgebruik van ruim 20.000 bedrijven, organisaties en overheden.
Deel bericht

Blog | We bevinden ons al jaren in een leescrisis. Effectief leesonderwijs biedt de oplossing.

01.03.24
Emeritus hoogleraar Cor Aarnoutse werd onlangs geinterviewd in de Volkskrant over de problemen rond begrijpend lezen. In het interview was geen aandacht voor het technisch lezen. Recent Amerikaans onderzoek toont aan dat de belangrijkste knelpunten bij begrijpend lezen volgens de leraren zijn dat 71% van de leerlingen beschikt over een onvoldoende woordenschat om de tekst te begrijpen en 68% van de leerlingen [...]
Deel bericht

Blog | Leren van meerkeuzetoetsen?

29.02.24
De Amerikaanse komiek Rodney Dangerfield was bekend om zijn uitspraak ‘Ik krijg geen respect.’ Meestal gevolgd door iets als: “Mijn hond blijft blaffen bij de voordeur. Hij wil niet naar buiten. Hij wil dat ik wegga.” Zo is het ook met meerkeuzevragen (MK-vragen). Ze krijgen geen respect.
Deel bericht

VN slaan alarm over wereldwijde lerarentekorten en roepen op tot actie

29.02.24
Zorg voor concurrerende salarissen, regel inspraak van leraren op onderwijsbeleid, stop met het geven van korte contracten en bescherm de professionele autonomie van docenten. Daarvoor pleiten de Verenigde Naties (VN), die lidstaten oproepen tot actie vanwege de wereldwijde lerarentekorten.
Deel bericht

Toolbox Mediaopvoeding

29.02.24
Zowel ouders als beroepskrachten hebben veel vragen over het mediagebruik van kinderen. Om professionals die werken met ouders te ondersteunen bij het mediawijs maken van kinderen ontwikkelde het Nederlands Jeugdinstituut de Toolbox Mediaopvoeding.
Deel bericht

CPB verwacht weinig van hogere salarissen en baangaranties

28.02.24
Het bieden van hogere salarissen en baangaranties zal maar weinig helpen om de personeelstekorten in onder andere het onderwijs te verkleinen. Dat denkt het CPB.
Deel bericht

Ipsatief toetsen: een andere invalshoek van denken over beoordelen en beslissen

28.02.24
Hoe doen we recht aan de individuele ontwikkeling van onze leerlingen of studenten? En welke manier van toetsen sluit daarbij aan? In dit artikel verkennen we het concept ‘ipsatief toetsen’.
Deel bericht

‘Groeifonds blijkt een verdeelfonds voor ambtenaren’

28.02.24
In de Eerste Kamer blijft chagrijn bestaan over het Groeifonds. De governance is niet goed geregeld, er gaat onnodig veel geld naar consultants en het betreft voornamelijk projecten die zijn ingediend door ministeries, luidt de kritiek. Het voorstel van de minister om als Senaat zelf met de adviescommissie in gesprek te gaan wordt weggewuifd.? ?
Deel bericht

Zomervakantie terug naar vier weken? In Spanje denken ze daar heel anders over

28.02.24
De schoolvakantie in de zomer zou moeten worden teruggebracht naar vier weken. Althans, dat is wat een onderzoeksgroep in het Verenigd Koninkrijk adviseert. Het zou beter zijn voor de leerlingen. Als het wordt doorgevoerd, is dit de kortste zomervakantie in Europa. In Spanje duurt de zomervakantie tot wel elf weken, al vinden ouders daar dat het wel wat minder kan. #onderwijsnieuws
Deel bericht

Platform Perspectief Jongeren: ‘Houd scholen te allen tijde open’

28.02.24
Houd scholen ook in het geval van nieuwe calamiteiten open, versterk de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en investeer in de kwaliteit van schoolgebouwen, dit en meer adviseert het Platform Perspectief Jongeren in haar eindadvies dat op 7 februari aan de Tweede Kamer is aangeboden. De PO-Raad vindt de conclusies zeer herkenbaar en onderschrijft de aanbevelingen uit dit advies.
Deel bericht

Kritiek groeit op aanpak lerarentekort: "Er is méér nodig"

27.02.24
Terwijl onderwijsminister Mariëlle Paul door wil op de ingeslagen weg, hebben belangrijke onderdelen uit de aanpak van het lerarentekort vertraging opgelopen. Toch waarschuwt AOb-voorzitter Tamar van Gelder voor korte termijn-noodgrepen die het vak uithollen. “We moeten de lat hoog leggen.”
Deel bericht

Leraar verdacht van ontucht met acht jongens: 'Ik kon me niet beheersen'

27.02.24
In ruil voor het doen van stoere jongensdingen toestaan dat de leraar ontucht pleegt. Daarvan wordt de 64-jarige docent Maarten R. verdacht. Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, gaat de man twaalf jaar de cel in. De verdachte, die ook vertrouwenspersoon was, erkent het misbruik: 'Ik kon me niet beheersen.'
Deel bericht

Uitnodiging kennisbijeenkomst Coenecoop College Waddinxveen

27.02.24
Het traject van initiatief tot het verkrijgen van goedkeuring door de gemeenteraad voor bouwprojecten is vaak een langdurig en complex proces. Kennisbijeenkomst voor schoolbesturen, schoolleiding en onderwijshuisvestingsadviseurs gemeenten. Deelname is gratis. Start: 4 april, 2024 - 17:00 uur
Deel bericht

Zorgen om rekenniveau pubers, maar kun jij het beter?

27.02.24
Nederlandse middelbare scholieren presteren slecht op rekenen en wiskundevaardigheid, blijkt uit een nieuw rapport van de Onderwijsinspectie. Een flink deel heeft niet de meest basale kennis die je nodig hebt om mee te komen in je opleiding, of zelfs in de maatschappij. Test hier of jouw kennis beter is.
Deel bericht

Honderden scholen met recht op gratis maaltijden nemen die niet af

27.02.24
Zeker 700 scholen die recht hebben op een gratis maaltijdenprogramma, maken hier geen gebruik van. Dat zeggen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Jeugdeducatiefonds (JEF) en het Rode Kruis. Ze roepen scholen op om zich alsnog aan te melden.
Deel bericht

Reken- en wiskundevaardigheden van veel leerlingen in onderbouw voortgezet onderwijs blijven achter

27.02.24
Een flink deel van de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) heeft nog niet de reken- en wiskundevaardigheden die nodig zijn voor het succesvol vervolgen van hun vmbo/havo/vwo-opleiding en hun doorontwikkeling om later zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Door...
Deel bericht

Meer 15- en 16-jarigen met betaald werk

26.02.24
Het aantal werkende jongeren van 15 tot 27 jaar is in het vierde kwartaal van 2023 met 34 duizend toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 77,9 procent van de jongeren van 15 tot 27 jaar had betaald werk. Vooral de 15- en 16-jarigen gingen in de afgelopen jaren vaker aan het werk.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)