Meer gezakte leerlingen: dat merken ze in het volwassenenonderwijs

13.09.23
Twee of drie examenvakken herkansen zonder dat je het hele jaar opnieuw hoeft te doen. Deze route in het voortgezet volwassenenonderwijs, vavo, lijkt dit jaar populairder nu meer leerlingen zijn gezakt.
Deel bericht
(advertentie)

Heterogene groepen en later selecteren met 10-18 onderwijs

22.05.24
n Heerenveen werd in oktober 2023 feestelijk een nieuwe school geopend: KiiM. Een school voor jongeren van 10 tot 18 jaar. De school werkt met heterogene groepen waarin alle onderwijsrichtingen en -jaren samenkomen. Uiteindelijk kiezen leerlingen rond hun 14e voor een onderwijsrichting. Moniek Bergsma, directeur van KiiM, vertelt over hun onderwijsconcept, hoe later selecteren werkt en hoe dit bijdraagt aan het vergroten van kansengelijkheid.
Deel bericht

Onderwijsraad informeert Tweede Kamer over advies schoolbesturen

22.05.24
De Onderwijsraad heeft in een brief aan de Tweede Kamer het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen nader toegelicht. In het advies uit 2023 zet de raad uiteen wat nodig is om schoolbesturen hun verantwoordelijkheden waar te laten maken. Zowel de overheid als schoolbesturen staan het nodige te doen om die verhoudingen te herstellen. Een bestelwijziging is daarvoor volgens de Onderwijsraad niet nodig.
Deel bericht

Een havo/vwo-route met praktische insteek: "Onze visie is onze meetlat."

22.05.24
Het Agnieten College in Zwartsluis is een middelbare school die vmbo en de eerste drie leerjaren van havo en vwo aanbiedt. De school wilde het havo/vwo-onderwijs duidelijker profileren en aantrekkelijker maken, onder andere omdat steeds meer leerlingen in de regio voor andere scholen in de buurt kozen. Daarbij wilde de school aansluiten bij de behoeften die typerend zijn voor havo/vwo leerlingen.
Deel bericht

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

22.05.24
Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun sch...
Deel bericht

‘Nieuwe coalitie zet lijn demissionaire kabinet door’

21.05.24
Emeritus hoogleraar Onderwijsrecht Paul Zoontjens zegt dat het beoogde rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB met het hoofdlijnenakkoord slechts de lijn van het demissionaire kabinet doorzet.
Deel bericht

Handreiking omgaan met antisemitische incidenten

20.05.24
Het ministerie van OCW heeft een handreiking online gezet over hoe scholen kunnen omgaan met antisemitische incidenten.
Deel bericht

Kritiek op vwo-examentekst Nederlands over pulp, schrijver Kluun woest

19.05.24
Schrijvers, leerlingen en ouders zijn kritisch over een tekst van het vwo-eindexamen Nederlands. Dat werd afgelopen woensdag afgenomen. Zo is Kluun woedend over de eindexamentekst Fastfood voor jonge lezers: de schadelijke promotie van pulp in het onderwijs.
Deel bericht

Pools meisje van 13 tijdens schoolreis bevallen, politie doet onderzoek

18.05.24
Een 13-jarig Pools meisje is deze week tijdens een schoolreisje bevallen, heeft de Poolse politie bekendgemaakt. Omdat seks met een persoon jonger dan 15 jaar in Polen strafbaar is, is de politie een onderzoek gestart.
Deel bericht

AOb wint rechtszaak over geheime brieven loonruimte

18.05.24
De overheid moet de geheime brieven uit de jaren 2011-2021 waarin staat wat de loonruimte is, openbaar maken. De AOb heeft daarin vorige week gelijk gekregen van de rechter. Op dit moment ontvangen alleen de onderwijswerkgevers deze zogenoemde ‘ruimtebrieven’.
Deel bericht

Geopend: aanbesteding voor indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en (v)so

17.05.24
Interventieaanbieders kunnen tot 24 juni 2024 kansrijke interventies indienen voor taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid of burgerschap in het po, vo en (v)so. Doel van deze prijsvraag is om veelbelovende interventies te selecteren die het onderwijs in de genoemde vier basisvaardigheden verbeteren.
Deel bericht

Coronamaatregelen hadden positief effect op onderwijs

17.05.24
De coronamaatregelen voor het onderwijs, zoals financiële steun voor online leren en toegang tot internet, hebben een positief effect gehad op met name kwetsbare leerlingen. Dat blijkt uit Europees onderzoek.
Deel bericht

VO Raad: Hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet, weinig prioriteit voor onderwijs

17.05.24
Er komt een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs, staat in het Hoofdlijnenakkoord voor het nieuw te vormen kabinet. Dit voornemen sluit aan op het pleidooi van sociale partners in het funderend onderwijs voor een samenhangend plan over meerdere kabinetsperioden heen, met als hoofddoel het vak van leraren en schoolleiders aantrekkelijker te maken. De aanpak van het lerarentekort [...]
Deel bericht

Blog | Differentiatie

17.05.24
Als we het hebben over differentiatie in onderwijs/onderwijs, moeten we differentiëren tussen divergente en convergente differentiatie. Beide zijn gebaseerd op het individualiseringsprincipe, dat inhoudt dat elke leerling/leerling in hun eigen tempo leert, hun eigen specifieke leeraanleg heeft en dat met deze verschillen rekening moet worden gehouden bij het lesgeven en beoordelen.
Deel bericht

Rechts kabinet houdt vast aan artikel 23

16.05.24
In het hoofdlijnenakkoord van het beoogde kabinet van PVV, BBB, VVD en NSC staat dat artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs ongewijzigd blijft. Wel zouden er stappen moeten worden gezet om 'onwenselijke en excessieve elementen als antidemocratisch en antirechtstatelijk onderwijs v...
Deel bericht

Wiskundewonder Jurgen werd op zijn zolderkamer een internetsucces

16.05.24
Duizenden uren heeft hij doorgebracht met rekenen in een zolderkamertje. Wiskunde-goeroe Jurgen de Bont uit Teteringen heeft precies 15.000 opdrachten opgelost, samen met twee collega's. Hij heeft de opdrachten, inclusief uitleg, online geplaatst voor studenten. "Het is monnikenwerk."
Deel bericht

Partijen geven lezen, schrijven en rekenen ‘absolute prioriteit’

16.05.24
Het lesaanbod op scholen moet zich weer gaan toespitsen op de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Dat staat in het akkoord op hoofdlijnen van PVV, VVD, BBB en NSC. In het hoger onderwijs moet de Nederlandse taalvaardigheid een kerntaak worden.
Deel bericht

10- tot 14-jarigen beginnen vaker eigen bedrijf

15.05.24
Steeds meer kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud beginnen een eigen bedrijf, blijkt uit cijfers die het NOS Jeugdjournaal heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daar staan meer dan drie keer zo veel tieners ingeschreven als vijf jaar geleden.
Deel bericht

Deel huisartsen zwicht voor druk ouders en scholen bij voorschrijven ADHD-medicatie

15.05.24
Negen op de tien huisartsen voelt geregeld druk van ouders en school om kinderen door te verwijzen voor een ADHD-diagnose, terwijl de huisartsen dat zelf niet nodig vinden. Ook zwicht 34 procent wel eens voor de druk van ouders en 17 procent voor de druk vanuit scholen om medicijnen voor te schrijven. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen en jeugdzorginstelling Accare.
Deel bericht

In onderwijs veel emotionele belasting en stress

14.05.24
De zorg en het onderwijs zijn de sectoren waarin de werknemers de hoogste emotionele belasting ervaren. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023.
Deel bericht

Toetsen leerlingvolgsysteem geven goede indicatie

14.05.24
De toetsen uit het leerlingvolgsysteem van basisscholen voorspellen de uitslag van de eindtoets in groep 8 relatief goed. Dat meldt het CPB.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)