'Bedrijfsleven niet goed voorbereid op ingrepen onderwijs'

20.07.12
Nederlandse bedrijven zijn niet goed voorbereid op de geplande veranderingen binnen het hoger onderwijs.
Deel bericht

Studentenwoningen in lege kantoren

20.07.12
In lege kantoorruimte langs de Oostergoweg in Leeuwarden komt wellicht woonruimte voor 300 studenten. De gemeente overweegt dit. De studenten komen dan vlakbij de hogeschool Van Hall/Larenstein en de toekomstige Watercampus te wonen.De komende tien jaar denkt Leeuwarden nog 2000 extra studenten woonruimte te moeten bieden.
Deel bericht

Onverwachte plus Inholland

20.07.12
Stiekem gaat bij Inholland de vlag uit. De ernstigste bedreiging voor de turnaround van de hogeschool lijkt afgewend. De dit voorjaar door velen nog verwachte instorting van de aanmeldingen van nieuwe eerstejaars blijkt voorbarig. Zeer voorbarig zelfs.
Deel bericht

Verkeerde datum: loting wordt drama

19.07.12
Voor Richard Romp (19) uit Eindhoven lijkt de loting voor een vervolgopleiding op een drama uit te lopen.Romp behaalde deze zomer zijn mbo-diploma assistent gezondheidszorg op het Koning Willem I College in Den Bosch met een acht gemiddeld. Op het diploma en de cijferlijst staat de datum 22 juni, op een aanvullende toelichting op de cijferlijst staat de datum 21 juni.
Deel bericht

Balkondeuren in 'relflat' mogen open

19.07.12
Feest voor de bewoners van de ‘relflat’ in Zwolle. De aangifte van woningcorporatie deltaWonen tegen studenten die balkondeuren hebben opengebroken lijkt van de baan. De corporatie heeft besloten de deuren van de studentenkamers weer te openen. Wel moeten de studenten per etage een vertegenwoordiger afvaardigen en zich aan afspraken houden.
Deel bericht

Nieuwe opleiding bij Energy Academy

19.07.12
De eerste gloednieuwe opleiding aan de Groningse Energy Academy is een feit. In september start de Europese master Renewable Energy bij het nieuwe instituut voor hoger onderwijs en onderzoek rond het thema energie.Het is een bijzondere opleiding: gegeven aan de Hanzehogeschool Groningen, maar op universitair niveau.
Deel bericht

Rechter: eenmalig adreswijziging doorgeven is genoeg

19.07.12
Een student die zijn uitwonendenbeurs was kwijtgeraakt omdat hij zijn adreswijziging alleen aan de gemeente had opgegeven heeft alsnog recht op die beurs. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist.De uitspraak lijkt vooral te benadrukken dat (semi-)overheidsinstellingen de authenticiteit van adresgegevens niet zo makkelijk in twijfel kunnen trekken als ze tot dusver soms doen
Deel bericht

Meer inschrijvingen hbo-studies

19.07.12
Het aantal studenten dat komend collegejaar begint aan een hbo-studie is gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Deel bericht

Onbetaalbaar onderwijs

18.07.12
Nog maar 635 studenten schreven zich in voor een van de 33 deeltijdstudies bij Saxion, dat vestigingen heeft in Enschede en Deventer. Vorig jaar waren er dat nog 697. Een verlies van bijna 10 procent. Dat is aanzienlijk. De slogan van het kabinet dat mensen ‘een leven lang moeten leren’ wordt zo wel heel erg gefrustreerd.
Deel bericht

Nieuwe Sporthogeschool extra in trek

18.07.12
De nieuwe Fontys Sporthogeschool in Eindhoven oefent nu al een behoorlijke aantrekkingskracht op nieuwe studenten uit. Bij Fontys hebben zich tot nu toe 625 eerstejaars studenten gemeld, een stijging van 15 procent ten opzichte van vorig schooljaar. De hbo-opleiding was tot nu toe verdeeld over twee locaties.In het nieuwegebouw komen de ruim 1500 studenten vanaf volgende maand samen onder één dak.
Deel bericht

'De trage student is typisch Nederlands' (opinie)

18.07.12
De langstudeerdersboete is het verkeerde middel voor een legitieme doelstelling: studenten tot spoed manen, vindt André Postema.
Deel bericht

Rover beticht NS van misleiden studenten

17.07.12
Reizigersvereniging Rover is boos op de NS over de 'misleidende informatie' die het bedrijf via omroepberichten op stations aan studenten geeft. Volgens de vereniging doet de NS alsof studenten in de vakantieperiode moeten in- en uitchecken om met korting te reizen, terwijl dit niet verplicht is. Studenten kunnen ook gewoon een papieren treinkaartje met korting kopen, benadrukt Rover
Deel bericht

Amsterdamse academie faalt met gehandicapte vrouw

17.07.12
Het prestigieuze Amsterdam University College, dat zicht richt op excellente studenten, laat een ernstig gehandicapte vrouw die niet zelf kan praten of schrijven al twee jaar ten onrechte studeren.De 22-jarige studente zou communiceren door letters aan te wijzen met hulp van begeleiders die haar hand vasthouden. Dit wordt facilitated communication genoemd.
Deel bericht

Talencentrum RUG spint garen bij internationalisering stad Groningen

17.07.12
Het Talencentrum van de RU Groningen spint garen bij de internationalisering die de stad Groningen voorstaat. Het betreft hier voornamelijk zogenoemd vraaggestuurd onderwijs, waarbij de cursist zelf vooraf aangeeft wat zijn of haar taalbehoefte is. Het centrum gaat vervolgens na hoe aan deze individuele vraag van de potentiële deelnemer kan worden voldaan.
Deel bericht

TU Delft ontwikkelt e-learning pakket voor opkrikken wiskunde

17.07.12
De Europese Unie heeft een bedrag van 350.000 euro toegekend aan de TU Delft en vier andere Europese partijen voor het opzetten van Mumie. Dit is een e-learning pakket voor overbruggingscursussen die zijn gericht op de overstap van het VWO naar het WO, en van Bachelor- naar Masteropleidingen. Het project richt zich op cursussen in Wiskunde, vooral met het oog op technische opleidingen.
Deel bericht

Vwo-diploma gaf Thiandi het 'recht' om te studeren

17.07.12
Het prestigieuze Amsterdam University College, dat de 22-jarige gehandicapte Thiandi Grooff laat studeren, verklaart dat de omstreden studente recht heeft op de studie vanwege haar vwo-diploma. De universiteit wil geen antwoord geven op de vraag of Thiandi - die niet kan praten of schrijven - ooit is getest.
Deel bericht

UvA-student zit vaak op Facebook, maar laat Twitter links liggen

17.07.12
De overgrote meerderheid van studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een Facebookprofiel. In Twitter hebben ze echter bitter weinig interesse en Hyves is helemaal afgeschreven.Slechts 15 procent van de studenten heeft geen Facebookprofiel en ruim 68 procent van de studenten checkt zijn Facebook minimaal één keer per dag.
Deel bericht

Nieuwbouw vermindert kamernood voor student niet

17.07.12
De duizenden nieuwe studenten die deze zomer op kamerjacht zijn, hoeven niet te rekenen op snel resultaat.
Deel bericht

Maak kennis met het Arbeidsmarktplatform PO

16.07.12
Schoolbesturen hebben te maken met belangrijke ontwikkelingen als professionalisering, verhoging van de kwaliteit en leerlingendaling. Het Arbeidsmarktplatform PO is het nieuwe expertisecentrum van en voor werknemers en werkgevers, op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs en ondersteunt de sector in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken.
Deel bericht

SURFmarket sluit overeenkomst met StatSoft STATISTICA

16.07.12
Utrecht /Apeldoorn - Hamburg, 16 juli 2012 - SURFmarket, de ICT-marktplaats voor het hoger onderwijs en onderzoek, heeft met StatSoft een overeenkomst afgesloten waarmee universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen op zeer aantrekkelijke basis toegang krijgen tot de STATISTICA productfamilie voor statistiek, analyse en data mining.
Deel bericht