Hoe verantwoord is het nog om een schoolexcursie naar een grote Europese stad te plannen?

14.11.17
Hoe verantwoord is het nog om een schoolexcursie naar een grote Europese stad te plannen? Leerlingen van het Mollerlyceum uit Bergen op Zoom waren tot twee keer toe vlakbij een terroristische aanslag: in Londen en in Berlijn.
Deel bericht
(advertentie)

'Stop met label Excellente School'

17.03.18
Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs, vindt dat het predicaat 'Excellente School' een vertekend beeld geeft en verwarring schept. Het suggereert ten onrechte dat het onderwijs op scholen met het label beter is dan op scholen die het niet hebben, zo stelt Rosenmöller vanavond in Kassa.
Deel bericht

Bossche basisscholen leiden zelf leraren op

17.03.18
Om te voorkomen dat de Bossche basisscholen straks allemaal vechten om die ene afgestudeerde Pabostudent, leiden ze nu zelf vijftien leraren op die aankomend schooljaar allemaal voor de klas staan.
Deel bericht

Gemeente Amsterdam dringt aan op ouderbijdrage van 50 euro

16.03.18
Op voorstel van de SP, met steun van Groenlinks en de PvdA, gaat het stadsbestuur er bij scholen op aandringen dat de ouderbijdrage in het basisonderwijs niet hoger wordt dan 50 euro.
Deel bericht

Als het maar niet te Joods wordt

16.03.18
Het lijkt wel of de Jodenvervolging wordt gekaapt door niet-Joden voor politieke doeleinden. Anne Frank wordt tot in den treure gebruikt (misbruikt) om hedendaagse problematiek aan te kaarten. Je hoeft haar naam maar te noemen of je krijgt aandacht. Maar het gaat allang niet meer om wat zij heeft meegemaakt, om haar specifieke geschiedenis, ...
Deel bericht

Herrie in de klas: tips voor een betere akoestiek

16.03.18
Hoofdpijn, moeheid en leerlingen die niet lekker leren. Hoge geluidsniveaus en galm hebben veel impact. Toch krijgt de akoestiek van lesruimtes vaak weinig aandacht.
Deel bericht

Leerkracht moet in digitale tijdperk zorgen voor concentratie bij leerling

16.03.18
Concentratie is, zeker in deze tijd van toenemende digitalisering, belangrijk om te kunnen leren. De docent speelt daarbij een grote rol, reageert Cornelis Mosterd.
Deel bericht

Mediaskills: leerlijn helpt vso-leerlingen en leerkrachten omgaan met media

16.03.18
Mira Media ontwikkelde met het project Mediaskills een methodiek om leerlingen, leerkrachten en ouders van de Voortgezet Speciaal Onderwijs school (VSO) STIP te leren omgaan met media.
Deel bericht

Nieuwe historische contexten havo/vwo

16.03.18
Het vak geschiedenis krijgt in de bovenbouw van havo en vwo nieuwe historische contexten. Deze gelden vanaf examencohort 2019-2020. Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft dit besloten, op advies van de door het CvTE ingestelde syllabuscommissie.
Deel bericht

Fitlala is het nieuwe lied voor de Koningsspelen 2018

16.03.18
Fitlala is het nieuwe lied voor de Koningsspelen 2018. Het koor van Kinderen voor Kinderen zingt en danst het nummer tijdens de opening van de Koningspelen op 20 april.
Deel bericht

Wat doen we met de lumpsum?

16.03.18
Dat is de vraag die de Commissie OCW in de Tweede Kamer zich stelt. Deze week organiseerde de Commissie een hoorzitting waarin drie deskundigen hun visie mochten geven op de voors en tegens van de lumpsumbekostiging. Verus was aanwezig om de discussie te volgen.
Deel bericht

Slob hakt volgende maand knoop door over verdeling extra onderwijsgeld

16.03.18
Het kabinet beslist volgende maand hoe het geld voor het wegwerken van onderwijsachterstanden wordt verdeeld. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil het geld eerlijker verdelen over gemeenten.
Deel bericht

Schoolleiders: salaris gelijkschakelen met VO

16.03.18
Er moet een volledige gelijkschakeling van het salaris van PO-schoolleiders met het voortgezet onderwijs komen, vindt 92 procent van de AVS-leden. Dat blijkt uit een peiling van de AVS vorige week die door 852 schoolleiders is ingevuld. “Een duidelijke boodschap, die erom vraagt gehoord te worden”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.
Deel bericht

'Alle uitvallers onderwijs weer naar school wordt te duur'

15.03.18
Iedereen naar school. Dat is het streven van de overheid. Toch gaan in Nederland zo'n 5500 kinderen niet naar school omdat ze het stempel 'onleerbaar' hebben. In Rotterdam is het gelukt om ruim veertig van hen weer naar school te krijgen.
Deel bericht

Nederland krijgt negen miljoen van EU voor schoolmelk en schoolfruit

15.03.18
Voor aankomend schooljaar kan Nederland rekenen op 6,8 miljoen euro aan Europees geld voor schoolgroenten en -fruit en 2,4 miljoen euro voor schoolmelk. Voor alle 28 lidstaten samen is 250 miljoen euro uitgetrokken.
Deel bericht

Videodiensten moeten kinderen beschermen tegen gewelddadige porno

15.03.18
Online videodiensten hebben de verantwoordelijkheid om kinderen actief te beschermen tegen schadelijke inhoud. Die conclusie trekt het Commissariaat voor de Media uit een uitspraak van de rechter.
Deel bericht

Vier schoolbesturen in Drachten bundelen krachten

15.03.18
Samen werken aan een kansrijke toekomst. Onder dat motto tekenden vier schoolbesturen voor speciaal (basis)onderwijs in Drachten het convenant Samen Kansrijk.
Deel bericht

Opinie | Streven naar predicaat 'excellent' is juist goed voor een school

15.03.18
Hoge cijfers zijn echt niet het enige dat telt om een school 'excellent' te kunnen noemen, weten docent Sean Keller en oud-leerling Eva Bon van het Comenius College te Hilversum. Ook zorg voor leerlingen en betrokkenheid van ouders kunnen meetellen.
Deel bericht

Media Ukkie Dagen 2018

15.03.18
Mediawijzer.net organiseert dit jaar voor de zevende keer de Media Ukkie Dagen. Dit keer met als thema: Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?
Deel bericht

Meeste mensen blijven trouw aan pedagogisch beroep

15.03.18
Van de mensen met een pedagogisch beroep heeft 8,5 procent vorig jaar een andere baan aanvaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Deel bericht

Leerkracht is sowieso een zwaar beroep, vindt Vlaamse pensioenminister

15.03.18
Leerkracht, een zwaar beroep? Vlaamse pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) vindt van van wel, zo blijkt uit een belangrijk werkdocument binnen de regering. De kans wordt daarom steeds groter dat ze vroeger met pensioen mogen.
Deel bericht