Dyslexie is een hype

05.12.17
Kees Vernooy, prikte tijdens zijn lezing op de iPabo in Amsterdam een aantal hardnekkige mythes door rondom dyslexie en leesvaardigheid van kinderen door. De lector leesvaardigheid aan de Hogeschool Edith Stein hamerde er bij de aanstormende docenten op dat tijd vrijmaken voor kinderen met een leesachterstand ongelooflijk belangrijk is. Ook voor kinderen met dyslexie.
Deel bericht

Impuls voor Nederlands onderwijs wereldwijd

12.12.17
Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (onderwijs) investeren in Nederlands onderwijs in het buitenland. Jaarlijks trekken zij hier € 3 miljoen voor uit. Door deze investering kunnen wereldwijd ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen les krijgen in hun moedertaal.
Deel bericht

Slob: eerst plannen, dan pas geld voor minder werkdruk op basisscholen

12.12.17
Minister Slob blijft erbij dat de honderden miljoenen voor verlaging van de werkdruk in het basisonderwijs niet volgend jaar al beschikbaar kunnen komen.
Deel bericht

Minister Slob grijpt niet in bij leerlingenvervoer

12.12.17
Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs ziet op dit moment geen aanleiding maatregelen te nemen op het gebied van leerlingenvervoer. De problemen die aan het begin van dit schooljaar in veel regio’s speelden, zijn volgens hem opgelost.
Deel bericht

In klas mishandelde juf Sabine komt op dag van staking met krachtig betoog: 'Ik verdien meer!'

12.12.17
ienduizenden leraren in het basisonderwijs staken vandaag. Ze protesteren tegen lage salarissen en een te hoge werkdruk. Ook Sabine Bogaers-Vorstius Kruijff, werkzaam in Boxtel, legt vandaag het werk neer, ook al werkt ze niet in het basisonderwijs maar in het voortgezet onderwijs.
Deel bericht

Scholen doe mee aan de Lang Leve de Liefde Award 2018!

12.12.17
https://www.soaaids.nl/nl/item/news-public-prof/scholen-doe-mee-aan-de-lang-leve-de-liefde-award-2018
Deel bericht

Meer dan 90 procent scholen dicht

12.12.17
Uit de eerste tienduizend stakingsregistraties van de AOb blijkt dat meer dan 90 procent van de scholen van deze stakers dicht zijn. Dat beeld is over heel Nederland hetzelfde. De AOb telt met name leden die op openbare, algemeen-bijzondere en katholieke scholen werken, minder op protestants-christelijke.
Deel bericht

'Onderwijs in het slop, Arie zet je bril eens op'

12.12.17
Tientallen basisschoolleraren zijn dinsdag samengekomen op de Dam in Amsterdam om aandacht te vragen voor de lage salarissen en de hoge werkdruk in het basisonderwijs.
Deel bericht

'Misschien moeten we maar een week gaan staken'

12.12.17
Als de politiek de eisen van de leraren in het basisonderwijs niet inwilligt, gaan de juffen en meesters na de feestdagen opnieuw actie voeren. Van januari tot de zomervakantie zijn dan estafette-acties te verwachten, zegt Jan van de Ven van belangengroep PO in Actie.
Deel bericht

Ook leraren speciale scholen in actie: 'Wij doen zwaarder werk voor minder geld'

12.12.17
Niet alleen leerkrachten in het basisonderwijs voeren vandaag actie, sommige leraren op middelbare scholen staken ook. Het gaat om docenten in het voortgezet speciaal onderwijs.
Deel bericht

Wetenschap & Technologie Academie 2018

12.12.17
Tijdens de W&T Academie gaan leerkrachten en Pabo-studenten een middag aan de slag met wetenschap & technologie-onderwijs.
Deel bericht

Nieuwe website Veilige Praktijklokalen PIE online

12.12.17
Op donderdag 7 december 2017 is de nieuwe website www.veiligepraktijklokalen.nl/pie live gegaan. De site geeft docenten, afdelingsleiders en directies informatie en tools om samen het gesprek aan te gaan, om zo het onderwijs veiliger en gezonder te maken. Niet alleen voor de docent, maar ook voor de leerlingen.
Deel bericht

Ouders & Onderwijs: Steun ouders neemt per staking af

12.12.17
Basisschoolleraren leggen vandaag voor de tweede keer dit jaar het werk neer. Ze staken voor meer salaris en een lagere werkdruk. Dit terwijl de steun voor de stakingen bij ouders afneemt.
Deel bericht

Leraar is overal behalve in klas

12.12.17
In het hele land staan naar verwachting circa 100.000 basisschooldocenten dinsdag niet voor de klas. Zo kunnen leerlingen hun juffen of meesters buiten zien hardlopen, kerstliedjes horen zingen in een bejaardentehuis of als levend standbeeld bewonderen op de markt.
Deel bericht

Commentaar | Het signaal van de leraren vraagt om een royale handreiking van het nieuwe kabinet

12.12.17
De actiegroep die vorige week halsoverkop vakbond werd, PO in actie, waarschuwde ruim tevoren: wanneer het nieuwe kabinet niet over de brug komt, gaat het basisonderwijs opnieuw plat.
Deel bericht

Begrip voor lerarenstaking, maar hoe moet het met de opvang?

12.12.17
De organisatoren van de landelijke staking in het basisonderwijs verwachten dat ruim 90 procent van de basisscholen dinsdag de deuren sluit. Dat de staking doorgaat is pas een week bekend, dat maakte het regelen van opvang een uitdaging.
Deel bericht

Kritiek op uitzendkrachten voor de klas: 'Tonnen aan onderwijsgeld gaan verloren'

11.12.17
Basisscholen in Amsterdam hebben kritiek op het inhuren van leerkrachten via uitzendbureaus. "Het is te zot voor woorden. Tonnen en tonnen aan geld dat bedoeld is voor goed onderwijs gaan verloren." Uitzendbureaus vinden dat ze niks verkeerd doen.
Deel bericht

Eindtoets-ranking maakt ouders en scholen boos

11.12.17
Vorige week publiceerde RTL Nieuws weer haar jaarlijkse rankinglijst van scholen op basis van de eindtoetsscores van de leerlingen in groep 8. Zoals ieder jaar volgden in de media verbolgen reacties van scholen en ouders. Waarom steeds weer die ophef?
Deel bericht

Frankrijk verbiedt mobiele telefoons op scholen

11.12.17
Franse scholieren mogen vanaf volgend schooljaar niet langer mobiele telefoons gebruiken op school.
Deel bericht

Verschillende scholen in het land geven leerlingen vrij

11.12.17
Verschillende scholen in het land hebben leerlingen en leraren vandaag vrij gegeven. Onder meer op een aantal scholen in Amsterdam, Gouda, Utrecht, Arnhem en Gorinchem wordt geen les gegeven vanwege het winterse weer. Op veel plekken stoppen de lessen eerder, zodat leerlingen op tijd naar huis kunnen.
Deel bericht

Ook schoolleiders steunen massaal nieuwe stakingsdag

11.12.17
De actiebereidheid in het basisonderwijs blijkt nog steeds groot. Bijna alle schoolleiders steunen de staking van morgen. Van hen geeft ongeveer 70 procent aan dat de schoolbestuurders de lerarensalarissen gewoon doorbetalen.
Deel bericht