Oefenen schoot er vaak bij in

08.01.18
De felle methodenstrijd in rekenen en taal is voorbij. Iedereen vindt nu weer dat leerlingen tafels moeten leren.
Deel bericht
(advertentie)

Informatie Passend onderwijs naar rijksoverheid.nl

17.07.18
De informatie over Passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, verhuist vanaf 1 augustus naar rijksoverheid.nl. De praktijkvoorbeelden en veelgestelde vragen zijn dan op de website steunpuntpassendonderwijs-povo.nl van de PO- en VO-raad te vinden. De overige informatie over Passend onderwijs is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
Deel bericht

Amber laat zich niet kisten en krijgt écht passend onderwijs

17.07.18
Amber Everhardus, 19 jaar, heeft, ondanks haar grote fysieke beperkingen, afgelopen week meerdere examens met vlag en wimpel gehaald. Bijzonder, want deze leerlinge van het Vechtdal College is geboren met een spierziekte.Omdat het fysiek niet mogelijk was om naar een school te gaan, is er uiteindelijk gekozen om het thuisonderwijs uit te breiden met een aantal vakken.
Deel bericht

Amsterdam: Komend schooljaar twintig keer meer zij-instromers voor de klas

17.07.18
Het aantal zij-instromers in het onderwijs neemt komend schooljaar explosief toe. Vergeleken met vorig jaar is de instroom dit jaar met tweeduizend procent gestegen, van vijf naar honderd. Dat blijkt uit een brief van onderwijswethouder Moorman (PvdA), waarin ze toelicht welke maatregelen er tot nu toe zijn doorgevoerd en hoe het lerarentekort in de stad zich als gevolg daarvan ontwikkelt.
Deel bericht

Steeds meer onbevoegde docenten Haagse scholen

17.07.18
Groep de Mos maakt zich grote zorgen over het groeiend aantal onbevoegde docenten dat in Den Haag voor de klas staat. Onbevoegd betekent niet altijd onbekwaam. Daarom wil Groep de Mos weten hoeveel onbevoegd gegeven lessen er worden gegeven en of de deze docenten een afgeronde lerarenopleiding hebben.In ieder geval is 223 fulltime onbevoegde docenten veel te groot.
Deel bericht

Bezwaar tegen fusie middelbare scholen in Terneuzen, kort geding dreigt

17.07.18
De belangenorganisatie voor openbaar onderwijs VOS/ABB heeft bezwaar aangetekend tegen de fusie van de middelbare scholen in Terneuzen. Zij dreigt ook met een kort geding. De nieuwe school krijgt een christelijk karakter, waarbij wel is vastgelegd dat de algemene toegankelijkheid voor leerlingen en docenten gewaarborgd blijft.
Deel bericht

Denktank en taskforce moeten lerarentekort aanpakken

17.07.18
De gemeente A'dam neemt weer extra maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Wethouder onderwijs Marjolein Moorman (PvdA) wil een denktank en taskforce in het leven roepen om het tekort van zeker 300 juffen en meesters en 70 docenten op de middelbare scholen in de stad aan te pakken.
Deel bericht

Scholen en leveranciers: samenwerken aan nog betere leerlingvolgsystemen

16.07.18
Hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem dat het maatwerk in de klas nog beter ondersteunt? En hoe organiseer je dat als school(bestuur) samen met je productleverancier? Om dit te verkennen, onderzochten de PO-Raad, Kennisnet en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vier gebruikersgroepen van verschillende leerlingvolgsystemen.
Deel bericht

De Lage Waard is 'GLOBE Science School'

16.07.18
CSG De Lage Waard heeft het predicaat GLOBE Science School ontvangen. Daarmee zijn zij de eerste school in de regio Drechtsteden die het doen van écht wetenschappelijk onderzoek volledig heeft geïntegreerd in het lesprogramma.GLOBE is een netwerk van 32.000 scholen in 121 landen die onderzoek doen aan natuur en milieu in samenwerking met wetenschappers.
Deel bericht

Meer dan 100 Afghaanse scholen gesloten na dreigementen taliban

16.07.18
De leerlingen van 103 scholen in de centraal gelegen Afghaanse provincie Logar moesten zaterdag noodgedwongen thuisblijven. Hun scholen bleven gesloten omdat hun leerkrachten bedreigingen kregen van de taliban.In heel Afghanistan kunnen minstens 3,7 miljoen kinderen van 7 tot 17 jaar niet naar school gaan,aldus Unicef.
Deel bericht

Maatwerk door samenwerking regulier en speciaal basisonderwijs

16.07.18
De Talentencampus Venlo biedt een breed spectrum aan onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Door intensief samen te werken kan maatwerk aan leerlingen worden aangeboden: een leerling die zijn stamgroep in het basisonderwijs heeft, kan voor een bepaald vak onderwijs krijgen in speciaal of speciaal basisonderwijs én omgekeerd
Deel bericht

Latifah over pesten, kinderen en Famke Louise

16.07.18
Malou ging met jullie vragen langs bij Latifah. In het interview vertelt ze onder andere over pesten, 264 pruiken en over Famke Louise. Verder vertelt ze waarom ze af en toe sorry zegt tegen ouders en hoeveel kinderen ze wil.
Deel bericht

Hoe veranderen sterke werkwoorden?

15.07.18
“Zeg je het woei of het waaide? En hij joeg of hij jaagde? In het Nederlands is een sterke tendens om sterke of onregelmatige werkwoorden zwak of regelmatig te maken. Dat komt doordat regelmatige werkwoorden vaker voorkomen.
Deel bericht

'Laat je kind ook tijdens de vakantie veel lezen'

15.07.18
Kinderen die tijdens de zomervakantie geen boeken lezen kunnen wel twee leesniveaus terugzakken. Daarom roept de stichting Kinderzwerfboek op om vooral tijdens de zomervakantie boeken te lezen.
Deel bericht

Scholen moeten toe naar een meertalige aanpak

15.07.18
De manier waarop scholen omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond, verschilt enorm binnen Europa. De universiteiten van Helsinki, Gent en Utrecht pleitten tijdens een congres in Rotterdam voor een meertalig perspectief waarbij docenten meer gebruikmaken van de taaldiversiteit in de klas.
Deel bericht

Afscheidsfilm in plaats van musical: minder zenuwen voor leerlingen basisschool Dalen

14.07.18
De traditionele afscheidsmusical is bijna niet weg te denken uit de basisschool. Maar komt wel steeds vaker in een nieuw jasje: de musicalfilm. De 51 leerlingen uit de twee groepen 8 in Dalen schitteren komende dinsdag in de film Groep 8 en de Verdwenen Sterren. Zelf een film maken sluit beter aan bij hun belevingswereld.
Deel bericht

Inspiratieprijs Gezonde School 2018

14.07.18
Welke Gouden Tip heeft jouw school om te werken aan een gezonde leefstijl? Deel het beste idee van jouw school en inspireer daarmee andere scholen. Wie weet wint jouw school de Inspiratieprijs 2018. Alle basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen mogen meedoen. De Inspiratieprijs Gezonde School wordt uitgereikt tijdens het congres Gezonde School op 30 oktober.
Deel bericht

Regionale samenwerking voor erfgoededucatie

14.07.18
Om erfgoededucatie in de regio Lochem en Zutphen in het basisonderwijs te stimuleren gaan de gemeenten Lochem en Zutphen en de Muzehof Centrum voor Kunsten samenwerken. De bedoeling is dat de lokale erfgoedpartijen kwalitatief goede lessen ontwikkelen voor het basisonderwijs. Lessen die letterlijk dicht bij de leerlingen staan.
Deel bericht

Leerlingen Isendoorn maken beste masterplan Nieuwstadskerk

14.07.18
Wethouder Ten Broeke maakte donderdagmiddag zijn opwachting in klas 2M, een tweetalige havo/vwo-klas van het Isendoorn College.Afgelopen winter bezochten deze leerlingen, samen met die van andere scholen, de Nieuwstadskerk. Een van de opdrachten die ze kregen, was een 'masterplan' maken over hoe de toren en de kerk in de toekomst ook kunnen worden gebruikt.
Deel bericht

Leerlingen Transport en Logistiek op bezoek bij VanDijk

14.07.18
Vrijdag 13 juli bezochten zo’n vijfenveertig leerlingen van openbare scholengemeenschap Winkler Prins het distributiecentrum van VanDijk in Kampen. De leerlingen volgen de opleiding Transport en Logistiek en met die bril namen ze de logistieke processen van VanDijk onder de loep – en dus ook het samenstellen van hun eigen pakket.
Deel bericht

Alle kinderen regulier naar school

14.07.18
Inwonersbelangen maakt zich zorgen over thuiszitters en het ontbreken van passend onderwijs in de gemeente Woerden en vroeg het college van B&W vorige maand om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het oprichten van eigen scholen voor (Voortgezet) SO, te zorgen voor inclusie van speciale onderwijsklassen op reguliere scholen en nieuw beleid op dit gebied te ontwikkelen.
Deel bericht