'Verlegenheid is erfelijk'

10.01.18
De hersenactiviteit van kinderen met extreme verlegenheid en hun familieleden vertoont duidelijke overeenkomsten. Dat concludeert Anita Harrewijn in haar proefschrift, waarop zij op 18 januari promoveert aan de Universiteit van Leiden.
Deel bericht
(advertentie)

Zó grijp je aandacht jongeren voor techniek

21.10.18
Een foto of stilstaand beeld prikkelt jongeren sneller wanneer ze zichzelf kunnen verplaatsen in de verbeelde situatie, dan dat ze zichzelf herkennen in een verbeelde persoon. Om te zorgen dat meer jongeren techniek meewegen in hun keuzeproces, is het van belang hun beeld van techniek op te rekken en positief te beïnvloeden.
Deel bericht

Groep 8 en klas 1 'doen' Globaland

21.10.18
Ook dit jaar was er weer een project voor de groepen 8 en de klassen 1. IKC De Bosmark (PO) en Schaersvoorde Dinxperlo (VO) werken sinds een paar jaar samen om de doorgaande lijnen van basisschool en voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. In het kader daarvan werken de kinderen van de groepen 8 en klassen 1 samen aan een project.
Deel bericht

'Kinderen met lichte klachten krijgen te snel jeugdzorg'

21.10.18
Het aantal kinderen en pubers dat professionele hulp zoekt, groeit. Maar onduidelijk is waarom steeds meer kinderen om hulp vragen. Gemeenten die deze jeugdhulp betalen, raken hierdoor steeds dieper in de rode cijfers. Een kleine 90 gemeenten hebben al een beroep gedaan op de zogeheten 'stroppenpot', een noodvoorziening.
Deel bericht

Minister laat schaduwonderwijs verder onderzoeken

20.10.18
Minister Slob laat verder onderzoek doen naar schaduwonderwijs in het funderend onderwijs. De Kamercommissie onderwijs sprak met de minister onder andere over de effecten van schaduwonderwijs op kansenongelijkheid en het eerdere onderzoek ‘Licht op schaduwonderwijs’. De Tweede Kamer vraagt om aanvullend onderzoek.
Deel bericht

Onzekerheid arbeidsvoorwaarden leraren gvo/hvo

20.10.18
Het is inderdaad denkbaar dat de keuze voor bekostiging meer onzekerheid voor gvo/hvo- onderwijs) met zich meebrengt dan het verstrekken van een instellingssubsidie.’ Minister Slob geeft zijn reactie op vragen en opmerkingen uit beide Kamers op het ontwerpbesluit voor de bekostiging van godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen.
Deel bericht

Onbevoegde leraar vult de gaten in het onderwijs. ‘Dit wil niemand’

20.10.18
Om het gebrek aan docenten op te vangen moeten scholen vaker noodgrepen uitvoeren. Hierdoor staan er meer onbevoegde leraren voor de klas. Na de herfstvakantie komt minister Slob met een handreiking voor scholen met onderbezetting. Volgens de Aob lijken de problemen het grootst in het speciaal onderwijs en bij andere scholen met een ‘meer uitdagende leerlingpopulatie’.
Deel bericht

Kinderen in Guatemala hebben eigen moestuin bij school

20.10.18
Kinderen in het Zuid-Amerikaanse land Guatemala hebben sinds kort een eigen moestuin bij hun school. Het is een project van de overheid om te zorgen dat kinderen gezonder eten. Nu krijgen niet alle kinderen in het land thuis genoeg en gezond eten. Door op steeds meer scholen een moestuin te maken, hoopt de regering in Guatemala dat te veranderen.
Deel bericht

Meiden Zernike Montessori Lyceum hebben tóch hun Hakaworkshop

20.10.18
De school en de hakadocent gingen overstag. Gistermiddag kregen de meiden alsnog de gewenste les, tot vreugde van Floor: ,,Het was super gaaf! Ik denk dat het juist goed is voor meisjes, omdat die soms nogal onzeker zijn om hun eigen grenzen te stellen. Met de haka doe je echt dingen om jezelf krachtig te voelen.’’
Deel bericht

Kinderen kiezen zelf hun herfstvakantie

20.10.18
Scholen mogen zelf weten wanneer ze voorjaars- en herfstvakantie geven. Steeds meer scholen gaan daar flexibel mee om. Op een middelbare school in Arnhem is een nieuwe proef gestart. Daar mogen de kinderen kiezen wanneer ze herfstvakantie nemen: deze week of volgende week.
Deel bericht

Ouderorganisaties: ‘Dure schoolreisjes zorgen voor tweedeling’

20.10.18
Scholen voeren vaak het argument aan dat ze kinderen kennis willen maken met andere culturen, of juist willen laten zien dat welvaart niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Maar volgens Casper Hulshof, onderwijskundige aan de Universiteit Utrecht, is een schoolreisje alleen nuttig als dat gepaard gaat met veel leeractiviteiten. Vaak is daarvan nauwelijks sprake.
Deel bericht

Zestien gereedschapskisten voor 'coole kids'

19.10.18
Op het Griendencollege werden dinsdag zestien gereedschapskisten uitgedeeld aan basisscholen uit de regio. Een initiatief van het VO, ondersteund door diverse gemeentes, om techniek en techniekonderwijs te promoten. Het initiatief werd gelanceerd onder de naam Regionale Techniekspelen. De bedoeling is dat op de basisscholen een boot ontwikkeld wordt.
Deel bericht

Vervangingspools verkopen vaker nee

19.10.18
Vervangingspools stellen vaker scholen teleur vanwege het lerarentekort. Vooral bij kortdurende vervangingen is het lastig om invallers te vinden. Invallers stromen door naar de vaste formatie van aangesloten schoolbesturen. De instroom in de pools blijft achter. De vervangingspools Cella en Poolwest kijken nu of ze zij-instromers kunnen trekken om hun pool aan te vullen.
Deel bericht

Vlaamse leraren zien goede arbeidsvoorwaarden Nederland

19.10.18
Het aantal Vlaamse leraren dat in Nederland gaat werken, neemt toe. Ze zijn blij met de in hun ogen goede arbeidsvoorwaarden in het Nederlandse onderwijs, meldt De Standaard. De Vlaamse krant meldt onder de kop ‘Het gras is groener in Nederland’ dat een groeiend aantal Vlaamse leerkrachten in Nederland lesgeeft. In 2013 ging het om 31 leerkrachten, in 2017 waren het er 68.
Deel bericht

Grappige prullenbakken in strijd tegen opwarming aarde

19.10.18
Met de première van een animatiefilmpje over ‘Groene Daken’ rondde Waterschap Vallei en Veluwe gistermorgen de eerste samenwerking met hun Raad van Kinderen af. ,,We zijn heel enthousiast over de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de kinderen’’, vertelt Dijkgraaf Tanja Klip-Martin
Deel bericht

Wat vindt Nederland: Is er iets mis dat kinderen bijles moeten krijgen?

19.10.18
Steeds meer scholieren krijgen na schooltijd bijles die door hun ouders betaald wordt. Sinds 1995 is het aantal leerlingen dat betaalde bijles, huiswerk-begeleiding of examentraining volgt, verzevenvoudigd. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren maakt zich zorgen over de toename van dit zogenaamde schaduwonderwijs.
Deel bericht

Ouders Zuukerschool Epe mikken op nieuwe leerlingen met buitenschools 'Bijbel-uurtje'

19.10.18
De openbare Zuukerschool in het buitengebied van Epe heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. Ouders komen nu met een initiatief om meer kinderen te verwelkomen: christelijke vorming als buitenschoolse activiteit.Het idee is om als buitenschoolse activiteit met de kinderen bij elkaar te komen. In een uurtje lezen ze uit de Bijbel, zingen ze liedjes en bidden ze.
Deel bericht

Opleiding kiezen? 15 tips tegen studiekeuzestress

19.10.18
Voor scholieren én ouders. Het is nogal wat: een vervolgstudie kiezen terwijl je in het (pre)examenjaar van de middelbare school zit. Talentencoaches, mentoren, studiekeuzeadviseurs én ouders kunnen je helpen bij het voorkomen van studiekeuzestress. Maar het belangrijkste: wat kun je zelf doen?
Deel bericht

Als zzp’er voor de klas: Genieten van verschillende scholen

19.10.18
De zzp’er doet, langzaam, zijn intrede in het basisonderwijs. Wat zijn de voor- en nadelen? En is het een oplossing voor het lerarentekort? Ik doe hetzelfde werk, maar het voelt anders.Een freelance leerkracht doet eigenlijk hetzelfde als een invalleerkracht. Het verschil is dat een flexleerkracht zzp’er en dus zelfstandig ondernemer is. Die combinatie maakt het invallen veel leuker.
Deel bericht

Meer landelijke regie in aanpak lerarentekort OCW

18.10.18
Mede op basis van input van de VO-raad en andere partijen is op een aantal belangrijke punten vooruitgang geboekt in de uitwerking van een aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort. De aanpak heeft een sterk regionaal karakter, maar daarnaast wordt ook ingezet op landelijke regie voor de aanpak van regio-overstijgende knelpunten.
Deel bericht

Unitonderwijs: 55 kids in 1 megaklas, is dat goed nieuws?

18.10.18
Naast de reguliere klassen heeft het Herbert Vissers College dit jaar een megaklas ingericht met 55 kinderen van alle niveaus. De brugklassers volgen geen vakken in verschillende lokalen volgens het ritme van de bel, maar hebben een grote eigen ruimte tot hun beschikking. Iedere ochtend begint de klas in drie groepjes met een ‘check-in’ door hun coach,
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)