Kwart scholen wijzigt reisbestemming door aanslagen

13.02.18
Een kwart van de middelbare scholen die schoolreisjes naar het buitenland organiseren, gaat niet meer naar steden waar de afgelopen jaren terroristische aanslagen zijn gepleegd. De helft van de scholen heeft te maken met leerlingen die van hun ouders niet meer mee op reis mogen.
Deel bericht
(advertentie)

Meer landelijke regie in aanpak lerarentekort OCW

18.10.18
Mede op basis van input van de VO-raad en andere partijen is op een aantal belangrijke punten vooruitgang geboekt in de uitwerking van een aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort. De aanpak heeft een sterk regionaal karakter, maar daarnaast wordt ook ingezet op landelijke regie voor de aanpak van regio-overstijgende knelpunten.
Deel bericht

Unitonderwijs: 55 kids in 1 megaklas, is dat goed nieuws?

18.10.18
Naast de reguliere klassen heeft het Herbert Vissers College dit jaar een megaklas ingericht met 55 kinderen van alle niveaus. De brugklassers volgen geen vakken in verschillende lokalen volgens het ritme van de bel, maar hebben een grote eigen ruimte tot hun beschikking. Iedere ochtend begint de klas in drie groepjes met een ‘check-in’ door hun coach,
Deel bericht

Wandelende (en verdwenen) eilanden centraal in Waddenatlas

18.10.18
De Waddenatlas, die vandaag gepresenteerd wordt in het Afsluitdijk Wadden Center, is de nieuwste in een reeks thema-atlassen die Noordhoff uitgeeft, na bijvoorbeeld edities over voetbal, Amsterdam en veiligheid. "Elke Nederlander heeft wel een beeld van de Waddeneilanden, vaak gekleurd door toerisme. In dit boek zie je de gigantische geschiedenis erachter."
Deel bericht

RSG Wolfsbos leert leerlingen de magie van technologie ontdekken

18.10.18
Uniek is dit schooljaar de workshop ‘programmeren met micro:bits’. De Micro:bit is een computertje dat werkt op batterijen, met programmeerbare knopjes, lampjes, een kompas en Bluetooth. Ook kunnen er allerlei andere apparaten aan gekoppeld worden, zoals lichtsensoren of motortjes. Leerlingen sturen een zelfgeschreven code draadloos naar het computertje en kunnen meteen testen
Deel bericht

Maak leerlingen bewuster van het belang van privacy

18.10.18
Op school doe je er alles aan om informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te regelen zodat je school voldoet aan de privacywetgeving. Maar in hoeverre zijn leerlingen zich bewust van hun privacy? Het is belangrijk om met leerlingen het gesprek aan te gaan over privacy.
Deel bericht

Tien tips voor de “saaie” leraar"

18.10.18
De docent motiveert niet. In een reeks provinciedebatten vroeg het Laks driehonderd leerlingen uitgebreid naar hun ervaringen.Opvallende uitkomst: veel scholen schieten door in het gebruik van innovatieve lesmethoden. De leerling heeft liever een goed verhaal of lesboek dan alleen de iPad. Een andere belangrijke tip: maak duidelijk waarom lessen belangrijk zijn.
Deel bericht

Kampen aast op tonnen subsidie voor aardgasvrije school in Wilsum

18.10.18
De gemeente Kampen wil basisschool De Regenboog in Wilsum aardgasvrij maken. De school is aangemeld voor een proef van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is kans op 350.000 euro subsidie.De school in het dorp aan de IJssel wordt volgend jaar gerenoveerd. Volgens Kampen een 'mooie gelegenheid' het gebouw aardgasvrij te maken.
Deel bericht

Website van uw school nog steeds zonder https?

18.10.18
De veelgebruikte browser Google Chrome geeft voortaan een waarschuwing bij websites zonder beveiligde https-verbinding. Een virtuele rondgang leert dat daartoe websites behoren van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs en ook websites van onderwijsstichtingen. Websites zonder https krijgen voortaan via Google Chrome een rood waarschuwingsscherm,
Deel bericht

De vrijwillige ouderbijdrage blijft voor onduidelijkheid zorgen

18.10.18
Scholen slagen er maar niet in om afspraken te maken over de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het nieuwe schooljaar hadden alle scholen in het PO en VO eensluidende richtlijnen voor ouders en leerlingen moeten hebben.Daarin zouden ouders onder meer de verzekering moeten krijgen dat hun zoon of dochter niet wordt buitengesloten als de bijdrage niet is overgemaakt.
Deel bericht

INOS gaat lerarentekort te lijf met extra school

18.10.18
Ook de invalpool van het Bredase INOS merkt deze problemen. Om dat tekort op te vangen heeft INOS sinds dit jaar iets nieuws: Phoenix, een eigen netwerk van invalleerkrachten die samen een team vormen. De helft is bij een full-time aanstelling één dag in de week bezig met andere werkzaamheden. Er is een startersgroep die werkt aan hun persoonlijke ontwikkeling door bijscholing te volgen.
Deel bericht

Nog twee scholen Zaan Primair starten vierdaagse schoolweek

18.10.18
Naast basisschool De Spiegel stappen nog twee andere scholen van het bestuur Zaan Primair tijdelijk over op een vierdaagse schoolweek vanaf de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie vanwege het lerarentekort. Het gaat om De Kernschool waar nieuwkomers de Nederlandse taal leren en Dynamica XL Molenwerf voor speciaal onderwijs
Deel bericht

Nieuwe vestigingen voor School voor Persoonlijk Onderwijs

17.10.18
De School voor Persoonlijk Onderwijs start nieuwe vestigingen in Deventer, Hengelo en Hoorn. Vanaf volgend jaar kunnen scholieren er in klassen van gemiddeld nog geen zestien leerlingen voortgezet onderwijs volgen. Curriculum, rooster en lesmethoden zijn op alle scholen gelijk. De scholen zijn gewoon bekostigd door de overheid, maar bieden onderwijs alsof je op een dure privé school zit.
Deel bericht

Van elke 400 kinderen gaat er één naar particuliere school

17.10.18
Het aantal particuliere scholen die geen rijksbekostiging krijgen groeit weliswaar, maar het aantal is nog altijd zeer beperkt. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert met zijn brief op SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint die aan de bel had getrokken over de groei van het aantal particuliere scholen.
Deel bericht

Concentratie op school: onderzoek hulpmiddel voor scholier in Limburg

17.10.18
Scholen kopen ze met dozen tegelijk: hulpmiddelen die drukke, onrustige of dromerige kinderen moeten helpen bij het concentreren. Basisscholen zetten steeds meer hulpmiddelen in die ervoor moeten zorgen dat kinderen zich beter kunnen concentreren.Maar of het werkt, is nog maar de vraag. In Limburg is er een onderzoek naar gestart.
Deel bericht

Jongere selectief bij samenstellen hulpnetwerk

17.10.18
Jongeren vragen niet bij al hun vrienden om hulp maar zijn daarin selectief. Jongeren vragen meestal aan twee tot drie vrienden om hulp. Hun vriendennetwerk is daarentegen vaak veel groter. Ze hebben vooral de voorkeur voor klasgenoten op wie zij lijken. Een jongere met depressieve symptomen zal eerder steun vragen bij een vriend die hier ook last van heeft.
Deel bericht

Invalmeester stapt op, groep 7 naar huis

17.10.18
Leerlingen van groep 7 van basisschool De Boeier in Lelystad krijgen deze hele week geen les. De invalmeester die voor de klas stond heeft ontslag genomen en de school kan geen vervanger vinden. Daarom zit de groep van zo'n 25 kinderen de hele week thuis. De directeur van de school hoopt dat de kinderen na de herfstvakantie weer wel gewoon les kunnen krijgen.
Deel bericht

Aan de slag met streektaal op het vmbo

17.10.18
In samenwerking met het Friese Cedin heeft de IJsselacademie (Zwolle) een aangepaste uitgave van de lesbrief ‘Jouw taal hoort bij jou’ uitgebracht, speciaal voor vmbo-leerlingen in regio’s waar thuis ook dialect gesproken wordt.In deze uitgave komen verschillende thema’s in korte hoofdstukjes aan bod. Leerlingen buigen zich over de rol die taal speelt in hun leven.
Deel bericht

Scholen vrezen de griep. Is een griepprik voor de juf een oplossing?

16.10.18
Griep hangt als een donkere wolk boven het basisonderwijs. Want als er te veel juffen en meesters ziek worden, moeten scholen klassen naar huis sturen. Invalkrachten zijn schaars. Is de griepprik een oplossing? Een griepprik kan een werkgever zijn personeel uiteraard alleen op vrijwillige basis aanbieden.
Deel bericht

Ouders hebben moeite met kindermarketing

16.10.18
Veel ouders hebben moeite met kindermarketing, dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum. Vooral kindermarketing die plaatsvindt op scholen, tijdens sportevenementen voor kinderen en op social media, vinden ouders niet normaal. De meerderheid is voor maatregelen tegen kindermarketing van ongezonde producten, zoals koek, snoep en frisdrank.
Deel bericht

Lieve Coca-Cola en Mars, wij weten al hoe we de school gezonder krijgen: al uw rommel de deur uit

16.10.18
Column - Ik keek naar een filmpje van Coca-Cola en nu ben ik misselijk. In het filmpje legt het bedrijf uit hoezeer het zich inspant voor gezonde schoolkantines. Niet door, wat je met een beetje gezond verstand zou denken, zijn producten uit de scholen terug te trekken, maar juist door alle schoolgebouwen vol te stouwen met frisdrankautomaten.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)