Tips tegen studiekeuzestress

15.04.18
Op 1 mei moeten veel scholieren hun eerste keuze voor een vervolgstudie hebben gemaakt. Reden genoeg om met de handen in het haar te zitten.
Deel bericht
(advertentie)

Tips: Het stimuleren van redeneren bij leerlingen

24.03.19
Onderzoekend en ontwerpend leren biedt een rijke omgeving voor het stellen van vragen aan leerlingen en het aanzetten tot redeneren. Drie tips om redeneren bij kinderen te stimuleren. Ik neem jullie graag mee in twee voorbeelden waarin de leerkrachten in de verkenningsfase de leerlingen stimuleren tot redeneren met open vragen.
Deel bericht

Meeste scholen gebruiken pseudoniem voor leerlingen

24.03.19
De meeste scholen in het PO en VO hebben een pseudoniem voor hun leerlingen aangevraagd om zo de privacy van kinderen bij het uitwisselen van data te beschermen. De Tweede Kamer ging in 2017 akkoord met het wetsvoorstel om leerlinggegevens te pseudonimiseren. De wet moet een veiliger, betrouwbaarder uitwisseling van gegevens mogelijk maken.
Deel bericht

Seksuele voorlichting kan niet vroeg genoeg beginnen

24.03.19
Tegenwoordig is alles anders, niet in de laatste plaats door tv en internet. De kinderen leren en weten al heel veel, dus dan kun je het onderwerp maar het beste bespreekbaar maken, thuis maar ook op school. Ouders, maar ook scholen zijn vaak nog terughoudend, maar toch constateert de GGD dat steeds meer scholen er aandacht aan besteden.
Deel bericht

Hele school ‘overmeesterd’: meesters denken vaak wat minder lang na

24.03.19
Als ware helden werden de twaalf meesters van onderwijskoepel CBO Meilân op cbs De Tarissing onthaald. Gekleed in een groene trui met de titel meester en een rugnummer stapten ze voor de school uit een limousine die speciaal voor deze dag was geregeld. Meilân wil graag doorgaan met het ‘overmeesteren’ van scholen. We zouden dit elk jaar wel willen doen.
Deel bericht

Lesbrief basisscholen om aanslag bespreekbaar te maken

24.03.19
Er is afgelopen maandagavond, door medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht een lesbrief gemaakt speciaal voor basisscholen met tips om de aanslag in Utrecht bespreekbaar te maken. De lesbrief is maandagavond opgesteld en direct om 23.30 uur rondgestuurd zodat scholen er zo snel mogelijk gebruik van zouden kunnen maken', aldus de UU.
Deel bericht

Juf Kiet terkt aan de bel over uithuwelijking kinderen

23.03.19
Problematiek als huwelijksdwang en achterlating komt ook al voor bij kinderen op de basisschool. Dat stelt de Brabantse juf Kiet, bekend van de documentaire De kinderen van juf Kiet. Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) heeft nog nooit eerder signalen ontvangen dat dit ook met basisschoolkinderen gebeurt
Deel bericht

Onderwijspsycholoog Bart Vogelaar: ’Succesvol onderwijs begint met motivatie’

23.03.19
Hoogbegaafden doen het in maatschappelijk opzicht meestal niet beter dan mensen met een gemiddelde intelligentie. De mythe dat ’hoogbegaafdheid’ een synoniem is voor ’succesvol’, is precies dat - een mythe. Succesvol onderwijs begint bij motivatie - de vraag of leerlingen belangstelling hebben voor datgene wat de docent ze te vertellen heeft.
Deel bericht

Inperken van vrijheid van onderwijs is niet de oplossing [opinie]

23.03.19
In de Haga-saga is niet de vrijheid van onderwijs het probleem, schrijft Johan Lievens, assistent-hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU Amsterdam. Dus de afschaffing van artikel 23 van de Grondwet is geen oplossing, kijk maar naar Frankrijk.Maar is de vrijheid onbegrensd? Nee. De Onderwijsinspectie werpt nu reeds licht op die zogenaamde schaduwplekken.
Deel bericht

Leerlingen van het Theda Mansholt College bedenken: hoe ziet Delfzijl er over tien jaar uit?

23.03.19
Ruim honderd leerlingen van het Theda Mansholt College bogen zich in het kader van het project Goud Grunn over de vraag: hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruitziet over tien tot twintig jaar? Dat leverde maar liefst 27 verschillende maquettes op. Een huis voor eenzame ouderen, een woonvorm waar verschillende generaties samenwonen en een pretflat om jongeren in Delfzijl te houden.
Deel bericht

Het onderwijs verkeert in een systeemcrisis [opinie]

23.03.19
6 problemen die om een oplossing vragen. Dat er veel aan de hand is in het onderwijs, zal niemand ontkennen. Maar wat zijn nu de echte basispatronen en wat zijn feitelijk alleen maar symptomen van een dieperliggend probleem? En in welke richting moeten we de oplossing zoeken?
Deel bericht

Digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs

23.03.19
Doordachte digitalisering kan helpen bij het creëren van tijd en ruimte voor leraren in tijden van werkdruk en lerarentekort. Minister Slob verwijst daarbij naar digitale toepassingen die leraren kunnen benutten om de voortgang van hun leerlingen te volgen. In de Digitaliseringsagenda staan de speerpunten, ambities en activiteiten die richting moeten geven aan digitalisering in het onderwijs
Deel bericht

Dertig deelnemers pilot pro/vmbo-onderbouwklassen

22.03.19
Het ministerie van OCW heeft een lijst gepubliceerd met daarop dertig scholencombinaties die meedoen aan de de pilot pro/vmbo-onderbouwklassen 2019. Het doel van de pilot is om kansengelijkheid te bevorderen met onderwijs op maat op het snijvlak praktijkonderwijs en vmbo. In de gemengde onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo.
Deel bericht

Het LBRT congres over gedrag

22.03.19
Op vrijdag 17 mei aanstaande organiseert de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) een congres rondom het thema Gedrag. Op een nieuwe locatie, het NBC congrescentrum in Nieuwegein, krijgen de aanwezigen een mooi en inspirerend programma gepresenteerd. Een dag over gedrag waar iedereen die inhoudelijk geïnteresseerd is naar toe moet komen.
Deel bericht

Lentekriebels Award voor Prisma Alphen a/d Rijn

22.03.19
Basisschool Prisma, een school voor speciaal onderwijs uit Alphen a/d Rijn, wint de Lentekriebels Award 2019. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, zet met de Lentekriebels Award elk jaar een basisschool in het zonnetje die op een structurele en bijzondere manier aandacht geeft aan de thema’s relaties en seksualiteit in de klas.
Deel bericht

School en geschorste leerkracht die ‘Mohammed beledigde’ krijgen mediation

22.03.19
De techniekinstructeur die werd geschorst omdat hij iets lelijks zou hebben gezegd over de profeet Mohammed, en zijn werkgever krijgen vier weken de tijd om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan zal de Stichting Onderwijsgeschillen uitspraak doen. De instructeur eist zijn baan terug op het Hoofdvaart College in Hoofddorp.
Deel bericht

Scholen moeten meer doen voor veilige werkomgeving

22.03.19
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob rekenen erop dat scholen de komende jaren meer doen voor een sociaal veilige werkomgeving en voorbereid moeten zijn op incidenten. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer over sociale veiligheid van het personeel in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.
Deel bericht

Lunchseminar over sociale netwerkprocessen in klassen en schoolprestaties van leerlingen

22.03.19
Op dinsdag 26 maart zal dr. Mariola Gremmen tijdens een lunchseminar bij de Onderwijsraad een toelichting geven op haar promotieonderzoek naar de invloed van leeftijdsgenoten en het sociale netwerk van leerlingen op hun schoolprestaties. Aanmelden kan tot 25 maart 10.00 uur. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Deel bericht

Ik staakte omdat ik voel dat ik als juf tekort schiet [opinie]

22.03.19
Ja, ik ben juf in het basisonderwijs. Ik vind dat ik een mooi, leuk, inspirerend, afwisselend en uitdagend beroep heb. Parttime-juf van groep 1-2 op een basisschool. Dit zeg ik nog steeds na 35 jaar. Weer samen naar school’, daar horen wel kleinere klassen en goede ondersteuning bij. Ik voel me, al vind ik dat ik een duizendpoot ben, soms te kort schieten.
Deel bericht

Helmondse lerares beste van de wereld?

22.03.19
Ze kreeg een heel media-circus over zich heen. Toch bevat ze in de carnavalsvakantie nog steeds niet dat ze in de top tien staat voor de Global Teacher Prize, die 24 maart wordt uitgereikt.Mertens praat graag over haar missie. Ze wil kinderen autonoom laten nadenken door veel vragen te stellen. Ze eigenaar laten worden van hun leerproces.
Deel bericht

[EduAd] Een sociaal veilige groep met Kwink

21.03.19
[EduAd] Waarin je verstorend gedrag zoals pesten kunt voorkomen? Probeer Kwink, een online methode gratis uit met de hele school. Kwink is praktisch, leuk en altijd actueel. Geïnspireerd op het boek Groepsplan Gedrag. Al meer dan 600 scholen werken met veel plezier met Kwink. Wil je Kwink eerst bekijken? Gratis presentatie aanvragen!
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)