Nederland heeft minste werk- of studieloze jongeren van EU

16.04.18
Slechts 4 procent van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar was in 2017 niet aan het werk en volgde ook geen opleiding. Het percentage jongeren zonder werk of opleiding is in Nederland het laagst van alle landen in de Europese Unie.
Deel bericht
(advertentie)

Basisonderwijs experimenteert met flexibele vakanties (maar niet in het Noorden)

25.04.18
Als ouder zelf de vrije dagen en vakanties van je kind bepalen. Het klinkt voor sommige ouders misschien als een droom, maar op verschillende scholen in Nederland is het mogelijk. Deze basisscholen deden mee aan een proef van de overheid om de onderwijstijd flexibel te verdelen over het schooljaar.
Deel bericht

Een op de vijf leraren in basisonderwijs is 55-plus

25.04.18
In het schooljaar 2017-2018 was 21 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. In 2003-2004 was dat nog 11 procent. Vooral het aantal oudere mannen is relatief groot: een op de drie basisschoolleraren is 55 jaar of ouder. Bij vrouwen is dat één op de zes. Over tien jaar hebben de meesten van hen het onderwijs verlaten
Deel bericht

Gevaarlijke verkeersdrukte bij scholen ligt vooral aan de ouders

25.04.18
Veilig Verkeer Nederland start binnenkort met het project 'Veilig Oversteken'. In dat project is aandacht voor de mentaliteit van ouders die ook als ze naar school kunnen lopen of fietsen, toch de auto pakken om hun kind weg te brengen. Dat zorgt, vooral op dagen met slecht weer, voor gevaarlijke verkeerssituaties bij scholen.
Deel bericht

Onderzoek laat zien hoe breed problemen van eenzame jongeren zijn

25.04.18
Eenzame jongeren hebben een grotere kans op het ontwikkelen van problemen dan jongeren die een rijk sociaal leven hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van King's College in Londen, meldt The Guardian. Als gevolg van de eenzaamheid ontwikkelen jongeren psychische problemen, zoals depressies, een laag zelfbeeld, slaapproblemen.
Deel bericht

Howick en Lily moeten misschien toch naar Armenië

25.04.18
Verdrietig nieuws over Howick en zijn zusje Lily. Een rechter heeft gezegd dat ze uitgezet mogen worden naar Armenië. Howick en Lily wonen al negen jaar in Nederland. Hun moeder is geboren in Armenië. Vorig jaar moest hun moeder terug naar dat land. De Nederlandse regering vindt het daar veilig genoeg om te wonen.
Deel bericht

Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering

25.04.18
Jaarlijks komen 26 duizend jongeren van het praktijkonderwijs, van het voortgezet speciaal onderwijs en het zogenoemde entree-onderwijs. Dit zijn jongeren met een beperking, met gedragsproblemen of met een laag iq. De helft kiest voor een vervolgopleiding, de andere helft gaat op zoek naar werk.
Deel bericht

Bibliotheek Eemland introduceert StudyShare in examentijd

25.04.18
De Bibliotheek Eemland biedt in mei een service aan examenstudenten. Elke dinsdag, woensdag en donderdag in mei zijn er zogeheten StudyShare-momenten. StudyShare is gebaseerd op de pomodoro-techniek en de ultieme manier om je hoofd bij het studeren te houden. Leerlingen studeren in blokken met daartussen steeds een pauze.
Deel bericht

Problemen thuis? Dan meer kans op gezondheidsrisico's

25.04.18
Jongeren die thuis veel problemen hebben, lopen meer gezondheidsrisico’s. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Gelderland-Zuid naar jonge mantelzorgers en jongeren in complexe thuissituaties. Voor een belangrijk deel is dit te verklaren door achterliggende, vaak ingrijpende gebeurtenissen.
Deel bericht

Gymnasium Celeanum uit Zwolle wint ConjunctuurBekerStrijd CBS

25.04.18
Het CBS organiseert sinds het schooljaar 2011/2012 jaarlijks de ConjunctuurBekerStrijd. Die wedstrijd is bestemd voor leerlingen van de havo- en vwo-bovenbouw met economie in hun profiel. Zij voorspellen onder leiding van hun docent de Nederlandse economie aan de hand van 10 indicatoren. De grote winnaar is dit jaar klas 6 van het gymnasium Celeanum uit Zwolle.
Deel bericht

Overplaatsing van werknemers bij Limburgse scholengroep

25.04.18
Vlak voor de meivakantie hoorden ruim 125 werknemers dat ze gedwongen op een andere locatie, buiten Maastricht, aan de slag moeten. Die mensen zijn aangewezen volgens het last in, first out-principe. “Ze hebben baangarantie binnen de scholenstichting. We gaan ze zo goed mogelijk proberen te matchen met andere scholen binnen onze scholengroep.”
Deel bericht

'Tienerschool’ in Horst gaat van start

25.04.18
Zo’n 24 kinderen tussen de 10 en 14 jaar kunnen vanaf augustus starten op een gloednieuwe ‘tienerschool’ in Horst. SOOOOL 10-14 heet het en is vooral bedoeld voor leerlingen die graag ontdekkend willen leren, het fijn vinden om zelfstandig te werken onder begeleiding van een coach én hun keuze voor het VO nog even willen uitstellen.
Deel bericht

Ouderbijdrage steeds hoger: ongelijkheid tussen leerlingen groeit

24.04.18
Op middelbare scholen zijn de afgelopen jaren de vrijwillige ouderbijdragen gemiddeld 27 procent gestegen. Op de basisscholen zijn de ouders zelfs 37 procent meer kwijt.De verschillen tussen scholen zijn groot. Sommige besturen krijgen tonnen binnen aan ouderbijdragen, terwijl er bij andere geen euro extra binnenkomt.
Deel bericht

Grote steden vrezen nieuw beleid over achterstanden in het onderwijs

24.04.18
De grote en middelgrote steden maken zich zorgen over de ondersteuning aan duizenden kinderen met een achterstand op school. Grote steden hebben relatief veel kinderen met een achterstandspositie. De regels gaan op de schop: meer kinderen in meer gemeenten krijgen recht op ondersteuning, terwijl het totale budget niet even hard mee stijgt.
Deel bericht

450 jaar Tachtigjarige Oorlog

24.04.18
Wat veel mensen niet beseffen is dat ons land tijdens de Tachtigjarige Oorlog ontstond. Het is de geboorte van Nederland. De oorlog begon als een strijd om geloof en tegen de macht van de Spanjaarden, maar het mondde uit in onafhankelijkheid. Genoeg reden om een jaar lang terug te blikken.
Deel bericht

Leenloptaps voor basisschoolleerlingen in Midden-Groningen

24.04.18
De Computerbank start in mei een project met leenlaptops. Om diverse redenen kan het mogelijk zijn dat een leerling geen beschikking heeft over een computer. Dat levert misschien wel extra stress op. Leerlingen kunnen een laptoplenen als ze op de basisschool een werkstuk moeten maken.
Deel bericht

Nederland heeft nieuwe Koningin van de Jeugd

24.04.18
De 14-jarige Chris Heidstra uit Ridderkerk is de nieuwe Koningin van de Jeugd. Zij gaf de beste speech tijdens de sprekerswedstrijd die plaatsvond op het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. Zij zal het komende jaar Nederlandse jongeren een stem geven, onder andere door een zelfgeschreven troonrede te houden tijdens Kleine Prinsjesdag op 14 september
Deel bericht

Ruim 900 aanmeldingen voor ondersteuningsaanbod Gezonde School

24.04.18
Meer dan 900 scholen hebben zich dit jaar aangemeld voor het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School. Voor schooljaar 2018-2019 kunnen scholen zich niet meer inschrijven. Wel komt er een nieuwe ronde voor aanmelding voor het schooljaar 2019-2020.
Deel bericht

Eindelijk, een islamitische school met een nuchtere kijk op haar plek in de samenleving

23.04.18
Commentaar - Met het Rotterdamse Avicenna College heeft Nederland eindelijk een islamitische school die de goedkeuring van de onderwijsinspectie kan wegdragen. En dan niet alleen omdat er op deze VO-school prima onderwijs wordt gegeven, maar ook omdat de school blijk geeft van een gezonde kijk op haar positie en rol in de samenleving.
Deel bericht

Wat kan het VO leren van het primair onderwijs over krimp?

23.04.18
De website leerlingendaling.nl schrijft in opdracht van de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW al enkele jaren over krimp in het primair en voortgezet onderwijs. In een zogenoemde longread over leerlingendaling in het voorgezet onderwijs staan de belangrijkste lessen die het primair onderwijs rondom leerlingendaling heeft geleerd.
Deel bericht

Gezeur maakt het onderwijs niet beter

23.04.18
Opinie - Je kunt er gif op innemen: onmiddellijk na de publicatie van het inspectierapport gaat de zeurkraan weer open. Als jonge docent en onderwijsonderzoeker vind ik deze impasse en de zure reacties van alle betrokkenen eromheen enorm frustrerend. In plaats daarvan hebben we input en energie nodig om tot een visie te komen over de belangrijkste en urgente thema’s
Deel bericht