"Eindtoets is een lapmiddel"

17.04.18
"De eindtoets is een lapmiddel." Dat zei Jeanet Meijs van Beter Onderwijs Nederland vandaag in Dit is de Dag. Ze reageert hiermee op de Inspectie van het Onderwijs, die waarschuwt voor een wildgroei aan eindtoetsen.
Deel bericht
(advertentie)

7 op de 10 kinderen roddelen weleens

19.07.18
7 op de 10 kinderen praten weleens stiekem over iemand terwijl die persoon het niet hoort. Roddelen heet dat. Wij waren benieuwd hoe vaak en waarom jullie dat doen, dus deden we een onderzoek. De meeste van jullie zeggen dat praten over een ander je populair kan maken. Maar het zorgt ook vaak voor gedoe. 75% van de kinderen in het onderzoek zegt dat er ruzie door komt.
Deel bericht

Noodmaatregelen scholen tegen lerarentekort

19.07.18
Schoolbesturen in het basisonderwijs gaan parttime leraren vragen meer te werken, extra onderwijsassistenten aantrekken en leraren in opleiding inzetten. Dat zijn enkele maatregelen die ze nemen om het tekort aan leraren na de zomervakantie op te vangen, blijkt uit een peiling van de PO-Raad.
Deel bericht

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

19.07.18
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende activiteiten zoals de lokale aanpakken suïcidepreventie en onderzoek. In totaal is daar 15 miljoen mee gemoeid.
Deel bericht

Het einde van de Onderwijscoöperatie

19.07.18
Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. Dat zijn het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Het Lerarencongres (dat op de internationale Dag van de Leraar 5 oktober 2018 gepland stond) kan geen doorgang vinden.
Deel bericht

Deze elf Friese basisscholen sluiten deze week

19.07.18
Het aantal sluitingen van dit jaar is in lijn met 2013 (acht) en 2014 (twaalf). De kans dat het aantal scholen dat gaat sluiten volgend jaar weer afneemt is klein vanwege de bevolkingsontwikkeling en op handen zijnde fusies. De impact van de sluitingen is in een aantal dorpen groot
Deel bericht

Seksuele moraal in het klaslokaal

19.07.18
Veel leerkrachten vinden het sowieso lastig om op school over seksuele moraal te praten. Je wilt als leerkracht niet je eigen moraal opdringen aan je leerlingen. Maar hoeveel weet de gemiddelde leerkracht eigenlijk over de seksuele moraal van de ouders met een migratieachtergrond? Daarom ter illustratie een kleine greep uit de islamitische geboden van de sjiieten.
Deel bericht

School van de Toekomst

19.07.18
Vanaf 1 augustus is de ‘School van de Toekomst’ te zien in het Nat. Onderwijsmuseum. Deze presentatie toont kunstwerken die de toekomst van het onderwijs symboliseren. Studenten van kunstacademies lieten zich inspireren door ideeën die er leven over de toekomst van het onderwijs en maakten de installaties en projecten t.g.v. het 100-jarig jubileum van het ministerie van OCW.
Deel bericht

Succesvol Drents-Duits taalproject moet vervolg krijgen

19.07.18
De Stenden HS en het Huus van de Taol begonnen in 2015 het project 'Bevordering Drents en Duits in het onderwijs'. Bij een aantal Drentse basisscholen is uitgebreid aandacht besteed aan de Drentse en Duitse taal. Ook zijn diverse basisscholen gekoppeld aan Duitse Grundschulen, zijn er bezoeken over en weer en zijn websites ontwikkeld waar Drents en Duits lesmateriaal te vinden is.
Deel bericht

Ook basisschooldirecteuren willen meer salaris, en gaan actievoeren

19.07.18
Basisschooldirecteuren gaan na de zomer voor zichzelf actievoeren. Ze zijn ontevreden met de uitkomst van de salarisonderhandelingen voor leraren. Zo verdienen in de nieuwe cao de bestbetaalde leraren meer dan de meeste adjunct-directeuren.
Deel bericht

Eerste diploma-uitreiking VMBO Maastricht

18.07.18
41 leerlingen van VMBO Maastricht kunnen vandaag op school hun diploma ophalen. Ze krijgen woensdagmiddag een telefoontje wanneer ze daarvoor terechtkunnen, zei een woordvoerder van de school.Geslaagden komen niet allemaal tegelijk, maar krijgen een tijdstip te horen wanneer ze zich woensdagmiddag kunnen melden. Wie niet wil hoeft het diploma niet per se woensdag op te halen.
Deel bericht

Utrechtse basisschool verzet zich tegen komst islamitische school in pand

18.07.18
De sfeer tussen de gemeente en de school is inmiddels grimmig geworden, zegt RTV Utrecht. Zo weigerde De Klimroos vorige week ambtenaren van de gemeente die het gebouw wilden komen bekijken. Ook heeft de school juridische stappen genomen om de komst van Al Arqam te voorkomen. De gemeente op haar beurt houdt vast aan het besluit.
Deel bericht

Stichting Omgaan met Pesten kijkt terug op geslaagde opnames videoclip ‘Proud to be me’

18.07.18
Stichting Omgaan met Pesten lanceert in september de nieuwe campagne ‘Proud to be me’ en verspreidt samen met de videoclip een gratis lespakket voor scholen, dat ingezet kan worden in de week tegen pesten van 17 t/m 21 september! De stichting wil scholen inspireren om samen met de kinderen aan de slag te gaan en te werken aan een veilige omgeving.
Deel bericht

Taart voor 40 genomineerde leraren

18.07.18
Afgelopen donderdag werden 40 genomineerde leraren voor de verkiezing Leraar van het jaar 2018 op school verrast met een feestelijke taart. Uit bijna 800 aanmeldingen heeft de beroepsjury 40 leraren geselecteerd: 10 leraren uit elke sector (po, so, vo en mbo) De verkiezing Leraar van het Jaar is een activiteit van de Onderwijscoöperatie en deze organisatie wordt per 1 januari 2019 opgeheven.
Deel bericht

Grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

18.07.18
Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen de zeer ernstige infectieziekte meningokokken. Het is een vreselijke en destructieve ziekte. Daarom moeten we er alles aan doen om mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden. Het streven is om de vaccinatie eind 2019 aan alle dan 14- tot en met 18-jarigen aangeboden te hebben.
Deel bericht

Kinderen geluk bijbrengen via mindfulness

18.07.18
De media staan er vol van tegenwoordig: jongeren met stress, depressie- en burn-out-klachten. Niet alleen studenten, maar ook kinderen in het basisonderwijs ervaren druk. Er wordt gepiekerd en gepeinsd. Stress slaat toe. Om hier verandering in te brengen organiseert All Happy Schools in het najaar een zogenoemde Mindfulness Challenge op basisscholen in Nederland.
Deel bericht

VMBO Maastricht biedt excuses aan voor nieuwe fout

18.07.18
79 leerlingen van het VMBO Maastricht hoeven geen herstelopdracht te maken voor het vak ckv , terwijl ze dat eerder wel te horen hadden gekregen. Volgens de school is er een fout gemaakt en hadden de leerlingen het vak al afgerond. De school heeft hun excuses aangeboden en laten weten dat ze de herstelopdracht niet meer hoeven te maken.
Deel bericht

Historicus: 'Nederlanders zijn altijd bot en lomp geweest'

18.07.18
Historicus Piet de Rooij is de grondlegger van het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Hij wordt niet vrolijk van de discussie over zeehelden of de bemoeienis van de politiek met geschiedenis op scholen. 'We oordelen zonder te begrijpen'.
Deel bericht

Conferentie 'Begaafdheid & Talentontwikkeling'

18.07.18
Op 14 en 15 november 2018 organiseert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) een conferentie bij NBC congrescentrum in Nieuwegein. Het thema van de conferentie is 'Flow creëren in leren'. We besteden aandacht aan het stimuleren van creativiteit, talentontwikkeling en persoonlijke groei en benaderen dit vanuit een levensloopperspectief.
Deel bericht

Zeeland: Miljoenen voor slimmer reizen naar school

18.07.18
Een scholier uit Scharendijke ziet dat de volgende dag zijn laatste twee lesuren vervallen. Hij pakt zijn mobieltje en tikt op zijn 'smart mobility app' in: 13.00 uur, Pontes Pieter Zeeman - Scharendijke. Onmiddellijk licht het reisadvies van het Smart Mobility Project op. Dat kan een iemand zijn met wie hij kan carpoolen, een busje van het wmo-vervoer of gewoon de bus van Connexxion.
Deel bericht

VMBO Maastricht biedt excuses aan voor nieuwe fout

18.07.18
79 leerlingen van het VMBO Maastricht hoeven geen herstelopdracht te maken voor het vak ckv (culturele en kunstzinnige vorming), terwijl ze dat eerder wel te horen hadden gekregen. Volgens de school is er een fout gemaakt en hadden de leerlingen het vak al afgerond.
Deel bericht