Lege klaslokalen door griepgolf. ‘Er moet nu écht wat worden gedaan aan het lerarentekort’

12.01.19
Steeds meer klassen worden naar huis gestuurd als de leraar ziek is, doordat er niet voldoende vervangers zijn. De huidige griepgolf maakt het personeelstekort in het onderwijs pijnlijk zichtbaar, zegt de AOb.De lege vervangingspoules zijn een probleem dat de onderwijsbond jaren geleden al zag aankomen. De voorwaarden in de poules zijn slecht.
Deel bericht
(advertentie)

Zeven alternatieven voor de vinger opsteken

18.01.19
“Het mag losser,” zegt Ellen Emonds, voormalig leerkracht van het jaar en inmiddels werkzaam als leerkrachtbegeleider. Hij schafte destijds de vinger af. Omdat het kinderen in de wachtstand zet. Omdat het vaak dezelfde leerlingen zijn die de beurt krijgen. En omdat het te weinig informatie geeft over in hoeverre de instructie bij de hele groep is geland.
Deel bericht

Internetconsultatie doorgaande leerroute vmbo-mbo

18.01.19
Een wetswijziging moet het voor vmbo-leerlingen makkelijker maken om door te stromen naar het mbo, meldt het ministerie van OCW. U kunt deelnemen een internetconsultatie over deze voorgenomen wetswijziging.
Deel bericht

Scholen slaan handen ineen tegen cyberpesten

18.01.19
Zo'n 5 procent van de Limburgse jongeren is slachtoffer van cyberpesten. Om dit probleem aan te pakken, hebben drie Limburgers scholenkoepels de handen ineengeslagen en een convenant ondertekend. Zo krijgen jongerentaskforces het voortouw in het organiseren van themasessies, peer-educatielessen en werkbezoeken bij andere scholen.
Deel bericht

Door vrijwillige ouderbijdrage een rijker onderwijsaanbod

18.01.19
Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP) maken zich zorgen over de stijgende schoolkosten die segregatie en kansenongelijkheid in de hand zouden werken. Volgens minister Slob echter kan de vrijwillige ouderbijdrage leiden tot een rijker onderwijsaanbod. Slob laat weten dat de ouderbijdrage in het PO inderdaad is gestegen sinds 2000, van 30 euro naar 42 euro per jaar.
Deel bericht

Laag slagingspercentage op Gregorius 'goed uit te leggen'

18.01.19
Bij ons stromen relatief veel leerlingen door vanuit het vmbo richting havo en vwo. De helft van de kinderen komt uit een sociaal-economisch zwakker milieu, veel van hen zijn migrantenkinderen. Dat betekent een extra focus op taal. En ja, dan kan het zijn dat leerlingen er soms een jaartje langer over doen. Wij vinden dat overigens helemaal niet zo erg. Als je er uiteindelijk maar komt
Deel bericht

Topambtenaar dringt aan op actieplan voor beter onderwijs

18.01.19
Voor meer economische groei op de lange termijn is een breed en ambitieus actieplan nodig voor beter en toekomstbestendig onderwijs. Hij wijst erop dat de gemiddelde resultaten van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geleidelijk afnemen, dat toptalent zich minder goed ontwikkelt en dat de kwaliteitsverschillen tussen scholen toenemen.
Deel bericht

Actief gebruik sociale media bevordert schrijfvaardigheid

18.01.19
Veel chatten op Whatsapp of tweeten zorgt er niet voor dat jongeren slechter schrijven op school. Juist een actief gebruik van sociale media waarbij leerlingen zelf berichten bedenken en schrijven, zorgt ervoor dat ze op school minder schrijffouten maken. Een passief gebruik van sociale media, heeft juist geen goede invloed op de schoolteksten.
Deel bericht

Schoolklas uit Zuidlaren mag kunsten vertonen op Italiaans muziekfestival

18.01.19
De leerlingen uit de zogenaamde blazersklas (basisschool De Schuthoek) mogen naar Italië, waar zij meedoen aan het Europese Yamaha Blazersklas Festival.Een blazersklas is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met muziek door middel van blaasinstrumenten. Het is een initiatief van Muziekvereniging Erica, in samenwerking met de instrumentenfabriek Yamaha.
Deel bericht

In één ruk door van vmbo naar mbo

18.01.19
Scholieren op het vmbo kunnen vanaf volgend jaar al op de middelbare school beginnen met hun mbo-opleiding. De drempel tussen voortgezet onderwijs en beroepsopleiding wordt verlaagd, zodat bij die overstap minder leerlingen uitvallen.Scholen krijgen vanaf 2020 de mogelijkheid om één doorlopende leerroute aan te bieden van de bovenbouw van het vmbo naar een mbo-diploma.
Deel bericht

Verplichte lerarenregister in ijskast

18.01.19
In hun recente Kamerbrief over het lerarenbeleid kondigen de bewindslieden van OCW nu aan in de huidige kabinetsperiode geen werk meer te maken van een verplicht register. De ministers laten de Wet Beroep leraar en het lerarenregister echter niet los. Schoolbesturen wordt een keuze geboden in het voldoen aan wettelijke verplichtingen rond de professionele ontwikkeling van leraren.
Deel bericht

De basisschool houdt nu nog slechts pseudopauzes

18.01.19
Voor het eten en drinken is maximaal 15 minuten ingepland – de resterende 15 minuten worden besteed aan buitenspelen - en bij veel scholen staat de televisie dan aan. Sommige scholen gaan nog verder en vermengen de pauze met hun verplichte onderwijstijd, door een kringgesprek te voeren, school TV te kijken of voor te lezen uit een boek. Dat is geen pauze, maar pseudopauze.
Deel bericht

Vwo-leerlingen Marne college geven Engelse les op basisschool

17.01.19
CBS De Bron in Bolsward werd dinsdag bezocht door een groep van 26 leerlingen uit klas 3 VWO van het Marne college. Zij volgen het TweeTalig Onderwijs en gaven Engelse les aan groep 8. In de eerste drie leerjaren is ongeveer de helft van hun vakken Engelstalig.Aan het eind van het derde leerjaar sluiten zij TTO af en doen zij een Cambridge First examen, gelijk staat aan het examen havo-Engels.
Deel bericht

Minder last van griepgolf: elk half uur een ander voor de klas

17.01.19
Vanwege het tekort aan invallers ziet het onderwijs de griepgolf met angst en beven tegemoet. Dat geldt niet voor scholen die de omslag maakten naar innovatief lesgeven. „Wij zijn minder kwetsbaar”, zeggen voorbeeldscholen De Huve in Almelo en La Res in Enschede. Ze leggen uit hoe het werkt.
Deel bericht

Floracollege krijgt gouden Schoolkantine Schaal

17.01.19
Het Lentiz Floracollege in Naaldwijk krijgt als eerste school in Westland de gouden Schoolkantine Schaal. Dit is een keurmerk dat het Voedingscentrum geeft aan scholen met een gezonde kantine. Niet alle producten in de kantine zijn gezond, wel biedt de kantine ruime keuze aan gezonde(re) producten. Op deze manier worden leerlingen gestimuleerd om bewust over hun keuzes na te denken.
Deel bericht

Rotterdam zet in op kansengelijkheid

17.01.19
De gemeente Rotterdam trekt de komende jaren bijna een half miljard euro uit voor kansengelijkheid. ‘De ambitie is om alle Rotterdamse kinderen de beste onderwijskansen te geven. Daarom is gelijke kansen voor elk talent voor mij de kapstok van het Rotterdamse onderwijsbeleid’, zegt onderwijswethouder Said Kasmi (D66).
Deel bericht

Omscholing tot basisschoolleraar kost Vincent 16.000 euro: 'Belachelijk veel geld'

17.01.19
Ondernemer Vincent (50) wil zich laten omscholen tot basisschoolleraar. Maar die opleiding kost hem 8000 euro per studiejaar. De SP noemt zijn situatie 'volkomen idioot'. InHolland in Haarlem bevestigt dat Vincent inderdaad zoveel geld moet betalen. Als je al een bacheloropleiding op zak hebt, dan moet je in plaats van het wettelijke collegegeld instellingsgeld betalen.
Deel bericht

Scholen Zaan Primair en Agora vragen subsidie voor bestrijden lerarentekort

17.01.19
Deze schoolbesturen en de gemeente Zaanstad hebben subsidie aangevraagd om maatregelen te nemen tegen het lerarentekort.Voor het opleiden van zij-instromers kunnen regio’s 250.000 euro krijgen. Van de subsidie willen de schoolbesturen meer doen dan alleen extra leerkrachten werven. Ze willen ook investeren in voorschoolse educatie en iets doen om werkdruk te verminderen.
Deel bericht

Zo vind je de beste middelbare school voor je achtstegroeper

17.01.19
Het keuzecircus is weer begonnen: dringen tijdens open dagen en dan maar hopen op een gunstige loting. Hoe vind je met je achtstegroeper de beste middelbare school? Experts geven raad.
Deel bericht

Kabinet: De lerarentekorten blijven oplopen

17.01.19
De ministers Van Engelshoven en Slob schrijven aan de Tweede Kamer dat ze zorgen houden over de vraag of er in de nabije toekomst voldoende leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.Vooral in het primair onderwijs is de situatie nijpend. In het afgelopen schooljaar steeg het aantal vacatures dat na drie maanden niet was vervuld naar 20 procent.
Deel bericht

Ervaringen pilot 'Recht op Maatwerk' gebundeld

16.01.19
De pilot heeft ons veel reuring en beweging opgeleverd. De trein is niet meer te stoppen. Grote winst bij ons: de secties, die steeds heel afwachtend waren, zijn door deze pilot enthousiast geworden door leerlingen die zelf aangeven dat ze sneller willen, dat ze meer willen.Alle ervaringen, opbrengsten en tips van de deelnemende scholen zijn nu gebundeld in een online magazine.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)