Problemen basisonderwijs ook bij dorpsschooltjes

12.01.19
Ook in kleine dorpsscholen zoals die in Swartbroek zijn de leerkrachten klaar om actie te voeren voor hogere salarissen en lagere werkdruk."Op een kleine school is het echt niet relaxter voor de leraren dan op een grote school. Dat is een misvatting.”
Deel bericht
(advertentie)

Amsterdam: Ouders uitgelote leerlingen stappen naar rechter

20.06.19
Een groep ouders van leerlingen die bij de loting niet zijn geplaatst op hun middelbare school van voorkeur, stapt naar de rechter. Zij eisen dat scholen extra plekken creëren, zodat meer kinderen alsnog terecht kunnen.Volgens hen zijn de spelregels voor de loting voor middelbare scholen tussentijds veranderd en vinden dat onaanvaardbaar.
Deel bericht

Veel kinderburgemeesters, maar kunnen ze ook iets veranderen?

20.06.19
Steeds meer dorpen en steden in Nederland krijgen een kinderburgemeester. Al in zo'n 40 plaatsen zijn die er. Ze mogen meepraten met volwassenen en ideeën bedenken voor wat er in hun plaats moet veranderen. Meestal worden kinderburgemeesters heel serieus genomen. Maar de kinderombudsvrouw zegt dat dat niet in alle gemeenten zo is. En dat moet volgens haar veranderen.
Deel bericht

Gelijke Kansenaanpak: subsidieregeling vrijroosteren leraren opnieuw opengesteld

20.06.19
Twintig schoolbesturen in het PO en VO kunnen gebruikmaken van de tweede subsidieronde om leraren vrij te roosteren. Scholen met veel achterstandenproblematiek krijgen zo de kans om te investeren in activiteiten op het gebied van coaching en in intensieve begeleiding van leerlingen. Besturen die subsidie krijgen, zijn verplicht om mee te werken aan het monitoronderzoek en de evaluatie.
Deel bericht

App leert kinderen al springend te rekenen en gaat ‘bewegingsarmoede’ tegen

20.06.19
Jumping jacks doen tijdens het rekenen. Dat lijkt twee Zoetermeerse neven de oplossing voor de oprukkende zitcultuur onder kinderen. Met een app voor scholen, waarbij kinderen al bewegend leren, hopen ze de ‘bewegingsarmoede’ een halt toe te roepen. ,,Bovendien is het veel beter voor de concentratie dan alleen stilzitten.’’
Deel bericht

Onderbouw voortgezet onderwijs kan moeilijk bevoegde leraren vinden

20.06.19
Nederland is daarmee binnen Europa een middenmoter. In België kost het tweemaal zo veel moeite leraren met de juiste papieren te vinden. In de Scandinavische landen is dat juist weer veel minder. In Finland komt onbevoegdheid nauwelijks voor. Slechts 2 procent van de scholen meldt problemen met het vinden van bevoegde leraren, en dat terwijl alle docenten daar een masteropleiding hebben.
Deel bericht

[EduAd] Hardware Zomerdeals. Chromebooks, iPads, touchscreens, etc.

20.06.19
Profiteer deze zomer weer van de Hardware Zomerdeals van de Rolf groep. De nieuwste - speciaal voor het onderwijs geselecteerde - hardware bundels kant-en-klaar geleverd! En dat tegen een scherpe prijs. Chromebooks, iPads, touchscreens, alles komt voorbij.
Deel bericht

Scholen gaan zélf knokken voor meer zorgleerlingen in gewone klassen

20.06.19
Tientallen scholen en onderwijsorganisaties bundelen de krachten om zélf meer kinderen die zorg nodig hebben in de gewone klassen te houden. Ze vinden dat er nu écht iets moet gebeuren, want na jaren vol verwoede pogingen stijgt het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs juist. ,,We gaan laten zien hoe het wel kan.”
Deel bericht

Kermisindeklas.nl wordt nóg leuker, leerzamer en lekkerder

20.06.19
Het platform kermisindeklas.nl wordt uitgebreid met nieuwe onderdelen. Dat de Tilburgse Kermis meer dan leuk is en ook leerzaam liet de website voor het basisonderwijs de afgelopen jaren al zien. Op kermisindeklas.nl staat een uitgebreid aanbod van superleuke weetjes, opdrachten en video’s over de kermis voor in de klas én voor thuis.
Deel bericht

Leraren blij met baan, maar willen meer waardering

20.06.19
De overgrote meerderheid van de Nederlandse leraren is blij met hun baan. Dat blijkt uit het internationale onderzoek TALIS 2018, melden de onderwijsministers. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat maar drie op de tien leraren vinden dat hun beroep genoeg maatschappelijke waardering krijgt. Het is volgens de ministers nodig de positieve kanten van het beroep meer in de schijnwerpers te plaatsen.
Deel bericht

Basisschool kan geen luizenmoeders vinden

20.06.19
Ouders van leerlingen in het basisonderwijs zijn steeds moeilijker enthousiast te maken voor het begeleiden van schoolreisjes, het helpen bij schoolfeestjes en andere activiteiten van de school. Aan de andere kant zijn ouders zich wel meer gaan bezighouden met de wijze waarop de docenten hun kinderen begeleiden.
Deel bericht

Zilveren griffels en penselen bekend

20.06.19
De Griffeljury heeft woensdagmiddag door het hele land twaalf kinderboeken bekroond met een Zilveren Griffel, de prijs voor de best geschreven kinderboeken van het afgelopen jaar. De Penseeljury reikte acht Zilveren Penselen uit, de prijs voor de best geïllustreerde kinderboeken van het afgelopen jaar. Op dinsdagavond 1 oktober wordt bekendgemaakt wie de Gouden Griffel en het Gouden Penseel wint.
Deel bericht

Tientallen scholieren Calvijn College moeten schoolexamens inhalen

20.06.19
Tientallen scholieren van het Amsterdamse Calvijn College moeten een deel van hun schoolexamen inhalen voordat de definitieve uitslag van hun eindexamen kan worden vastgesteld. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat ze een of meerdere toetsen van het schoolexamen niet hebben gemaakt. Het gaat om vmbo-leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg.
Deel bericht

Interview | Teveel nadruk op kennisreproductie in Nederlandse klaslokalen

19.06.19
Leerlingen in Nederland zijn te veel bezig met het onthouden van feitenkennis. De toekomst vraagt om leerlingen die kennis kunnen toepassen. Onthouden is niet meer genoeg aldus Andreas Schleicher, hoofd PISA. Schleicher is lovend over de verscheidenheid aan onderwijsconcepten in Nederland. Leerlingen doen het goed op de PISA-testen en kosten de staat weinig vergeleken met het buitenland.
Deel bericht

Smartphones in de klas: in 4 stappen naar beleid op maat

19.06.19
Wat te doen met smartphones in de klas? In Frankrijk is er een landelijk verbod, in Nederland nog veel discussie. Remco Pijpers van Kennisnet zet de voordelen en nadelen naast elkaar.
Deel bericht

'Versterk de verbinding tussen formele en informele medezeggenschap'

19.06.19
Schoolbesturen kunnen de informele, vaak tijdelijke, vormen van medezeggenschap benutten, dat is een van de belangrijkste conclusies van het het adviesrapport over medezeggenschap. Het afgelopen jaar heeft de monitorcommissie onderzoek gedaan naar hoe medezeggenschap in het primair onderwijs verbeterd kan worden.
Deel bericht

Training om radicalisering te herkennen niet verplicht

19.06.19
Het ministerie van OCW blijft scholen wijzen op de mogelijkheid trainingen te volgen om radicalisering onder leerlingen beter te herkennen. Deze trainingen worden echter niet verplicht, meldt onderwijsminister Slob. ‘Een specifieke training kan uiteraard helpen om het radicaliseringsproces tijdig te onderkennen en hier adequaat op te reageren’, aldus Slob in reactie op Kamervragen.
Deel bericht

Minister aan Elaine uit Enschede: ‘Staatsexamens kunnen nu niet eerder’

19.06.19
Het vervroegen van de staatsexamens kan in de huidige situatie niet. Daar zijn geen examinatoren voor. Aldus minister Slob op kritiek van de Enschedese Elaine Elenbaas.Op de klacht van Elaine dat cijfers van het schriftelijke eindexamen pas bekend worden gemaakt na het staatsexamen, gaat Slob niet in. Elaine, die lijdt aan chronische vermoeidheid, kan zich daardoor minder goed voorbereiden.
Deel bericht

Reanimeren voor groep 8 op alle Bunnikse scholen

19.06.19
Door het al in 2015 gestarte Project Betrokken Kinderen op alle Bunnikse scholen maakten de leerlingen kennis met een EHBO-les, waarbij ook reanimatie werd behandeld. Door de interesse en het enthousiasme die de kinderen van de groepen 7 en 8 hiervoor toonden is in 2018 het initiatief genomen om, in het verlengde van dit project, een training voor te bereiden over reanimatie en AED-gebruik.
Deel bericht

Onderwijsinspectie, ga eens inspecteren! [column]

19.06.19
De rugzakken hangen in het hele land weer hoog stok. Ondertussen regent het negatieve onderwijsrapporten en spreken columnisten van een ‘onderwijsramp’. De onderwijsinspectie grijpt hard in bij onregelmatigheden rond het CSE. Wat er verder in de klassen gebeurt, heeft niet de belangstelling van deze overheidsdienst. Een omkering van deze prioriteiten lijkt echter verstandiger.
Deel bericht

Scholen mogen toch door met flexibele schooltijden

19.06.19
Een grote opluchting voor De School in Zandvoort en andere scholen die met succes meedoen aan het experiment flexibele onderwijstijden. Dankzij een motie van CDA, D66 en de VVD en de lobby van de PO-Raad moet minister Slob zijn voornemen om het experiment te stoppen, weer intrekken. Een ruime meerderheid van de Kamerleden stemde vandaag voor de motie.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)