Veilig aan de slag in praktijklokalen Mobiliteit en Transport

12.11.19

Aan welke veiligheidseisen moet een steekwagen voldoen? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb je nodig voor het bedienen van een laadklep? Vragen waar docenten van het vmbo-profiel Mobiliteit en Transport (M&T) en leerlingen regelmatig mee te maken krijgen. Op de website veiligepraktijklokalen.nl/MenT staat de informatie over veiligheid in de praktijklokalen overzichtelijk bij elkaar.

De website veiligepraktijklokalen.nl/MenT is ontwikkeld door het platform Mobiliteit en Transport, in samenwerking met Voion. De reden hiervoor is simpel. Gertjan Deckers, docent M&T en regiocoördinator van het platform Mobiliteit en Transport, legt uit: “Werken met machines/transportmiddelen en materieel in garages, warehouses en transportbedrijven is niet zonder risico.

Daarom zijn er allerlei veiligheidseisen, werkinstructies en regels waar je je aan moet houden. Het M&T-praktijklokaal is geen garage of magazijn, toch zijn de veiligheidsrisico’s goed vergelijkbaar. Daar zouden dus dezelfde veiligheidsnormen moeten gelden. Toch blijkt dat in de praktijk niet zo makkelijk. Veel docenten hebben de regels en normen wel in hun hoofd, maar er staat nauwelijks iets op papier. Om dat gat te dichten, zijn we tot het initiatief voor deze website gekomen. We wisten dat Voion al meer van dit soort websites had ontwikkeld, daarom hebben we contact met hen opgenomen om ons daarin te ondersteunen.”

Platform Mobiliteit en Transport, Voion en een docentenpanel gingen vervolgens aan de slag met de inhoud van de website. Veiligheidsfunctionarissen van het Sectorinstituut Transport en Logistiek zijn geraadpleegd en gaven waar nodig advies. Docent Jos Steur was een van de samenstellers: “De website is in de eerste plaats bedoeld voor M&T-docenten. Zij werken immers elke dag met deze apparatuur, dus zij moeten de wet- en regelgeving kennen, het lokaal en de machines/het materieel controleren en vooral leerlingen goed instrueren. We hebben de site daarom verdeeld in drie delen. Voor het eerste deel hebben we instructiekaarten gemaakt: stap-voor-stap handleidingen voor leerlingen voor de bediening van machines, transportmiddelen en materieel.

Het tweede deel is gevuld met checklists voor lokalen en machines, transportmiddelen en materieel. Daarmee kunnen docenten periodiek controleren of aan alle veiligheidsaspecten wordt voldaan. Het laatste deel bestaat uit Arbo wet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor een praktijklokaal extra van belang zijn. Dit laatste deel geeft onder meer antwoorden op vragen als ‘wie is verantwoordelijk voor keuringen’? Daarmee is de website ook handig als ondersteuning in de communicatie tussen docenten en schoolleiding.”

Jong geleerd is oud gedaan
Docenten vinden op de nieuwe website dus makkelijk en snel de informatie die ze nodig hebben om verantwoord te werken in een veilig M&T-praktijklokaal. Dat is niet alleen belangrijk voor docenten en leerlingen, maar uiteindelijk voor de hele branche. Gertjan licht toe: “Op het vmbo zijn leerlingen nog heel goed te vormen. Het is dus zaak om veilig werken vanaf het eerste moment te stimuleren. En om als docent een goede beroepshouding uit te stralen; wat je als docent laat zien, nemen leerlingen meestal automatisch over. De instructie- en controlekaarten op de website helpen je hierbij. Zo leid je veilige monteurs, chauffeurs en magazijnmedewerkers op, die weer als goed voorbeeld kunnen dienen in de bedrijven waar ze uiteindelijk gaat werken.” Dat heeft Jos aan den lijve ondervonden: “Leerlingen pikken het zo snel op.

Bij het testen van de instructiekaarten op een school werd ik door leerlingen meteen gewezen op een elektrische pallettruck die niet gekeurd was. Een andere leerling weigerde in een stagebedrijf om met een laadklep te werken omdat die niet in orde was. Heel attent en het heeft vervolgens echt bijgedragen aan het veiligheidsbewustzijn van de leerling. Jong geleerd is oud gedaan gaat hier dus zeker op!”

Meer over veiligepraktijklokalen.nl
Veiligheid is belangrijk. Op de werkplek, maar ook in de praktijklokalen in het voortgezet onderwijs. Er zijn al websites voor: veilige practica, techniek, praktijkonderwijs en de vmbo-profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). De websites zijn allemaal te vinden via veiligepraktijklokalen.nl.
Deel bericht
(advertentie)

‘Dalende schoolprestaties niet bewezen door gedegen onderzoek’

08.12.19
Scholieren zouden lagere cijfers halen en minder interesse hebben in schoolvakken, volgens nieuw onderzoek. NEMO Kennislink sprak met socioloog Thijs Bol die waarschuwt dat er veel te snel conclusies aan dit onderzoek verbonden worden.
Deel bericht

Opinie | Lezen is geen hobby, maar essentieel voor goed burgerschap

07.12.19
Moet het lezen van een boek een soort ‘cup-a-soup-momentje’ worden? Het is de directeur van het campagnebureau van de Nederlandse boekensector – de Stichting CPNB, die wordt gefinancierd door boekhandelaren, uitgevers en bibliotheken – niet kwalijk te nemen dat ze met een nieuwe kreet probeert het leesgedrag een opkontje te geven.
Deel bericht

'Waarschuwing AIVD over Haga Lyceum was terecht'

06.12.19
Inlichtingendienst AIVD heeft terecht een waarschuwing gegeven over anti-democratische invloeden op het Haga Lyceum, concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de CTIVD.
Deel bericht

Onderzoek | De leerling als kind van de rekening

06.12.19
Jongeren die na hun achttiende nog naar school willen, krijgen lang niet altijd de kans. Als je van het voortgezet speciaal onderwijs komt, ben je afhankelijk van de schoolbestuurders of je toestemming krijgt om door te leren. Terwijl in de wet staat dat iedereen recht heeft op onderwijs tot en met het twintigste levensjaar.
Deel bericht

[EduAd] Een sociaal veilige groep in 2020? Kwink!

06.12.19
Vanaf 6 januari voor de hele school. Kwink is preventief tegen pesten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Geïnspireerd op het boek Groepsplan Gedrag. Al meer dan 800 scholen werken met veel plezier met Kwink.
Deel bericht

Praktijkervaring energiebesparing scholen: weg vrij voor renovatie naar gasloos

06.12.19
De gemeenteraad van Wijdemeren is akkoord gegaan met alle randvoorwaarden om de Rehobothschool in Loosdrecht te renoveren naar een gasloos en gezond Integraal Kindcentrum (IKC). Dat kan alleen omdat schoolbestuur Proceon de hiermee gepaard gaande exploitatiekosten van de duurzame installaties voor zijn rekening neemt.
Deel bericht

Blog | Besturen medeverantwoordelijk voor het lerarentekort?

06.12.19
In de Volkskrant van 24 november schreef Sander Schimmelpenninck een column “Onze deeltijddecadentie is het ultieme Nederlandse taboe”. Zijn stelling is dat alle tekorten in zorg en onderwijs op slag zouden verdwijnen als alle vrouwen een uur meer zouden gaan werken.
Deel bericht

[EduAd] Leesbeleving centraal in Atlantis, methode voor voortgezet lezen

06.12.19
Technisch en begrijpend lezen ineen, voor groep 4-8. Atlantis is de 1e methode die een didactische oplossing biedt voor groepen met grote niveauverschillen, ook in combinatiegroepen. De leesbeleving staat centraal, dus kinderen mogen vaak zélf kiezen welke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend!
Deel bericht

‘Onderwijs in de Friese taal schiet nog steeds tekort’

06.12.19
Een groot aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs ervaart niet dat de lessen hun Friese taalvaardigheid verbeteren, concludeert de inspectie.
Deel bericht

Segregatie in het onderwijs heeft beperkt te maken heeft met het bestaan van bijzondere en openbare scholen

06.12.19
Als ouders uit verschillende bevolkingsgroepen – etnisch, naar geloofsovertuiging, maar ook naar opleidingsniveaus of inkomen – andere schoolkeuzes maken, levert dat segregatie op. Die segregatie ontstaat al als iedereen naar de dichtstbijzijnde school gaat, want in de ene wijk wonen nu eenmaal meer mensen met bijvoorbeeld een hoog opleidingsniveau dan in een andere.
Deel bericht

Op school is de een gelijker dan de ander

06.12.19
Ook al zijn kinderen even slim, ze krijgen niet dezelfde kansen. Het Nederlandse onderwijs scoort internationaal goed, maar juist dit punt blijkt een zwakke schakel. Hoe trekken we dit weer recht? De belangrijkste knelpunten én oplossingen.
Deel bericht

Kwetsbare jongeren moeten van school

06.12.19
Zeer moeilijk lerende jongeren mogen tot hun twintigste naar school. Om financiële redenen krijgen ze vaak geen toestemming.
Deel bericht

Leesvaardigheid daalt door scannend lezen

05.12.19
Sylvia Veninga, docent Nederlands op het Gomarus College in Leeuwarden, merkt ook dat leerlingen lezen lastiger vinden. ,,Ze hebben moeite met concentratie omdat er veel prikkels zijn. Kinderen lezen veel, misschien wel meer dan vroeger. Maar dat is fragmentarisch.
Deel bericht

Interview | ‘Lezen moet een cup-a-soup moment worden’

05.12.19
De boekenverkoop daalt, het leesplezier neemt af. Eveline Aendekerk wil mensen prikkelen tot lezen. Ze is de nieuwe directeur van de CPNB, die het Nederlandse boek promoot.
Deel bericht

Het International Visitor Leadership Program: lessen uit Amerika

05.12.19
Hoe implementeer je digitale geletterdheid en mediawijsheid in het onderwijs? 13 Nederlandse experts, ervaringsdeskundigen en visionairs ontdekken het tijdens een studiereis in Amerika.
Deel bericht

PO-Raad met leden in gesprek over (nood)maatregelen aanpak lerarentekort

05.12.19
Welke (nood)maatregelen treffen schoolbesturen nu, waar is regionale samenwerking nodig en wat kan de PO-Raad hierin betekenen? Deze vragen stonden centraal tijdens de ochtendsessie die de PO-Raad op 21 november organiseerde over de aanpak van het lerarentekort.
Deel bericht

Pas op met wat je op TikTok plaatst

05.12.19
Veel hulporganisaties maken zich zorgen over de app TikTok. De app is heel populair bij jongeren. Je kan je favoriete artiest nadoen, dansen of meedoen aan challenges. De video's lijken onschuldig, maar je weet niet wie er allemaal mee kijkt.
Deel bericht

Domper van acht ton voor scholenkoepel in Gemert

05.12.19
Het slechte nieuws diende zich al min of meer tijdens de behandeling aan maar nu moet scholenstichting GOO Onderwijs en Opvang in Gemert van de rechter daadwerkelijk 357.571 euro bijzondere subsidie terugbetalen aan onderwijsminister Arie Slob.
Deel bericht

75 jaar geleden kwam Sinterklaas langs op een tank

05.12.19
Het is vandaag pakjesavond! Ook 75 jaar geleden werd Sinterklaas gevierd, maar dat zag er behoorlijk anders uit dan je nu gewend bent. Zo kwam Sinterklaas in Middelburg in de provincie Zeeland aan met een tank!
Deel bericht

Lezersbrief | ‘Over welke woningen voor leerkrachten heeft de wethouder het?’

04.12.19
Saskia Meiland, docent basisonderwijs, vraagt zich in deze ingezonden brief af waar de beloofde woningen voor leerkrachten in Amsterdam zijn.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)