Veilig aan de slag in praktijklokalen Mobiliteit en Transport

12.11.19

Aan welke veiligheidseisen moet een steekwagen voldoen? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb je nodig voor het bedienen van een laadklep? Vragen waar docenten van het vmbo-profiel Mobiliteit en Transport (M&T) en leerlingen regelmatig mee te maken krijgen. Op de website veiligepraktijklokalen.nl/MenT staat de informatie over veiligheid in de praktijklokalen overzichtelijk bij elkaar.

De website veiligepraktijklokalen.nl/MenT is ontwikkeld door het platform Mobiliteit en Transport, in samenwerking met Voion. De reden hiervoor is simpel. Gertjan Deckers, docent M&T en regiocoördinator van het platform Mobiliteit en Transport, legt uit: “Werken met machines/transportmiddelen en materieel in garages, warehouses en transportbedrijven is niet zonder risico.

Daarom zijn er allerlei veiligheidseisen, werkinstructies en regels waar je je aan moet houden. Het M&T-praktijklokaal is geen garage of magazijn, toch zijn de veiligheidsrisico’s goed vergelijkbaar. Daar zouden dus dezelfde veiligheidsnormen moeten gelden. Toch blijkt dat in de praktijk niet zo makkelijk. Veel docenten hebben de regels en normen wel in hun hoofd, maar er staat nauwelijks iets op papier. Om dat gat te dichten, zijn we tot het initiatief voor deze website gekomen. We wisten dat Voion al meer van dit soort websites had ontwikkeld, daarom hebben we contact met hen opgenomen om ons daarin te ondersteunen.”

Platform Mobiliteit en Transport, Voion en een docentenpanel gingen vervolgens aan de slag met de inhoud van de website. Veiligheidsfunctionarissen van het Sectorinstituut Transport en Logistiek zijn geraadpleegd en gaven waar nodig advies. Docent Jos Steur was een van de samenstellers: “De website is in de eerste plaats bedoeld voor M&T-docenten. Zij werken immers elke dag met deze apparatuur, dus zij moeten de wet- en regelgeving kennen, het lokaal en de machines/het materieel controleren en vooral leerlingen goed instrueren. We hebben de site daarom verdeeld in drie delen. Voor het eerste deel hebben we instructiekaarten gemaakt: stap-voor-stap handleidingen voor leerlingen voor de bediening van machines, transportmiddelen en materieel.

Het tweede deel is gevuld met checklists voor lokalen en machines, transportmiddelen en materieel. Daarmee kunnen docenten periodiek controleren of aan alle veiligheidsaspecten wordt voldaan. Het laatste deel bestaat uit Arbo wet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor een praktijklokaal extra van belang zijn. Dit laatste deel geeft onder meer antwoorden op vragen als ‘wie is verantwoordelijk voor keuringen’? Daarmee is de website ook handig als ondersteuning in de communicatie tussen docenten en schoolleiding.”

Jong geleerd is oud gedaan
Docenten vinden op de nieuwe website dus makkelijk en snel de informatie die ze nodig hebben om verantwoord te werken in een veilig M&T-praktijklokaal. Dat is niet alleen belangrijk voor docenten en leerlingen, maar uiteindelijk voor de hele branche. Gertjan licht toe: “Op het vmbo zijn leerlingen nog heel goed te vormen. Het is dus zaak om veilig werken vanaf het eerste moment te stimuleren. En om als docent een goede beroepshouding uit te stralen; wat je als docent laat zien, nemen leerlingen meestal automatisch over. De instructie- en controlekaarten op de website helpen je hierbij. Zo leid je veilige monteurs, chauffeurs en magazijnmedewerkers op, die weer als goed voorbeeld kunnen dienen in de bedrijven waar ze uiteindelijk gaat werken.” Dat heeft Jos aan den lijve ondervonden: “Leerlingen pikken het zo snel op.

Bij het testen van de instructiekaarten op een school werd ik door leerlingen meteen gewezen op een elektrische pallettruck die niet gekeurd was. Een andere leerling weigerde in een stagebedrijf om met een laadklep te werken omdat die niet in orde was. Heel attent en het heeft vervolgens echt bijgedragen aan het veiligheidsbewustzijn van de leerling. Jong geleerd is oud gedaan gaat hier dus zeker op!”

Meer over veiligepraktijklokalen.nl
Veiligheid is belangrijk. Op de werkplek, maar ook in de praktijklokalen in het voortgezet onderwijs. Er zijn al websites voor: veilige practica, techniek, praktijkonderwijs en de vmbo-profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). De websites zijn allemaal te vinden via veiligepraktijklokalen.nl.
Deel bericht
(advertentie)

Speuren naar de bakermat van taal

12.07.20
Lange tijd was onderzoek naar het ontstaan van taal een faux pas. Pure speculatie waar gerespecteerde onderzoekers hun vingers niet aan brandden. Sverker Johansson laat in De oorsprong van taal zien dat deze tijden inmiddels – terecht – achter ons liggen.
Deel bericht

Blog | Maatwerk is geboden

11.07.20
Evelien Hoogendoorn De middelbare school gaat weer volledig open. Voor veel leerlingen is dat fijn, maar niet voor iedereen. Sommige leerlingen presteerden beter toen ze minder op school hoefden te zijn. Daarom pleit ik voor een meer maatwerk op de middelbare scholen, waarbij leerlingen ruimte krijg...
Deel bericht

Door corona bleven er dit jaar minder scholieren zitten

11.07.20
Omdat docenten tijdens de corona-lockdown in het voortgezet onderwijs minder konden toetsen, zijn ze soepel in de beoordeling van de leerlingen. Resultaat: er zijn dit schooljaar minder zittenblijvers.
Deel bericht

Zo beleefden de leerkrachten het schooljaar: ‘We kregen een kijkje in de thuisomgeving van leerlingen’

11.07.20
Voor het basisonderwijs in regio Zuid is de zomervakantie officieel van start. De leerkrachten zwaaien hun leerlingen uit en blikken terug op een bewogen jaar. Een jaar dat anders dan anders is en dat beleefden ze allemaal op hun eigen manier.
Deel bericht

Steeds meer leraren op school, veel schoolteams nog niet compleet

11.07.20
Op meer dan de helft van de scholen ontbreken nog altijd personeelsleden vanwege coronaklachten. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder... The post Steeds meer leraren op school, veel schoolteams nog niet compleet appeared first on Algemene vereniging schoolleiders...
Deel bericht

Opinie | Halfabeten en laaggecijferden zijn het gevolg van inferieur onderwijs

10.07.20
Hoe komt het dat zo veel Nederlandse leerlingen slecht leren lezen en rekenen? Het lerarentekort is schrijnend, maar erger is nog dat de leraar er niet toe doet in ons onderwijs, betoogt Sezgin Cihangir, directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut.
Deel bericht

Minister neemt wetswijzigingsvoorstellen huisvesting PO-Raad over

10.07.20
Minister Arie Slob (Onderwijs) neemt de voorstellen tot wetswijziging op het gebied van onderwijshuisvesting over van de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hiermee wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Zij werken hierbij samen met schoolbesturen.
Deel bericht

Heliomare zet apps in voor thuiszitters

10.07.20
Heliomare, een stichting voor speciaal onderwijs, ziet veel mogelijkheden in apps die jongeren helpen om zich te concentreren of beter te functioneren met bijvoorbeeld een angststoornis. Zo komt voor sommige thuiszitters het schoolgaan weer in beeld.
Deel bericht

Deel van leerlingen heeft baat bij schrappen eindexamens

09.07.20
Het schrappen van de eindexamens in het voortgezet onderwijs zonder aanvullende maatregelen pakt goed uit voor meisjes, leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en leerlingen met middelbaar en laagopgeleide ouders.
Deel bericht

Blog | Het regent onderwijsrapporten. Waarom gebeurt er niets mee?

09.07.20
Sezgin Cihangir ziet het ene na het andere dure onderwijsonderzoek verschijnen. Intussen presteert het Nederlandse onderwijs steeds slechter.
Deel bericht

Kamer maant minister de toelatingseisen voor de pabo te versoepelen

09.07.20
Motivatie moet een grotere rol spelen in de toelating voor de pabo vindt de VVD. Afgelopen week nam de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aan om de instroomeisen te versoepelen.
Deel bericht

Beveiligingsexperts waarschuwen voor TikTok: verwijder deze app

09.07.20
Beveiligingsexperts en pedagogisch professionals doen een dringende oproep TikTok te verwijderen van de smartphone. Een analyse van VPNgids.nl in samenwerking met verscheidene veiligheidsexperts en pedagogisch professionals integreert de meest recente inzichten en privacyrisico's van TikTok.
Deel bericht

Alle subsidieaanvragen voor wegwerken corona-achterstanden toegekend

09.07.20
Alle subsidieaanvragen voor programma’s die de corona-achterstanden in het onderwijs moeten helpen wegwerken, zijn toegekend. Scholen gaan met het geld bijvoorbeeld al de komende weken zomerscholen opzetten.
Deel bericht

Jongeren willen volgend jaar landelijke toets voor brugklassers

09.07.20
Brugklassers moeten volgend schooljaar een landelijke niveauverbetertoets maken die in beeld brengt of zij wel op het juiste niveau zitten. Dat is één van de adviezen die jongeren vandaag aan premier Mark Rutte presenteren.
Deel bericht

Vader (55) die boos was op juf ‘wist wél dat er mensen in schoolgebouw waren’

08.07.20
De 55-jarige vader van een leerling die vorige week met zijn auto een basisschool in het Noord-Hollandse Grootebroek binnenreed, wist wel degelijk dat er mensen in het schoolgebouw aanwezig waren. Dat meldt het Openbaar Ministerie op basis van de eerste onderzoeksresultaten.
Deel bericht

Nederlandse ondernemer in Albufeira: ‘GoGo had examenreis scholieren moeten cancelen’

08.07.20
De rust in de zonovergoten Portugese badplaats Albufeira is teruggekeerd na de onrust die afgelopen weekend werd veroorzaakt door enkele honderden feestvierende Nederlandse jongeren.
Deel bericht

Lesbrief met strips over nieuwe kernwaarden openbaar onderwijs

08.07.20
Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer heeft een lesbrief over de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs gemaakt.
Deel bericht

Ook na zomervakantie ligt de nadruk op thuiscolleges: 'Studenten én docenten balen ervan'

08.07.20
In het basis- en voortgezet onderwijs ziet de wereld er weer bijna uit zoals voor corona. Hoe anders is het op de universiteiten, hogescholen en mbo's, waar nog wel de anderhalve meter-regel geldt. Ook bij aanvang van het nieuwe studiejaar zal de nadruk daar liggen op online colleges. "We balen ervan. Het is heel moeilijk voor de studenten, vooral voor de eerstejaars."
Deel bericht

De complete ommezwaai in het onderwijs van D66: ‘Bied elk kind een rijke schooldag’

08.07.20
Het bericht dat een kwart van de 15-jarigen in Nederland ‘functioneel analfabeet’ is, maakte D66 zo aan het schrikken dat de partij een heel nieuwe school heeft bedacht: met gratis kinderopvang, warme lunch, ‘rijke schooldagen’ met nazit, en een ‘brede brugklas’ tot 14 jaar.
Deel bericht

Gratis omscholing naar informatica-leraarschap

07.07.20
Universiteiten bieden academici gratis omscholing aan naar een eerstegraadsbevoegdheid in de informatica. Het tekort aan academisch geschoolde docenten moet daarmee worden ondervangen. Ook in de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde worden kosteloos cursussen aangeboden.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)