'Studenten tevreden over het hoger onderwijs'

23.06.21

23 juni 2021 – Stichting Studiekeuze123 maakt de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête bekend. Ruim 330.000 hbo- en wo-studenten gaven hun mening over de opleiding en onderwijsinstelling waar ze studeren. Hoewel het een bijzonder jaar was waarin veel onderwijs op afstand werd gegeven, is bijna driekwart van de studenten toch tevreden over het hoger onderwijs.

Ruim 78% van de 137.000 universiteitsstudenten en 66% van de 195.000 hogeschoolstudenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn over hun opleiding in het algemeen. De studenten is ook gevraagd naar hun tevredenheid over specifieke aspecten van hun opleiding zoals de inhoud of de sfeer en ze kregen stellingen voorgelegd over bijvoorbeeld hun docenten en de aansluiting op de beroepspraktijk. De hbo-studenten zijn over een aantal aspecten iets minder tevreden dan de wo-studenten. Ongeveer 2% van de deelnemers studeert aan een niet bekostigde (particuliere) opleiding. Deze studenten zijn op sommige punten juist iets tevredener.

Deskundige docenten en een gevoel van betrokkenheid
Positieve uitschieters worden gevonden in de waardering van docenten en het gevoel van betrokkenheid en contact met de opleiding. Bijna 85% van alle studenten is eens met de stelling dat docenten inhoudelijk deskundig zijn. Ook is bijna 85% het eens met de stelling zich veilig te voelen om zichzelf te zijn op de onderwijsinstelling waar ze studeren. Daarnaast geeft driekwart aan dat de docenten ervoor zorgen dat het prettig is om vragen te stellen en dat ze veel kennis hebben over de beroepspraktijk. Verder is bijna driekwart van de studenten het ermee eens dat de opleiding open staat voor feedback van studenten. Over de inhoud van de opleiding is ruim 80% van de wo-studenten en studenten bij niet-bekostigde (particuliere) opleidingen en ruim 70% van de hbo-studenten opleidingen tevreden tot zeer tevreden.

Soms iets minder tevreden
De studenten zijn niet over alle aspecten van hun studie even tevreden. De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma scoort bijvoorbeeld minder hoog. De helft van de studenten is hier (zeer) tevreden over, 17% (zeer) ontevreden en 32% is neutraal. Waar studenten verder op vrijwel alle onderdelen tevreden zijn over hun docenten, is een krappe minderheid van 49% het eens met de stelling dat docenten hen inspireren.

Tevredenheid van hbo-studenten en wo-studenten apart bekeken
Een ruime meerderheid van 76% van de wo-studenten is het (zeer) eens met de stelling dat docenten in staat zijn de lesstof goed in het Engels over te brengen. Van de hbo-studenten is 56% het hier (zeer) mee eens. Een minderheid van 45% van wo-studenten is (zeer) tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Van de hbo-studenten, is een meerderheid van 56% hier (zeer) tevreden over. Ruim driekwart (76%) van de studenten van de niet bekostigde opleidingen, zijn (zeer) tevreden over de aansluiting op de beroepspraktijk. Ook op andere punten onderscheiden hbo-studenten en wo-studenten zich in hun tevredenheid over specifieke aspecten van hun opleiding.

Coronajaar en nieuwe vragenlijst
De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt georganiseerd door Stichting Studiekeuze123. De enquête is afgelopen jaar in de periode van 18 januari t/m 14 maart 2021 afgenomen. Er werden meer dan 840.000 studenten uitgenodigd om deel te nemen en de enquête werd door ruim 39% ingevuld. Een hoge respons in vergelijking tot andere jaren. Er is dit jaar met een nieuwe vragenlijst gewerkt die door vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, studentenbonden en Stichting Studiekeuze123 is ontwikkeld.

Dat betekent dat er geen zuivere vergelijkingen met eerdere jaren gemaakt kunnen worden. In maart 2020 is bij wet geborgd dat alle NVAO-geaccrediteerde bekostigde opleidingen in Nederland deelnemen aan de NSE. De niet bekostigde opleidingen kunnen vrijwillig deelnemen. Onderzoeksbureau MWM2 voerde voor het eerst het onderzoek uit. Daarnaast was het natuurlijk ook een bijzonder jaar vanwege corona. Onderwijsinstellingen waren gesloten en veel onderwijs werd op afstand gegeven.

Studiekeuzevoorlichting en verbeteren van het onderwijs
Studiekeuze123 gebruikt de resultaten voor landelijke studiekeuzevoorlichting aan toekomstige studenten op Studiekeuze123.nl. Onderwijsinstellingen kunnen naast een vaste kern van vragen ook zelf vragen toevoegen om inzicht te krijgen in de tevredenheid van studenten over specifieke aspecten van hun onderwijs. Zij gebruiken de resultaten vooral voor kwaliteitszorg.

Zelf de resultaten bekijken
De resultaten zijn voor derden vrij toegankelijk. Op het NSE Dashboard zijn gegevens te bekijken en vergelijken. Ook kan op Studiekeuze123.nl het NSE Benchmarkbestand (SPSS) opgevraagd worden.

Over Studiekeuze123 en de Nationale Studenten Enquête
Studiekeuze123 is een onafhankelijke stichting die volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De stichting is opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, studenten en hoger onderwijsinstellingen. Studiekeuze123.nl biedt complete en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland en is de vergelijkingssite voor het hoger onderwijs. De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek waarin naar de mening wordt gevraagd van studenten in het hoger onderwijs over hun opleiding en onderwijsinstelling. Studiekeuze123 is al sinds 2009 verantwoordelijk voor de Nationale Studenten Enquête.
Deel bericht
(advertentie)

PO-Raad: scholen krijgen geld voor ventilatie vaak niet rond

04.08.21
Het lukt basisscholen vaak niet om het geld bij elkaar te krijgen voor aanpassing van de ventilatie in de gebouwen. Dat zegt de PO-Raad. De koepel van basisscholen reageert op een onderzoek van vakbond CNV Onderwijs, waarin een op de drie basisschoolleerkrachten zegt dat de ventilatie op hun werkplek niet in orde is.
Deel bericht

Onderzoek: leerlingen met coronaklachten gaan toch naar school

04.08.21
Leerlingen met coronagerelateerde klachten komen nog vaak naar school. Daarbij lijkt de ventilatie in een groot deel van de scholen nog steeds niet op orde. Dat meldt CNV Onderwijs na onderzoek onder bijna 1500 leden van de bond.
Deel bericht

Blog | “Ongelijke kansen, wat valt er aan te doen?”

04.08.21
Ype Akkerman was jarenlang werkzaam als senior beleidsambtenaar op het ministerie van onderwijs. Nu is hij binnen Rotterdam nog steeds actief. Onlangs stuurde hij een uitgebreid schrijven rond waarin hij pleitte voor een brede aanpak van de onderwijspr...
Deel bericht

Ook scholen enthousiast over digitaal platform Stamtafel

03.08.21
Volgens recente cijfers zijn inmiddels negentigduizend mensen aangesloten bij het sociale zorg platform, waarbij verbinding en communicatie de sleutelwoorden zijn. Ook scholen uit het speciaal onderwijs tonen een toenemende belangstelling.
Deel bericht

Lossen zomerscholen de leerachterstanden op die zijn veroorzaakt door de pandemie?

03.08.21
Demissionair minister Slob van Onderwijs trekt dit jaar miljarden uit om de leerachterstanden van de coronapandemie in te halen. Zomerscholen moeten daarbij helpen en daar zien ze de aanmeldingen van kinderen flink oplopen. Maar helpt het?
Deel bericht

Opinie| ‘Geef essentiële lessen waardoor leerlingen weerbaarder worden’

03.08.21
Student Roderick Schippers pleit voor meer aandacht voor persoonsontwikkeling in het onderwijs. ‘Introduceer het kernvak Algemene Ontwikkeling en Levensloop.’
Deel bericht

Ouders richten ‘staatsvrije’ school op, keren zich tegen doorgeschoten coronabeleid en belabberde onderwijs

03.08.21
Een school waar de ontwikkeling van het kind weer centraal staat, de Nederlandse normen en waarden weer belangrijk worden gevonden, de doorgeschoten coronamaatregelen binnen de perken blijven en er ruimte is voor iedereen. Dát is waar een aantal Friese ouders zich sterk voor maken en hun droom wordt nu realiteit.
Deel bericht

Extra geld voor aanpak vertragingen voorschoolse educatie

03.08.21
Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren 300 miljoen euro uit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit geld is onder meer bestemd voor het inhalen van vertragingen in de voorschoolse educatie, die zijn opgelopen in de coronaperiode.
Deel bericht

Zomerschool populair: ‘Stevig programma met taal, rekenen en woordenschat’

02.08.21
Even bijscholen in de zomervakantie om corona-achterstanden in te halen? Daar is veel animo voor. In Arnhem waren er zelfs nooit eerder zoveel aanmeldingen voor de Zomerschool als dit jaar. Over twee weken beginnen maar liefst 150 kinderen aan drie weken extra onderwijs. Met veel les in rekenen en taal.
Deel bericht

Op de zomerschool draait alles om veilig en plezierig leren

31.07.21
Terwijl Nederland vakantie viert, zijn er mensen heel druk met het puinruimen van de pandemie. Een zomer bikkelen om wachtlijsten en achterstanden weg te werken. Vandaag deel 3: de zomerschool.
Deel bericht

OM eist celstraf en jeugd-tbs voor jongen (17) die medeleerling neerstak bij school in Deurne

31.07.21
Tegen een 17-jarige jongen die op een school in Deurne een medeleerling zou hebben neergestoken, heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch vrijdag zes maanden jeugddetentie, met aftrek van voorarrest, geëist. Daarnaast eist het OM een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs) en een schadevergoeding voor het slachtoffer van ruim 3000 euro.
Deel bericht

Forse achterstand bij leerlingen, maar misschien juist minder zomerscholen

30.07.21
De coronacrisis zorgt voor flinke leerachterstanden bij kinderen op scholen. Toch lijken dit jaar minder scholen te kiezen voor zomerscholing. Het onderwijs krijgt subsidie om de leerachterstanden weg te werken, maar lijkt dat vooral te gebruiken om kinderen tíjdens het schooljaar bij te spijkeren, merkt de woordvoerder van de VO-raad.
Deel bericht

Verzuimduur korter en ook minder psychisch verzuim. Maar we moeten 'niet te vroeg juichen'

29.07.21
Het aantal verzuimdagen is nog steeds hoog, terwijl de gemiddelde verzuimduur juist is verkort in het tweede kwartaal 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Ook het aandeel psychisch verzuim is lager dan in het voorjaar van 2020, vooral in het basisonderwijs en bij de overheid.
Deel bericht

De moeder wil een hoger schooladvies voor haar dochter, de rechter zegt ‘nee’

29.07.21
Een basisschool in Arnhem hoeft een leerling uit groep acht geen hoger schooladvies te geven. Dit heeft de rechtbank in Arnhem woensdagmiddag bepaald. De moeder van het meisje spande een kort geding aan tegen basisschool ’t Panorama, zij wil dat haar dochter naar de havo gaat in plaats van het vmbo, zoals de school wil.
Deel bericht

Zeeland is in tien jaar 186 klassen met kinderen kwijtgeraakt

29.07.21
Zeeland verliest jaar in jaar uit per saldo honderden basisschoolleerlingen. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs zaten er vlak voor deze zomervakantie nog 30.462 leerlingen in de Zeeuwse schoolbankjes. Dat zijn er precies 4.620 minder dan in 2011. Omgerekend zijn dat 186 schoolklassen van 25 leerlingen die zijn leeggelopen.
Deel bericht

Frankrijk stuurt niet-gevaccineerde kinderen bij een besmetting van school

29.07.21
Franse kinderen die niet gevaccineerd zijn, worden straks naar huis gestuurd als er in de klas een coronabesmetting is. Leerlingen die wel gevaccineerd zijn, mogen gewoon blijven.
Deel bericht

Jonge leraren verlaten voortgezet onderwijs wegens uitblijven vast contract

29.07.21
Jonge leraren in het voortgezet onderwijs hebben weinig zicht op een vast contract. Daarom verlaten zij het onderwijs, waardoor het lerarentekort juist toeneemt, zo waarschuwen vakbonden.
Deel bericht

Kinderen en leraren verdienen gezonde, duurzame en moderne schoolgebouwen

28.07.21
Investeer in schoolgebouwen, dat is wat de PO-Raad, VO-raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan een nieuw kabinet vragen. Alle politieke partijen zijn het over één ding eens: goed onderwijs is van groot belang. Goed onderwijs vraagt echter om goede sc...
Deel bericht

Nieuwe wet in België moet inclusief onderwijs verbeteren

27.07.21
Vrijwel gelijktijdig met Nederland werd in België in 2015 de stap naar passend onderwijs gezet die voor meer inclusie moest zorgen. Leerlingen met een beperking zouden voortaan ook op reguliere scholen terechtkunnen in plaats van alleen in het speciaal onderwijs. Maar dat wil nog niet echt vlotten. Er is een nieuwe wet in de maak waarmee het nu wel zou moeten gaan lukken.
Deel bericht

Onderwijsmiljardair heeft al 15 miljard dollar zien verdampen dankzij Chinese staat

27.07.21
China heeft wat spaken in de wielen gestoken van Chinese bedrijven die hun geld verdienen in het onderwijs. Zo mogen ze onder meer geen winst meer maken, vreemd kapitaal ophalen en naar de beurs gaan. In het geval van de Chinese Larry Chen hebben deze regels ervoor gezorgd dat de waarde van zijn Gaotu Techedu al met 98% is gekelderd.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)