Belastingdienst voor de klas: “Laat geen geld liggen”

31.03.23
Tijdens de Week van het Geld lanceerde de Belastingdienst een speciale ‘belastingles’ voor mbo-studenten. “Wist je dat jullie gemiddeld 180 euro per jaar op straat laten liggen omdat jullie geen belastingaangifte doen?”
Deel bericht
(advertentie)

Heterogene groepen en later selecteren met 10-18 onderwijs

22.05.24
n Heerenveen werd in oktober 2023 feestelijk een nieuwe school geopend: KiiM. Een school voor jongeren van 10 tot 18 jaar. De school werkt met heterogene groepen waarin alle onderwijsrichtingen en -jaren samenkomen. Uiteindelijk kiezen leerlingen rond hun 14e voor een onderwijsrichting. Moniek Bergsma, directeur van KiiM, vertelt over hun onderwijsconcept, hoe later selecteren werkt en hoe dit bijdraagt aan het vergroten van kansengelijkheid.
Deel bericht

Blog | Vierdaagse schoolweek? Liever niet!

22.05.24
Kan de vierdaagse schoolweek het lerarentekort terugdringen zonder de prestaties te schaden, zoals Fadie Hanna en Marjolein Zee betogen in het aprilnummer van Didactief? Volgens onderwijseconoom Nienke Ruijs (Universiteit Maastricht) ligt het genuanceerder. Ze pleit voor een andere oplossing.
Deel bericht

Voedselwijs in het (v)so

22.05.24
Voedseleducatie helpt kinderen bij gezond opgroeien, maar voor leerlingen met speciale behoeften is lesmateriaal nog schaars. Het Louis Bolk Instituut heeft samen met diverse partners voedseleducatielessen aangepast en uitgetest voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Deel bericht

Onderwijsraad informeert Tweede Kamer over advies schoolbesturen

22.05.24
De Onderwijsraad heeft in een brief aan de Tweede Kamer het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen nader toegelicht. In het advies uit 2023 zet de raad uiteen wat nodig is om schoolbesturen hun verantwoordelijkheden waar te laten maken. Zowel de overheid als schoolbesturen staan het nodige te doen om die verhoudingen te herstellen. Een bestelwijziging is daarvoor volgens de Onderwijsraad niet nodig.
Deel bericht

Een havo/vwo-route met praktische insteek: "Onze visie is onze meetlat."

22.05.24
Het Agnieten College in Zwartsluis is een middelbare school die vmbo en de eerste drie leerjaren van havo en vwo aanbiedt. De school wilde het havo/vwo-onderwijs duidelijker profileren en aantrekkelijker maken, onder andere omdat steeds meer leerlingen in de regio voor andere scholen in de buurt kozen. Daarbij wilde de school aansluiten bij de behoeften die typerend zijn voor havo/vwo leerlingen.
Deel bericht

Meer zeggenschap schoolleiders

22.05.24
Afgelopen week hebben de PVV, BBB, NSC en VVD ingestemd met hetdoor hun fractievoorzitters bereikte akkoord ‘Hoop, lef en trots’. Het nieuwe kabinet gaat op basis van het hoofdlijnenakkoord werken aan 10 hoofdpunten waaronder: ‘Toega [...]
Deel bericht

Fins onderwijs is een van de beste ter wereld

22.05.24
Gratis onderwijs tot en met de universiteit. Voor iedere leerling een warme lunch. Amper huiswerk en zittenblijven is een zeldzaamheid. Het Finse onderwijssysteem scoort al jaren hoog in de internationale lijstjes. Hoe doen ze dat en wat kunnen wij van de Finnen leren? We gingen op bezoek bij een basisschool in Helsinki.
Deel bericht

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

22.05.24
Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun sch...
Deel bericht

Van 6 leerlingen naar school met staatssteun: BBS De Verwondering slaat nieuwe weg in

22.05.24
Van 6 naar 40 en als het goed is binnenkort zelfs naar 200 leerlingen. Brede basisschool De Verwondering in het Noord-Drentse Alteveer krijgt vanaf het schooljaar 2025-2026 steun vanuit de overheid, waardoor straks ook kinderen van ouders met een smalle beurs naar de school kunnen komen.
Deel bericht

‘Nieuwe coalitie zet lijn demissionaire kabinet door’

21.05.24
Emeritus hoogleraar Onderwijsrecht Paul Zoontjens zegt dat het beoogde rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB met het hoofdlijnenakkoord slechts de lijn van het demissionaire kabinet doorzet.
Deel bericht

Minder nieuwe studenten verpleegkunde en verzorgende

21.05.24
De instroom van nieuwe mbo-studenten verpleegkunde is in het studiejaar 2023/’24 met 20 procent afgenomen vergeleken met twee jaar eerder. In dat jaar was er een piek in de instroom. Ook bij de hbo-studie verpleegkunde daalde het aantal nieuwe studenten in die periode, met 26 procent. De instroom van studenten verzorgende IG (mbo) nam zelfs met een derde af. D
Deel bericht

De avondvierdaagse met kinderen wandelen, dít staat je te wachten

21.05.24
In de maanden mei en juni is het weer tijd voor de avondvierdaagse in veel plaatsen. Vaak lopen kinderen mee met hun basisschool of sportvereniging en ouders zijn ook altijd welkom. Meestal maakt iedereen er een feestje van, maar het is natuurlijk ook een flinke work-out.
Deel bericht

Drie juffen basisschool de Ster in Westerhoven moeten vertrekken bij basisschool, ouders zijn bezorgd

21.05.24
Ze werkten al jaren naar tevredenheid van ouders en leerlingen op basisschool de Ster in Westerhoven, maar de juffen uit groep 5, groep 6 en groep 8 moeten toch op zoek naar werk op een andere school. Volgens het stichtingsbestuur is er een 'fors verschil in opvattingen over de gewenste cultuur en de pedagogische aanpak van het onderwijs binnen de school.'
Deel bericht

Handreiking omgaan met antisemitische incidenten

20.05.24
Het ministerie van OCW heeft een handreiking online gezet over hoe scholen kunnen omgaan met antisemitische incidenten.
Deel bericht

Kritiek op vwo-examentekst Nederlands over pulp, schrijver Kluun woest

19.05.24
Schrijvers, leerlingen en ouders zijn kritisch over een tekst van het vwo-eindexamen Nederlands. Dat werd afgelopen woensdag afgenomen. Zo is Kluun woedend over de eindexamentekst Fastfood voor jonge lezers: de schadelijke promotie van pulp in het onderwijs.
Deel bericht

Interview | Kirschner: De ommekeer naar beter onderwijs komt van onderop

19.05.24
Dit jaar viert de Open Universiteit haar veertigjarig bestaan. Een goede reden om Paul Kirschner, emeritus-hoogleraar Onderwijspsychologie, te vragen hoe hij terugkijkt op veertig jaar onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Hij was vanaf de oprichting betrokken bij de universiteit en ging hier als eerste onderzoek doen. Wat waren zijn drijfveren tijdens zijn loopbaan? Wat is er uitgekomen van zijn ambities [...]
Deel bericht

Pools meisje van 13 tijdens schoolreis bevallen, politie doet onderzoek

18.05.24
Een 13-jarig Pools meisje is deze week tijdens een schoolreisje bevallen, heeft de Poolse politie bekendgemaakt. Omdat seks met een persoon jonger dan 15 jaar in Polen strafbaar is, is de politie een onderzoek gestart.
Deel bericht

Hoe krijgen we studenten weer naar de les?

18.05.24
Bezuinigingen, tijdelijke contracten die niet verlengd worden, vacaturestops. Het hbo kampt met demografische krimp die wordt versterkt door een hoge studie-uitval. Studenten haken steeds vaker pas in het tweede of derde jaar af. Wat is er aan de hand met huidige generatie studenten?
Deel bericht

AOb wint rechtszaak over geheime brieven loonruimte

18.05.24
De overheid moet de geheime brieven uit de jaren 2011-2021 waarin staat wat de loonruimte is, openbaar maken. De AOb heeft daarin vorige week gelijk gekregen van de rechter. Op dit moment ontvangen alleen de onderwijswerkgevers deze zogenoemde ‘ruimtebrieven’.
Deel bericht

Man die verdacht wordt van vernielen schermen UvA is Palestijnse asielzoeker

17.05.24
De man die deze week werd aangehouden voor het kapotslaan van beeldschermen in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is een Palestijnse asielzoeker. Hij ontkent dat hij spullen heeft vernield, zegt zijn advocaat tegen de NOS.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)