Klassieke muziek ingezet tegen probleemjongeren in Winschoten

23.05.23
De McDonald’s in Winschoten heeft een bijzondere manier bedacht om hangjeugd te weren. In het restaurant is overdag vlotte muziek te horen, maar ‘s avonds gaat de knop om. Dan komt er klassieke muziek uit de boxen.
Deel bericht
(advertentie)

Kennis Nederlandse scholieren over democratie blijft achter, zien onderzoekers

29.11.23
Nederlandse jongeren weten minder over democratie en burgerschap dan in vergelijkbare landen in Europa. Dat is een van de conclusies uit een internationaal onderzoek. De scholieren scoren hiermee nog lager dan zes jaar geleden, toen zij ook al minder kennis bleken te hebben over dit thema.
Deel bericht

Proef met minder lesuren in voortgezet onderwijs

29.11.23
De bonden, werkgeverskoepel en het ministerie hebben het plan en hun afspraak voor een pilot om minder lesuren te realiseren verder uitgewerkt. Ze willen daarmee tijd vrij maken voor docenten en voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs.
Deel bericht

Meeste vakbondsleden onder werknemers openbaar bestuur en onderwijs

29.11.23
Het percentage vakbondsleden onder werknemers van 15 tot 75 jaar was in 2022 het hoogst in de bedrijfstakken openbaar bestuur (29) en onderwijs (27). Het gemiddelde onder alle werknemers was 16 procent. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.
Deel bericht

AI in het onderwijs: wat staat ons te wachten?

29.11.23
Inmiddels kent praktisch elke docent ChatGPT. Een aantal jaren geleden leek het nog toekomstmuziek, vorig jaar leek het op een leuke ‘gimmick’ en inmiddels is Kunstmatige Intelligentie (of: AI in afkorting) echt bruikbaar gereedschap geworden. Door de enorm snelle, en deels onverwachte, ontwikkeling van de verschillende ‘Large Language Models’ zoals ChatGPT hebben we [...]
Deel bericht

Interactieve simulatie Basisschooladvies

29.11.23
Met de interactieve simulatie Basisschooladvies kunt u zelf ontdekken wat u - bewust én onbewust - meeweegt bij de advisering in groep 8. In hoeverre weegt ú als leraar van groep 8 de leerresultaten mee? En de werkhouding en motivatie, de opleiding van de ouders, of de ondersteuning van thuis?
Deel bericht

Jop (17) volgt zijn hart: ‘Van veel geld binnenharken word je niet per se gelukkig’

29.11.23
Zeker, het zou zomaar kunnen dat vwo-scholier Jop de Jong (17) alsnog op een hbo of universiteit belandt. Maar misschien volgt hij wel zijn droom en wordt hij via een mbo horlogemaker. ,,Werken met je handen wordt in Nederland enorm ondergewaardeerd.’’
Deel bericht

Video | Mag er nog getrakteerd worden op de basisschool?

29.11.23
Op basisschool De Wegwijzer in Heerlen is een nieuw beleid ingevoerd: verjaardagen worden niet meer gevierd met trakteren om de welvaartsverschillen minder zichtbaar te maken. Moeten meer scholen dit voorbeeld volgen?
Deel bericht

Vooral op middelbare scholen zijn nog achterstanden door corona

29.11.23
Leerlingen hebben de achterstanden die ze hebben opgelopen tijdens de coronaperiode nog steeds niet helemaal ingehaald, met name op middelbare scholen. Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul ziet zelfs dat de onderwijsprestaties in de onderbouw nog wat verder zijn gedaald in het vorige schooljaar. In het basisonderwijs is wel duidelijk verbetering te zien, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
Deel bericht

Nederlandse leerlingen scoren net voldoende voor digitale geletterdheid

29.11.23
Leerlingen in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs scoren net voldoende voor digitale geletterdheid, zo blijkt uit de Monitor basisvaardigheden funderend onderwijs 2023 (pdf). De basisvaardigheden bestaan uit taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. De overheid wil deze vaardigheden de komende jaren verbeteren.
Deel bericht

Wat is de invloed van digitale onderwijstechnologie op de directe relatie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling?

28.11.23
Remco Pijpers komt veel op scholen, vooral basisonderwijs, en ziet hoe die worstelen met digitale technologie. Het ‘meest dierbare’ voor hem in zijn werk is de pedagogische dimensie van digitalisering van onderwijs: ‘Dat wat er in de directe relatie tussen leraar en leerling gebeurt onder invloed van technologie. [...]
Deel bericht

Bijklussen na pensionering? Pas op voor fiscale domper

28.11.23
Ik ben net 60 geworden en wil na dit schooljaar met pensioen. Wel ben ik van plan om daarna af en toe in te vallen op de basisschool waar ik nu werk. Ik weet hoe hard dat nodig is. Is dat een goed idee, ook fiscaal gezien?
Deel bericht

Minder bestuursgericht toezicht

28.11.23
De Inspectie van het Onderwijs zal in 2024 in haar toezicht minder focussen op de schoolbesturen. Dat heeft te maken met een personeelstekort bij de inspectie.
Deel bericht

Vier dagen les; scholen Almere proberen lerarentekort op te lossen

28.11.23
Almeerse schoolbesturen overwegen een vierdaagse schoolweek in te voeren als noodmiddel voor het lerarentekort. De besturen van van Stichting Almere Speciaal, Prisma, ASG, Taalcentrum Almere, Eduvier en SKO willen samen een oplossing vinden.
Deel bericht

Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld

28.11.23
Het percentage van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Dit aandeel was in 2020 door de coronapandemie al toegenomen. Die stijging heeft nu dus verder doorgezet. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.
Deel bericht

Hoger onderwijs kan behoefte aan betaalde bijles verminderen

28.11.23
Studenten in de gedragswetenschappen maken veelvuldig gebruik van aanvullend onderwijs en kunnen duidelijk beargumenteren waarom ze dat doen. Daarnaast dragen ze oplossingen aan die vaak realistisch zijn en goed te implementeren zijn door opleidingen. Dat schrijven onderzoekers Linda Relijveld (VU/EUR), Marleen de Moor (EUR) en Marjolein Camphuijsen (VU).
Deel bericht

Onderwijsraad roept nieuw kabinet op te zorgen voor samenhangende lange termijnaanpak en niet te bezuinigen

28.11.23
Het onderwijs is niet gebaat bij een nieuw coalitieakkoord met tijdelijke investeringen en losstaande voornemens. In plaats daarvan zijn focus, structurele bekostiging en lange-termijnambities die kabinetsperioden overstijgen nodig, ook om de hardnekkige problemen in het onderwijs aan te kunnen pakken.
Deel bericht

Alle mbo's testen stages zonder sollicitatie als middel tegen discriminatie

28.11.23
Alle 58 ROC's in Nederland experimenteren met de mogelijkheid om stage te lopen zonder te hoeven solliciteren. Hiermee moet stagediscriminatie worden tegengegaan. De eerste resultaten zijn hoopvol.
Deel bericht

Franse kinderen hielpen terrorist die Samuel Paty vermoordde: ‘Ik was verblind door het geld’

28.11.23
In Frankrijk staan zes schoolkinderen terecht omdat ze de terrorist hielpen die leraar Samuel Paty vermoordde. ‘Het leek niet gevaarlijk. Het voelde als een gekkigheid.’
Deel bericht

Online pesten? Bij Westlandse basisschool weten ze wel hoe ze daar mee om moeten gaan

28.11.23
Instagram, TikTok, Snapchat; social media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Maar vooral niet uit dat van de jeugd. Dat begint al op de basisschool. Om zo verstandig mogelijk om te gaan met zaken als privacy en online pesten, werd er een wedstrijd in het leven geroepen waarbij 8400 basisscholen om de titel streden. Groep 8 van de Bernadetteschool in Naaldwijk blijkt de 'meest mediawijze klas van Nederland'.
Deel bericht

Klein vinkje in het leerlingadministratiesysteem gemist? Dat kan grote gevolgen hebben

28.11.23
Een vergissing is zo gemaakt, ook bij het registreren van leerlinggegevens. Maar een klein foutje in het leerlingadministratiesysteem (LAS) heeft soms grote consequenties. Wordt een veld niet of verkeerd gevuld, dan kan dat er bijvoorbeeld toe leiden dat een school minder bekostiging krijgt. LAS-expert Scherry Snel deed meerdere alarmerende ontdekkingen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)