Zoeken op Netwijs.nl

10.04.13
Op Netwijs.nl horen we regelmatig van leerkrachten dat kinderen iets niet kunnen vinden. Nu staat natuurlijk lang niet alles op Netwijs. Het materiaal dat je er kunt vinden is door ons bekeken en beoordeeld. Daarbij kijken we naar een aantal zaken: Is de inhoud van de site gericht op/ geschikt voor...
Deel bericht

Care, don’t share!

21.02.17
Vandaag werd bekend dat een 15-jarige jongen overleed: zelfmoord door sexting. Jacqueline Kleijer reageert. Ken je dat gevoel? Dat je hart samenkrimpt. Dat je er een snijdende kou zich om je hart lijkt te sluiten? Dat als er iets met een kind is, dat je adem stokt en je buik omdraait?
Deel bericht

Zo kun je op een goede manier over je kind praten

21.02.17
oor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Wanneer ouders gaan scheiden of wanneer er zorgen zijn rondom een kind, is het vaak noodzakelijk dat er met anderen wordt gesproken over het kind.
Deel bericht

Nieuwe Yurls: Tijdvak 5 | Ontdekkers en Hervormers

18.02.17
Een nieuwe Yurls van André Gilara in de serie 10 Tijdvakken: Ontdekkers en Hervormers. Onderwijs in samenhang! Tijdvak 1 | Jagers en boeren Tijdvak 2 | Grieken en Romeinen Tijdvak 3 | Monniken en ridders Tijdvak 4 | Steden en staten Tijdvak 5 | Ontdekkers en hervormers (ni...
Deel bericht

Het lerarentekort: oorzaken en oplossingen

15.02.17
De promotie van de bètaprofielen is inmiddels succesvol gebleken, maar het negatieve effect op de keuze voor Letteren heeft men onderschat. Het gevolg is een tekort aan talendocenten. Subsidies moeten er vervolgens voor zorgen dat het tij keert en het aantal  docenten in de tekortvakken toeneemt. ...
Deel bericht

Tekenen als krachtige tool voor STEM

15.02.17
Een kleuter zichzelf laten uitdrukken en ontdekken in alle mogelijke muzische talen als basis voor groeien is steeds meer één van de steunpilaren van het kleuteronderwijs.
Deel bericht

Computational Thinking volgens Wing

14.02.17
Het artikel van Wing (2006) is waarschijnlijk heet meest geciteerde artikel op dit moment als het gaat over het onderwerp computational thinking. Maar ook in 2008, 2010 en 2016 schrijft Wing over de ideeën en ontwikkelingen rondom computational thinking (CT).
Deel bericht

Anna Bosman heeft gelijk, het leesonderwijs moet beter

13.02.17
Het nieuwsbericht was wat we noemen een knuppel in het hoenderhok. De hele dag kwamen in het nieuws en op sociale media allerlei reacties voorbij. Het ging om enkele steunbetuigingen, maar er was toch ook veel kritiek.
Deel bericht

Prof. van der Leij onderschrijft niet alle conclusies van Prof.Bosman rond dyslexie. Een reactie

13.02.17
In zijn reactie op het verslag van de presentatie van Prof.Anna Bosman in Komenskypost tijdens ResearchEd onderschrijft emeritus hoogleraar orthopedagogiek Aryan van der Leij de meeste conclusies van Anna Bosman. Maar er is meer.
Deel bericht

Hoe zorg je ervoor dat elke kleuter in elke hoek speelt?

12.02.17
In vergelijking met de jaren ’60 van vorige eeuw heeft onze samenleving een grote evolutie doorgemaakt. Ook in het onderwijs is er heel wat veranderd. Behalve dan wat betreft de klasinrichting van vele kleuterklassen.
Deel bericht

Nieuw! Basisonderwijsforum.nl

09.02.17
Het 'basisonderwijsforum' is een forum specifiek bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs en een initiatief van het 'POLS Netwerk', c.q. Sipke Kloosterman en Frank de Witte.
Deel bericht

Edu-Curator is m.i.v. vandaag gestopt

09.02.17
Met ingang van vandaag verschijnen er géén nieuwe berichten meer op het blog van André Manssen.
Deel bericht

Als de poppen gaan dansen

09.02.17
Van het effect van handpoppen in de klas hoef ik jullie niet meer te overtuigen. Ze zijn alom tegenwoordig. De gekende ‘klaspop’ is een vaste waarde en heeft wel overal een plekje gekregen.
Deel bericht

Regelen of toch niet?

09.02.17
‘Hebben we dan toch niet genoeg geregeld?’ verzuchtte Loes Ypma (PvdA) tijdens het gesprek over evaluatieonderzoeken ten behoeve van voortgangsrapportage passend onderwijs tussen de Tweede Kamer en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Daarmee raakte ze de kern van het debat rond p...
Deel bericht

Carnaval op Yurls

08.02.17
Binnenkort barst het Carnaval weer los. Wil je in de klas aandacht besteden aan Carnaval, dan kun je terecht op Yurls. Nieuw is de Carnaval Quiz. De antwoorden op de vragen zijn te vinden op WikiKids. Op Yurls Carnaval vind je op: werkboekjes voor alle groepen Eduboeken knutsels apps webpaden boe...
Deel bericht

De Middenschool revisited en de varianten ‘light’

08.02.17
Van tijd tot tijd duikt de discussie weer over één van de meest structurele weeffouten binnen het Nederlandse onderwijsbestel te weten de te vroege school- en niveaukeuze na het basisonderwijs.
Deel bericht

Ontdek waarom we kinderen soms niet begrijpen

08.02.17
Hoe kan het dat je boos wordt van het ene en van het andere niet en dat je partner of je kind door hele andere zaken worden getriggerd?Hoe werkt het als je bang bent, wat doe je dan bijna automatisch wel en niet?
Deel bericht

School is als V&D

08.02.17
V&D en Free Record Shop gingen failliet omdat jij en ik er niet meer kwamen. Omdat we op ons dooie gemak onze content scoren: virtuele muziek luisteren en online shoppen. Na de FRS en V&D is het de beurt aan andere gevestigde instellingen. Who’s next?
Deel bericht

Ontwerpend en onderzoekend leren met de BeeBot in de kleuterklas

07.02.17
Studente Suzanne Wierstra van de pabo van Hogeschool Utrecht heeft voor haar project Wetenschap en Technologie (onderzoekend en ontwerpend leren) bij de kleuters onder andere de BeeBot ingezet. De BeeBot had op haar kleuters een grote aantrekkingskracht.
Deel bericht

Robotica in het basisonderwijs

07.02.17
Provinsje Fryslân, Innovatiecluster Drachten, Onderwijs CBOF en BOF gaan in Fryslân van start met een Project Robotica in het Onderwijs. Een pilot met een lespakket, waarbij leerlingen een echte Meccanoid-robot in elkaar zetten en deze leren programmeren. Zo ervaren kinderen de mogelijkheden van ...
Deel bericht

Wat ouders moeten weten over sexting

06.02.17
Bijna een kwart (23%) van de Nederlandse scholieren heeft wel eens een naaktfoto of foto in ondergoed ontvangen. Het ongewild verspreiden van naaktfoto’s en foto’s in ondergoed kan leiden tot problemen op school, zoals pesten en verzuim. Hoe kunnen we dit risico zo veel mogelijk indammen?
Deel bericht