Balans na twee jaar COVID-19-crisis: nog steeds vertraging in de leergroei, maar nadeel kwetsbare leerlingen verkleind

17.05.22

De leervertraging die in het basisonderwijs is opgelopen tijdens de COVID-19-crisis is ingehaald voor begrijpend lezen. Voor spelling en rekenen-wiskunde is de leergroei lager dan vóór de crisis. Met name kinderen van laag- en gemiddeld opgeleide ouders laten meer vertraging in leergroei zien. Dit blijkt uit onderzoek door wetenschappers van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Het NCO publiceert vandaag vier nieuwe landelijke factsheets. Deze bevatten nieuwe cijfers naar aanleiding van twee jaren COVID-19-crisis, waarin scholen in het primair onderwijs twee keer de deuren hebben moeten sluiten, de kerstvakantie werd vervroegd en de aanhoudende uitval van leerlingen en leerkrachten tot veel gemiste schooltijd leidde. Na twee jaar is er nog steeds een duidelijk effect waarneembaar in vertraging van leergroei van leerlingen ten opzichte van de jaren vóór de crisis.

Nog steeds vertraging in leergroei
Begrijpend lezen lijkt terug op het niveau van voor de crisis. Er is geen significante vertraging meer, terwijl na één jaar COVID-19-crisis de vertraging in leergroei op dit domein het hoogst was. De leervertraging voor spelling leek vorig jaar ingelopen, maar er blijkt nu toch opnieuw vertraging te zijn. Voor spelling en rekenen-wiskunde hebben leerlingen in alle leerjaren (groep 3 t/m 7) significante vertraging in de leergroei opgelopen, blijkt uit deze nieuwe cijfers.

Opleidingsniveau ouders
Leerlingen met laag- en gemiddeld opgeleide ouders worden nog steeds het hardste geraakt. Zij laten ook na twee jaar nog steeds de grootste vertraging in leergroei zien op de drie domeinen. Wel zijn de verschillen in de opgelopen vertraging kleiner geworden: in eerdere factsheets bleek de vertraging ruim 2 keer zo groot voor leerlingen van laagopgeleide ouders ten opzichte van leerlingen met hoogopgeleide ouders, nu is dat nog ruim 1,5 keer zo groot.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs voor en door scholen
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) slaat een brug tussen het onderwijsveld en het onderzoeksveld. Betrouwbaar onderzoek wordt uitgevoerd terwijl de onderzoeksdruk op scholen wordt verminderd. Tegelijkertijd levert het beter bruikbare gegevens en inzichten aan scholen. Het NCO is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.
Deel bericht
(advertentie)

Schoolachterstanden ook na corona nog een probleem

26.07.22
Middenin de zomervakantie zijn alle stoelen op de scholen vanzelfsprekend leeg. Net als in het begin van dit jaar, toen de scholen vanwege de coronapandemie gedwongen dicht moesten blijven. De schoolachterstanden die er al waren, zijn door deze sluitingen alleen maar groter geworden, meent socioloog Thijs Bol - socioloog aan de UVA - in Vroeg!
Deel bericht

Meer taal en rekenen op school? Liever maatwerk, zeggen de Zeeuwse basisscholen

21.07.22
Scholen moeten binnen twee jaar meer taal- en rekenlessen gaan geven, want het niveau is de afgelopen decennia gekelderd. Dat is, in het kort, het advies van de Onderwijsinspectie op basis van het rapport De Staat van het Onderwijs 2022. Maar de Zeeuwse basisscholen zien dat niet zitten en pleiten voor maatwerk ...
Deel bericht

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

08.07.22
Minister Wiersma van Onderwijs kondigde enige tijd geleden aan dat hij wil dat scholen inzetten op de zogenoemde basisvaardigheden (rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid) en stelt nu een forse subsidie ter beschikking voor scholen die hiermee aan de slag willen gaan.
Deel bericht

Brede steun in de Tweede Kamer voor aanpak basisvaardigheden

16.06.22
Het plan van Minister Wiersma om te werken aan het versterken van de basisvaardigheden in het funderend onderwijs kan op brede steun rekenen van de Tweede Kamer. De urgentie voor gerichte aandacht voor de basisvaardigheden wordt gevoeld. De Kamercommissie Onderwijs was wel verdeeld over wat er wel en niet tot de basis behoort.
Deel bericht

Wiskunde in spontaan spel? Dat is kinderspel!

08.06.22
Vorige week woensdag gingen er alarmbellen rinkelen voor het Vlaamse onderwijs: ‘Kennis van wiskunde in Vlaamse basisscholen daalt’ kopte De Morgen (1 juni 2022). Het deed me meteen denken aan de ‘wiskundige’ link met kleuteronderwijs […]
Deel bericht

Robots houden je bij de les

05.06.22
Met name kinderen met taal- of rekenachterstanden profiteren van robots in het onderwijs. Mirjam de Haas onderzoekt hoe robots kunnen helpen bij het leren van een tweede taal. Mike Ligthart wil het rekenonderwijs verbeteren met sociale robots.
Deel bericht

Reizende tentoonstelling Imaginary toont kracht en pracht van wiskunde

01.06.22
De tentoonstelling Imaginary reist de komende twee jaar langs acht Nederlandse universiteitssteden om te laten zien hoe mooi wiskunde is en wat je er allemaal mee kunt doen. Op die manier willen de organistoren scholieren, studenten en andere bezoekers interesseren voor wiskunde.
Deel bericht

Blog | Het mag (moet) wat kosten

29.05.22
De rode kaart die het RED-Team Onderwijs onlangs voor het LiFo-systeem van Malmberg, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff uitreikte, kwam op een actueel moment. In deze periode doen veel basisscholen de bestelling voor volgend jaar. En nu blijken veranderingen van leermiddelen nog ...
Deel bericht

[EduAd] Probeer Gynzy gratis

23.05.22
Probeer Gynzy gratis uit en maak gebruik van de vele handige tools, kant-en klare lessen en de digitale verwerking. Hierdoor kun je interactief lesgeven op het bord en jouw leerlingen digitaal de adaptieve lesstof laten maken.
Deel bericht

Willem (82) wil wereldrecord hoofdrekenen verbreken: 'Rekenmachine maakt dom'

21.05.22
Reken jij nog wel eens iets uit zonder rekenmachine? Voor de 82-jarige Willem Bouman is dat nog altijd een fluitje van een cent. Hij is een rekenwonder en gaat morgen proberen om voor de zesde keer het wereldrecord hoofdrekenen verbreken. Maar volgens hem gaat het niet goed met het hoofdrekenen in Nederland: "De rekenmachine maakt ons dom en gemakzuchtig."
Deel bericht

Bijstelling Referentiekader Taal en Rekenen nodig

18.05.22
Het Referentiekader Taal en Rekenen heeft de hooggespannen verwachtingen (bij de introductie hiervan in 2010) onvoldoende waar kunnen maken. Het kader is onvoldoende consistent, biedt in de praktijk weinig houvast voor vo-docenten en loopt achter op actuele ontwikkelingen in de vakgebieden. Met minder dan de helft van de docenten die het kader goed kent, blijkt de bekendheid van het referentiekader uitermate beperkt.
Deel bericht

LBRT: Remedial teacher dient fundamentele rol te krijgen in Masterplan Wiersma

16.05.22
In april jl. trok de Onderwijsinspectie aan de bel: het niveau van taal en rekenen bij basisschoolleerlingen moet binnen twee jaar verbeterd zijn. Minister Wiersma presenteerde onlangs zijn Masterplan voor o.a. de basisvaardigheden taal en rekenen inhoudelijk. Met als opmerkelijke aanbeveling: basisteams met onderwijsexperts dienen scholen te gaan helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden van hun leerlingen.
Deel bericht

Minister kiest voor meer regie in aanpak basisvaardigheden leerlingen

12.05.22
Het moet het nieuwe toverwoord worden in het opschroeven van de onderwijskwaliteit: het masterplan van minister Wiersma. Vandaag gaf hij een voorzet van wat dat gaat inhouden.
Deel bericht

Kinderen versneld bijgespijkerd in taal en rekenen, hulp voor scholen

12.05.22
Kinderen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren versneld beter les in taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs vindt dit de hoogste prioriteit. "Het niveau moet omhoog", zegt hij.
Deel bericht

Scholieren verdienen een betere basis

12.05.22
Nog te veel leerlingen komen van school zonder goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen of mee te doen in de samenleving. Dat moet beter, want leerlingen hebben die basis nodig in de rest van hun leven en leraren verdienen het om duidelijke focus aan te kunnen brengen in hun werk. Om een stevige s...
Deel bericht

Grote zorgen om wiskundeonderwijs op middelbare scholen

21.04.22
De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren maakt zich grote zorgen over het wiskundeonderwijs op middelbare scholen: "Als we zo doorgaan, hebben we echt een probleem in de toekomst."
Deel bericht

Opinie | ‘Steeds meer leerkrachten hebben zelf ook een zwakke basis op taal- en rekengebied’

15.04.22
Woensdag verscheen het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie. Sezgin Cihangir hoopte op eindelijk een keer goed nieuws, maar las wederom dat de taal- en rekenvaardigheden van Nederlandse kinderen teruglopen. Hij reflecteert op de pijnpunten.
Deel bericht

VO-raad: ‘Niet eenzijdig nadruk leggen op verbeteren taal en rekenen’

14.04.22
De coronapandemie heeft veel van leerlingen en onderwijspersoneel gevraagd. De gevolgen hiervan zullen nog lange tijd merkbaar zijn, constateert de Inspectie in De Staat van het Onderwijs 2022. In dit jaarlijkse rapport pleit de Inspectie voor meer focus op basisvaardigheden in het funderend onderwijs. De VO-raad erkent het belang hiervan maar waarschuwt voor een eenzijdige en smalle nadruk op taal en rekenen.
Deel bericht

Foutloos rekenen en schrijven: is dat eigenlijk wel nodig in een tijd van autocorrectie en calculators?

14.04.22
De focus in het onderwijs moet terugkeren naar basisvaardigheden zoals taal, rekenen en burgerschap, concludeert de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse rapportage De Staat van het Onderwijs. Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk om deze vaardigheden te beheersen?
Deel bericht

Neergaande trend taal en rekenen kan in twee jaar gekeerd worden

13.04.22
De jarenlange terugloop van de taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden moet eindelijk een halt toegeroepen worden. Dat is niet alleen broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen aan de maatschappij, stelt de Inspectie van het Onderwijs, maar het is ook haalbaar. De inspectie wijst ...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)