Leerpotentie vooral bij leerlingen uit lagere sociale herkomstmilieus onderbenut

16.09.22
Ongeveer een op de zes basisschoolleerlingen presteert voor taal en rekenen beneden eigen kunnen. Door ongunstige gezinsomstandigheden maken zij hun leerpotentie niet volledig waar. In het bijzonder bij kinderen met laag- en middelbaar opgeleide ouders is sprake van onderpresteren. Dit blijkt uit onderzoek door KBA Nijmegen.
Deel bericht

Jip en Janneke zeventig jaar jong: ’Boeken zijn onverminderd populair’

14.09.22
Zeventig jaar geleden verscheen het eerste Jip en Janneke-verhaaltje in de krant. Annie M.G. Schmidt introduceerde de bekendste buurkinderen van Nederland, die nog altijd niet vervelen.
Deel bericht

12 september start de achtste editie van Raadgedicht voor iedereen vanaf 10 jaar!

09.09.22
Gedurende 10 weken verschijnen er 10 nieuwe raadgedichten. De gedichten zijn geschreven door bekende Nederlandse en Vlaamse dichters.
Deel bericht

Geef ze lesstof op papier

08.09.22
Dat leerlingen baat hebben bij het lezen van veel boeken is algemeen bekend. Maar wist je dat het mogelijk ook uitmaakt hóe ze die lezen? Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat leerlingen die voornamelijk papieren boeken lezen, teksten beter begrijpen dan leerlingen die digitaal lezen. Ze ervaren bovendien meer leesplezier.
Deel bericht

Het Alfrink leest: 20 minuten lezen per dag

31.08.22
Het Alfrink College start dit schooljaar met 20 minuten lezen per dag op het lesrooster. De school wil op deze manier het leesplezier en de leesvaardigheid van leerlingen bevorderen. De 20 minuten lezen gaat niet af van de lestijd van andere vakken, maar is een extra investering van de school.
Deel bericht

Jongeren aan het lezen krijgen: 'Je moet ze inspireren, nieuwsgierig maken. Dat werkt'

31.08.22
"Je moet jongeren niet verplichten om een boek te lezen", zegt Rindert Kromhout, bekend van zijn historische verhalen voor jongeren bij De Taalstaat. "Je moet ze stimuleren, inspireren, nieuwsgierig maken naar een boek. Dat werkt."
Deel bericht

Het Referentiekader Taal en Rekenen: een bruikbaar instrument voor het onderwijs?

31.08.22
In hoeverre is het Referentiekader Taal en Rekenen een bruikbaar instrument voor de onderwijspraktijk? In opdracht van het ministerie van OCW evalueerden curriculumexperts van SLO samen met onderzoekers van ResearchNed en Expertisecentrum Nederlands het Referentiekader.
Deel bericht

Burgers kunnen het nieuws terugnemen: “Nieuws heeft dat altijd van ons gevraagd”

30.08.22
Als we er in slagen emotionele intelligentie en datageletterdheid in onderwijs te combineren, maakt dat van nepnieuws een minder groot gevaar.
Deel bericht

Week van het Nederlands zet de schoonheid van onze taal in de kijker

27.08.22
Vlaams scenarist Raf Njotea en Nederlands dichter Joost Oomen zijn de ambassadeurs van de achtste editie van de Week van het Nederlands. In een performance die ze tijdens de Week opvoeren in Vlaanderen en Nederland buigen ze zich over het thema ‘de schoonheid van het Nederlands’.
Deel bericht

Wetenschappers Open Universiteit schrijven kinderboek over natuur, klimaat en milieu

26.08.22
Wetenschappers Esther Bakker en Wilfried Ivens, beiden verbonden aan de Open Universiteit, hebben samen het kinderboek 'Waarom je voetafdruk groter is dan je schoenmaat' geschreven. Het boek, dat verschijnt op 26 augustus 2022, staat vol met weetjes over natuur, klimaat en milieu en past perfect bij het thema van de Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen!
Deel bericht

Taalcompetent in het hoger onderwijs

25.08.22
Hoe veranker je taalcompetentieontwikkeling in de opleidingen van hogescholen en universiteiten? Met de nieuwe publicatie ‘Taalcompetent in het hoger onderwijs’ biedt de Taalunie opleidingen een kader om de taalcompetentie van hun studenten te versterken.
Deel bericht

Ontdek de Leesscan: een krachtige tool voor een duurzaam leesbeleid

24.08.22
In 2020 startte de Taalunie een samenwerking op met Hogeschool Odisee, Universiteit Gent, AP Hogeschool en Iedereen Leest. Het doel? Het ontwikkelen van een leesscan, die in kaart brengt waar je als school staat in het realiseren van een effectief leesbeleid. De uitkomsten geven inzicht in waar je al sterk in bent, en waar je nog met je schoolteam aan kan werken.
Deel bericht

Juf Jeanet (82) geeft 'uit noodzaak' nog altijd bijles: 'Het gaat volledig de verkeerde kant op met het onderwijs'

24.08.22
Het aantal laaggeletterden is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Bijna een kwart van de 15-jarigen kan niet op basisniveau lezen en schrijven. Volgens bijlesdocent Jeanet is dat een ramp. ”Die kinderen kunnen straks nog geen belastingformulier invullen.”
Deel bericht

Rappen, dichten, gokken en verleiden in het Literatuurmuseum

24.08.22
Jongeren lezen steeds minder. Hoe wek je dan toch hun aandacht voor literatuur? Met de nieuwe tentoonstelling Back Street geeft het Literatuurmuseum hierop een antwoord. Jongeren ontdekken, beleven en maken verhalen om zo de kracht van literatuur te ervaren. Jongeren vanaf 14 jaar dompelen zich onder in een andere wereld.
Deel bericht

Leesbevorderingsprogramma’s in het onderwijs werpen vruchten af

23.08.22
Speciale programma’s voor leesbevordering beogen de leesmotivatie van kinderen te vergroten, opdat zij vaker gaan lezen, meer plezier krijgen in lezen en vaardiger worden in lezen. Veel programma’s vinden plaats in een onderwijscontext, zoals in Nederland de Bibliotheek op school.
Deel bericht

Start schooljaar met extra geld en acties voor meer kansen voor leerlingen

22.08.22
Hulp krijgen bij het maken van je huiswerk, je verder ontwikkelen via sport of je door extra technieklessen oriënteren op een toekomstige baan. Niet ieder kind komt hier van huis uit mee in aanraking, terwijl dit wél belangrijk is om optimaal te leren en verder te komen. Daarom lanceert minister W...
Deel bericht

Jongeren lezen steeds minder? TikTok biedt boekenbranche hoop

21.08.22
"De tien boeken waardoor ik nog meer verliefd werd op lezen." Zo begint een 'BookTok'-filmpje, een categorie op TikTok waar boeken worden gedeeld en besproken. Samen met 'InstaBook' is het een uitkomst voor de boekenverkoop, want deze sociale media stimuleren jongeren meer te gaan lezen.
Deel bericht

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden open tot 23 september

17.08.22
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen tot en met 23 september ondersteuning aanvragen om de resultaten op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024.
Deel bericht

Nieuwe themapagina’s over leesmotivatie en het verbinden van binnen- en buitenschools leren

16.08.22
Het kennisplein Onderwijskansen, waar kennis over het bestrijden van onderwijsachterstanden wordt gebundeld, is uitgebreid met twee nieuwe themapagina’s. Beide bevatten toegankelijke kennis uit onderzoek met praktische handvatten die je als onderwijsprofessional in het primair onderwijs kan toepassen in de klas en op school.
Deel bericht

Leerlingen die papieren boeken lezen, scoren opvallend beter op leestest

08.08.22
Leerlingen die vooral papieren boeken lezen, scoren opvallend beter op een leestest dan leerlingen die vooral digitale boeken lezen. En ze hebben ook meer leesplezier dan leerlingen die enkel digitaal boeken lezen. Dat blijkt uit een rapport van de OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)