Kwink voor sociaal-emotioneel leren opgenomen in databank NJi

03.07.17

Kwink, de methode voor sociaal-emotioneel leren, erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de databank van het NJi.

De Erkenningscommissie Interventies heeft de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren voor het basisonderwijs erkend als ‘goed onderbouwd’. Kwink is een methode voor het basisonderwijs om verstorend gedrag, zoals pesten te voorkomen.

Deze onafhankelijke commissie van het Nederlands Jeugdinstituut beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van interventies voor onder andere leerlingen in het basisonderwijs. Door deze erkenning is Kwink nu opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi (zie www.nji.nl/jeugdinterventies). Kwink is een methode van Kwintessens in Amersfoort.

Kwink is een preventieve interventie voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs die als hoofddoel heeft om verstorend gedrag in de klas te voorkomen en van de klas een positieve groep te maken.

Grootschalig internationaal onderzoek* wijst uit dat het belangrijk is dat scholen actief aan de ontwikkeling van vijf belangrijke levensvaardigheden (competenties) van kinderen werken. Deze competenties zijn: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. Dankzij deze vijf competenties kunnen leerlingen bijdragen aan een positief leer- en leefklimaat in de school. Ze komen voor elkaar op en kennen elkaars talenten en waarderen die positief.

Preventie is belangrijk
Kwink zet in op de preventie van probleemgedrag. Want op de lange termijn kan grenzeloos gedrag op school zich ontwikkelen tot grenzeloos gedrag in de maatschappij. Uit onderzoek naar ontwikkelingspaden** komt naar voren dat kinderen die op jonge leeftijd externaliserend probleemgedrag laten zien, grote kans hebben tot het ontwikkelen van later ernstiger antisociaal gedrag.

Kwink voor sociaal-emotioneel leren: voor een sociaal veilige groep
De leerlingen worden via www.kwinkopschool.nl meegenomen naar een fictieve dierenwereld in Kwink. Dat gebeurt met animaties (filmpjes) op het digibord. Zo kunnen kinderen veilig praten over en oefenen met gedrag. De leerkracht zorgt ervoor dat deze oefensituaties worden verbreed naar de dagelijkse werkelijkheid.

Judith Berghuis, beeldcoach, leerkracht, intern begeleider en Kwink-coach bij CBS de Triangel in Eerbeek en zelf ook gebruiker van de methode: ‘Kwink is precies wat we nodig hebben op onze school. De methode biedt veel mogelijkheden om juist buiten de lessen om aandacht te besteden aan wat we van het gedrag van kinderen verwachten. Preventie staat centraal en Kwink zet vol in op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen om problemen te voorkomen. Dit is voor mij dé manier om – met de hele school - aan gezellige, sociaal veilige groepen te werken. Geweldig dat Kwink nu ook door de Erkenningscommissie erkend is als goed onderbouwd!’

Inmiddels werken meer dan 350 scholen met de methode Kwink aan sociaal-emotioneel leren.
Deel bericht

Young & Connected neemt Samsam over

04.07.17
Uitgeverij Young & Connected heeft vanaf september, naast Kidsweek en 7Days, een nieuwe titel erbij: Samsam! Samsam biedt lesmateriaal voor burgerschap in het basisonderwijs en wordt nu nog uitgegeven door stichting NCDO.
Deel bericht

BLIKSEM - Nieuw tijdschrift voor kinderen

25.06.17
Sinds kort is BLIKSEM verkrijgbaar, een geïllustreerd magazine voor ´kleine donders´ van vier tot zeven jaar. Het is volgens de makers zo speciaal dat het vraagt om een bijzondere plek in de boekenkast.
Deel bericht

Amsterdam start onderzoek naar doorverwijzing bij dyslexie

25.06.17
Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen scholen in het doorverwijzen naar dyslexiezorg en dat kinderen met een migratieachtergrond veel minder vaak de diagnose dyslexie krijgen dan kinderen zonder migratieachtergrond. De gemeente Amsterdam gaat onderzoeken wat daarvan de redenen zijn.
Deel bericht

Europese onderscheidingen voor Podium

24.06.17
Gisteren viel Podium Bureau voor Educatieve Communicatie uit Utrecht in de prijzen bij de uitreiking van de jaarlijkse Comenius EduMedia Awards in Berlijn. Podium ontving een Comenius Medaille voor de TOOL onderzoekendlerenapp.nl en een Comenius Siegel voor de 360graden VR Tour Woudagemaal.
Deel bericht

Nieuwe trend: afscheidsfilm groep 8

23.06.17
De zomer is begonnen. Veel basisscholen maken zich op voor de vakantie en zijn druk bezig met de afronding van het schooljaar. Een belangrijk onderdeel daarvan is het afscheid van groep 8. De laatste jaren kiezen steeds meer scholen voor een film in plaats van een musical.
Deel bericht

[EduAd] Nieuw lespakket: Goed Gedrag

12.06.17
Het nieuwe lespakket 'Goed Gedrag' leert kinderen gedragsregels aan. Ook biedt dit pakket een concreet stappenplan bij ongewenst gedrag. 'Goed Gedrag' is een belangrijk hulpmiddel om aan de Wet sociale veiligheid op school te voldoen.
Deel bericht

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs

09.06.17
Het boek Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs vraagt aandacht voor leerproblemen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas. Met dit nieuwe boek willen de schrijvers het leerkrachten makkelijker maken om aan te sluiten bij de specifieke onder...
Deel bericht

[EduAd] De officiële lespakketten kinderboekencampagnes bestellen t/m 9 juni

07.06.17
U kunt tot en met 9 juni 2017 hier uw materialen en lespakketten en materialen voor de beste kinderboekencampagnes voor het schooljaar 2017/2018 bestellen.
Deel bericht

MAX Online genomineerd voor Computable Awards 2017

30.05.17
MAX Online van educatieve uitgeverij Malmberg is genomineerd voor de Computable Awards 2017 in de categorie ICT project van het Jaar Onderwijs. Volgens de jury draagt MAX bij aan het verhogen van het kennisniveau van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met de adaptieve trainers in MAX Online krijgt iedere leerling een individuele leerroute op basis van zijn of haar behoefte.
Deel bericht

Edu-Sign: natuuronderwijs met de Bijbel als basis

24.05.17
Hoe betrek je leerlingen intrinsiek bij het natuur- en techniekonderwijs? En hoe geef je dat op een Bijbels verantwoorde manier vorm? Met deze vragen ging onderwijsbureau Edu-Sign in Sliedrecht aan de slag. Hoe maakt de nieuwe methode ”Wondering the World” het verschil?
Deel bericht

[EduAd] Afscheidscadeau groep 8: mijn schooltijd

22.05.17
Een persoonlijk cadeau voor elke leerling van groep 8? Geef 'mijn schooltijd': een prachtig aandenken met wereldnieuws en persoonlijke foto’s en teksten van klasgenoten. 8 jaar basisschooltijd in 1 leuk en gepersonaliseerd boek.
Deel bericht

Fidget spinners rage op scholen

20.05.17
Het speelgoed fidget spinners is de afgelopen weken zo populair geraakt onder de basisschooljeugd dat leveranciers moeite hebben de speeltjes op voorraad te houden. Leerkracht Anne Marissen (26) uit Annen maakt met de nieuwste rage van de nood een deugd.
Deel bericht

Een basisschoolmethode voor slimmeriken

19.05.17
Hoogbegaafde leerlingen hebben vaak iets anders nodig dan de basisschool hun aanbiedt. Niet de uitdaging, maar het kind moet centraal staan, vindt het echtpaar Bongiovanni uit Elst (Utr.) van expertisecentrum AntrAciet. Het centrum ontwikkelde een methode voor deze doelgroep. „Het was een monsterklus.”
Deel bericht

Conferentie Motiverend leesonderwijs

18.05.17
Uitnodiging Conferentie Motiverend lezen Onderwijspraktijk en wetenschap in wisselwerking Woensdag 4 oktober 2017
Deel bericht

[EduAd] EigenwijzR is een nieuw meetinstrument voor sociale veiligheid in de klas

15.05.17
EigenwijzR is een nieuw meetinstrument voor sociale veiligheid in de klas. Via deze app geven kinderen uit groep 5 t/m 8 zélf aan hoe veilig ze zich voelen. EigenwijzR voldoet aan de eisen van het Ministerie van OCW en de Wet sociale veiligheid.
Deel bericht

Post HBO Opleiding ICT coördinator

10.05.17
De post HBO opleiding ICT-coördinator is een officieel geaccrediteerde opleiding en is erop gericht ICT vanuit de onderwijskundige visie van de school optimaal te integreren in de dagelijkse lespraktijk.
Deel bericht

Leerlingen maakten Centrale Eindtoets beter dan afgelopen jaren

10.05.17
De resultaten van de 121.000 leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, zijn vanaf vandaag beschikbaar voor het basisonderwijs. Uit onderzoek van het College voor Toetsen en Examens blijkt dat de Centrale Eindtoets, voorheen de Cito-toets, beter is gemaakt dan afgelopen schooljaren.
Deel bericht

[EduAd] Monsterhit, afscheidsmusical 2017

18.04.17
Humor, idolen, fantastische liedjes, spanning, sensatie: de musical Monsterhit van Benny Vreden heeft het allemaal!
Deel bericht

[EduAd] Afscheidscadeau groep 8

11.04.17
Een persoonlijk cadeau voor elke leerling van groep 8? Geef 'mijn schooltijd': een prachtig aandenken met wereldnieuws en persoonlijke foto’s en teksten van klasgenoten. 8 jaar basisschooltijd in 1 leuk en gepersonaliseerd boek. Hét afscheidscadeau van groep 8.
Deel bericht

Nieuw prentenboek: Zes Waardevolle Vrienden

07.04.17
Om een gelukkig en succesvol leven te leiden hebben zowel kinderen als volwassenen veel baat bij de Zes Vaardige Middelen: geven, discipline, geduld, inzet, concentratie en wijsheid. In dit nieuwe prentenboek laten Douwe Hoitsma en Elke Bücheler kinderen kennismaken met de innerlijke wereld van de Zes Vaardige Middelen.
Deel bericht