Kwink voor sociaal-emotioneel leren opgenomen in databank NJi

03.07.17

Kwink, de methode voor sociaal-emotioneel leren, erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de databank van het NJi.

De Erkenningscommissie Interventies heeft de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren voor het basisonderwijs erkend als ‘goed onderbouwd’. Kwink is een methode voor het basisonderwijs om verstorend gedrag, zoals pesten te voorkomen.

Deze onafhankelijke commissie van het Nederlands Jeugdinstituut beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van interventies voor onder andere leerlingen in het basisonderwijs. Door deze erkenning is Kwink nu opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi (zie www.nji.nl/jeugdinterventies). Kwink is een methode van Kwintessens in Amersfoort.

Kwink is een preventieve interventie voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs die als hoofddoel heeft om verstorend gedrag in de klas te voorkomen en van de klas een positieve groep te maken.

Grootschalig internationaal onderzoek* wijst uit dat het belangrijk is dat scholen actief aan de ontwikkeling van vijf belangrijke levensvaardigheden (competenties) van kinderen werken. Deze competenties zijn: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. Dankzij deze vijf competenties kunnen leerlingen bijdragen aan een positief leer- en leefklimaat in de school. Ze komen voor elkaar op en kennen elkaars talenten en waarderen die positief.

Preventie is belangrijk
Kwink zet in op de preventie van probleemgedrag. Want op de lange termijn kan grenzeloos gedrag op school zich ontwikkelen tot grenzeloos gedrag in de maatschappij. Uit onderzoek naar ontwikkelingspaden** komt naar voren dat kinderen die op jonge leeftijd externaliserend probleemgedrag laten zien, grote kans hebben tot het ontwikkelen van later ernstiger antisociaal gedrag.

Kwink voor sociaal-emotioneel leren: voor een sociaal veilige groep
De leerlingen worden via www.kwinkopschool.nl meegenomen naar een fictieve dierenwereld in Kwink. Dat gebeurt met animaties (filmpjes) op het digibord. Zo kunnen kinderen veilig praten over en oefenen met gedrag. De leerkracht zorgt ervoor dat deze oefensituaties worden verbreed naar de dagelijkse werkelijkheid.

Judith Berghuis, beeldcoach, leerkracht, intern begeleider en Kwink-coach bij CBS de Triangel in Eerbeek en zelf ook gebruiker van de methode: ‘Kwink is precies wat we nodig hebben op onze school. De methode biedt veel mogelijkheden om juist buiten de lessen om aandacht te besteden aan wat we van het gedrag van kinderen verwachten. Preventie staat centraal en Kwink zet vol in op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen om problemen te voorkomen. Dit is voor mij dé manier om – met de hele school - aan gezellige, sociaal veilige groepen te werken. Geweldig dat Kwink nu ook door de Erkenningscommissie erkend is als goed onderbouwd!’

Inmiddels werken meer dan 350 scholen met de methode Kwink aan sociaal-emotioneel leren.
Deel bericht

Ars Scribendi neemt Documentatiecentrum over van Noordhoff

24.11.17
Het Documentatiecentrum, destijds gestart als De Ruiter’s Documentatiecentrum, is al decennia populair in alle groepen van het basisonderwijs. Met de vier boekenseries Kijkdoos, Mini-informatie, Junior Informatie en Informatie en de website docukit.nl ontdekken kinderen op een voor hen begrijpelijke en betrouwbare manier de wereld.
Deel bericht

Online oefenprogramma verkeerseducatie

21.11.17
Oefenen.nl en ANWB zetten bij Stichting Aan de Knoppen in Amsterdam het licht op groen voor het nieuwe verkeerseducatieprogramma De Verkeershulp: een online programma ...
Deel bericht

KPMG evalueert recente problemen digitale leermiddelen

16.11.17
Advieskantoor KPMG evalueert de problemen met de distributie en toegang tot digitale leermiddelen waar een groot aantal scholen mee te kampen heeft gehad aan begin van dit schooljaar.
Deel bericht

Nieuw jeugdboek: WWW.wat?

15.11.17
Dit boek (8+) beschrijft hoe en waarom het internet is ontstaan, wat je op het internet kunt doen en hoe je veilig kunt surfen. Onderwerpen als sexting, cyberpesten, de filter bubble, nepnieuws, piraterij, het versleutelen van een profiel en phishing komen allemaal voorbij.
Deel bericht

[EduAd] 'Ik wil meer uren!' Vraag het Taalverhaal Verhalenboekje aan

12.11.17
Taalverhaal.nu luistert naar de verhalen uit de klas en neemt de wensen van leerkrachten zeer serieus. Onze taal- en spellingmethode ontlast de leerkracht maximaal en stimuleert het plezier van kinderen in taal, en dus ook de opbrengst. In ons verhalenboekje leest u verhalen van vier leerkrachten.
Deel bericht

Alcarta: nieuwe online wereldatlas van ThiemeMeulenhoff

11.11.17
ThiemeMeulenhoff brengt een nieuwe atlas voor het voortgezet onderwijs op de markt: Alcarta. De atlas is ontwikkeld in samenwerking met Westermann Gruppe, Europa’s grootste atlasmaker, Boddaert Geoproducties en het aardrijkskunde-onderwijs.Online voor iedereen gratis toegankelijk.
Deel bericht

Oefen het lezen met computerspel De Zevensprong

10.11.17
Ben je meer een speelkind dan een lezer? Liggen de oefenboekjes van school ongeopend op je te wachten? Verbeter dan je leesniveau met het computerspel De Zevensprong.
Deel bericht

Kinderboekenredactie Querido Kind naar nieuwe uitgeverij

08.11.17
Het redactieteam dat in september na ruzie vertrok bij uitgeverij Querido Kind, gaat verder onder de naam Uitgeverij Emanuel. Die uitgeverij komt onder de Utrechtse uitgever Blossom Books te vallen.
Deel bericht

ThiemeMeulenhoff wisselt van eigenaar

02.11.17
ThiemeMeulenhoff, innovatieve uitgeverij en een van de grootste producenten van digitale leermiddelen en schoolboeken in Nederland, is overgenomen door de Duitse uitgever en onderwijsaanbieder Klett Groep. Klett Groep verwerft 100% van de aandelen in de educatieve uitgeverij, die sinds 2013 in handen was van ING Corporate Investments.
Deel bericht

Piepjong en nu al eigen baas

31.10.17
Vergeet de krantenwijk of het baantje als vakkenvuller. Jongeren die wat willen bijverdienen, beginnen steeds vaker een eigen bedrijf. Het aantal kinderen dat zich eigen baas mag noemen, is in vijf jaar tijd verdubbeld.
Deel bericht

Nieuwe publicatie – Leren met AR/VR

27.10.17
Augmented Reality en Virtual Reality zijn technologieën die snel populairder worden. Door een extra laagje toe te voegen aan de werkelijkheid krijg je binnen het onderwijs ongekende mogelijkheden.
Deel bericht

[EduAd] Spelend leren spellen met Taalblobs

26.10.17
Taalblobs is een adaptief leerprogramma dat het niveau van de aangeboden lesstof automatisch aanpast aan de leerling. Door middel van het ingebouwde adaptieve algoritme selecteert het programma volledig automatisch precies de juiste leertaken voor een leerling.
Deel bericht

Nieuwe kerstmusicals voor de basisschool

24.10.17
Dit jaar verschenen er 2 nieuwe Kerstmusicals voor het basisonderwijs: 'Hotel Toekan' van Kwintessens en 'De moeite waard!'van Spotlight Musical Productions. Je vindt beide musicals op Musical op School, samen met kerstmusicals uit 2016 en voorafgaande jaren. Beide nieuwe kerstmusicals hebben het kerstverhaal als thema.
Deel bericht

Inclusief IKC De Kroevendonk: Iedereen is de norm

24.10.17
Tijdens de tweedaagse passend onderwijs van 5 en 6 oktober was er veel belangstelling voor de presentatie van Teun Dekker over inclusief onderwijs.
Deel bericht

Het verdwijnen van de prentenboek app

22.10.17
Waarom uitgevers stoppen met het maken van prentenboek apps: Te grote afhankelijkheid van software(updates) en een slecht verdienmodel.
Deel bericht

[EduAd] Methode Engels: Take it easy voor groep 1 t/m 8

19.10.17
Deze bewezen methode wordt met veel enthousiasme gebruikt door meer dan 3.000 scholen. Samen met leerkrachten ontwikkelt ThiemeMeulenhoff doorlopend vernieuwingen voor deze methode Engels voor groep 1 tot en met 8. Gratis proefabonnement.
Deel bericht

[EduAd] Extra reken- en taaloefeningen? Probeer Oefenweb kosteloos

06.10.17
Benut de voordelen van een online oefenprogramma. Oefenweb biedt je toegang tot 75.000+ reken- en taalopgaven en is 100% adaptief! Zonder extra instructie direct aan de slag met Rekentuin, Taalzee of Words&Birds. Probeer gratis.
Deel bericht

Kinderboeken steeds populairder

03.10.17
Kinderboeken zijn steeds populairder. Vorig jaar werden er ruim 10 miljoen kinderboeken verkocht, ruim 10 procent meer dan het jaar ervoor. In 2012 was het aandeel kinderboeken in de totale boekenverkoop 21 procent; vorig jaar was dat gestegen naar 25 procent. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie KVB Boekwerk.
Deel bericht

‘Iedereen heeft steken laten vallen met de schoolboeken’

30.09.17
Ruim een maand na het begin van de scholen zitten nog duizenden leerlingen zonder (digitale) boeken.
Deel bericht

Het Nationaal Onderwijsmuseum lanceert MijnSchoolIsUniek.nl

29.09.17
Het Nationaal Onderwijsmuseum lanceert het onderwijsplatform MijnSchoolIsUniek.nl. Via dit platform onderzoeken scholieren van het primair - en voortgezet onderwijs de karakteristieke eigenschappen van hun school. Zo ontstaat een uniek beeld van de scholen in Nederland en leggen leerlingen zélf onderwijsvrijheid anno 2017 vast voor het nageslacht.
Deel bericht