De kinderen van de Maartenschool

21.04.17
De Sint Maartenschool in Nijmegen krijgt geen geld meer voor zorg. Wat blijft er dan nog over van een plek waar zwaar beperkte kinderen alle aandacht krijgen?
Deel bericht

Intensieve samenwerking/integratie so-sbo-bao

19.04.17
Op donderdag 21 september 2017 vindt de tweede bijeenkomst 'Doorontwikkeling Passend Onderwijs' plaats. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 20 januari.
Deel bericht

Inclusief onderwijs is het ideaal, maar wel op lange termijn (opinie)

05.04.17
Voluit inclusief onderwijs heeft de toekomst, stelt G. R. van Leeuwen. Maar er is nog een lange weg te gaan.
Deel bericht

'Scholen verwijzen zorgkinderen te laat naar speciaal onderwijs'

04.04.17
De invoering van het 'passend onderwijs' heeft grote gevolgen voor het speciaal onderwijs in regio’s waar fors is bezuinigd. Tilburg is zo’n regio. Daar komen kinderen die niet langer kunnen meekomen op een gewone basisschool nu terecht in te grote klassen in het speciaal onderwijs.
Deel bericht

Basisschool stuurt gehandicapte jongen terecht van school

04.04.17
Een Utrechtse basisschool heeft een gehandicapte jongen terecht van school gestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De ouders van de 13-jarige Kubo, die het syndroom van Down heeft, stapten naar het College omdat ze vonden dat de school discrimineerde.
Deel bericht

'Kubo leert het meest op een gewone school'

04.04.17
Toen Kubo van school moest omdat hij down heeft, tekenden zijn ouders bezwaar aan. Vandaag spreekt het College voor de Rechten van de Mens zich uit over deze zaak.
Deel bericht

Succes passend onderwijs staat of valt met leerkracht voor de klas (opinie)

31.03.17
Onderwijs op maat voor elk kind, ongeacht zijn talenten of beperkingen. Dát uitgangspunt van het nieuwe didactische concept ”passend onderwijs” in het basisonderwijs heeft nooit ter discussie gestaan.
Deel bericht

5.500 kinderen met 'rugzakje' gaan niet naar school

28.03.17
Steeds meer leerlingen met complexe problemen kunnen geen school vinden die ze wil aannemen. Het aantal kinderen dat geen onderwijs krijgt, is de laatste jaren fors gegroeid; al 5.500 leerlingen zitten noodgedwongen thuis.
Deel bericht

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

27.03.17
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen.
Deel bericht

Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017

16.03.17
Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!
Deel bericht

Toename van geschillen over verwijdering

10.03.17
Het jaarverslag van de Geschillencommissie passend onderwijs beschrijft de werkzaamheden van de Commissie en de adviezen die zij heeft uitgebracht in de periode augustus 2015 t/m eind 2016. Het aantal geschillen is in de verslagperiode constant gebleven. Wat opvalt is dat het aantal geschillen over toelating is afgenomen, terwijl het aantal geschillen over verwijdering juist is toegenomen.
Deel bericht

NVA Autismeweek 2017 heeft thema 'Jong & AUT'

10.03.17
Van 1 tot en met 8 april vindt de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land.
Deel bericht

Ouders stappen naar Mensenrechtencollege om kind met Down naar gewone school te krijgen

09.03.17
Heeft elk kind, ongeacht zijn handicap, recht op een plek op een gewone school? Om die vraag draaide het woensdagochtend in het College voor de Rechten van de mens in Utrecht.
Deel bericht

Leraren op stage

08.03.17
Leerkrachten in Rotterdam-Ommoord lopen stage om te leren omgaan met hun soms ingewikkelde klas.
Deel bericht

Geld voor Vlaamse zwakke leerling voortaan naar leerkrachtondersteuning

03.03.17
Vanaf volgend schooljaar wordt het budget voor de ondersteuning voor kinderen met een beperking vooral gebruikt om hun leerkrachten te ondersteunen. En ook kinderen zonder medisch etiket kunnen extra begeleiding krijgen.
Deel bericht

NRO publiceert praktijkonderzoek naar integratie so en sbo

27.02.17
Reguliere basisscholen, speciale basisscholen (sbo) en scholen voor speciaal onderwijs (so) werken steeds meer en vaker samen. Dat doen zij om beter passend onderwijs te kunnen bieden, maar ook vanuit financiële noodzaak als gevolg van de landelijke verevening of een algehele leerlingdali...
Deel bericht

Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs

24.02.17
Elk halfjaar verschijnt van het meerjarig evaluatieprogramma een samenvatting van de resultaten van passend onderwijs, onder de noemer Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Onlangs is deel 2 verschenen, over de eerste ervaringen met de stelselverandering.
Deel bericht

Lespakket ter versterking van de sociale acceptatie van kinderen met een beperking in de klas

21.02.17
Zitten er bij jou op school kinderen met een verstandelijke, auditieve of lichamelijke beperking in de kleuterklas of groep 3 en ben je op zoek hoe je passend onderwijs vorm kunt geven? Dan is het project ‘Iedereen Hoort Erbij!’ wellicht iets voor jouw school!
Deel bericht

'Veel kinderen zijn zichzelf kwijtgeraakt'

16.02.17
Van kinderen wordt voortaan zo veel gevraagd dat ze soms niet meer 'zichzelf' kunnen zijn, constateren Francis Jochems en Evelin van Schijndel uit Gemert. De invoering van passend onderwijs draagt daar ook niet altijd aan bij, vinden ze.
Deel bericht

Groot verkiezingsdebat over passend onderwijs

15.02.17
Ieder kind op de juiste onderwijsplek. Op vrijdag 24 februari a.s. vindt er een groot verkiezingsdebat plaats in Tilburg over passend onderwijs. Hoe realiseren we dat in Nederland? Welke standpunten hebben de politieke partijen hierover?
Deel bericht