NVA Autismeweek 2017 heeft thema 'Jong & AUT'

10.03.17
Van 1 tot en met 8 april vindt de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land.
Deel bericht
(advertentie)

Column | Passend onderwijs moet beter, maar hoe?

05.06.18
De lom-school is allang verdwenen. Ze ging op in het speciaal onderwijs, dat in de jaren nul van deze eeuw explosief groeide, omdat er voortdurend probleemkinderen bijkwamen. De grenzen van ‘normaal’ werden almaar nauwer. Dat kon niet de bedoeling zijn. Het was ook onbetaalbaar. ‘Passend onderwijs’ was een schoolvoorbeeld van wensdenken: laat de scholen het zelf lekker oplossen.
Deel bericht

'Doe snel iets aan mislukt passend onderwijs'

31.05.18
Minder rigide regels, kleinere klassen, meer professionele ondersteuning binnen de school, minder onderwijs-managers en bestuurders en duidelijke richtlijnen voor ouders.
Deel bericht

Onderwijsraad pleit voor meer ondersteuning voor ‘complexere’ leerlingen

30.05.18
Voor specifieke categorieën leerlingen is het ondersteuningsaanbod nog steeds onvoldoende. Vooral voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften wordt passend aanbod beperkt ontwikkeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leerlingen met een autismespectrumstoornis die op cognitief niveau havo of vwo aankunnen. De zorgstructuur van het VO sluit hier vaak onvoldoende op aan.
Deel bericht

Kinderen met adhd of autisme in je klas doe je er niet even bij: maak de schoolpsycholoog verplicht

29.05.18
Opinie-Er wordt nu door de politiek onthutst gereageerd op het feit dat passend onderwijs niet goed werkt. Als voormalig onderwijzer en nu als ontwikkelingspsycholoog kom ik veel op scholen en daar is de ontzetting een stuk minder groot. De eenvoudige reden is dat zij er al veel langer van op de hoogte zijn dat passend onderwijs niet werkt. En er waren ook al signalen genoeg.
Deel bericht

Veel knelpunten bij onderwijs aan zorgleerlingen, politiek wil actie

28.05.18
Sommige samenwerkingsverbanden potten onterecht geld op, benadrukken CDA, D66, PVV en GroenLinks. De Algemene Rekenkamer concludeerde in 2017 dat er onvoldoende zicht is op de 2,4 miljard euro voor het passend onderwijs. "De grote vermogensopbouw is een graat in de keel. Veel geld komt niet terecht waar het hoort en dat moet anders", zegt CDA-Kamerlid Rog
Deel bericht

Elk samenwerkingsverband één coördinator

28.05.18
Het grote probleem van passend onderwijs is dat er te veel organisaties bezig zijn met één kind. Daarom moet elk samenwerkingsverband één coördinator krijgen. Dat benadrukt oud-VOS/ABB’er Henk Keesenberg, die nu manager is bij het Overijsselse samenwerkingsverband 25-05, tegenover de NOS.
Deel bericht

Passend onderwijs kan heel mooi zijn, maar werkt nu niet

28.05.18
Te veel administratieve taken, te weinig handen in de klas en te veel organisaties die zich met bezighouden met een kind dat hulp nodig heeft. Als je betrokkenen in het onderwijs vraagt, weten ze wel waar het misgaat met de hulp voor kinderen die extra zorg nodig hebben
Deel bericht

Voor het eerst Donald Duck voor blinde kinderen

24.05.18
Blinde en slechtziende kinderen kunnen vanaf donderdag kennismaken met de avonturen van Donald Duck in een speciale uitgave van het weekblad.
Deel bericht

Nog geen duidelijkheid voor leerlingen Lyts Tolsum

23.05.18
Voor zeven leerlingen die onderwijs volgen bij zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum bij Tzum is het nog altijd niet duidelijk of ze volgend schooljaar nog les kunnen krijgen. De gemeenten, waar de leerlingen wonen, geven daar geen geld meer voor. De vaak autistische kinderen met gedragsproblemen worden alleen op Lyts Tolsum zo intensief begeleid dat ze een diploma kunnen halen.
Deel bericht

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

22.05.18
Dit inventariserende onderzoek beoogt weer te geven wat de stand van zaken is binnen de SWV'en van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van onderwijs aan en begeleiding van begaafde kinderen en welke ambities zij hebben.
Deel bericht

Speciaal onderwijs haalt meer uit leerlingen

17.05.18
Leerlingen met emotionele of gedragsproblemen functioneren gemiddeld genomen in het speciaal onderwijs beter dan met extra steun in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Inge Zweers, die op 18 mei promoveert aan de Universiteit Utrecht.
Deel bericht

Leerlingen leren durven door techniek op SBO de Reis van Brandaan

16.05.18
De Reis van Brandaan, school voor SBO, in Eindhoven, is één van de drie genomineerden voor de TechniekTrofee 2018 in de categorie 'beste voorbeeld'. Er is een probleem en de leerlingen gaan bedenken hoe dat opgelost kan worden. Of ze krijgen de opdracht om buiten in de zon een schaduwtekening te maken, om te ontdekken dat het dan niet handig is als je eigen schaduw in de weg zit.
Deel bericht

Rechter: 100 euro boete per dag als autistisch meisje op school verschijnt

10.05.18
Een 18-jarige scholier met autisme mag op straffe van een fikse boete niet meer op het Rombouts College in haar woonplaats Brunssum komen. Als ze dat wel doet, krijgt ze per dag een boete van honderd euro met een maximum van tienduizend euro. Dat heeft de rechtbank in Maastricht besloten. Het meisje is door haar stoornis onhandelbaar.
Deel bericht

Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

02.05.18
Hoogbegaafdheid is een belangrijke reden voor uitval uit het onderwijs. Dat is te voorkomen door goede afspraken te maken met school en soms met anderen. Hoe dat moet, dat wordt op 9 mei op Sinderen besproken.Stichting INVAL! is een stichting-in-oprichting, die werkt vanuit het belang en de talenten van het kind of de jongere met hoogbegaafdheid.
Deel bericht

Tropenmuseum Junior wint Autismevriendelijkheidsprijs 2018

16.04.18
Het Tropenmuseum Junior is de winnaar van de Autismevriendelijkheidsprijs 2018 in de categorie ‘organisatie’. Eind 2017 lanceerde het museum een autismevriendelijke gids voor de kindertentoonstelling ZieZo Marokko. Hierdoor weten bezoekers precies wat ze te wachten staat. Volgens Saskia Nyst, de maker van de gids, is het hoog tijd dat musea inclusiever worden.
Deel bericht

Opinie | Basisonderwijs moet veel beter worden toegerust

12.04.18
Leerkrachten willen kinderen op maat bedienen en voorzien in hun onderwijsbehoefte, maar ze komen oren, ogen en handen te kort. Mandy Haanraads en Rita Lantman schreven deze bijdrage namens het team ambulante dienstverlening van de Taalbrug in Eindhoven, die zich richt op onderwijs voor leerlingen met een communicatieve beperking.
Deel bericht

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

06.04.18
Vanaf april 2018 heeft de onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Deel bericht

Experiment maakt mengen leerlingen speciaal en regulier onderwijs mogelijk

29.03.18
Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen meedoen aan een experiment waarbij reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen.
Deel bericht

Subsidie (hoog)begaafdheid vanaf dit jaar beschikbaar

20.03.18
Minister Slob zal dit jaar een subsidieregeling publiceren om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen een impuls te geven. Met deze subsidie wil hij de voorlopers op dit gebied belonen en de achterblijvers stimuleren, zo schrijft de minister.
Deel bericht

Tussenjaar en bijgespijkerde leraar voor hoogbegaafd kind

14.03.18
Hoogbegaafde leerlingen moeten betere begeleiding krijgen van bijgeschoolde leraren en hulp krijgen van experts. Ook kunnen zij na groep 8 een tussenjaar volgen voor ze naar de middelbare school gaan.
Deel bericht