Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017

16.03.17
Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!
Deel bericht

Toename van geschillen over verwijdering

10.03.17
Het jaarverslag van de Geschillencommissie passend onderwijs beschrijft de werkzaamheden van de Commissie en de adviezen die zij heeft uitgebracht in de periode augustus 2015 t/m eind 2016. Het aantal geschillen is in de verslagperiode constant gebleven. Wat opvalt is dat het aantal geschillen over toelating is afgenomen, terwijl het aantal geschillen over verwijdering juist is toegenomen.
Deel bericht

NVA Autismeweek 2017 heeft thema 'Jong & AUT'

10.03.17
Van 1 tot en met 8 april vindt de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land.
Deel bericht

Ouders stappen naar Mensenrechtencollege om kind met Down naar gewone school te krijgen

09.03.17
Heeft elk kind, ongeacht zijn handicap, recht op een plek op een gewone school? Om die vraag draaide het woensdagochtend in het College voor de Rechten van de mens in Utrecht.
Deel bericht

Leraren op stage

08.03.17
Leerkrachten in Rotterdam-Ommoord lopen stage om te leren omgaan met hun soms ingewikkelde klas.
Deel bericht

Geld voor Vlaamse zwakke leerling voortaan naar leerkrachtondersteuning

03.03.17
Vanaf volgend schooljaar wordt het budget voor de ondersteuning voor kinderen met een beperking vooral gebruikt om hun leerkrachten te ondersteunen. En ook kinderen zonder medisch etiket kunnen extra begeleiding krijgen.
Deel bericht

NRO publiceert praktijkonderzoek naar integratie so en sbo

27.02.17
Reguliere basisscholen, speciale basisscholen (sbo) en scholen voor speciaal onderwijs (so) werken steeds meer en vaker samen. Dat doen zij om beter passend onderwijs te kunnen bieden, maar ook vanuit financiële noodzaak als gevolg van de landelijke verevening of een algehele leerlingdali...
Deel bericht

Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs

24.02.17
Elk halfjaar verschijnt van het meerjarig evaluatieprogramma een samenvatting van de resultaten van passend onderwijs, onder de noemer Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Onlangs is deel 2 verschenen, over de eerste ervaringen met de stelselverandering.
Deel bericht

Lespakket ter versterking van de sociale acceptatie van kinderen met een beperking in de klas

21.02.17
Zitten er bij jou op school kinderen met een verstandelijke, auditieve of lichamelijke beperking in de kleuterklas of groep 3 en ben je op zoek hoe je passend onderwijs vorm kunt geven? Dan is het project ‘Iedereen Hoort Erbij!’ wellicht iets voor jouw school!
Deel bericht

'Veel kinderen zijn zichzelf kwijtgeraakt'

16.02.17
Van kinderen wordt voortaan zo veel gevraagd dat ze soms niet meer 'zichzelf' kunnen zijn, constateren Francis Jochems en Evelin van Schijndel uit Gemert. De invoering van passend onderwijs draagt daar ook niet altijd aan bij, vinden ze.
Deel bericht

Groot verkiezingsdebat over passend onderwijs

15.02.17
Ieder kind op de juiste onderwijsplek. Op vrijdag 24 februari a.s. vindt er een groot verkiezingsdebat plaats in Tilburg over passend onderwijs. Hoe realiseren we dat in Nederland? Welke standpunten hebben de politieke partijen hierover?
Deel bericht

Tweede bootcamp voor Lansbrekers

06.02.17
De tweede bootcamp 'Passend onderwijs zonder thuiszitter' wordt gehouden op 16 maart 2017. Vorig jaar ging op de Dag van de Leerplicht de beweging van de Lansbrekers van start met de eerste bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters?
Deel bericht

Inclusie in Schotland

06.02.17
Van 31 januari tm 2 februari organiseerde het NCOJ in opdracht van LECSO een korte studiereis naar Schotland om daar kennis te nemen van de ontwikkelingen rond inclusief onderwijs. Een twintigtal deelnemers (voorzitters van de raden en LECSO, bestuurders en directeuren (v)s(b)o en regulier, vertegen...
Deel bericht

Kinderen met en zonder beperking in één klas

01.02.17
Samen lachen, samen leren. Het kan dus wél, bewijst de Roosendaalse basisschool De Kroevendonk. Kinderen met en zonder beperking zitten er bij elkaar in de klas.
Deel bericht

Mishandeling door een klasgenootje in passend onderwijs

26.01.17
Maud werd gepest en geschopt door een jongetje dat niet op een gewone school thuishoorde. Pas toen hij een ander kind een gat in het hoofd sloeg, greep de school in.
Deel bericht

Effect maatregelen passend onderwijs onduidelijk

18.01.17
Het effect van maatregelen die als doel hebben dat leerlingen met extra zorg in het regulier onderwijs blijven, is onduidelijk.
Deel bericht

'Geprezen school 't Gouden Ei moet sluiten, hoe kan dat nou?'

14.01.17
Passend onderwijs is vanzelfsprekend op basisschool 't Gouden Ei, schrijft Cees Reuvecamp. Toch moet zijn door de schoolinspectie geprezen school sluiten bij gebrek aan inschrijvingen.
Deel bericht

Wethouder Lelystad wil uitstroom hoogbegaafden stoppen

13.01.17
Om de uitstroom van hoogbegaafde kinderen uit Lelystad een halt toe te roepen, wil onderwijswethouder Elly van Wageningen 60.000 euro investeren in een proefproject. Dat maakte zij donderdagmiddag bekend tijdens de evaluatie en presentatie van de nieuwe plannen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA).
Deel bericht

Dashboard passend onderwijs: In één oogopslag zien hoe hard je rijdt

10.01.17
Voor het derde jaar is het Dashboard passend onderwijs nu onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van Samenwerkingsverband VO Duin en Bollenstreek.
Deel bericht

Thuis meedoen met de klas

05.01.17
Vanuit huis meedoen met de les, je vinger opsteken, met de camera inzoomen zodat je alles op het digibord kunt lezen. Via programma’s als Klasse­Contact blijven zieke kinderen betrokken bij alles wat er in hun klas gebeurt.
Deel bericht

St. Maartenschool: Staatssecretaris Dekker moet zelf komen

28.12.16
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) komt volgens de St. Maartenschool in Nijmegen zijn belofte niet na om ambtenaren af te vaardigen voor een werkbezoek.
Deel bericht