De zonzijde van het schaduwonderwijs

28.05.17
Op dit moment zitten er naar schatting 21.000 kinderen thuis op de bank, omdat ze niet passen binnen de kaders van ons onderwijssysteem. Hiervan is een derde hoogbegaafd. Marion Breij en zoon Luc (12), een jongen met veel potentieel en een IQ van boven de 130 was zo’n thuiszitter.
Deel bericht

Inclusief IKC De Kroevendonk: Iedereen is de norm

24.10.17
Tijdens de tweedaagse passend onderwijs van 5 en 6 oktober was er veel belangstelling voor de presentatie van Teun Dekker over inclusief onderwijs.
Deel bericht

Verstandelijk en fysiek beperkte kinderen naar gewone school

20.10.17
Volgend jaar kunnen verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen naar een gewone school. Ook Amsterdam krijgt een 'Samen naar School'-klas.­
Deel bericht

[EduAd] Congres Gedragsproblemen 3.0 op 2 november 2017 in Ede

16.10.17
Een geheel nieuwe versie van dit succesvolle congres: op een praktische manier komt aan de orde hoe je als leraar en leerlingbegeleider om kunt gaan met kinderen die probleemgedrag vertonen. Hoe je orde houdt in de klas en hoe je omgaat met specifiek gedrag bij stoornissen als Autisme, ADHD en ODD.
Deel bericht

Geschillencommissie passend onderwijs wekt onvrede ouders

12.10.17
Ouders zijn ontevreden over de uitspraken van de geschillencommissie passend onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksinstituut Regioplan dat eind vorige week is vrijgegeven.
Deel bericht

Onderwijs aan ernstig meervoudig beperkt kind rechtstreeks bekostigd

11.10.17
Het onderwijs aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking moet rechtstreeks aan de school bekostigd worden. Dat staat in het regeerakkoord. Speciale scholen en ouders, die hier jarenlang voor streden, zijn positief, maar ontkurken de champagne pas als bekend is hoe dit plan wordt uitgewerkt.
Deel bericht

Hét Congres - de inschrijving is geopend

10.10.17
Op vrijdag 24 november organiseren we Hét Congres op congrescentrum Papendal. Hét Congres is een landelijk onderwijscongres. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal.
Deel bericht

Leraren: 'We hebben te weinig tijd voor kinderen die extra zorg nodig hebben'

30.09.17
Er zijn onder basisschoolleraren grote zorgen over de ondersteuning van leerlingen met gedragsproblemen of een beperking. 90 procent van de leerkrachten zegt te weinig tijd te hebben om zorgleerlingen de begeleiding te geven die ze nodig hebben.
Deel bericht

Leerkracht zelf positief over ondersteuning bij Passend onderwijs

28.09.17
Leerkrachten hebben zelfvertrouwen en zijn redelijk positief over de randvoorwaarden op hun school, hoewel de helft nooit hulp krijgt van een extra collega. Slechts een op de zes leerkrachten kan minstens een dag per week over een onderwijsassistent beschikken.
Deel bericht

‘Zorgleerlingen blijven te lang op het reguliere onderwijs’

28.09.17
Kunnen leerkrachten de wet passend onderwijs wel aan? Op die oproep in een eerder artikel in ons dossier Onderwijs kregen we talloze reacties. Zoals van Jacob Mannessen, directeur op speciale basisschool De Poldervaart in Schiedam.
Deel bericht

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

20.09.17
Heeft u vanuit uw gemeente of samenwerkingsverband passend onderwijs de ambitie dat ieder kind naar school gaat? De Monitor Aansluiting Onderwijs brengt in kaart in hoeverre betrokken partners op dit moment samenwerken.
Deel bericht

Amsterdam trekt 15 miljoen uit voor speciaal onderwijs

15.09.17
De gemeente Amsterdam trekt 15 miljoen euro uit om kinderen in het speciaal onderwijs tegemoet te komen. Vanaf volgend schooljaar houdt het speciaal onderwijs meer geld over voor onderwijs.
Deel bericht

Kwetsbaar kind in Rotterdam blijft vaker thuis

10.07.17
Een groeiende groep kwetsbare kinderen belandt in Rotterdam op de bank, omdat scholen en jeugdzorg naar elkaar wijzen.
Deel bericht

Albert zit thuis: hij kan niet met de meester praten

07.07.17
,,Is dit nu passend onderwijs?” Heleen en Chiel zijn de wanhoop nabij. Hun zoon Albert heeft een taal ontwikkelings stoornis (tos). Op een dag zei Albert, die in groep 8 zit: ,,Ik ga niet meer naar school.” Nu is hij al vijftien weken thuis.
Deel bericht

‘Scholen te lichtvaardig over verzuim’

04.07.17
Zorg en onderwijs sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Er blijken veel meer kinderen thuis te zitten dan gedacht.
Deel bericht

Speciale school Prisma mag door van ministerie

26.06.17
Opluchting bij de Kamper school voor gespecialiseerd onderwijs, Prisma: het ministerie heeft de school een experimenteerstatus gegeven.
Deel bericht

Basisonderwijs is één groot Walibi-pretpark voor commerciële organisaties (opinie)

23.06.17
De 'professionalisering' van het basisonderwijs wordt vooral op gang gebracht door de basisscholen af te rekenen op een Eindtoets Primair Onderwijs. Die afrekening is in strijd met de opdracht van Passend Onderwijs.
Deel bericht

Bureaucratie passend onderwijs tijdrovend maar nuttig

21.06.17
Scholen ervaren ook na twee jaar passend onderwijs nog betrekkelijk veel bureaucratie bij het uitvoeren van hun taken voor passend onderwijs. Dat blijkt uit een vervolgmeting, waarvan de resultaten in het rapport Passend onderwijs bureaucratisch? staan.
Deel bericht

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs

09.06.17
Het boek Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs vraagt aandacht voor leerproblemen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas. Met dit nieuwe boek willen de schrijvers het leerkrachten makkelijker maken om aan te sluiten bij de specifieke onder...
Deel bericht

Hoe de reformatorische leerkracht denkt over passend onderwijs

07.06.17
Bijna de helft van de leerkrachten in het reformatorisch basisonderwijs vindt dat de invoering van passend onderwijs negatieve gevolgen heeft gehad. Dat blijkt uit een onderzoek waarover het onderwijsblad DRS Magazine op 8 juni publiceert.
Deel bericht

AOb: Basiszorg leerlingen kan chaos passend onderwijs oplossen

17.05.17
“De chaos rond de geldstromen bij passend onderwijs worden scherp neergezet”, is de reactie van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen op het snoeiharde rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens de AOb wordt nogmaals duidelijk dat landelijke afspraken over basiszorg - de hulp die iedere school aan elk kind moet kunnen bieden - noodzakelijk zijn.
Deel bericht