De zonzijde van het schaduwonderwijs

28.05.17
Op dit moment zitten er naar schatting 21.000 kinderen thuis op de bank, omdat ze niet passen binnen de kaders van ons onderwijssysteem. Hiervan is een derde hoogbegaafd. Marion Breij en zoon Luc (12), een jongen met veel potentieel en een IQ van boven de 130 was zo’n thuiszitter.
Deel bericht
(advertentie)

Nog geen duidelijkheid voor leerlingen Lyts Tolsum

23.05.18
Voor zeven leerlingen die onderwijs volgen bij zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum bij Tzum is het nog altijd niet duidelijk of ze volgend schooljaar nog les kunnen krijgen. De gemeenten, waar de leerlingen wonen, geven daar geen geld meer voor. De vaak autistische kinderen met gedragsproblemen worden alleen op Lyts Tolsum zo intensief begeleid dat ze een diploma kunnen halen.
Deel bericht

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

22.05.18
Dit inventariserende onderzoek beoogt weer te geven wat de stand van zaken is binnen de SWV'en van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van onderwijs aan en begeleiding van begaafde kinderen en welke ambities zij hebben.
Deel bericht

Speciaal onderwijs haalt meer uit leerlingen

17.05.18
Leerlingen met emotionele of gedragsproblemen functioneren gemiddeld genomen in het speciaal onderwijs beter dan met extra steun in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Inge Zweers, die op 18 mei promoveert aan de Universiteit Utrecht.
Deel bericht

Leerlingen leren durven door techniek op SBO de Reis van Brandaan

16.05.18
De Reis van Brandaan, school voor SBO, in Eindhoven, is één van de drie genomineerden voor de TechniekTrofee 2018 in de categorie 'beste voorbeeld'. Er is een probleem en de leerlingen gaan bedenken hoe dat opgelost kan worden. Of ze krijgen de opdracht om buiten in de zon een schaduwtekening te maken, om te ontdekken dat het dan niet handig is als je eigen schaduw in de weg zit.
Deel bericht

Rechter: 100 euro boete per dag als autistisch meisje op school verschijnt

10.05.18
Een 18-jarige scholier met autisme mag op straffe van een fikse boete niet meer op het Rombouts College in haar woonplaats Brunssum komen. Als ze dat wel doet, krijgt ze per dag een boete van honderd euro met een maximum van tienduizend euro. Dat heeft de rechtbank in Maastricht besloten. Het meisje is door haar stoornis onhandelbaar.
Deel bericht

Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

02.05.18
Hoogbegaafdheid is een belangrijke reden voor uitval uit het onderwijs. Dat is te voorkomen door goede afspraken te maken met school en soms met anderen. Hoe dat moet, dat wordt op 9 mei op Sinderen besproken.Stichting INVAL! is een stichting-in-oprichting, die werkt vanuit het belang en de talenten van het kind of de jongere met hoogbegaafdheid.
Deel bericht

Tropenmuseum Junior wint Autismevriendelijkheidsprijs 2018

16.04.18
Het Tropenmuseum Junior is de winnaar van de Autismevriendelijkheidsprijs 2018 in de categorie ‘organisatie’. Eind 2017 lanceerde het museum een autismevriendelijke gids voor de kindertentoonstelling ZieZo Marokko. Hierdoor weten bezoekers precies wat ze te wachten staat. Volgens Saskia Nyst, de maker van de gids, is het hoog tijd dat musea inclusiever worden.
Deel bericht

Opinie | Basisonderwijs moet veel beter worden toegerust

12.04.18
Leerkrachten willen kinderen op maat bedienen en voorzien in hun onderwijsbehoefte, maar ze komen oren, ogen en handen te kort. Mandy Haanraads en Rita Lantman schreven deze bijdrage namens het team ambulante dienstverlening van de Taalbrug in Eindhoven, die zich richt op onderwijs voor leerlingen met een communicatieve beperking.
Deel bericht

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

06.04.18
Vanaf april 2018 heeft de onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Deel bericht

Experiment maakt mengen leerlingen speciaal en regulier onderwijs mogelijk

29.03.18
Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen meedoen aan een experiment waarbij reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen.
Deel bericht

Subsidie (hoog)begaafdheid vanaf dit jaar beschikbaar

20.03.18
Minister Slob zal dit jaar een subsidieregeling publiceren om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen een impuls te geven. Met deze subsidie wil hij de voorlopers op dit gebied belonen en de achterblijvers stimuleren, zo schrijft de minister.
Deel bericht

Tussenjaar en bijgespijkerde leraar voor hoogbegaafd kind

14.03.18
Hoogbegaafde leerlingen moeten betere begeleiding krijgen van bijgeschoolde leraren en hulp krijgen van experts. Ook kunnen zij na groep 8 een tussenjaar volgen voor ze naar de middelbare school gaan.
Deel bericht

Speciaal onderwijs groeit in de Randstad en Brabant

08.02.18
Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben vooral samenwerkingsverbanden in de Randstad en Noord-Brabant méér leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen.
Deel bericht

Evaluatie Passend Onderwijs – onderzoeksresultaten februari 2018

07.02.18
Voor de Evaluatie Passend Onderwijs zijn nieuwe onderzoeksresultaten opgeleverd. Twee onderzoeksrapporten betreffen de governance van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Eén rapport beschrijft de ervaringen met opting out lwoo.
Deel bericht

Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt licht, maar daalt in het voortgezet speciaal onderwijs

05.02.18
Na een jarenlange daling is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in 2017 weer licht gestegen met 700 leerlingen. Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is gedaald met bijna 200 leerlingen
Deel bericht

'Meer kinderen naar speciaal onderwijs, ondanks wetgeving'

05.02.18
Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt, hoewel het de bedoeling is dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan.
Deel bericht

Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar speciaal onderwijs

05.02.18
Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in speciaal basisonderwijs.
Deel bericht

Duitse scholen stoppen lastige kinderen in zware zandvesten

20.01.18
Kinderen die niet stil te krijgen zijn, mogelijk omdat ze ADHD hebben, krijgen op sommige Duitse scholen een zwaar vest aan gevuld met zand. Zo gaat hun energie zitten in bewegen en worden ze makkelijker hanteerbaar.
Deel bericht

Slob: transparantie over geld zorgleerlingen moet beter

16.01.18
Onderwijsminister Slob voelt er niets voor om de financiële reserves bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan banden te leggen. Wel vindt hij dat de verantwoording en transparantie moeten worden verbeterd.
Deel bericht

Miljoenen passend onderwijs onbenut

15.01.18
Scholen potten geld voor zorgleerlingen op. In Noord-Holland en Zuid-Holland blijven tientallen miljoenen euro’s op de plank liggen, bestemd voor het passend onderwijs. Minister Arie Slob van onderwijs gaat de scholen dwingen tot meer openheid over de bestedingen met ingang van 2019.
Deel bericht