Senaat voorkomt bezuiniging op onderwijs

20.12.17
De Eerste Kamer haalde dinsdag een streep door de bevreesde bezuiniging die het onderwijs nog boven het hoofd hangt. Met de steun van coalitiepartij D66 waren er voldoende stemmen voor een motie om deze zogenoemde doelmatigheidskorting te schrappen. Goed nieuws, vindt de PO-Raad.
Deel bericht
(advertentie)

Tropenmuseum Junior wint Autismevriendelijkheidsprijs 2018

16.04.18
Het Tropenmuseum Junior is de winnaar van de Autismevriendelijkheidsprijs 2018 in de categorie ‘organisatie’. Eind 2017 lanceerde het museum een autismevriendelijke gids voor de kindertentoonstelling ZieZo Marokko. Hierdoor weten bezoekers precies wat ze te wachten staat. Volgens Saskia Nyst, de maker van de gids, is het hoog tijd dat musea inclusiever worden.
Deel bericht

Opinie | Basisonderwijs moet veel beter worden toegerust

12.04.18
Leerkrachten willen kinderen op maat bedienen en voorzien in hun onderwijsbehoefte, maar ze komen oren, ogen en handen te kort. Mandy Haanraads en Rita Lantman schreven deze bijdrage namens het team ambulante dienstverlening van de Taalbrug in Eindhoven, die zich richt op onderwijs voor leerlingen met een communicatieve beperking.
Deel bericht

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

06.04.18
Vanaf april 2018 heeft de onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Deel bericht

Experiment maakt mengen leerlingen speciaal en regulier onderwijs mogelijk

29.03.18
Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen meedoen aan een experiment waarbij reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen.
Deel bericht

Subsidie (hoog)begaafdheid vanaf dit jaar beschikbaar

20.03.18
Minister Slob zal dit jaar een subsidieregeling publiceren om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen een impuls te geven. Met deze subsidie wil hij de voorlopers op dit gebied belonen en de achterblijvers stimuleren, zo schrijft de minister.
Deel bericht

Tussenjaar en bijgespijkerde leraar voor hoogbegaafd kind

14.03.18
Hoogbegaafde leerlingen moeten betere begeleiding krijgen van bijgeschoolde leraren en hulp krijgen van experts. Ook kunnen zij na groep 8 een tussenjaar volgen voor ze naar de middelbare school gaan.
Deel bericht

Speciaal onderwijs groeit in de Randstad en Brabant

08.02.18
Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben vooral samenwerkingsverbanden in de Randstad en Noord-Brabant méér leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen.
Deel bericht

Evaluatie Passend Onderwijs – onderzoeksresultaten februari 2018

07.02.18
Voor de Evaluatie Passend Onderwijs zijn nieuwe onderzoeksresultaten opgeleverd. Twee onderzoeksrapporten betreffen de governance van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Eén rapport beschrijft de ervaringen met opting out lwoo.
Deel bericht

Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt licht, maar daalt in het voortgezet speciaal onderwijs

05.02.18
Na een jarenlange daling is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in 2017 weer licht gestegen met 700 leerlingen. Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is gedaald met bijna 200 leerlingen
Deel bericht

'Meer kinderen naar speciaal onderwijs, ondanks wetgeving'

05.02.18
Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt, hoewel het de bedoeling is dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan.
Deel bericht

Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar speciaal onderwijs

05.02.18
Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in speciaal basisonderwijs.
Deel bericht

Duitse scholen stoppen lastige kinderen in zware zandvesten

20.01.18
Kinderen die niet stil te krijgen zijn, mogelijk omdat ze ADHD hebben, krijgen op sommige Duitse scholen een zwaar vest aan gevuld met zand. Zo gaat hun energie zitten in bewegen en worden ze makkelijker hanteerbaar.
Deel bericht

Slob: transparantie over geld zorgleerlingen moet beter

16.01.18
Onderwijsminister Slob voelt er niets voor om de financiële reserves bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan banden te leggen. Wel vindt hij dat de verantwoording en transparantie moeten worden verbeterd.
Deel bericht

Miljoenen passend onderwijs onbenut

15.01.18
Scholen potten geld voor zorgleerlingen op. In Noord-Holland en Zuid-Holland blijven tientallen miljoenen euro’s op de plank liggen, bestemd voor het passend onderwijs. Minister Arie Slob van onderwijs gaat de scholen dwingen tot meer openheid over de bestedingen met ingang van 2019.
Deel bericht

Passend onderwijs in Fryslân in gevaar

09.01.18
Het noordelijk overlegorgaan voor protestants christelijk basisonderwijs luidt de noodklok bij minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.
Deel bericht

Scholen worden steeds creatiever met 'passend onderwijs'

06.01.18
In 2014 is de wet Passend onderwijs ingevoerd. Maar wat is passend onderwijs precies? Hoe ging het voor de invoering van deze wet en hoe passend is het onderwijs op dit moment, halverwege de invoeringsperiode? Conclusie: het kan beter maar er ontstaan ook mooie creatieve oplossingen.
Deel bericht

Samenwerkingsverbanden zien reserves groeien

03.12.17
Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs hebben meer geld op de bank geparkeerd dan ze zelf nodig vinden.
Deel bericht

Slob roept scholen op: Trek aan bel als passend onderwijs niet lukt

14.11.17
Scholen en samenwerkingsverbanden moeten direct aan de bel trekken als het lastig blijkt om passend onderwijs te bieden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Die oproep deed minister Arie Slob (CU) van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vandaag na Kamervragen van VVD-Kamerlid Bente Becker.
Deel bericht

Zorgschool: leerlingen komen later binnen en zijn meer beschadigd

13.11.17
Zorgleerlingen werden drie jaar geleden plotseling verwezen naar het regulier onderwijs. Wie het niet redt, eindigt toch op een speciale school. Die puilen inmiddels uit.
Deel bericht

Rotterdamse eliteschool weert zorgleerlingen

13.11.17
Basisschool de Rotterdamse Schoolvereniging handelt in strijd met de Wet passend onderwijs met haar strenge toelatingsbeleid. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn sterk ondervertegenwoordigd op school en het is onduidelijk op welke gronden leerlingen worden afgewezen. Dat blijkt uit onderzoek van De Monitor, vanavond om 22:35 uur, NPO2.
Deel bericht