Scholen worden steeds creatiever met 'passend onderwijs'

06.01.18
In 2014 is de wet Passend onderwijs ingevoerd. Maar wat is passend onderwijs precies? Hoe ging het voor de invoering van deze wet en hoe passend is het onderwijs op dit moment, halverwege de invoeringsperiode? Conclusie: het kan beter maar er ontstaan ook mooie creatieve oplossingen.
Deel bericht
(advertentie)

Tussenjaar en bijgespijkerde leraar voor hoogbegaafd kind

14.03.18
Hoogbegaafde leerlingen moeten betere begeleiding krijgen van bijgeschoolde leraren en hulp krijgen van experts. Ook kunnen zij na groep 8 een tussenjaar volgen voor ze naar de middelbare school gaan.
Deel bericht

[EduAd] Uitnodiging (gratis) congres Sociaal-emotioneel leren

08.03.18
Actief werken aan sociaal-emotionele vaardigheden is voor elke leerling van groot belang. Dat laten gerenommeerde wetenschappers u tijdens het congres op een heldere en praktische manier zien. 13 april 2018 in Zwolle.
Deel bericht

Speciaal onderwijs groeit in de Randstad en Brabant

08.02.18
Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben vooral samenwerkingsverbanden in de Randstad en Noord-Brabant méér leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen.
Deel bericht

Evaluatie Passend Onderwijs – onderzoeksresultaten februari 2018

07.02.18
Voor de Evaluatie Passend Onderwijs zijn nieuwe onderzoeksresultaten opgeleverd. Twee onderzoeksrapporten betreffen de governance van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Eén rapport beschrijft de ervaringen met opting out lwoo.
Deel bericht

Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt licht, maar daalt in het voortgezet speciaal onderwijs

05.02.18
Na een jarenlange daling is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in 2017 weer licht gestegen met 700 leerlingen. Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is gedaald met bijna 200 leerlingen
Deel bericht

'Meer kinderen naar speciaal onderwijs, ondanks wetgeving'

05.02.18
Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt, hoewel het de bedoeling is dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan.
Deel bericht

Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar speciaal onderwijs

05.02.18
Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in speciaal basisonderwijs.
Deel bericht

Duitse scholen stoppen lastige kinderen in zware zandvesten

20.01.18
Kinderen die niet stil te krijgen zijn, mogelijk omdat ze ADHD hebben, krijgen op sommige Duitse scholen een zwaar vest aan gevuld met zand. Zo gaat hun energie zitten in bewegen en worden ze makkelijker hanteerbaar.
Deel bericht

Slob: transparantie over geld zorgleerlingen moet beter

16.01.18
Onderwijsminister Slob voelt er niets voor om de financiële reserves bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan banden te leggen. Wel vindt hij dat de verantwoording en transparantie moeten worden verbeterd.
Deel bericht

Miljoenen passend onderwijs onbenut

15.01.18
Scholen potten geld voor zorgleerlingen op. In Noord-Holland en Zuid-Holland blijven tientallen miljoenen euro’s op de plank liggen, bestemd voor het passend onderwijs. Minister Arie Slob van onderwijs gaat de scholen dwingen tot meer openheid over de bestedingen met ingang van 2019.
Deel bericht

Passend onderwijs in Fryslân in gevaar

09.01.18
Het noordelijk overlegorgaan voor protestants christelijk basisonderwijs luidt de noodklok bij minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.
Deel bericht

Senaat voorkomt bezuiniging op onderwijs

20.12.17
De Eerste Kamer haalde dinsdag een streep door de bevreesde bezuiniging die het onderwijs nog boven het hoofd hangt. Met de steun van coalitiepartij D66 waren er voldoende stemmen voor een motie om deze zogenoemde doelmatigheidskorting te schrappen. Goed nieuws, vindt de PO-Raad.
Deel bericht

Samenwerkingsverbanden zien reserves groeien

03.12.17
Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs hebben meer geld op de bank geparkeerd dan ze zelf nodig vinden.
Deel bericht

Slob roept scholen op: Trek aan bel als passend onderwijs niet lukt

14.11.17
Scholen en samenwerkingsverbanden moeten direct aan de bel trekken als het lastig blijkt om passend onderwijs te bieden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Die oproep deed minister Arie Slob (CU) van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vandaag na Kamervragen van VVD-Kamerlid Bente Becker.
Deel bericht

Zorgschool: leerlingen komen later binnen en zijn meer beschadigd

13.11.17
Zorgleerlingen werden drie jaar geleden plotseling verwezen naar het regulier onderwijs. Wie het niet redt, eindigt toch op een speciale school. Die puilen inmiddels uit.
Deel bericht

Rotterdamse eliteschool weert zorgleerlingen

13.11.17
Basisschool de Rotterdamse Schoolvereniging handelt in strijd met de Wet passend onderwijs met haar strenge toelatingsbeleid. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn sterk ondervertegenwoordigd op school en het is onduidelijk op welke gronden leerlingen worden afgewezen. Dat blijkt uit onderzoek van De Monitor, vanavond om 22:35 uur, NPO2.
Deel bericht

OMNIDU vernieuwd

08.11.17
OMNIDU is onuitputtelijke bibliotheek met gratis oefeningen, een uniek systeem, waarmee iedereen zelf op maat gesneden pakketjes voor zijn of haar onderwijs kan maken en uitwisselen. De nieuwe versie van OMNIDU is sinds vandaag beschikbaar.
Deel bericht

Wat is nou precies het verschil tussen een taalstoornis en een taalachterstand?

28.10.17
Het kortste antwoord is dan het meest logische antwoord. Een taalachterstand kan nog ingehaald worden door middel van extra woordenschattraining of intensief taalonderwijs. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een blijvende stoornis in taalverwerking en/of taalproductie die niet meer weg gaat maar waar wel, met intensief taalonderwijs, aan gewerkt kan worden.
Deel bericht

Inclusief IKC De Kroevendonk: Iedereen is de norm

24.10.17
Tijdens de tweedaagse passend onderwijs van 5 en 6 oktober was er veel belangstelling voor de presentatie van Teun Dekker over inclusief onderwijs.
Deel bericht

Verstandelijk en fysiek beperkte kinderen naar gewone school

20.10.17
Volgend jaar kunnen verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen naar een gewone school. Ook Amsterdam krijgt een 'Samen naar School'-klas.­
Deel bericht