Speciaal onderwijs groeit in de Randstad en Brabant

08.02.18
Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben vooral samenwerkingsverbanden in de Randstad en Noord-Brabant méér leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen.
Deel bericht
(advertentie)

Minister Slob opent online vertelpunt voor passend onderwijs

12.01.19
Is uw werk veranderd door passend onderwijs? Heeft u een positieve of negatieve ervaring rond passend onderwijs die u wilt delen? Op vertelpunt.nl/ocw kunt u uw ervaring delen met minister Slob en met andere betrokkenen bij passend onderwijs in uw regio.
Deel bericht

Dyscalculectisch of een ander etiket

11.01.19
Het lijkt wel alsof een leerling niet meer meetelt als er geen etiket op geplakt zit. Alsof ouders er trots op zijn. “Mijn kind heeft ADHD”. “Oja, de mijne ook, de oudste. En de jongste is autistisch”. Ik durf niet meer hardop te zeggen dat ik drie kinderen heb met in totaal 4 etiketten. Ik ...
Deel bericht

Kamervragen over experimenteerruimte voor Culemborgse initiatief Linawijs

07.01.19
GroenLinks en SP hebben in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan minister Slob over initiatieven die zich richten op het bieden van passend onderwijs. In één van de vragen wordt expliciet gevraagd of het mogelijk is om het Culemborgse initiatief Linawijs de benodigde experimenteerruimte te bieden en kwalitatief onderzoek hiernaar te ondersteunen.
Deel bericht

Weer meer kinderen naar speciaal onderwijs

03.01.19
Speciale basisscholen hebben er het afgelopen jaar ruim tweeduizend leerlingen bijgekregen. Dat staat haaks op de Wet passend onderwijs, die bedoeld is om juist meer zorgleerlingen in reguliere klassen te houden.Vooral leerlingen met gedragsproblemen kunnen ze niet meer in de klas houden.
Deel bericht

Minder faalangst en meer motivatie met de training Ik leer leren

19.12.18
Op de Borgmanschool in Groningen geven leraren de training ‘Ik leer leren’. Met deze training ontdekken leerlingen hun eigen manier van leren, zoals het overwinnen van faalangst.
Deel bericht

Kwartiermaker René Peeters: ‘Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij’

07.12.18
Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken.
Deel bericht

Symposium School en schaal

06.12.18
Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatieven?
Deel bericht

Governance passend onderwijs wordt versterkt

04.12.18
De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad nam een aantal maatregelen om de governance van passend onderwijs te verbeteren, waaronder het instellen van onafhankelijk toezicht. De VO-raad gaat de leden die participeren in samenwerkingsverbanden met hoge, niet-verantwoorde reserves hierop aanspreken.
Deel bericht

Hoe rijk is mijn samenwerkingsverband?

01.12.18
Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zagen hun eigen vermogen vorig jaar groeien naar 238 miljoen euro. Hoe groot zijn de financiële reserves in je eigen regio? Een kleine 32 miljoen euro hielden de 152 samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs vorig jaar over onder de streep. Tweederde daarvan bleef in het voortgezet onderwijs op de plank liggen.
Deel bericht

Minister Slob op bezoek bij basisschool De Ichtus in Vlissingen

24.11.18
Hij is daar op uitnodiging van schooldirecteur Jeanette van Loo van Het Vlot/De Ichtus. Slob komt praten met leerkrachten en kinderen. Van Loo werkt aan de opzet van passend onderwijs voor kinderen op alle niveaus, ook aan meerbegaafden. Zoekend naar mogelijkheden voor een subsidie om leerkrachten bij te scholen, riep ze Slob te hulp.
Deel bericht

Steeds passender onderwijs

04.11.18
Passend onderwijs is een wens die je niet waar kunt maken. Met dat bericht opende de Verus-nieuwsbrief half juni. Edwin Schrik, coördinator leerlingondersteuning bij Greijdanus in Zwolle, mailde meteen: Kom eens bij ons langs. Greijdanus wil 98% van alle leerlingen opvangen. Vorig jaar deed Greijdanus één verwijzing, dit jaar verwacht Schrik geen enkele verwijzing naar het SO.
Deel bericht

Al vier jaar passend onderwijs, maar leerkrachten maken zich juist meer zorgen

02.11.18
Leerkrachten in het PO kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Maar liefst 91 procent zegt te weinig tijd te hebben voor deze extra ondersteuning (in 2015 was dit nog 84 procent).Niets wijst erop dat de Wet passend onderwijs na vier jaar een succes is geworden op basisscholen, veel leerkrachten zijn somber over de uitvoering van deze wet.
Deel bericht

Onderwijs en zorg hebben elkaar nodig

10.10.18
‘Ga met kinderen in gesprek over wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en win advies in bij de ouders. Zij kennen het kind het beste.’ Met dat advies opende spreker Joy van der Stel de tweedaagse passend onderwijs. Gezeten in een hypermoderne rolstoel hield zij een betoog over het betrekken van ouders en kinderen bij zorg en onderwijs.
Deel bericht

Ieder kind welkom: stop met stickeren!

01.10.18
Passend onderwijs kan wel degelijk slagen. Dat bewijst de Nieuweschool in het Limburgse Panningen. In het oktobernummer van magazine Naar School! staat een artikel over deze openbare school waar werkelijk ieder kind welkom is, ongeacht afkomst of special needs.
Deel bericht

Logopediewetenschapper Ellen Gerrits pleit voor meer aandacht voor TOS

21.09.18
Op 22 september is het WereldTOSdag om aandacht te vragen voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met TOS hebben moeite met taal.
Deel bericht

Educatieve favorieten verzamelen en delen. Yurls is vernieuwd!

21.09.18
De vooral in het onderwijs veel gebruikte gratis webdienst Yurls is sinds afgelopen woensdag vernieuwd. De vernieuwde Yurls is nu nog beter te bedienen op mobiele apparaten, uitgebreid met enkele nieuwe toepassingen en (belangrijker nog) klaar om toekomstige toepassingen mogelijk te maken.
Deel bericht

Woordenschatonderwijs, Wat werkt en wat niet?

06.09.18
Woordenschatonderwijs, dit is toch wel een van de leerlijnen in het basis en speciaal onderwijs waar heel veel online over vinden is. Wil je werken met een methode, een methodiek of vanuit de beleving van kinderen?
Deel bericht

Vught maakt 'gewone' scholen iets specialer

27.07.18
Het speciaal onderwijs zit vol, maar in plaats van verder uitbreiden gebruikt Zuiderbos haar eigen expertise om het regulier onderwijs iets 'specialer' te maken. De school heeft het OZAPP traject opgezet; dit houdt in dat het kind professioneel begeleid wordt door iemand van de GGZ, een ambulante gezinsondersteuner en een trajectbegeleider vanuit Zuiderbos.
Deel bericht

Trek salaris basisonderwijs naar dat van voortgezet onderwijs

24.07.18
Men tovert nu verkorte opleidingen uit de hoge hoed: over kwaliteit gesproken! Het wordt echt tijd om de werkdruk te verminderen. Stop met de methode onafhankelijke toetsen. Stop met 'Passend onderwijs' en trek het salaris op naar het niveau van het voortgezet onderwijs. Die maatregelen hadden jaren geleden genomen moeten worden, nu zitten we met de handen in het haar.
Deel bericht

Informatie Passend onderwijs naar rijksoverheid.nl

17.07.18
De informatie over Passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, verhuist vanaf 1 augustus naar rijksoverheid.nl. De praktijkvoorbeelden en veelgestelde vragen zijn dan op de website steunpuntpassendonderwijs-povo.nl van de PO- en VO-raad te vinden. De overige informatie over Passend onderwijs is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)