Al vier jaar passend onderwijs, maar leerkrachten maken zich juist meer zorgen

02.11.18
Leerkrachten in het PO kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Maar liefst 91 procent zegt te weinig tijd te hebben voor deze extra ondersteuning (in 2015 was dit nog 84 procent).Niets wijst erop dat de Wet passend onderwijs na vier jaar een succes is geworden op basisscholen, veel leerkrachten zijn somber over de uitvoering van deze wet.
Deel bericht
(advertentie)

Steeds passender onderwijs

04.11.18
Passend onderwijs is een wens die je niet waar kunt maken. Met dat bericht opende de Verus-nieuwsbrief half juni. Edwin Schrik, coördinator leerlingondersteuning bij Greijdanus in Zwolle, mailde meteen: Kom eens bij ons langs. Greijdanus wil 98% van alle leerlingen opvangen. Vorig jaar deed Greijdanus één verwijzing, dit jaar verwacht Schrik geen enkele verwijzing naar het SO.
Deel bericht

Onderwijs en zorg hebben elkaar nodig

10.10.18
‘Ga met kinderen in gesprek over wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en win advies in bij de ouders. Zij kennen het kind het beste.’ Met dat advies opende spreker Joy van der Stel de tweedaagse passend onderwijs. Gezeten in een hypermoderne rolstoel hield zij een betoog over het betrekken van ouders en kinderen bij zorg en onderwijs.
Deel bericht

Ieder kind welkom: stop met stickeren!

01.10.18
Passend onderwijs kan wel degelijk slagen. Dat bewijst de Nieuweschool in het Limburgse Panningen. In het oktobernummer van magazine Naar School! staat een artikel over deze openbare school waar werkelijk ieder kind welkom is, ongeacht afkomst of special needs.
Deel bericht

Logopediewetenschapper Ellen Gerrits pleit voor meer aandacht voor TOS

21.09.18
Op 22 september is het WereldTOSdag om aandacht te vragen voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met TOS hebben moeite met taal.
Deel bericht

Educatieve favorieten verzamelen en delen. Yurls is vernieuwd!

21.09.18
De vooral in het onderwijs veel gebruikte gratis webdienst Yurls is sinds afgelopen woensdag vernieuwd. De vernieuwde Yurls is nu nog beter te bedienen op mobiele apparaten, uitgebreid met enkele nieuwe toepassingen en (belangrijker nog) klaar om toekomstige toepassingen mogelijk te maken.
Deel bericht

Woordenschatonderwijs, Wat werkt en wat niet?

06.09.18
Woordenschatonderwijs, dit is toch wel een van de leerlijnen in het basis en speciaal onderwijs waar heel veel online over vinden is. Wil je werken met een methode, een methodiek of vanuit de beleving van kinderen?
Deel bericht

Vught maakt 'gewone' scholen iets specialer

27.07.18
Het speciaal onderwijs zit vol, maar in plaats van verder uitbreiden gebruikt Zuiderbos haar eigen expertise om het regulier onderwijs iets 'specialer' te maken. De school heeft het OZAPP traject opgezet; dit houdt in dat het kind professioneel begeleid wordt door iemand van de GGZ, een ambulante gezinsondersteuner en een trajectbegeleider vanuit Zuiderbos.
Deel bericht

Trek salaris basisonderwijs naar dat van voortgezet onderwijs

24.07.18
Men tovert nu verkorte opleidingen uit de hoge hoed: over kwaliteit gesproken! Het wordt echt tijd om de werkdruk te verminderen. Stop met de methode onafhankelijke toetsen. Stop met 'Passend onderwijs' en trek het salaris op naar het niveau van het voortgezet onderwijs. Die maatregelen hadden jaren geleden genomen moeten worden, nu zitten we met de handen in het haar.
Deel bericht

Informatie Passend onderwijs naar rijksoverheid.nl

17.07.18
De informatie over Passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, verhuist vanaf 1 augustus naar rijksoverheid.nl. De praktijkvoorbeelden en veelgestelde vragen zijn dan op de website steunpuntpassendonderwijs-povo.nl van de PO- en VO-raad te vinden. De overige informatie over Passend onderwijs is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
Deel bericht

Amber laat zich niet kisten en krijgt écht passend onderwijs

17.07.18
Amber Everhardus, 19 jaar, heeft, ondanks haar grote fysieke beperkingen, afgelopen week meerdere examens met vlag en wimpel gehaald. Bijzonder, want deze leerlinge van het Vechtdal College is geboren met een spierziekte.Omdat het fysiek niet mogelijk was om naar een school te gaan, is er uiteindelijk gekozen om het thuisonderwijs uit te breiden met een aantal vakken.
Deel bericht

Maatwerk door samenwerking regulier en speciaal basisonderwijs

16.07.18
De Talentencampus Venlo biedt een breed spectrum aan onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Door intensief samen te werken kan maatwerk aan leerlingen worden aangeboden: een leerling die zijn stamgroep in het basisonderwijs heeft, kan voor een bepaald vak onderwijs krijgen in speciaal of speciaal basisonderwijs én omgekeerd
Deel bericht

Basisschool voor speciaal onderwijs Rotterdam-Overschie gaat dicht

05.07.18
Basisschool Cornelis Leeflang in Rotterdam-Overschie sluit volgend jaar de deuren. De school voor speciaal onderwijs heeft te weinig leerlingen om open te blijven. Op de Cornelis Leeflangschool zitten momenteel 25 kinderen die passend onderwijs krijgen, omdat ze te veel moeite hebben om mee te komen in het reguliere basisonderwijs.
Deel bericht

Leraar krijgt bij zorg leerling onvoldoende steun

03.07.18
Ruim negen op de tien leraren vindt dat ze zorgleerlingen niet de juiste ondersteuning kunnen bieden. Het ontbreekt hen aan tijd en faciliteiten.Leraren hebben het gevoel dat zij onvoldoende extra aandacht kunnen geven aan zorgleerlingen wegens gebrek aan tijd. Ook zegt drie op de vijf leraren dat er niet voldoende geld beschikbaar is om de juiste zorg te kunnen geven.
Deel bericht

Laat kinderen met autisme niet thuiszitten

02.07.18
Opinie - Ongevraagde thuiszitters verdienen maatwerk. Luister naar ze en betrek hen bij de behandeling. De stichting ‘Vanuit autisme bekeken’ legt vandaag 4.000 lege schoolschriften voor de ingang van de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de duizenden kinderen met autisme die thuiszitten. Zoals Arthur Dalinghaus (19). Hij vertelt wat hij meemaakte en waarom er iets moet gebeuren.
Deel bericht

Focus op Geschillencommissie Passend Onderwijs

29.06.18
Het verdient aanbeveling naar exclusiviteit van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) te streven, door de weg naar het College voor de Rechten van de Mens en de klachtencommissies af te snijden. Dit advies staat in het rapport De zorgplicht in passend onderwijs en de juridische handhaving daarvan.
Deel bericht

Eerste Hulp bij Thuiszitten: 4000 kinderen met autisme zitten gedwongen thuis

29.06.18
Naar schatting vierduizend kinderen met autisme tussen de 4 en 18 jaar zitten gedwongen thuis, omdat ze geen passend onderwijs krijgen. Dat moet veranderen, zegt Monique Post van de stichting Vanuit autisme bekeken (VAB).
Deel bericht

Een jeugdhulpverlener op iedere school? In Nijmegen is het een feit

28.06.18
Basisscholen in Nijmegen kunnen zelf meebeslissen hoe zij middelen voor passend onderwijs inzetten. Op iedere school werkt bovendien een jeugdhulpverlener, bekostigd vanuit de gemeente. Titia Blankstein is coördinator van het ondersteuningsplatform Nijmegen, onderdeel van het samenwerkingsverband passend onderwijs Stromenland, en vertelt over de werkwijze.
Deel bericht

Scholen voor speciaal onderwijs weg uit Parkstad

28.06.18
Er blijft nog maar één school voor speciaal voortgezet onderwijs over in Parkstad. Vanaf 2021 zal de helft van de leerlingen die nu nog in het speciaal onderwijs zitten, les krijgen op een ‘reguliere’ school.Dat is het gevolg van afspraken die afgelopen jaar in Zuid-Limburg zijn gemaakt om scholen ‘inclusiever’ te maken.
Deel bericht

Leraar krijgt bij hulp aan zorgleerlingen te weinig steun

27.06.18
Leraren in het primair onderwijs vinden dat ze onvoldoende tijd en faciliteiten krijgen om de juiste ondersteuning te bieden aan zorgleerlingen. Ruim 90 procent van de ondervraagde leraren geeft dit aan een enquête van de AOb.
Deel bericht

Slob erkent problemen zorgleerlingen, maar passend onderwijs "niet mislukt"

25.06.18
Minister Slob wil de hulp voor scholieren met een psychische of lichamelijke problemen verbeteren. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vindt dat schoolleiders, leraren en ouders beter betrokken moeten worden bij het vinden van goed passend onderwijs voor de zorgleerlingen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)