Kamer twijfelt over eerlijkheid van verevening passend onderwijs

02.02.19
Laat de betrokken leraar en zorgverlener direct regelen wat een leerling nodig heeft en ga daarná kijken of dit past in de afspraken. Zo zou passend onderwijs er volgens verschillende Kamerleden uit moeten zien. De bureaucratie waarbij alles van tevoren eerst in orde moet zijn, is één van de de grootste ergernissen in de scholen, naast werkdruk en personeelstekort.
Deel bericht
(advertentie)

Veel subsidieaanvragen passend onderwijs

24.04.19
Van de 152 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben er 147 een (gezamenlijke) subsidieaanvraag ingediend om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in hun regio verder vorm te geven. Er is volgens het ministerie sprake van ‘een grote diversiteit aan keuzes voor doelgroepen en doelstellingen bij de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd’.
Deel bericht

Passend onderwijs drijft ouders tot wanhoop

11.04.19
De grootste zorgen van ouders over het onderwijs van hun kinderen gaan over passend onderwijs. Passend onderwijs drijft ouders tot wanhoop. Dat is één van de bevindingen in het rapport van Ouders & Onderwijs. Het grootste punt van zorg is dat veel ouders denken dat leraren niet weten wat ze moeten doen.
Deel bericht

16 vragen en antwoorden over Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs

03.03.19
(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs met subsidie gestimuleerd om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.Deze ondersteuning kan bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise.
Deel bericht

Privacyfilmpjes

25.02.19
In het kader van passend onderwijs zijn er veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet u rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen en wat moet er nu precies geregeld zijn om aan de nieuwe, strengere wetgeving op het gebied van IBP (informatiebeveiliging en privacy) te voldoen?
Deel bericht

Kamer beperkt administratieve rompslomp passend onderwijs

24.02.19
“De Kamer ziet in toenemende mate dat in het systeem van passend onderwijs dingen gebeuren die niemand zo bedacht heeft en gewild, en repareert die.” Harry Hoekjen, directeur-bestuurder van Stichting Onderwijscentrum Leijpark is blij met twee moties over passend onderwijs die deze week met kamerbrede steun werden aangenomen.
Deel bericht

Verplicht samenwerkingsverband passend onderwijs geboren uit wantrouwen

19.02.19
Wat gebeurt er als de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs niet langer wettelijk verplicht worden? Als scholen zelf mogen uitzoeken in welke samenwerkingsvorm ze passend onderwijs realiseren? Minister Slob zegt geen nee. Maar hij vindt het absoluut nog te vroeg om ja te zeggen. Wacht eerst maar de evaluatie af.
Deel bericht

Studenten vragen aandacht voor onzichtbare TOS

11.02.19
De komende maanden slaan Kentalis, Pento en de Hanzehogeschool Groningen de handen ineen om extra aandacht te vragen voor de – te vaak nog- onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zo’n 70 studenten Logopedie bezoeken in februari en maart alle basisscholen in Groningen plus een deel van de kinderopvangsector met een TOS-tas onder het mom ‘Als taal geen feestje is.’
Deel bericht

Minister en kamer op zoek naar passend onderwijs

02.02.19
Het debat tussen minister Slob en de Tweede Kamer over Passend Onderwijs was in veel opzichten een tussenstation: op 21 februari spreekt de Kamercommissie Onderwijs met de ministers De Jonge en Slob over de afstemming onderwijs – jeugd (en de stand van zaken rondom thuiszitters). De Tweede Kamerleden kijken uit naar de evaluatie van Passend Onderwijs.
Deel bericht

Passend onderwijs kent alleen maar verliezers

01.02.19
CNV Onderwijs heeft afgelopen week een enquête uitgezet onder alle leden in het po, vo en mbo. Uit het onderzoek blijkt dat passend onderwijs alleen maar verliezers kent. 91% van de respondenten antwoorden ontkennend op de vraag: Ik kan elke leerling voldoende aandacht geven! Er zijn teveel grote klassen, teveel leerlingen die zorg nodig hebben en er is te weinig ondersteuning.
Deel bericht

Overvolle klassen door 'fout’ in wet voor passend onderwijs

31.01.19
Elf middelbare schoolbesturen dreigen tonnen te moeten bezuinigen, doordat ze opdraaien voor zorg in de klas voor leerlingen die in een gesloten jeugdinrichting zaten. Een rechtszaak tegen het ministerie van Onderwijs moet ze uit de brand helpen. ‘Onze leerlingen mogen niet de dupe worden van een fout.’
Deel bericht

Slob ziet maatregelen voor onafhankelijk toezicht passend onderwijs als 'een goede inzet'

29.01.19
Minister Slob vindt de maatregelen van de PO-Raad en VO-raad voor onafhankelijk(er) toezicht bij samenwerkingsverbanden 'een goede inzet'. Wel wil hij nadere afspraken maken over het tijdspad waarbinnen resultaten moeten zijn behaald en over de wijze van monitoring.
Deel bericht

Duizenden ervaringen op ‘vertelpunt’ passend onderwijs

24.01.19
Er zijn tot nu toe 3100 ervaringen verzameld op het online ‘vertelpunt’ waar iedereen zijn verhaal kwijt kan over passend onderwijs. Dat staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer. Leerlingen, ouders en professionals in en rondom de school kunnen hun ervaringen delen over situaties die te maken hebben met (passend) onderwijs.
Deel bericht

Op deze excellente school zitten doof en horend samen in één klas

23.01.19
Dove kinderen in de klas, gewoon tussen kinderen die wel kunnen horen, dat kan best. Basisschool De Bolster kreeg voor haar aanpak het officiële predicaat ‘excellent’. In groep 8 hebben acht dove kinderen les, op de hele Bolster 22.De eerste drie dove leerlingen van de Bolster zitten inmiddels al op het VO en volgens directeur Maaike Lauwerijssen gaat het hen goed.
Deel bericht

Minister Slob opent online vertelpunt voor passend onderwijs

12.01.19
Is uw werk veranderd door passend onderwijs? Heeft u een positieve of negatieve ervaring rond passend onderwijs die u wilt delen? Op vertelpunt.nl/ocw kunt u uw ervaring delen met minister Slob en met andere betrokkenen bij passend onderwijs in uw regio.
Deel bericht

Dyscalculectisch of een ander etiket

11.01.19
Het lijkt wel alsof een leerling niet meer meetelt als er geen etiket op geplakt zit. Alsof ouders er trots op zijn. “Mijn kind heeft ADHD”. “Oja, de mijne ook, de oudste. En de jongste is autistisch”. Ik durf niet meer hardop te zeggen dat ik drie kinderen heb met in totaal 4 etiketten. Ik ...
Deel bericht

Kamervragen over experimenteerruimte voor Culemborgse initiatief Linawijs

07.01.19
GroenLinks en SP hebben in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan minister Slob over initiatieven die zich richten op het bieden van passend onderwijs. In één van de vragen wordt expliciet gevraagd of het mogelijk is om het Culemborgse initiatief Linawijs de benodigde experimenteerruimte te bieden en kwalitatief onderzoek hiernaar te ondersteunen.
Deel bericht

Weer meer kinderen naar speciaal onderwijs

03.01.19
Speciale basisscholen hebben er het afgelopen jaar ruim tweeduizend leerlingen bijgekregen. Dat staat haaks op de Wet passend onderwijs, die bedoeld is om juist meer zorgleerlingen in reguliere klassen te houden.Vooral leerlingen met gedragsproblemen kunnen ze niet meer in de klas houden.
Deel bericht

Minder faalangst en meer motivatie met de training Ik leer leren

19.12.18
Op de Borgmanschool in Groningen geven leraren de training ‘Ik leer leren’. Met deze training ontdekken leerlingen hun eigen manier van leren, zoals het overwinnen van faalangst.
Deel bericht

Kwartiermaker René Peeters: ‘Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij’

07.12.18
Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken.
Deel bericht

Symposium School en schaal

06.12.18
Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatieven?
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)