Kwaliteitskaarten voor schoolleiders in het Passend onderwijs

10.01.22
Ook schoolleiders in het Passend onderwijs hebben behoefte aan praktische handvatten in relatie tot de NP Onderwijsgelden. De AVS heeft 5 kwaliteitskaarten ontwikkeld met financiering en...
Deel bericht
(advertentie)

Het grote TOS mysterie - Taalontwikkelingsstoornis uitgelegd in een strip

16.01.22
Persbericht - Het grote TOS mysterie is geschreven voor kinderen met en zonder TOS vanaf ongeveer 10 jaar. Het doel is om meer bekendheid te creëren voor TOS en kinderen te enthousiasmeren voor taalwetenschap. Het stripverhaal is geschreven en getekend door Wouter Goudswaard en gebaseerd op het promotieonderzoek van Imme Lammertink. Zij onderzocht waarom het leren van taal niet voor ieder kind vanzelfsprekend is.
Deel bericht

Onderwijs aan kwetsbare kinderen moet doorgaan, maar dat lukt niet altijd

24.12.21
Het speciaal onderwijs probeert ondanks de lockdown zoveel mogelijk fysiek les te geven, al wordt dat steeds moeilijker.
Deel bericht

Voortgang verbeteraanpak passend onderwijs

18.12.21
In een brief en de bijbehorende bijlage van demissionair minister Slob wordt de voortgang van de verbeteraanpak gedeeld. Eerst wordt ingegaan op de huidige context in het onderwijs. Daarna de voortgang van de verbeteraanpak aan de hand van behaalde resultaten en dilemma’s.
Deel bericht

Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben baat bij nieuwe aanpak Plein3

25.11.21
Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben baat bij de aanpak van onderwijspilot Plein3. Het onderwijsveld en 17 gemeenten in West-Brabant steken bijna 600.000 euro in het project waar 50 jongeren uit West-Brabant terechtkunnen.
Deel bericht

Leraar schrijft boek over speciaal onderwijs: 'Beeld dat veel mensen hebben klopt niet'

22.10.21
Veel mensen weten weinig van speciaal onderwijs. Met die gedachte begon Bart Heeling, leraar aan RENN4-school De Aventurijn in Emmen, een jaar geleden met het schrijven van zijn ervaringen op LinkedIn.
Deel bericht

SBO de Laurens-Cupertino

14.10.21
In het kader ‘Sectorraad GO komt naar je toe’ …. een bezoekje aan de SBO de Laurens-Cupertino.
Deel bericht

Alle zorg voor een kind in één gebouw

05.10.21
Hoe maak je onderwijs passend voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben? In Oud-Beijerland kwamen schoolbesturen vanuit hun passie om elk kind dicht bij huis passend onderwijs te geven met een uniek antwoord. Ze realiseerden samen één kenniscentrum waarin onderwijs en zorg rondom het kind georganiseerd worden.
Deel bericht

Terneuzen wil vervoer naar speciaal onderwijs over de grens blijven vergoeden

05.10.21
Als het aan de gemeente Terneuzen ligt, wordt vervoer naar speciaal onderwijs in België ook in de toekomst vergoed.
Deel bericht

Doorontwikkeling inclusievere VO-scholen vraagt betere randvoorwaarden en ondersteuning

28.09.21
Op 38% van de VO-scholen die werken aan inclusiever onderwijs is het aantal verwijzingen naar gespecialiseerd onderwijs afgenomen. Bij 44% is dat ongeveer gelijk gebleven en bij 12% toegenomen. Ondanks de substantiële vorderingen en geleverde inspanningen blijkt het in de praktijk lastig om meer leerlingen die extra onderwijszorg nodig hebben binnen de muren te houden van het reguliere VO.
Deel bericht

[EduAd] Week tegen pesten! Doe ook mee!

20.09.21
Buitensluiten? Uitgesloten! Katern Kwink & de Week Tegen Pesten. Met handige aanbevelingen voor leerkrachten én een speciaal voor deze week ontwikkeld kwartetspel. Download dit gratis katern!
Deel bericht

Week van Inclusief Onderwijs 27 september - 1 oktober 2021

08.09.21
Van 27 september tot en met 1 oktober organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs. Tijdens de week wordt stilgestaan bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden.
Deel bericht

Nieuwe wet in België moet inclusief onderwijs verbeteren

27.07.21
Vrijwel gelijktijdig met Nederland werd in België in 2015 de stap naar passend onderwijs gezet die voor meer inclusie moest zorgen. Leerlingen met een beperking zouden voortaan ook op reguliere scholen terechtkunnen in plaats van alleen in het speciaal onderwijs. Maar dat wil nog niet echt vlotten. Er is een nieuwe wet in de maak waarmee het nu wel zou moeten gaan lukken.
Deel bericht

Tim heeft het syndroom van Down maar doorliep de reguliere basisschool: ‘Je gunt elke klas zo’n kind’

15.07.21
En ineens is het vandaag de laatste dag van Tim op school. Dat wordt wennen voor zijn klasgenootjes van groep 8 en ook voor basisschool De Bergse Zonnebloem, waar hij acht jaar lang op zat. Tim Groenewegen (12) heeft het syndroom van Down en maakte met zijn aanwezigheid de school specialer dan de meeste andere scholen in Rotterdam.
Deel bericht

Uitspraak: Hoogbegaafdheid is geen handicap op school, wél extra inzet kabinet nodig

02.07.21
Hoogbegaafdheid is geen handicap binnen het schoolsysteem, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens vandaag. Toch moet minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) wel de nodige maatregelen treffen om het recht op passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen vast te leggen.
Deel bericht

Onderzoek: Basisschool kan nog toegankelijker voor leerling met rugzakje

27.05.21
Het leeuwendeel van de basisscholen laat leerlingen met een rugzakje tegenwoordig gewoon in de klas zitten bij ‘gewone’ kinderen, vaak met extra ondersteuning. Dit heet passend onderwijs. Toch moet er nog het nodige gebeuren om scholen toegankelijker te maken voor leerlingen die meer hulp nodig hebben, blijkt uit nieuw onderzoek.
Deel bericht

Passend onderwijs | Leraren hebben vooral behoefte aan ondersteuning binnen de school

20.05.21
Veel leraren zijn gecharmeerd van het idee dat leerlingen dankzij passend onderwijs vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Maar leraren voelen zich wel zwaarder belast door passend onderwijs. Ze hebben vooral behoefte aan extra handen in de klas.
Deel bericht

‘Bijzondere’ leerling bouwt betere banden op in gewone school

29.04.21
Leerlingen uit het speciaal onderwijs, die extra ondersteuning nodig hebben, ervaren positieve sociale gevolgen wanneer ze deelnemen aan het reguliere onderwijs. Die positieve gevolgen ervaren leerlingen minder in het speciaal onderwijs. Zij maken ook meer vrienden in het gewone onderwijs en lijken minder eenzaam te zijn, meldt gedragseconoom Jana Vyrastekova van de Radboud Universiteit in een onderzoek.
Deel bericht

Miljoenen euro's voor passend onderwijs liggen opgepot bij scholen in Gelderland

29.04.21
Schoolbesturen potten geld op dat is bedoeld voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, vanwege een handicap of leerprobleem. In plaats van nog langer te sparen, moeten de scholen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een plan maken om dat geld uit te geven. In Gelderland gaat het maar liefst om 32 miljoen euro, blijkt nu uit onderzoek van Omroep Gelderland.
Deel bericht

Robot bewijst nut in (speciaal) onderwijs

29.04.21
Op 30 april promoveren Daniel Davison en Bob Schadenberg op de inzet van robots op basisscholen. Beide onderzoekers deden vergelijkbare studies maar in een verschillende context. Davison liet robots zelfstandig werken op een Montessori-basisschool, terwijl Schadenberg robots inzette als assistent van een leerkracht of therapeut. Dat laatste onderzoek richtte zich op autistische kinderen in het speciaal onderwijs.
Deel bericht

‘Spaarpotten passend onderwijs eind 2022 naar de klas’

17.03.21
De torenhoge financiële reserves bij veel samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs gaan in 2022 van de plank af en naar de klas. Tenminste, dat zeggen de organisaties zelf in een gezamenlijk plan dat demissionair onderwijsminister Arie Slob heeft goedgekeurd.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)