Het grote TOS mysterie - Taalontwikkelingsstoornis uitgelegd in een strip

16.01.22

Persbericht - Het grote TOS mysterie is geschreven voor kinderen met en zonder TOS vanaf ongeveer 10 jaar. Het doel is om meer bekendheid te creëren voor TOS en kinderen te enthousiasmeren voor taalwetenschap. Het stripverhaal is geschreven en getekend door Wouter Goudswaard en gebaseerd op het promotieonderzoek van Imme Lammertink. Zij onderzocht waarom het leren van taal niet voor ieder kind vanzelfsprekend is.

Dit boek wil er graag zijn om TOS bekender te maken in de omgeving van een kind met TOS, waardoor deze met meer begrip kan reageren op de problematiek. TOS is een nog relatief onbekende ontwikkelingsstoornis, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ADHD of dyslexie, maar in elke schoolklas zit ook gemiddeld een of twee leerlingen met TOS. Het komt dus vaker voor dan je denkt.

Korte inhoud van Het grote TOS mysterie
Jeroen geeft een harde trap tegen de voetbal. Die vliegt het kantoor van Professor Roos binnen. Als Jeroen, Amir en Noami de bal willen ophalen, komen ze erachter dat Professor Roos wel een heel bijzonder kantoor heeft … Samen met Professor Roos, aliens en een robotaap leren Jeroen, Amir en Noami vervolgens alles over de taalontwikkelingsstoornis (TOS) van Jeroen en de manier waarop kinderen taal leren.
Deel bericht
(advertentie)

Woedende reacties op uitspraken minister over speciaal onderwijs: ‘Praat nou met ouders en docenten op Bonaire’

13.06.22
Al jaren klagen ouders over het gebrek aan goed onderwijs in de Caribische gemeenten voor kinderen met bijvoorbeeld autisme. Een interview met minister Wiersma (Primair en Secundair Onderwijs) over speciaal onderwijs in de Caribische gemeenten zorgt voor ophef.
Deel bericht

Verlenging subsidie voor samenwerkingen regulier en speciaal onderwijs

03.06.22
In aanloop naar meer inclusief onderwijs, is er enkele jaren geleden een subsidie in het leven geroepen om experimenten te ondersteunen op plekken waar regulier en speciaal onderwijs veel intenser willen gaan samenwerken. De subsidieregeling (Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020) wordt met twee schooljaren verlengd.
Deel bericht

De week van het gespecialiseerd onderwijs 2022

27.05.22
Samen op weg naar inclusiever onderwijs. Van maandag 31 oktober tot vrijdag 4 november 2022 kan je niet alleen deelnemen aan de ‘De week van het gespecialiseerd onderwijs’, maar zelf ook een actieve bijdrage leveren.
Deel bericht

Utrecht krijgt nieuw onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen

11.05.22
Het Kromme Rijn College in de Utrecht wijk Overvecht krijgt een afdeling voor kinderen die kampen met depressies, angst of teruggetrokken gedrag.
Deel bericht

Passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs

22.04.22
Deze pagina biedt cijfermatig inzicht in het passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basis onderwijs (sbo) en regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)).
Deel bericht

Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

01.04.22
Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan...
Deel bericht

Samenwerkingsverbanden moeten reserves sneller afbouwen

30.03.22
Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zijn toegewijd aan het afbouwen van hun financiële reserves, maar dat gaat nog niet overal snel genoeg. Dat meldt minister Wiersma.
Deel bericht

Wat leraren moeten weten over passend onderwijs

29.03.22
Het ministerie van OCW heeft de handreiking Helderheid rond passend onderwijs uitgebracht. Deze publicatie gaat over wat leraren in het basisonderwijs moeten weten over de ondersteuning aan leerlingen.
Deel bericht

De master in hoger onderwijs wint terrein

19.03.22
Steeds meer hbo-studenten kiezen voor een master na hun bachelor-opleiding. De opvallendste stijgers bij Fontys: Educational Needs, Architectuur en nieuwkomer Healthy Ageing Professional.
Deel bericht

Associate Lector jeugd Bert Wienen over inclusief onderwijs: ‘Stel niet continu dat kind centraal’

16.03.22
Hij start het gesprek met een aanklacht tegen de huidige visie op inclusief onderwijs. Bert Wienen, psycholoog, onderwijswetenschapper en associate lector jeugd bij Windesheim, vindt dat we in het denken over inclusief niet langer het kind als uitgangspunt moeten nemen.
Deel bericht

Jeugdhulpverlener in de klas helpt leerkracht én leerling

11.03.22
Het in de klassensituatie direct delen van expertise tussen jeugdhulpverlener en leerkracht versterkt het welbevinden van leerlingen. Zo blijkt uit onderzoek onder leiding van Mariette Haasen van het Fontys-Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.
Deel bericht

Column | De aangeleerde hulpeloosheid van curlingouders zorgt voor stinkende wonden

09.03.22
De aangeleerde hulpeloosheid waarvan mijn generatie ‘curlingparents’ een handje heeft, is de weg van de minste weerstand op de korte termijn en die van stinkende wonden op de lange termijn. We vegen de baan schoon van alle obstakels, zodat je er zo soepel mogelijk doorheen glijdt, maar uiteindelijk ben je nergens op voorbereid.
Deel bericht

Stappenplan basisondersteuning Passend onderwijs beschikbaar

18.02.22
Als onderdeel van de verbeteraanpak Passend onderwijs is een stappenplan ontwikkeld dat scholen als hulpmiddel kunnen gebruiken wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Hierdoor weten...
Deel bericht

Kwaliteitskaarten voor schoolleiders in het Passend onderwijs

10.01.22
Ook schoolleiders in het Passend onderwijs hebben behoefte aan praktische handvatten in relatie tot de NP Onderwijsgelden. De AVS heeft 5 kwaliteitskaarten ontwikkeld met financiering en...
Deel bericht

Onderwijs aan kwetsbare kinderen moet doorgaan, maar dat lukt niet altijd

24.12.21
Het speciaal onderwijs probeert ondanks de lockdown zoveel mogelijk fysiek les te geven, al wordt dat steeds moeilijker.
Deel bericht

Voortgang verbeteraanpak passend onderwijs

18.12.21
In een brief en de bijbehorende bijlage van demissionair minister Slob wordt de voortgang van de verbeteraanpak gedeeld. Eerst wordt ingegaan op de huidige context in het onderwijs. Daarna de voortgang van de verbeteraanpak aan de hand van behaalde resultaten en dilemma’s.
Deel bericht

Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben baat bij nieuwe aanpak Plein3

25.11.21
Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben baat bij de aanpak van onderwijspilot Plein3. Het onderwijsveld en 17 gemeenten in West-Brabant steken bijna 600.000 euro in het project waar 50 jongeren uit West-Brabant terechtkunnen.
Deel bericht

Leraar schrijft boek over speciaal onderwijs: 'Beeld dat veel mensen hebben klopt niet'

22.10.21
Veel mensen weten weinig van speciaal onderwijs. Met die gedachte begon Bart Heeling, leraar aan RENN4-school De Aventurijn in Emmen, een jaar geleden met het schrijven van zijn ervaringen op LinkedIn.
Deel bericht

SBO de Laurens-Cupertino

14.10.21
In het kader ‘Sectorraad GO komt naar je toe’ …. een bezoekje aan de SBO de Laurens-Cupertino.
Deel bericht

Alle zorg voor een kind in één gebouw

05.10.21
Hoe maak je onderwijs passend voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben? In Oud-Beijerland kwamen schoolbesturen vanuit hun passie om elk kind dicht bij huis passend onderwijs te geven met een uniek antwoord. Ze realiseerden samen één kenniscentrum waarin onderwijs en zorg rondom het kind georganiseerd worden.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)