Eindtoets basisonderwijs

Opinie: 'Maakt de Centrale Eindtoets niet meer stuk dan ons lief is?'

02.06.19
Ervaring leert dat de leerlingen, geplaatst na een heroverweging, bijna altijd weer terug stromen naar het niveau dat oorspronkelijk werd geadviseerd. Dit is natuurlijk vreselijk. Een leerling heeft de eerste periode op een veel te hoog niveau les gehad en moeten presteren. Een nieuwe start op een nieuwe school is altijd spannend, maar wanneer je niet op de juiste plek zit, is deze start erg moeil
Deel bericht

Maker eindtoets: 'Teleurgesteld over aanpassing advies door rekenfout'

23.05.19
Bureau ICE, maker van de IEP Eindtoets, is "teleurgesteld" over de aanpassing die in het advies aan duizenden basisschoolleerlingen moest worden gedaan nadat de expertgroep van het ministerie rekenfouten had gemaakt.Dinsdag hebben de toetsaanbieders de scholen ingelicht over het verkeerd gegeven advies. "Dat deden we zelf omdat scholen toch onze klanten zijn."
Deel bericht

Blunder met eindtoetsen bezorgt leraren bulk extra werk

23.05.19
De fout maakt de weerstand tegen eindtoetsen alleen maar groter. “Ik vind dat je gewoon uit moet gaan van de professionaliteit van de leerkrachten. De werkdruk is stinkend hoog, mede door alle toetsen en zulke fouten helpen dan niet mee. We probeerden na te gaan wat we gemist konden hebben, maar hadden geen moment gedacht dat de fout bij het ministerie lag."
Deel bericht

Hoe kan het dat 20.000 kinderen een verkeerde eindtoetsuitslag kregen?

22.05.19
Dit jaar werden voor het eerst de grenzen van toetsadviezen (vmbo, havo, vwo) gezamenlijk vastgesteld. En daar ging het fout. De grenzen waarbij van de ene categorie werd overgegaan naar de andere, bijvoorbeeld van havo/vwo naar vwo, zijn bij de vier commerciële toetsen niet op dezelfde manier vastgesteld als bij de Centrale Eindtoets.
Deel bericht

18.288 te hoge en 1566 te lage schooladviezen

22.05.19
De te hoog beoordeelden hebben een toetsadvies gekregen dat één toetsadviescategorie te hoog was. Zij hebben bijv. een vwo toetsadvies gekregen, terwijl zij eigenlijk een havo/vwo toetsadvies hadden moeten krijgen. De scholieren met een te laag toetsadvies hebben allemaal een pro/vmbo bb toetsadvies gekregen, terwijl zij eigenlijk een vmbo bb/vmbo kb toetsadvies hadden moeten krijgen
Deel bericht

Desnoods terug naar één eindtoets

22.05.19
De PO-Raad en VO-raad pleiten voor één toezichthouder op de eindtoetsen in groep 8. Als dit niet mogelijk is, zo melden de sectororganisaties, zou het aantal eindtoetsen weer moeten worden beperkt tot één toets. Aanleiding hiervoor is dat ruim 20.000 leerlingen in groep 8 dit jaar een onjuiste uitslag van de eindtoets hebben gekregen.
Deel bericht

Onjuist schooladvies achtstegroepers door foute berekening eindtoets

21.05.19
Naar schatting 1600 basisschoolleerlingen hebben een verkeerd schooladvies gekregen. Er is een fout gemaakt in de eindtoets van zo'n 20.000 leerlingen. In de meeste gevallen waar het fout is gegaan, is een te hoog advies gegeven.
Deel bericht

Heeft werken op verschillende devices invloed op het toetsresultaat van leerlingen?

16.05.19
Maakt het uit of een leerling een toets maakt op een tablet of op een laptop? Dit is een vraag waar veel scholen mee worstelen. Wij spraken hierover met Nathan Dadey, onderzoeker bij Center for Assessment in de Verenigde Staten.
Deel bericht

Lagere schooladviezen in Fryslân

16.05.19
Vorig jaar kreeg 39% van de leerlingen in Fryslân een hoger advies op de eindtoets dan het schooladvies, ten opzichte van 34% landelijk. Zowel in Fryslân als landelijk is dit een toename ten opzichte van het schooljaar daarvoor. In Fryslân is vorig schooljaar 21% van de schooladviezen die lager waren dan de toetsadviezen naar boven bijgesteld. Dat is minder vaak dan landelijk (23%).
Deel bericht

Beste score Centrale Eindtoets sinds jaren

10.05.19
De Centrale Eindtoets in groep 8 is dit jaar beter gemaakt dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit informatie van het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 536,1. In 2017 en 2018 was de gemiddelde standaardscore 535,6, terwijl die score 534,9 bedroeg in 2016.
Deel bericht

Proef moet cito-score leerlingen Zuidoost verbeteren

25.04.19
Een proef met intensieve begeleiding van kinderen én ouders moet de cito-score van leerlingen uit het basisonderwijs in Zuidoost verbeteren.De leerlingen krijgen voor de duur van een jaar een coach toegewezen die hen elke schooldag een uur les komt geven. De begeleiding richt zich op de vakken rekenen en taal, en de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Deel bericht

Lieve brief van juffen verovert Facebook: ‘Cito laat niet zien wat jou zo speciaal maakt’

15.04.19
Een brief die twee juffen uit Vianen naar hun leerlingen uit groep 8 hebben gestuurd, wordt massaal gedeeld op Facebook. Juf Marjan en juf Anne van basisschool De Voorhof benadrukken dat de kinderen niet te zenuwachtig moeten zijn voor de aanstaande Cito-toets.
Deel bericht

Eindtoets groep 8 van start: alternatieven voor Cito steeds populairder

15.04.19
Het zwoegen voor achtstegroepers kan beginnen: zo'n 178.000 leerlingen maken deze week de eindtoets. Steeds meer scholen stappen over op een alternatieve eindtoets. Naast die toets zijn er nog de IEP, Route 8, AMN Eindtoets en de Dia-eindtoets. In de tabel zie je bij hoeveel basisschoolleerlingen de toetsen worden afgenomen.
Deel bericht

Grote verschillen in hoe scholen omgaan met rekenstoornis

13.04.19
Kinderen met een rekenstoornis worden regelmatig op een te laag niveau geplaatst, ondanks dat ze een normale intelligentie hebben. Dat baart deskundigen zorgen. Dyscalculie gaat vaak samen met faalangst. Kinderen die in rekenen heel slecht zijn, krijgen vaak het stempel 'dom'. Ook bij de eindtoets halen ze een lage score voor rekenen, omdat ze geen hulpmiddelen mogen gebruiken.
Deel bericht

Wij kennen de leerlingen veel beter dan een toets

04.04.19
De Tweede Kamer, de PO-raad en nu ook het CPB: de eindtoets in groep 8 moet meer gewicht krijgen en worden afgenomen worden vóór het advies van de leraren. Vier jaar geleden werd niet langer de toets, maar het basisschooladvies leidend gemaakt. Wij nemen in het advies de studieresultaten, maar bijvoorbeeld ook de werkhouding en motivatie van kinderen mee. Dat kan die toets allemaal niet.
Deel bericht

Geen grotere rol voor de eindtoets, vindt de schoolleider

04.04.19
De AVS vindt dat het advies van het CPB lijkt te berusten op een verouderd idee dat een lager schooladvies een minder kansrijke toekomst biedt. Praktijkgericht onderwijs kan juist heel veel kansen bieden aan een leerling bij wie theoretisch onderwijs veel minder past. Er is niks mis met een vmbo-advies. Het is het oude denken dat havo/vwo hoger is en dus beter en daarmee meer kansen biedt.
Deel bericht

Niets is superieur bij het schooladvies. De toets niet en de docent niet

03.04.19
Basisonderwijs Wie geeft het beste middelbareschooladvies, de basisschoolleraar of de eindtoets? Bij sommige leerlingen hebben docenten amper een idee. Ik sprak laatst een docent, zegt hoogleraar Van de Schoot, die zei dat ze zich niet gerealiseerd had dat ze van sommige kinderen in de klas geen enkel idee had welk onderwijsniveau bij hen paste. Dat vond ze heel erg.
Deel bericht

Blog | Verander de eindtoets niet, maar verbeter proces totstandkoming schooladvies

03.04.19
Het is weer zomertijd. Het schooljaar vordert. In het primair onderwijs worden leerlingen al een beetje zenuwachtig. Welke rol krijg ik in de afscheidsmusical? Met wie lig ik op een kamer tijdens het laatste schoolkamp? Worden we kampioen van het schoolvoetbaltoernooi dit jaar?
Deel bericht

CPB: schooladvies pas na eindtoets

02.04.19
Het Centraal Planbureau vindt dat kinderen op de basisschool de eindtoets weer vóór het schooladvies moeten maken. Het CPB denkt dat kinderen zo meer gelijke kansen hebben op een passend advies. De conclusies van het CPB ondersteunen daarmee de plannen van de coalitie.
Deel bericht

De eindtoets is zijn einde nabij [opinie]

28.02.19
De eindtoets wordt veelal beschouwd als een van de parels van ons onderwijssysteem. De eerste landelijke versie ervan, de Cito-toets, werd bepleit door Adriaan de Groot, een vooraanstaande wetenschapper die zich in de jaren zeventig keerde tegen de ‘willekeur’ in het onderwijs.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)