Kabinet: Kies later onderwijsniveau schoolkind

22.08.22
De keuze of een schoolkind vmbo, havo of vwo gaat volgen moet later plaatsvinden dan nu. Dat zegt minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een interview met deze site. Hij wil alle leerlingen zo maximaal de kans geven om het beste uit zichzelf te halen.
Deel bericht

Podcast | Zelfs meester Berrie schatte het niveau van zijn leerlingen lager in

18.07.22
Een kind van lager opgeleide ouders heeft een kleinere kans om op het vwo te belanden, dan een kind van hoger opgeleide ouders, al zijn ze even slim. Om uit te zoeken hoe kansenongelijkheid er in de praktijk uitziet, liep onderwijsredacteur Patricia Veldhuis een half jaar mee in groep 8 van basisschool de Witte Vlinder in Arnhem.
Deel bericht

Arnhem wil muren tussen zorg en onderwijs afbreken voor hoogbegaafden

16.07.22
Arnhem wil proberen de muren tussen zorg- en onderwijsinstellingen voor hoogbegaafden te doorbreken. Dat is een van de uitkomsten van het debat over hoogbegaafdenproblematiek in de gemeenteraad. Nu ontstaat er getouwtrek rond hoogbegaafde kinderen.
Deel bericht

Blog | Door een hoepeltje springen voor de eindtoets?

23.06.22
Het leesonderwijs op de Alan Turingschool in Amsterdam is evidence informed. Toch bleven de resultaten op de eindtoets achter. Tot de school de vraagstelling ging oefenen. Toen haalden 30% meer leerlingen het vereiste niveau. Meet de eindtoets op het gebied van leesvaardigheid de referentieniveaus taal wel voldoende of is het een hoepeltje dat we eind groep 8 landelijk aan onze leerlingen voorhouden?
Deel bericht

Minister: Advies goed presterende leerling al komend schooljaar standaard omhoog

22.06.22
Scholen krijgen komend schooljaar al mee dat ze het onderwijsadvies van een leerling standaard moeten ophogen als de eindtoets hoger uitvalt dan het oorspronkelijke advies. Dat heeft minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) gezegd in de Tweede Kamer.
Deel bericht

Kinderen op dorpsscholen krijgen vaker lager schooladvies dan in grote stad

18.06.22
Kinderen die buiten de Randstad naar school gaan, hebben meer kans op een lager schooladvies dan kinderen die in de Randstad wonen. Ook hangen schooladviezen samen met de grootte van de plaats waar een kind naar school gaat, blijkt uit onderzoek van het AD.
Deel bericht

Meisjes in 2020/’21 opnieuw lager schooladvies

02.06.22
Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/’21 een lager schooladvies dan in de jaren vóór de coronapandemie, net als een jaar eerder. Bij jongens lagen de schooladviezen weer iets hoger. In 2019/’20 pakten de schooladviezen voor zowel meisjes als jongens lager uit door het wegvallen van de eindtoets.
Deel bericht

Verschil in schooladvies niet altijd verklaarbaar

26.05.22
Het schooladvies van kinderen met lager opgeleide ouders ligt gemiddeld bijna een heel onderwijsniveau lager dan dat van kinderen met hoogopgeleide ouders. Dit verschil kan maar voor 53% verklaard worden doordat ze gemiddeld ook lager scoren op cognitieve vaardigheden bij verschillende toetsen tijdens hun basisschooltijd.
Deel bericht

Score eindtoets basisschool iets hoger, kleine leervertraging door corona te zien

20.05.22
De ongeveer 80.000 achtstegroepers die dit jaar de Centrale Eindtoets van het College voor de Toetsen en Examens (CvTE) hebben gemaakt, hebben een gemiddelde score van 535,2 gehaald. Bij een deel van de aankomende brugpiepers ziet het CvTE "een kleine, maar aantoonbare leervertraging in verband met de coronamaatregelen".
Deel bericht

Leerlingresultaten Centrale Eindtoets 2022 beschikbaar

20.05.22
In april en mei maakten ca. 80.000 leerlingen uit groep 8 van ruim 2.700 basisscholen de Centrale Eindtoets. De leerling- en schoolrapportages zijn 20 mei beschikbaar in de portal. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,2.
Deel bericht

‘Geef niet de pushende ouders de schuld van de ongelijkheid in het onderwijs’

19.05.22
rijdag krijgen groep 8-scholieren de uitslag van de CITO-eindtoets die hun niveau voor de middelbare school meet. Onderzoeker Louise Elffers pleit ervoor leerlingen pas later in hun schoolcarrière „rigoreus te scheiden”, om ze gelijke kansen te bieden.
Deel bericht

Brede brugklas? Nu zijn de ouders aan zet

17.05.22
Door krimp, concurrentie en de uitgesproken voorkeur van ouders zijn de brugklassen steeds homogener geworden. Het kabinet wil bredere brugklassen weer stimuleren. De Onderwijsraad wil nog een stap verder gaan: één brede brugperiode van drie jaar.
Deel bericht

'De eindtoets doet geen recht aan de ontwikkeling van kinderen'

21.04.22
Het is een spannende periode voor groep-8-leerlingen in Nederland. Tussen 15 april en 15 mei is elke basisschool in Nederland verplicht om een eindtoets bij de oudste klas af te nemen. Maar hoe werkbaar is zo’n eindtoets anno 2022 nog? Toets-expert Karen Heij, gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg, schuift aan bij Vroeg! om meer te vertellen over het Nederlandse toetssysteem.
Deel bericht

Zorgen over bijlesbureaus: ‘In lade van leerling vonden we alle antwoorden van toets’

11.04.22
Het is al het derde jaar op rij dat de basisschool-directeur in Amsterdam Zuidoost meemaakt dat leerlingen op zijn school opeens een Cito-toets zó goed maken dat het ongeloofwaardig is.
Deel bericht

Weer minder Amsterdamse achtstegroepers kunnen naar eerste voorkeursschool: ‘Volgend jaar wordt het beter’

08.04.22
Iets meer dan 75 procent van de Amsterdamse kinderen uit groep 8 is ingeloot op de school van eerste voorkeur. Dat blijkt uit de uitslag van de Centrale loting en matching, die donderdagmiddag bekend is gemaakt.
Deel bericht

Het wordt geen Einstein, zegt de vader van Maureen

02.04.22
Een kwart van de leerlingen uit groep acht van basisschool de Witte Vlinder gaat straks naar de havo of het vwo, de rest gaat naar het vmbo. Bij de Julianaschool, honderd meter verderop, is het precies omgekeerd. Hoe kan dat?
Deel bericht

Het tienercollege in Lelystad geeft leerlingen meer tijd om zich te ontwikkelen voordat het schooladvies wordt gegeven

10.03.22
Lelystad krijgt er een nieuwe onderwijsvorm bij: het tienercollege. De initiatiefnemers zijn Arjan Luiten en Davide van der Sluis. Op het tienercollege krijgen leerlingen van 10 tot en met 14 jaar meer tijd om zich te ontwikkelen voordat het schooladvies wordt gegeven.
Deel bericht

School krijgt meer tijd om groep 8-leerling kansrijk te adviseren

16.02.22
Basisscholen hebben vorig jaar gehoor gegeven aan de oproep om bij twijfel kwetsbare groep 8-leerlingen kansrijk te adviseren. Dat blijkt uit cijfers van DUO en onderzoek van de Onderwijsinspectie. Scholen krijgen dit jaar meer tijd hun leerlingen kansrijk te adviseren: de adviezen moeten uiterlijk ...
Deel bericht

Eindtoets per 2024 doorstroomtoets

08.02.22
In 2024 is er één aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs. En het schooladvies wordt per dat schooljaar bij een hoger uitvallende score op de doorstroomtoets, in principe naar boven bijgesteld. Vanmiddag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat dit regelt. Zowel de senatoren als mini...
Deel bericht

Variëteit eindtoetsen belemmert zicht op taal- en rekenonderwijs

08.02.22
Door problemen met de verschillende eindtoetsen kan de Onderwijsinspectie niet goed beoordelen hoe het gaat met taal- en rekenonderwijs op basisscholen. Dat schrijft onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. De inspectie bevestigt dat ze de ‘onzuivere data’ niet kan gebruiken voor een belangrijk deel van haar toezicht.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)