Eindtoets basisonderwijs

Toetssexpert Ben Wilbrink beantwoordt 10 vragen over toetsen en testen

22.07.19
Dl. 1e met de vragen 1-5 verscheen  op 12 juli Woord vooraf  Advies en eindtoets—beide eufemismen—wat is ervan te vinden? De voorgaande blog heeft een drietal ongemakkelijke vermoedens opgeleverd. i)  Al het andere blijft nooit gelijk, maar zou een heilzame werking van de ‘citotoets’, zon...
Deel bericht

Regelingen en wijzigingen rondom eindtoets po

15.07.19
Het College voor Toetsen en Examens heeft de Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2019-2020 vastgesteld. Ook is de afnameperiode van de centrale eindtoets po voor schooljaar 2020-2021 bepaald. De centrale eindtoets omvat de domeinen taal, rekenen en wereldoriëntatie (facultatief).
Deel bericht

Blog | Advies en eindtoets — beide eufemismen — Wat is ervan te vinden?

15.07.19
Dit is het eerste deel van de tien vragen over toetsen die wij stelden aan toetsexpert Ben Wilbrink. Het blijkt een zeer weerbarstige materie. Over een week deel 2. Ben Wilbrink: “Tien vragen over de eindtoets basisonderwijs. Laat ik eerst schetsen wat mijn positie is bij de overgang van basis...
Deel bericht

Jongen (12) mag niet meedoen met groep 8-musical, ouders stappen naar rechter

08.07.19
Ouders van een 12-jarige jongen uit Den Haag hebben de basisschool van hun zoon voor de rechter gedaagd. De jongen mag niet meedoen aan de afscheidsmusical. Via de rechter willen ze een rol afdwingen.
Deel bericht

Privatiseren van de eindtoets is zorgelijke stap en veroorzaakt ongelijke kansen

07.07.19
Onderwijsdeskundigen zijn zeer kritisch over dit plan, blijkt uit een rondgang van Trouw. Zeki Arslan, onderwijsspecialist op het gebied van etnische minderheden, noemt het ‘verbijsterend’. “Via een omweg introduceert de minister marktwerking in het onderwijs, zonder dat er goed is nagedacht of dit bijdraagt aan gelijkere kansen voor kinderen. Welk probleem wil hij hiermee oplossen?
Deel bericht

‘Eindtoets is wél belangrijk voor eerlijk schooladvies’ [opinie]

01.07.19
Een eeuw psychologisch en onderwijskundig onderzoek heeft echter ondubbelzinnig uitgewezen dat het menselijk oordeel juist gewantrouwd moet worden. Bij ingewikkelde beslissingen op basis van onvolledige informatie vallen mensen terug op kennis die zij menen te hebben over de wereld. In het geval van het oordeel over leerlingen is die kennis vaak georganiseerd in stereotypen
Deel bericht

Minister Slob deelt zorgen over schooladviezen op het platteland

26.06.19
Minister Slob deelt de zorgen over het schooladvies van basisschoolleerlingen in plattelandsregio’s zoals Noordoost-Fryslân. Hier scoren relatief veel leerlingen hoger op de eindtoets dan het schooladvies. Bijstelling van het advies blijft vaak achterwege: de leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs dat de leerkracht adviseert, ook al geeft de eindtoets aan dat ze meer in hun mars hebben.
Deel bericht

Kamer schaart zich, ondanks eerdere kritiek, achter toetsplannen minister Slob

26.06.19
De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn blij dat achtstegroepers in de toekomst hun middelbare schooladvies krijgen kort voordat zij de eindtoets maken. Die plannen ontvouwde Onderwijsminister Slob vorige week. CDA-Kamerlid Michel Rog noemt de nieuwe plannen ‘een evenwichtig voorstel’. ,,Dit doet recht aan wat wij willen: het advies komt later in het jaar, en de toets eerder
Deel bericht

Minister houdt vast aan ‘eerst schooladvies, dan eindtoets’

24.06.19
Slob wil wel een aantal dingen aanpassen. Zo wil hij de afname van de eindtoets vervroegen naar de eerste helft van maart, waardoor deze direct na het schooladvies plaatsvindt. Dit kan volgens hem extra toetstraining voorkomen. Een ander punt is dat hij een periode wil vastleggen waarbinnen de schooladvisering moet plaatsvinden, namelijk tussen 1 februari en 1 maart.
Deel bericht

Ruim een kwart gedupeerden eindtoets kreeg heroverweging advies

22.06.19
Bij nog eens 15 procent is het schooladvies heroverwogen maar niet bijgesteld. In totaal is ruim een kwart van de schooladviezen heroverwogen. Dit zou betekenen dat 28 procent van de 19.250 gedupeerden een mogelijkheid tot heroverweging kreeg. AVS-voorzitter Van Haren: Wij vinden het heel belangrijk dat er altijd een heroverwegingsgesprek plaatsvindt als het toetsadvies daar aanleiding toe geeft.
Deel bericht

Advies van leraren over schoolniveau groep 8-leerlingen blijft leidend

22.06.19
Het schooladvies van leraren blijft leidend voor groep 8-leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel hierover van minister Slob. Uit een peiling onder 2.500 leraren van groep 7 en 8 blijkt dat er veel steun is voor de huidige volgorde. Slechts een kwart van de ondervraagden verkiest de eindtoets boven het schooladvies
Deel bericht

Eindtoets basisschool naar voren gehaald

21.06.19
De eindtoets op de basisschool wordt naar voren gehaald. Het kabinet vindt dat er nu te veel tijd zit tussen het schooladvies dat kinderen krijgen van hun leraar en de eindtoets, die allebei van invloed op de keuze voor hun middelbareschoolopleiding. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet.
Deel bericht

Opinie: 'Maakt de Centrale Eindtoets niet meer stuk dan ons lief is?'

02.06.19
Ervaring leert dat de leerlingen, geplaatst na een heroverweging, bijna altijd weer terug stromen naar het niveau dat oorspronkelijk werd geadviseerd. Dit is natuurlijk vreselijk. Een leerling heeft de eerste periode op een veel te hoog niveau les gehad en moeten presteren. Een nieuwe start op een nieuwe school is altijd spannend, maar wanneer je niet op de juiste plek zit, is deze start erg moeil
Deel bericht

Maker eindtoets: 'Teleurgesteld over aanpassing advies door rekenfout'

23.05.19
Bureau ICE, maker van de IEP Eindtoets, is "teleurgesteld" over de aanpassing die in het advies aan duizenden basisschoolleerlingen moest worden gedaan nadat de expertgroep van het ministerie rekenfouten had gemaakt.Dinsdag hebben de toetsaanbieders de scholen ingelicht over het verkeerd gegeven advies. "Dat deden we zelf omdat scholen toch onze klanten zijn."
Deel bericht

Blunder met eindtoetsen bezorgt leraren bulk extra werk

23.05.19
De fout maakt de weerstand tegen eindtoetsen alleen maar groter. “Ik vind dat je gewoon uit moet gaan van de professionaliteit van de leerkrachten. De werkdruk is stinkend hoog, mede door alle toetsen en zulke fouten helpen dan niet mee. We probeerden na te gaan wat we gemist konden hebben, maar hadden geen moment gedacht dat de fout bij het ministerie lag."
Deel bericht

Hoe kan het dat 20.000 kinderen een verkeerde eindtoetsuitslag kregen?

22.05.19
Dit jaar werden voor het eerst de grenzen van toetsadviezen (vmbo, havo, vwo) gezamenlijk vastgesteld. En daar ging het fout. De grenzen waarbij van de ene categorie werd overgegaan naar de andere, bijvoorbeeld van havo/vwo naar vwo, zijn bij de vier commerciële toetsen niet op dezelfde manier vastgesteld als bij de Centrale Eindtoets.
Deel bericht

18.288 te hoge en 1566 te lage schooladviezen

22.05.19
De te hoog beoordeelden hebben een toetsadvies gekregen dat één toetsadviescategorie te hoog was. Zij hebben bijv. een vwo toetsadvies gekregen, terwijl zij eigenlijk een havo/vwo toetsadvies hadden moeten krijgen. De scholieren met een te laag toetsadvies hebben allemaal een pro/vmbo bb toetsadvies gekregen, terwijl zij eigenlijk een vmbo bb/vmbo kb toetsadvies hadden moeten krijgen
Deel bericht

Desnoods terug naar één eindtoets

22.05.19
De PO-Raad en VO-raad pleiten voor één toezichthouder op de eindtoetsen in groep 8. Als dit niet mogelijk is, zo melden de sectororganisaties, zou het aantal eindtoetsen weer moeten worden beperkt tot één toets. Aanleiding hiervoor is dat ruim 20.000 leerlingen in groep 8 dit jaar een onjuiste uitslag van de eindtoets hebben gekregen.
Deel bericht

Onjuist schooladvies achtstegroepers door foute berekening eindtoets

21.05.19
Naar schatting 1600 basisschoolleerlingen hebben een verkeerd schooladvies gekregen. Er is een fout gemaakt in de eindtoets van zo'n 20.000 leerlingen. In de meeste gevallen waar het fout is gegaan, is een te hoog advies gegeven.
Deel bericht

Heeft werken op verschillende devices invloed op het toetsresultaat van leerlingen?

16.05.19
Maakt het uit of een leerling een toets maakt op een tablet of op een laptop? Dit is een vraag waar veel scholen mee worstelen. Wij spraken hierover met Nathan Dadey, onderzoeker bij Center for Assessment in de Verenigde Staten.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)