Eindtoets basisonderwijs

Tienerschool in opkomst, 'in Nederland wordt het schoolniveau vroeg bepaald'

16.11.19
Vmbo, havo of toch vwo? Kinderen van twaalf jaar staan na het afronden van de basisschool voor deze beslissing. Met behulp van het schooladvies en het resultaat van de eindtoets wordt bepaald welk niveau past. Maar soms komt die keuze te vroeg. Steeds meer leerlingen kiezen daarom voor de 'tienerschool'.
Deel bericht

Basisscholen moeten keuze voor eindtoets maken

15.11.19
Alle basisschool moeten tussen 1 december en 31 januari kenbaar maken welke eindtoets zij dit schooljaar in groep 8 willen gebruiken.
Deel bericht

Verbeterstappen na fout in eindtoetswaarden

29.10.19
In mei maakt het ministerie van OCW bekend dat 11 procent van de groep-8 leerlingen, vanwege een fout, een onjuist toetsadvies heeft gekregen. Dat heeft bij een aantal leerlingen geleid tot een onjuist schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van dit incident heeft ABD Topconsult ...
Deel bericht

Junior College moet de kloof tussen basisschool en voortgezet onderwijs kleiner maken

24.10.19
De overgang naar de middelbare school is voor veel leerlingen te groot. Daarom komt het Markland College in Oudenbosch en Zevenbergen als eerste school in Brabant met onderwijs voor kinderen van 10 tot 14 jaar: het Junior College.
Deel bericht

Een tussenjaar na de basisschool: 'Kinderen krijgen er zelfvertrouwen van'

23.10.19
Van ieder kind wordt verwacht dat ze na groep acht doorgaan naar de middelbare school. Maar wat doe je als ze er op dat moment nog niet klaar voor zijn? Voor die leerlingen is er tegenwoordig een tussenjaar.
Deel bericht

Dienst Overstapservice Onderwijs (OSO) vernieuwd

18.10.19
De dienst Overstapservice Onderwijs (OSO) is op basis van gebruikerswensen vernieuwd. Het gaat om de OSO-dossiers binnen de OSO-standaard. Deze nieuwe versie van de OSO-standaard is dit schooljaar door alle leveranciers in gebruik genomen. In dit artikel leest u er meer over.
Deel bericht

PO-Raad: Extra ondersteuning moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn

14.10.19
Trainingen voor de eindtoets en soortgelijk aanvullend betaald onderwijs moeten niet nodig zijn om kinderen de best mogelijke kansen te geven om zich te ontwikkelen. Dat stelt de PO-Raad in reactie op een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar Aanvullend en particulier onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.
Deel bericht

Dit verandert er binnenkort rondom de eindtoets en het schooladvies

28.09.19
Tussen 1 december 2019 en 31 januari 2020 kunnen scholen zich weer aanmelden voor de verschillende eindtoetsen. Ook dit schooljaar kunnen scholen kiezen uit ROUTE 8, IEP Eindtoets, Dia-eindtoets, AMN Eindtoets en de Centrale Eindtoets. In tegenstelling tot 2019 wordt de Centrale Eindtoets in 2020 ook weer in een adaptieve variant aangeboden.
Deel bericht

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2020 beschikbaar

19.09.19
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is in 2020 weer beschikbaar voor scholen. De Centrale Eindtoets wordt in 2020, net als in 2018, in twee varianten aangeboden: de papieren Centrale Eindtoets en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Uitgangspunt bij de Centrale Eindtoets is dat ieder kind de kans krijgt te laten zien wat hij of zij kan.
Deel bericht

Toetssexpert Ben Wilbrink beantwoordt 10 vragen over toetsen en testen

22.07.19
Dl. 1e met de vragen 1-5 verscheen  op 12 juli Woord vooraf  Advies en eindtoets—beide eufemismen—wat is ervan te vinden? De voorgaande blog heeft een drietal ongemakkelijke vermoedens opgeleverd. i)  Al het andere blijft nooit gelijk, maar zou een heilzame werking van de ‘citotoets’, zon...
Deel bericht

Regelingen en wijzigingen rondom eindtoets po

15.07.19
Het College voor Toetsen en Examens heeft de Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2019-2020 vastgesteld. Ook is de afnameperiode van de centrale eindtoets po voor schooljaar 2020-2021 bepaald. De centrale eindtoets omvat de domeinen taal, rekenen en wereldoriëntatie (facultatief).
Deel bericht

Blog | Advies en eindtoets — beide eufemismen — Wat is ervan te vinden?

15.07.19
Dit is het eerste deel van de tien vragen over toetsen die wij stelden aan toetsexpert Ben Wilbrink. Het blijkt een zeer weerbarstige materie. Over een week deel 2. Ben Wilbrink: “Tien vragen over de eindtoets basisonderwijs. Laat ik eerst schetsen wat mijn positie is bij de overgang van basis...
Deel bericht

Jongen (12) mag niet meedoen met groep 8-musical, ouders stappen naar rechter

08.07.19
Ouders van een 12-jarige jongen uit Den Haag hebben de basisschool van hun zoon voor de rechter gedaagd. De jongen mag niet meedoen aan de afscheidsmusical. Via de rechter willen ze een rol afdwingen.
Deel bericht

Privatiseren van de eindtoets is zorgelijke stap en veroorzaakt ongelijke kansen

07.07.19
Onderwijsdeskundigen zijn zeer kritisch over dit plan, blijkt uit een rondgang van Trouw. Zeki Arslan, onderwijsspecialist op het gebied van etnische minderheden, noemt het ‘verbijsterend’. “Via een omweg introduceert de minister marktwerking in het onderwijs, zonder dat er goed is nagedacht of dit bijdraagt aan gelijkere kansen voor kinderen. Welk probleem wil hij hiermee oplossen?
Deel bericht

‘Eindtoets is wél belangrijk voor eerlijk schooladvies’ [opinie]

01.07.19
Een eeuw psychologisch en onderwijskundig onderzoek heeft echter ondubbelzinnig uitgewezen dat het menselijk oordeel juist gewantrouwd moet worden. Bij ingewikkelde beslissingen op basis van onvolledige informatie vallen mensen terug op kennis die zij menen te hebben over de wereld. In het geval van het oordeel over leerlingen is die kennis vaak georganiseerd in stereotypen
Deel bericht

Minister Slob deelt zorgen over schooladviezen op het platteland

26.06.19
Minister Slob deelt de zorgen over het schooladvies van basisschoolleerlingen in plattelandsregio’s zoals Noordoost-Fryslân. Hier scoren relatief veel leerlingen hoger op de eindtoets dan het schooladvies. Bijstelling van het advies blijft vaak achterwege: de leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs dat de leerkracht adviseert, ook al geeft de eindtoets aan dat ze meer in hun mars hebben.
Deel bericht

Kamer schaart zich, ondanks eerdere kritiek, achter toetsplannen minister Slob

26.06.19
De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn blij dat achtstegroepers in de toekomst hun middelbare schooladvies krijgen kort voordat zij de eindtoets maken. Die plannen ontvouwde Onderwijsminister Slob vorige week. CDA-Kamerlid Michel Rog noemt de nieuwe plannen ‘een evenwichtig voorstel’. ,,Dit doet recht aan wat wij willen: het advies komt later in het jaar, en de toets eerder
Deel bericht

Minister houdt vast aan ‘eerst schooladvies, dan eindtoets’

24.06.19
Slob wil wel een aantal dingen aanpassen. Zo wil hij de afname van de eindtoets vervroegen naar de eerste helft van maart, waardoor deze direct na het schooladvies plaatsvindt. Dit kan volgens hem extra toetstraining voorkomen. Een ander punt is dat hij een periode wil vastleggen waarbinnen de schooladvisering moet plaatsvinden, namelijk tussen 1 februari en 1 maart.
Deel bericht

Ruim een kwart gedupeerden eindtoets kreeg heroverweging advies

22.06.19
Bij nog eens 15 procent is het schooladvies heroverwogen maar niet bijgesteld. In totaal is ruim een kwart van de schooladviezen heroverwogen. Dit zou betekenen dat 28 procent van de 19.250 gedupeerden een mogelijkheid tot heroverweging kreeg. AVS-voorzitter Van Haren: Wij vinden het heel belangrijk dat er altijd een heroverwegingsgesprek plaatsvindt als het toetsadvies daar aanleiding toe geeft.
Deel bericht

Advies van leraren over schoolniveau groep 8-leerlingen blijft leidend

22.06.19
Het schooladvies van leraren blijft leidend voor groep 8-leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel hierover van minister Slob. Uit een peiling onder 2.500 leraren van groep 7 en 8 blijkt dat er veel steun is voor de huidige volgorde. Slechts een kwart van de ondervraagden verkiest de eindtoets boven het schooladvies
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)