Eindtoets basisonderwijs

Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens

11.12.18

In 2017/’18 zaten meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan jongens op een hoger niveau dan het definitieve advies dat ze kregen in groep 8. Het gaat hierbij om leerlingen die in de tussentijd geen vertraging opliepen.

In 2014/’15 – toen deze leerlingen op de basisschool zaten – scoorden meisjes ook al hoger voor de eindtoets dan het eerder gegeven advies. Dat blijkt uit cijfers die het CBS in de Jeugdmonitor publiceert.
Sinds het schooljaar 2014/’15 is het schooladvies van de leerkracht van de basisschool leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De eindtoets wordt pas afgenomen nadat de leerkracht een eerste advies heeft gegeven. Dat advies kan worden bijgesteld als de score op de eindtoets hoger is dan het schooladvies.

In 2014/’15 scoorden meisjes vaker dan jongens hoger op de eindtoets dan te verwachten viel op basis van het schooladvies.
Deel bericht
(advertentie)

[EduAd] Hét afscheidscadeau voor groep 8

08.03.19
Een prachtig aandenken met gebeurtenissen uit hun basisschooltijd: (wereld)nieuws, hypes, sport en nog veel meer. Voor- en achter in het boek is ruimte voor eigen foto's en herinneringen! Uiteenlopende onderwerpen voorzien van kleurenfoto's. Nu € 1,20 korting per boek.
Deel bericht

De eindtoets is zijn einde nabij [opinie]

28.02.19
De eindtoets wordt veelal beschouwd als een van de parels van ons onderwijssysteem. De eerste landelijke versie ervan, de Cito-toets, werd bepleit door Adriaan de Groot, een vooraanstaande wetenschapper die zich in de jaren zeventig keerde tegen de ‘willekeur’ in het onderwijs.
Deel bericht

Cito-scores zeggen weinig over schoolkwaliteit

20.02.19
De gemiddelde Cito-score van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Volgens het CPB moet de verklaring van de verschillen voor een groot deel gezocht worden in verschillen in achtergrond van de leerlingpopulatie, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en de kenmerken en prestaties van medeleerlingen,
Deel bericht

De Citotoets hoort in het rijtje van de videorecorder en walkman: ooit nuttig, nu niet meer [Opinie]

19.02.19
Aan de hand van drie argumenten zal ik aantonen dat de eindtoets geen rol mag spelen in het advies voor een groep 8-leerling. Op de eerste plaats heeft een leerkracht van groep 8 de eindtoets helemaal niet nodig. De voortgang van elke leerling is in kaart gebracht door toetsen uit de taal- en rekenmethode. Daarnaast hanteert een goede basisschool een methode-onafhankelijk LVS.
Deel bericht

Schooladvies na eindtoets groep 8 „niet werkbaar” volgens middelbare scholen

15.02.19
Een verlaat schooladvies is voor middelbare scholen „onwerkbaar.” Ze hebben de tijd tussen de aanmelding en het nieuwe schooljaar nodig, blijkt uit een belronde. De waarde van het schooladvies is volgens de directeur een stuk hoger dan de resultaten van de eindtoets.In het schooladvies wegen we resultaten van eerdere Cito-toetsen mee, maar ook concentratie en de manier van huiswerk maken.
Deel bericht

Slob houdt vol: plannen voor ander schooladvies pas in mei

14.02.19
Eerst moeten achtstegroepers hun eindtoets hebben gedaan, pas daarna komt minister Slob met plannen om het huidige systeem van schooladvies op de schop te nemen. Anders veroorzaak je onrust in een al spannende periode voor de scholieren. Ook wil Slob dat leraren, ouders en leerlingen hun ervaringen kunnen delen.
Deel bericht

Coalitie: Geef schooladvies pas na eindtoets

13.02.19
Leerlingen op de basisschool moeten hun schooladvies pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Sinds 2014 krijgen scholieren in februari hun advies, terwijl ze pas in april of mei de eindtoets maken. Regeringspartijen D66, VVD en CDA willen de volgorde weer omdraaien, zodat kinderen later in het schooljaar horen welk niveau zij volgens hun school aankunnen.
Deel bericht

Michel Rog (CDA): ‘Den Haag houdt behoefte aan vergelijken scholen op basis van eindtoets’

08.02.19
Er blijft behoefte aan beheerszucht vanuit de politiek, constateert Michel Rog in de week dat zijn motie werd aangenomen die de positie van alternatieve eindtoetsaanbieders verankert. “Den Haag wil scholen kunnen meten en wegen en vergelijken op basis van beperkte variabelen.”
Deel bericht

[EduAd] Een feest voor groep 8 met afscheidsmusical De Feestplaneet

24.01.19
Professor Snorremans leidt groep 8 rond in raket De Tierelier. Met Astronaut Noud en zijn team bereidt hij hun reis voor naar een geheime bestemming. Goed opletten en niet op de rode knop drukken, waarschuwt de Professor. Maar pizzakoerier Scooter zet zijn bestelling op... de rode knop! O nee!
Deel bericht

Vragen en antwoorden over het (niet doorgaan van) de centrale adaptieve eindtoets

24.01.19
Het besluit van minister Arie Slob om de adaptieve centrale eindtoets dit jaar niet beschikbaar te stellen, heeft geleid tot veel vragen van scholen en ouders. Op aandringen en met input van de PO-Raad zijn op de website van het College voor Toetsen en Examens onlangs veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.
Deel bericht

Slob hekelt kale ranglijstjes met eindtoetsscores

13.01.19
Ranglijsten op basis van alleen de eindtoetsscores zijn zeer onwenselijk. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen over de verplichte eindtoets in het SO en SBO. De verplichting om een eindtoets af te nemen betekent echter niet, zo laat Slob in deze reactie op Kamervragen weten, dat alle leerlingen in het sbo en so de toets gaan maken
Deel bericht

De citotoets: wat veranderde er in zijn 50-jarig bestaan?

10.01.19
Cito... waar het een afkorting van is weten we nauwelijks nog. Wat is dat voor een instituut en waarom bestaat het? En wat veranderde er zoal in de vijftig jaar van zijn bestaan?
Deel bericht

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets niet beschikbaar

04.01.19
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor groep 8 is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Dat komt doordat het systeem onvoldoende stabiel is om een goede afname van de toets te garanderen. Scholen kunnen in 2019 wel gewoon de papieren Centrale Eindtoets afnemen bij hun leerlingen.
Deel bericht

ICT-chaos bij overheid dupeert leerlingen van groep 8

23.12.18
Het dupeert kwetsbare basisschoolleerlingen dat de digitale versie van de eindtoets dit schooljaar niet beschikbaar is. De digitale centrale eindtoets is namelijk ingericht om aan alle specifieke onderwijsbehoeften te voldoen. Omdat de computer zich aanpast aan het niveau van de deelnemers profiteren daarvan niet alleen de leerlingen voor wie leren lastig is maar ook de heel slimme kinderen.
Deel bericht

Digitale eindtoets afnemen? Zo maak je in 2019 de juiste keuze

21.12.18
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers, AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de eindtoets digitaal en adaptief af te nemen. In dit artikel lees je meer over het kiezen van de juiste eindtoets
Deel bericht

Schoolleiders PO over de Eindtoets

08.12.18
De keuzevrijheid in eindtoetsen wordt erg gewaardeerd. Scholen kunnen zelf bepalen welke toets het beste aansluit bij hun leerlingen. Over afschaffing van de eindtoets zijn de meningen verdeeld. Verschillende schoolleiders vinden de eindtoets een goede bevestiging van het schooladvies. Andere schoolleiders vinden juist daarom dat de eindtoets niets toevoegt aan het resultaat.
Deel bericht

Digitale eindtoets afnemen? Zo maak je in 2019 de juiste keuze

07.12.18
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers, AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de eindtoets digitaal en adaptief af te nemen ...
Deel bericht

Waarom Roelof Bisschop van het Lerarenregister af wil en waarschuwt voor de eindtoets

06.12.18
Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) dienden een wetsvoorstel in om het Lerarenregister te schrappen. We belden met Bisschop en vroegen hem ook waarom hij vreest voor een rekolonisatie van de eindtoets door Cito. Die eindtoets dreigt volgens de SGP’er evenals het Lerarenregister een instrument voor beleidsmakers te worden.
Deel bericht

Eindtoetsscores blijven stabiel, en dat zegt vrij weinig over de onderwijskwaliteit

05.12.18
De gemiddelde eindtoetsscores blijven door de jaren heen nagenoeg stabiel. Zo’n trend zegt vrij weinig over de onderwijskwaliteit. Dat komt vooral omdat de eindtoets alleen kijkt naar de prestaties van leerlingen op taal en rekenen. Onderwijskwaliteit is veel meer dan dat. Lokale ontwikkelingen en de populatie leerlingen bepalen mede de gemiddelde eindtoetsscores.
Deel bericht

Dit schooljaar geen digitale Centrale Eindtoets

01.12.18
Dit schooljaar is er geen digitale versie van de Centrale Eindtoets. Dat meldt minister Slob aan de Tweede Kamer. In 2018 kon de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens voor het eerst digitaal worden afgenomen. Dat ging gepaard met problemen bij het digitale afnameplatform Facet. Dat is weliswaar doorontwikkeld, maar de minister vindt nog niet stabiel genoeg.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)