Eindtoets basisonderwijs

Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens

11.12.18

In 2017/’18 zaten meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan jongens op een hoger niveau dan het definitieve advies dat ze kregen in groep 8. Het gaat hierbij om leerlingen die in de tussentijd geen vertraging opliepen.

In 2014/’15 – toen deze leerlingen op de basisschool zaten – scoorden meisjes ook al hoger voor de eindtoets dan het eerder gegeven advies. Dat blijkt uit cijfers die het CBS in de Jeugdmonitor publiceert.
Sinds het schooljaar 2014/’15 is het schooladvies van de leerkracht van de basisschool leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De eindtoets wordt pas afgenomen nadat de leerkracht een eerste advies heeft gegeven. Dat advies kan worden bijgesteld als de score op de eindtoets hoger is dan het schooladvies.

In 2014/’15 scoorden meisjes vaker dan jongens hoger op de eindtoets dan te verwachten viel op basis van het schooladvies.
Deel bericht
(advertentie)

Slob hekelt kale ranglijstjes met eindtoetsscores

13.01.19
Ranglijsten op basis van alleen de eindtoetsscores zijn zeer onwenselijk. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen over de verplichte eindtoets in het SO en SBO. De verplichting om een eindtoets af te nemen betekent echter niet, zo laat Slob in deze reactie op Kamervragen weten, dat alle leerlingen in het sbo en so de toets gaan maken
Deel bericht

De citotoets: wat veranderde er in zijn 50-jarig bestaan?

10.01.19
Cito... waar het een afkorting van is weten we nauwelijks nog. Wat is dat voor een instituut en waarom bestaat het? En wat veranderde er zoal in de vijftig jaar van zijn bestaan?
Deel bericht

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets niet beschikbaar

04.01.19
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor groep 8 is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Dat komt doordat het systeem onvoldoende stabiel is om een goede afname van de toets te garanderen. Scholen kunnen in 2019 wel gewoon de papieren Centrale Eindtoets afnemen bij hun leerlingen.
Deel bericht

ICT-chaos bij overheid dupeert leerlingen van groep 8

23.12.18
Het dupeert kwetsbare basisschoolleerlingen dat de digitale versie van de eindtoets dit schooljaar niet beschikbaar is. De digitale centrale eindtoets is namelijk ingericht om aan alle specifieke onderwijsbehoeften te voldoen. Omdat de computer zich aanpast aan het niveau van de deelnemers profiteren daarvan niet alleen de leerlingen voor wie leren lastig is maar ook de heel slimme kinderen.
Deel bericht

Digitale eindtoets afnemen? Zo maak je in 2019 de juiste keuze

21.12.18
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers, AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de eindtoets digitaal en adaptief af te nemen. In dit artikel lees je meer over het kiezen van de juiste eindtoets
Deel bericht

Schoolleiders PO over de Eindtoets

08.12.18
De keuzevrijheid in eindtoetsen wordt erg gewaardeerd. Scholen kunnen zelf bepalen welke toets het beste aansluit bij hun leerlingen. Over afschaffing van de eindtoets zijn de meningen verdeeld. Verschillende schoolleiders vinden de eindtoets een goede bevestiging van het schooladvies. Andere schoolleiders vinden juist daarom dat de eindtoets niets toevoegt aan het resultaat.
Deel bericht

Digitale eindtoets afnemen? Zo maak je in 2019 de juiste keuze

07.12.18
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers, AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de eindtoets digitaal en adaptief af te nemen ...
Deel bericht

Waarom Roelof Bisschop van het Lerarenregister af wil en waarschuwt voor de eindtoets

06.12.18
Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) dienden een wetsvoorstel in om het Lerarenregister te schrappen. We belden met Bisschop en vroegen hem ook waarom hij vreest voor een rekolonisatie van de eindtoets door Cito. Die eindtoets dreigt volgens de SGP’er evenals het Lerarenregister een instrument voor beleidsmakers te worden.
Deel bericht

Eindtoetsscores blijven stabiel, en dat zegt vrij weinig over de onderwijskwaliteit

05.12.18
De gemiddelde eindtoetsscores blijven door de jaren heen nagenoeg stabiel. Zo’n trend zegt vrij weinig over de onderwijskwaliteit. Dat komt vooral omdat de eindtoets alleen kijkt naar de prestaties van leerlingen op taal en rekenen. Onderwijskwaliteit is veel meer dan dat. Lokale ontwikkelingen en de populatie leerlingen bepalen mede de gemiddelde eindtoetsscores.
Deel bericht

Dit schooljaar geen digitale Centrale Eindtoets

01.12.18
Dit schooljaar is er geen digitale versie van de Centrale Eindtoets. Dat meldt minister Slob aan de Tweede Kamer. In 2018 kon de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens voor het eerst digitaal worden afgenomen. Dat ging gepaard met problemen bij het digitale afnameplatform Facet. Dat is weliswaar doorontwikkeld, maar de minister vindt nog niet stabiel genoeg.
Deel bericht

Kansengelijkheid: eindtoets eerder afnemen

24.11.18
De huidige eindtoets in groep 8 heeft een negatieve invloed op kansengelijkheid, stelt de PO-Raad. De raad pleit ervoor de eindtoets eerder in het jaar af te nemen.Door de toets eerder in het jaar af te nemen, wordt deze onderdeel van het schooladvies.
Deel bericht

Subsidie voor alternatieve eindtoetsen verlengd

21.11.18
Basisscholen kunnen ook in 2020 en 2021 gratis gebruikmaken van andere eindtoetsen dan de Centrale Eindtoets van de overheid. De subsidieregeling daarvoor wordt met twee jaar verlengd. De subsidieregeling wordt inhoudelijk niet gewijzigd, meldt onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer. Er is 3 miljoen euro beschikbaar voor 2020 en 2021.
Deel bericht

Eindtoets wordt verplicht in speciaal onderwijs

23.10.18
De eindtoets voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is vanaf schooljaar 2019/2020 verplicht. Het ministerie van Onderwijs heeft scholen daarvan op de hoogte gebracht zodat zij zich kunnen voorbereiden op het afnemen van de toets. de Adaptieve Centrale Eindtoets, is vernieuwd. De vernieuwde toets kan door alle leerlingen worden gemaakt
Deel bericht

Schooladvies vaker bijgesteld bij lagere inkomens

12.10.18
Bijna 8 procent van de leerlingen in groep acht in 2016/’17 kreeg na de eindtoets een hoger schooladvies dan het eerste schooladvies van de leerkracht. Kinderen van ouders met een hoog huishoudensinkomen kregen minder vaak een bijstelling, maar zij hadden ook vaker vwo (het hoogste niveau) als eerste schooladvies. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Deel bericht

Leren van de adaptieve eindtoets

03.10.18
De adaptieve eindtoets; hoe zet je deze in en wat kun je leren van deze manier van toetsen? Stichting BOOR weet hier inmiddels alles van. Carlo Heimeriks, leraar van groep 8, en bestuursvoorzitter Huub van Blijswijk vertellen meer over hun ervaringen en inzichten.
Deel bericht

Eindtoets vanaf 2019 voor álle leerlingen en doe mee aan evaluatie regels eindtoets

02.10.18
Vanaf volgend schooljaar (2019/2020) moeten ook leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs (s(b)o) de eindtoets maken. Zij hoefden dat tot nu toe nog niet omdat er niet voor al deze leerlingen een geschikte toets voorhanden was. Scholen kunnen kiezen welke toets ze gebruiken, mits deze is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs.
Deel bericht

Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets

11.06.18
Op twee derde van de basisscholen zijn schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een meervoudig advies omgezet in een enkelvoudig advies.
Deel bericht

Spannend: de uitslag van Centrale Eindtoets is er

16.05.18
Een spannende week voor achtstegroepers. Het grootste deel krijgt vandaag de uitslag van hun eindtoets. Anderen kregen die gisteren of vorige week al en nog een deel moet nog eventjes wachten tot morgen. Dit jaar maakten bijna 180.000 leerlingen een eindtoets. De meeste deden de Centrale Eindtoets. Daarbij krijg je een score tussen de 501 en 550. Dit jaar haalden leerlingen gemiddeld 535,6 punten.
Deel bericht

Leerlingen Rotterdam-Zuid verkleinen achterstand

08.05.18
De schoolgaande jeugd van Rotterdam-Zuid presteert steeds beter. Toch is er op veel fronten nog steeds een achterstand op de rest van Rotterdam en de andere grote steden. Die achterstand wordt wel gestaag kleiner, blijkt vandaag uit de nieuwste Onderwijsmonitor Rotterdam Zuid.
Deel bericht

Eindtoets groep 8

21.04.18
Vandaag zetten we de eerste drie eindtoetsen in het (lente)zonnetje: de Centrale Eindtoets, ROUTE 8 en de IEP Eindtoets. Wat meten ze precies? Wordt papier en potlood nog gebruikt of is alles inmiddels digitaal? En zijn de toetsen adaptief of toch liever niet? Je leest het hier!
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)