Eindtoets basisonderwijs

Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens

11.12.18

In 2017/’18 zaten meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan jongens op een hoger niveau dan het definitieve advies dat ze kregen in groep 8. Het gaat hierbij om leerlingen die in de tussentijd geen vertraging opliepen.

In 2014/’15 – toen deze leerlingen op de basisschool zaten – scoorden meisjes ook al hoger voor de eindtoets dan het eerder gegeven advies. Dat blijkt uit cijfers die het CBS in de Jeugdmonitor publiceert.
Sinds het schooljaar 2014/’15 is het schooladvies van de leerkracht van de basisschool leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De eindtoets wordt pas afgenomen nadat de leerkracht een eerste advies heeft gegeven. Dat advies kan worden bijgesteld als de score op de eindtoets hoger is dan het schooladvies.

In 2014/’15 scoorden meisjes vaker dan jongens hoger op de eindtoets dan te verwachten viel op basis van het schooladvies.
Deel bericht
(advertentie)

Heeft werken op verschillende devices invloed op het toetsresultaat van leerlingen?

16.05.19
Maakt het uit of een leerling een toets maakt op een tablet of op een laptop? Dit is een vraag waar veel scholen mee worstelen. Wij spraken hierover met Nathan Dadey, onderzoeker bij Center for Assessment in de Verenigde Staten.
Deel bericht

Lagere schooladviezen in Fryslân

16.05.19
Vorig jaar kreeg 39% van de leerlingen in Fryslân een hoger advies op de eindtoets dan het schooladvies, ten opzichte van 34% landelijk. Zowel in Fryslân als landelijk is dit een toename ten opzichte van het schooljaar daarvoor. In Fryslân is vorig schooljaar 21% van de schooladviezen die lager waren dan de toetsadviezen naar boven bijgesteld. Dat is minder vaak dan landelijk (23%).
Deel bericht

Beste score Centrale Eindtoets sinds jaren

10.05.19
De Centrale Eindtoets in groep 8 is dit jaar beter gemaakt dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit informatie van het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 536,1. In 2017 en 2018 was de gemiddelde standaardscore 535,6, terwijl die score 534,9 bedroeg in 2016.
Deel bericht

Proef moet cito-score leerlingen Zuidoost verbeteren

25.04.19
Een proef met intensieve begeleiding van kinderen én ouders moet de cito-score van leerlingen uit het basisonderwijs in Zuidoost verbeteren.De leerlingen krijgen voor de duur van een jaar een coach toegewezen die hen elke schooldag een uur les komt geven. De begeleiding richt zich op de vakken rekenen en taal, en de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Deel bericht

Lieve brief van juffen verovert Facebook: ‘Cito laat niet zien wat jou zo speciaal maakt’

15.04.19
Een brief die twee juffen uit Vianen naar hun leerlingen uit groep 8 hebben gestuurd, wordt massaal gedeeld op Facebook. Juf Marjan en juf Anne van basisschool De Voorhof benadrukken dat de kinderen niet te zenuwachtig moeten zijn voor de aanstaande Cito-toets.
Deel bericht

Eindtoets groep 8 van start: alternatieven voor Cito steeds populairder

15.04.19
Het zwoegen voor achtstegroepers kan beginnen: zo'n 178.000 leerlingen maken deze week de eindtoets. Steeds meer scholen stappen over op een alternatieve eindtoets. Naast die toets zijn er nog de IEP, Route 8, AMN Eindtoets en de Dia-eindtoets. In de tabel zie je bij hoeveel basisschoolleerlingen de toetsen worden afgenomen.
Deel bericht

Grote verschillen in hoe scholen omgaan met rekenstoornis

13.04.19
Kinderen met een rekenstoornis worden regelmatig op een te laag niveau geplaatst, ondanks dat ze een normale intelligentie hebben. Dat baart deskundigen zorgen. Dyscalculie gaat vaak samen met faalangst. Kinderen die in rekenen heel slecht zijn, krijgen vaak het stempel 'dom'. Ook bij de eindtoets halen ze een lage score voor rekenen, omdat ze geen hulpmiddelen mogen gebruiken.
Deel bericht

Wij kennen de leerlingen veel beter dan een toets

04.04.19
De Tweede Kamer, de PO-raad en nu ook het CPB: de eindtoets in groep 8 moet meer gewicht krijgen en worden afgenomen worden vóór het advies van de leraren. Vier jaar geleden werd niet langer de toets, maar het basisschooladvies leidend gemaakt. Wij nemen in het advies de studieresultaten, maar bijvoorbeeld ook de werkhouding en motivatie van kinderen mee. Dat kan die toets allemaal niet.
Deel bericht

Geen grotere rol voor de eindtoets, vindt de schoolleider

04.04.19
De AVS vindt dat het advies van het CPB lijkt te berusten op een verouderd idee dat een lager schooladvies een minder kansrijke toekomst biedt. Praktijkgericht onderwijs kan juist heel veel kansen bieden aan een leerling bij wie theoretisch onderwijs veel minder past. Er is niks mis met een vmbo-advies. Het is het oude denken dat havo/vwo hoger is en dus beter en daarmee meer kansen biedt.
Deel bericht

Niets is superieur bij het schooladvies. De toets niet en de docent niet

03.04.19
Basisonderwijs Wie geeft het beste middelbareschooladvies, de basisschoolleraar of de eindtoets? Bij sommige leerlingen hebben docenten amper een idee. Ik sprak laatst een docent, zegt hoogleraar Van de Schoot, die zei dat ze zich niet gerealiseerd had dat ze van sommige kinderen in de klas geen enkel idee had welk onderwijsniveau bij hen paste. Dat vond ze heel erg.
Deel bericht

Blog | Verander de eindtoets niet, maar verbeter proces totstandkoming schooladvies

03.04.19
Het is weer zomertijd. Het schooljaar vordert. In het primair onderwijs worden leerlingen al een beetje zenuwachtig. Welke rol krijg ik in de afscheidsmusical? Met wie lig ik op een kamer tijdens het laatste schoolkamp? Worden we kampioen van het schoolvoetbaltoernooi dit jaar?
Deel bericht

CPB: schooladvies pas na eindtoets

02.04.19
Het Centraal Planbureau vindt dat kinderen op de basisschool de eindtoets weer vóór het schooladvies moeten maken. Het CPB denkt dat kinderen zo meer gelijke kansen hebben op een passend advies. De conclusies van het CPB ondersteunen daarmee de plannen van de coalitie.
Deel bericht

De eindtoets is zijn einde nabij [opinie]

28.02.19
De eindtoets wordt veelal beschouwd als een van de parels van ons onderwijssysteem. De eerste landelijke versie ervan, de Cito-toets, werd bepleit door Adriaan de Groot, een vooraanstaande wetenschapper die zich in de jaren zeventig keerde tegen de ‘willekeur’ in het onderwijs.
Deel bericht

Cito-scores zeggen weinig over schoolkwaliteit

20.02.19
De gemiddelde Cito-score van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Volgens het CPB moet de verklaring van de verschillen voor een groot deel gezocht worden in verschillen in achtergrond van de leerlingpopulatie, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en de kenmerken en prestaties van medeleerlingen,
Deel bericht

De Citotoets hoort in het rijtje van de videorecorder en walkman: ooit nuttig, nu niet meer [Opinie]

19.02.19
Aan de hand van drie argumenten zal ik aantonen dat de eindtoets geen rol mag spelen in het advies voor een groep 8-leerling. Op de eerste plaats heeft een leerkracht van groep 8 de eindtoets helemaal niet nodig. De voortgang van elke leerling is in kaart gebracht door toetsen uit de taal- en rekenmethode. Daarnaast hanteert een goede basisschool een methode-onafhankelijk LVS.
Deel bericht

Schooladvies na eindtoets groep 8 „niet werkbaar” volgens middelbare scholen

15.02.19
Een verlaat schooladvies is voor middelbare scholen „onwerkbaar.” Ze hebben de tijd tussen de aanmelding en het nieuwe schooljaar nodig, blijkt uit een belronde. De waarde van het schooladvies is volgens de directeur een stuk hoger dan de resultaten van de eindtoets.In het schooladvies wegen we resultaten van eerdere Cito-toetsen mee, maar ook concentratie en de manier van huiswerk maken.
Deel bericht

Slob houdt vol: plannen voor ander schooladvies pas in mei

14.02.19
Eerst moeten achtstegroepers hun eindtoets hebben gedaan, pas daarna komt minister Slob met plannen om het huidige systeem van schooladvies op de schop te nemen. Anders veroorzaak je onrust in een al spannende periode voor de scholieren. Ook wil Slob dat leraren, ouders en leerlingen hun ervaringen kunnen delen.
Deel bericht

Coalitie: Geef schooladvies pas na eindtoets

13.02.19
Leerlingen op de basisschool moeten hun schooladvies pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Sinds 2014 krijgen scholieren in februari hun advies, terwijl ze pas in april of mei de eindtoets maken. Regeringspartijen D66, VVD en CDA willen de volgorde weer omdraaien, zodat kinderen later in het schooljaar horen welk niveau zij volgens hun school aankunnen.
Deel bericht

Michel Rog (CDA): ‘Den Haag houdt behoefte aan vergelijken scholen op basis van eindtoets’

08.02.19
Er blijft behoefte aan beheerszucht vanuit de politiek, constateert Michel Rog in de week dat zijn motie werd aangenomen die de positie van alternatieve eindtoetsaanbieders verankert. “Den Haag wil scholen kunnen meten en wegen en vergelijken op basis van beperkte variabelen.”
Deel bericht

[EduAd] Een feest voor groep 8 met afscheidsmusical De Feestplaneet

24.01.19
Professor Snorremans leidt groep 8 rond in raket De Tierelier. Met Astronaut Noud en zijn team bereidt hij hun reis voor naar een geheime bestemming. Goed opletten en niet op de rode knop drukken, waarschuwt de Professor. Maar pizzakoerier Scooter zet zijn bestelling op... de rode knop! O nee!
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)