Opinie | Examenleerling is gebaat bij kleiner vakkenpakket

05.10.19
De eerste schoolexamens staan voor de deur. Veel leerlingen krijgen te maken met vakken die voor hun verdere studieleven irrelevant zijn. Freek van Sambeek pleit voor een systeem zoals in Groot-Brittannië.
Deel bericht
(advertentie)

Donny (18) is een van de weinige scholieren die wel eindexamen doet

29.05.20
Zweten in de gymzaal, last-minute blokken en kramp in je vingers van het schrijven: het cancelen van de eindexamens heeft bijna alle 200.000 eindexamenkandidaten een hoop stress bespaard. Alleen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs moeten leerlingen nog aan de bak voor hun eindexamens.
Deel bericht

Slob herbevestigt: Rekentoets irrelevant voor behalen diploma

28.05.20
Onderwijsminister Arie Slob bevestigt nog een keer dat leerlingen hun diploma kunnen behalen 'ongeacht of zij hebben deelgenomen aan de rekentoets en ongeacht een eventueel behaald cijfer'.
Deel bericht

Blog | Bezinnen op het ideale eindexamen Nederlands

27.05.20
Het ideale examen bestaat niet. Het gaat er de komende tijd vooral om in dialoog te gaan over de inhoud van de examenprogramma’s en de mogelijkheden om dat te examineren. En daarbij recht te doen aan alle leerlingen op vmbo, havo en vwo.
Deel bericht

Examenkandidaten vso krijgen meer tijd om diploma te halen

13.05.20
Examenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogen na de zomervakantie van start met een vervolgopleiding als ze hun examens nog niet hebben afgerond. Ze krijgen een vierde herkansingsmogelijkheid en tot eind dit jaar de tijd om hun diploma te halen. Die toezeggingen deed onderwijsminister Slob vanmiddag tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer.
Deel bericht

Minister Slob: motie examinering vso is niet uitvoerbaar

12.05.20
De Tweede Kamer stemde donderdag voor een motie van Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) om diplomering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogelijk te maken op basis van eigen schoolresultaten. Na overleg met verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, komt minister Slob tot de conclusie dat er geen mogelijkheden zijn om de motie uit te voeren.
Deel bericht

Slob: niet de bedoeling dat scholen examencijfers verhogen

08.05.20
Minister Slob heeft kritiek op de school in Amersfoort die het eindcijfer van examenleerlingen voor een aantal vakken heeft aangepast. Het Johan van Oldenbarneveldt Gymnasium stelde cijfers naar boven bij.
Deel bericht

Tweede Kamer gaat lijnrecht in tegen Slob over vso-examens

08.05.20
Onderwijsminister Arie Slob moet ervoor zorgen dat leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) dit schooljaar hun diploma kunnen halen zonder staatsexamens te hoeven doen. Een motie met die strekking is gisteravond aangenomen in de Tweede Kamer.
Deel bericht

Blog | Er is veel mis met de eindexamens, maar schaf ze niet af

07.05.20
Jan Drentje is opgelucht dat de eindexamens dit jaar niet doorgaan. Toch kunnen we ze niet missen, schrijft hij. „Met haat of liefde, we zijn veroordeeld tot het eeuwige examen.”
Deel bericht

Geen 5,1 maar een 5,7: gymnasium krikt op eigen houtje examencijfers op

07.05.20
Het gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort heeft aangekondigd de eindcijfers van alle examenleerlingen tot meer dan een half punt te verhogen. Volgens de school zijn de cijfers anders niet representatief. De onderwijsinspectie wil opheldering. Mogelijk is de maatregel onwettig.
Deel bericht

Hoe statistiek het schoolexamen verdacht maakte

06.05.20
Het gewraakte verschil tussen de gemiddelde cijfers voor het schoolexamen en centraal eindexamen berust op een statistische dwaling stellen Marion van Brederode en Martijn Meeter (Vrije Universiteit). "We mogen meer vertrouwen hebben in hoe op verschillende scholen schoolexamens worden georganiseerd en becijferd."
Deel bericht

Omstreden VMBO Maastricht toont verbetering, maar blijft onder toezicht

28.04.20
De omstreden VMBO Maastricht, die bijna twee jaar geleden negatief in het nieuws kwam vanwege wanbeleid rond de school- en eindexamens, heeft sindsdien verbeteringen aangebracht. De Inspectie van het Onderwijs blijft desondanks een oogje in het zeil houden, schrijft onderwijsminister Arie Slob dinsdag in een Kamerbrief.
Deel bericht

Kritiek studenten op surveillancesoftware voor examens

20.04.20
Studenten hebben kritiek op de software die wordt gebruikt om te controleren of er wordt gefraudeerd bij online tentamens. Om de tentamens te kunnen maken, moeten ze toestemming geven voor het registreren en opslaan van videobeelden. De studenten vrezen dat ze door de software ten onrechte worden aangemerkt als fraudeur.
Deel bericht

Eindexamentijd in Berlijn: een nachtmerrie

20.04.20
Vandaag beginnen de eindexamens in Berlijn. De strijd tegen het coronavirus wordt uitgebreid naar het eindexamenlokaal. De scholen moeten beloven dat ze tot de tanden gewapend zijn. Twee van mijn kinderen zijn opgeroepen om aan het front te verschijnen. Ze zijn moediger dan hun vader en trekken ten strijde. Gekkenwerk.
Deel bericht

Slob: we moeten het woord 'coronadiploma' niet meer gebruiken

10.04.20
Als het aan onderwijsminister Slob ligt, gebruikt vanaf nu niemand meer het woord 'coronadiploma' voor het middelbareschooldiploma van dit jaar. "Dat is een vals frame en moeten we echt niet doen", zegt Slob. "Middelbare scholieren krijgen ook dit jaar een volwaardig diploma, waarmee je toegang hebt tot het mbo, hbo of de universiteit."
Deel bericht

Extra herkansingsmogelijkheid voor examenkandidaten

08.04.20
Leerlingen die examen doen in het voorgezet onderwijs krijgen een extra herkansing. Deze herkansingen vinden plaats na 4 juni. Dat zijn de belangrijkste veranderingen in de zak-slaagregeling voor de examens in coronatijd.
Deel bericht

Slob: 4 juni landelijke dag voor geslaagde scholieren, spelregels definitief

08.04.20
Scholieren die geslaagd zijn kunnen dat op donderdag 4 juni vieren. Minister Slob heeft die datum bekendgemaakt als landelijk moment. Ook is er meer duidelijkheid over de slaag-zak-regeling voor eindexamenkandidaten. Die blijft nagenoeg hetzelfde, maar is op één punt aangevuld.
Deel bericht

Ook dit jaar weer meer leerlingen voor examen Chinees

04.04.20
Dit jaar leggen 232 leerlingen het eindexamen Chinees af, veel meer dan vorig jaar (196). Het vak is in tien jaar uitgegroeid tot de vijfde vreemde taal op het vwo.
Deel bericht

Win advies in over schoolexamens en PTA

31.03.20
Door het besluit om het centraal examen dit jaar te schrappen, leven er momenteel veel praktische vragen over de examens in het voortgezet onderwijs. Hoe nemen we de resterende schoolexamens veilig en betrouwbaar af? Kunnen we aanpassingen maken in ons PTA?
Deel bericht

Eindexamens geschrapt maar zijn ze überhaupt nodig?

29.03.20
Door het coronavirus zijn alle centrale examens geschrapt. Een grote groep scholieren stroomt na de zomervakantie enkel op basis van resultaten op het schoolexamen door naar een vervolgopleiding. Dat riep bij ons de vraag op: zijn centrale eindexamens überhaupt nodig? 3FM sprak erover met twee experts.
Deel bericht

Leerlingen denken ten onrechte dat ze nu al over zijn naar volgend jaar

29.03.20
Op Instagram gaat het bericht rond dat leerlingen van het middelbaar onderwijs die er nu goed voor staan, automatisch over gaan naar het volgend jaar. Anita O’Connor, algemeen directeur voortgezet onderwijs Veghel, heeft ouders vrijdagavond laten weten dat dat niet klopt.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)