Vso-scholier zet politieke debat over examens op zijn kop

29.06.20
Elijah Delsink, een 17-jarige autistische vso-scholier, heeft in de afgelopen maanden keihard gestreden voor gelijke rechten en kansen voor zorgleerlingen, met name op gebied van het behalen van een diploma. Door zijn inzet heeft hij kamerleden gemobiliseerd om als één front voor het vso te vechten. Door zijn toedoen ook krijgen deze leerlingen, die staatsexamens doen, voor het ...
Deel bericht
(advertentie)

Meer geslaagden na wegvallen eindexamens door corona

03.07.20
Tijdens de coronacrisis zijn meer scholieren geslaagd voor hun examens dan vorig jaar. Op sommige scholen ligt het slagingspercentage meer dan 10 procent hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder 13 scholenkoepels uit het hele land, samen goed voor meer dan 200 scholen en zo'n 30.000 eindexamenkandidaten.
Deel bericht

Coronacrisis zorgt voor opvallend veel geslaagden in Zeeland

30.06.20
Het wordt nu al een 'corona-diploma' genoemd: het diploma uit 2020 dat is gehaald zonder centraal eindexamen. Ook de Zeeuwse scholen hebben dit jaar opvallend weinig gezakten in vergelijking met vorige jaren. De CSW (Christelijke scholengemeenschap Walcheren) spant de kroon. In de voorgaande zeven jaar zakte gemiddeld 9,4 procent van de leerlingen van deze school, in dit coronajaar is dat cijfer plotseling gezakt naar 0,5 procent.
Deel bericht

'De consequenties van online lessen: nu heb ik een 4 voor wiskunde'

23.06.20
De middelbare scholen gaan na de zomervakantie weer helemaal open. "Veel scholieren misten perspectief en liepen een achterstand op. Het is echt een ontzettende opluchting," zegt een blije voorzitter van het LAKS, Pieter Lossie. Uit een peiling die het LAKS hield blijkt dat scholieren hierop zaten te wachten, 69 procent zei dat ze willen dat de scholen weer volledig opengaan.
Deel bericht

Slagingspercentages hoger op havo en vwo

17.06.20
De slagingspercentages op de havo en het vwo liggen dit jaar hoger dan in voorgaande jaren. Dat geeft ruim 40 procent van de docenten op deze schoolsoorten aan in een recente AOb-enquête. Op het vmbo waren de slagingspercentages meer vergelijkbaar met eerdere jaren.
Deel bericht

Meer examens, minder arrestaties

10.06.20
Dat goed onderwijs criminaliteit vermindert wordt algemeen voor waar aangenomen, maar niet vaak onderzocht. Amerikaans onderzoek wijst uit dat specifiek onderwijsbeleid, zoals het eindexamen, inderdaad zorgt voor minder arrestaties.
Deel bericht

Landelijk examen-vlagmoment: zo presteerden scholieren vóór corona

04.06.20
Vanwege de coronacrisis werd het centrale examen dit jaar geschrapt, waardoor het eindcijfer van eindexamenkandidaten enkel bepaald werd door de al eerder afgelegde schoolexamens. Vooral voor de examenkandidaten uit Kapelle moet dit een opluchting zijn geweest. In het Zeeuwse dorp scoren leerlingen namelijk consequent een stuk hoger op de schoolexamens dan op hun centrale examens. Dit blijkt uit o
Deel bericht

Minister Slob tegen geslaagden: 'Zelfs een pandemie heeft je niet gestopt'

04.06.20
Geen spannend telefoontje, geen gala en geen eindexamenfeest: door de coronacrisis is er geen traditionele afsluiting van het examenjaar. Om toch een moment te creëren, riep minister Slob 4 juni uit tot landelijke dag voor alle geslaagde scholieren.
Deel bericht

Donny (18) is een van de weinige scholieren die wel eindexamen doet

29.05.20
Zweten in de gymzaal, last-minute blokken en kramp in je vingers van het schrijven: het cancelen van de eindexamens heeft bijna alle 200.000 eindexamenkandidaten een hoop stress bespaard. Alleen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs moeten leerlingen nog aan de bak voor hun eindexamens.
Deel bericht

Slob herbevestigt: Rekentoets irrelevant voor behalen diploma

28.05.20
Onderwijsminister Arie Slob bevestigt nog een keer dat leerlingen hun diploma kunnen behalen 'ongeacht of zij hebben deelgenomen aan de rekentoets en ongeacht een eventueel behaald cijfer'.
Deel bericht

Blog | Bezinnen op het ideale eindexamen Nederlands

27.05.20
Het ideale examen bestaat niet. Het gaat er de komende tijd vooral om in dialoog te gaan over de inhoud van de examenprogramma’s en de mogelijkheden om dat te examineren. En daarbij recht te doen aan alle leerlingen op vmbo, havo en vwo.
Deel bericht

Examenkandidaten vso krijgen meer tijd om diploma te halen

13.05.20
Examenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogen na de zomervakantie van start met een vervolgopleiding als ze hun examens nog niet hebben afgerond. Ze krijgen een vierde herkansingsmogelijkheid en tot eind dit jaar de tijd om hun diploma te halen. Die toezeggingen deed onderwijsminister Slob vanmiddag tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer.
Deel bericht

Minister Slob: motie examinering vso is niet uitvoerbaar

12.05.20
De Tweede Kamer stemde donderdag voor een motie van Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) om diplomering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogelijk te maken op basis van eigen schoolresultaten. Na overleg met verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, komt minister Slob tot de conclusie dat er geen mogelijkheden zijn om de motie uit te voeren.
Deel bericht

Slob: niet de bedoeling dat scholen examencijfers verhogen

08.05.20
Minister Slob heeft kritiek op de school in Amersfoort die het eindcijfer van examenleerlingen voor een aantal vakken heeft aangepast. Het Johan van Oldenbarneveldt Gymnasium stelde cijfers naar boven bij.
Deel bericht

Tweede Kamer gaat lijnrecht in tegen Slob over vso-examens

08.05.20
Onderwijsminister Arie Slob moet ervoor zorgen dat leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) dit schooljaar hun diploma kunnen halen zonder staatsexamens te hoeven doen. Een motie met die strekking is gisteravond aangenomen in de Tweede Kamer.
Deel bericht

Blog | Er is veel mis met de eindexamens, maar schaf ze niet af

07.05.20
Jan Drentje is opgelucht dat de eindexamens dit jaar niet doorgaan. Toch kunnen we ze niet missen, schrijft hij. „Met haat of liefde, we zijn veroordeeld tot het eeuwige examen.”
Deel bericht

Geen 5,1 maar een 5,7: gymnasium krikt op eigen houtje examencijfers op

07.05.20
Het gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort heeft aangekondigd de eindcijfers van alle examenleerlingen tot meer dan een half punt te verhogen. Volgens de school zijn de cijfers anders niet representatief. De onderwijsinspectie wil opheldering. Mogelijk is de maatregel onwettig.
Deel bericht

Hoe statistiek het schoolexamen verdacht maakte

06.05.20
Het gewraakte verschil tussen de gemiddelde cijfers voor het schoolexamen en centraal eindexamen berust op een statistische dwaling stellen Marion van Brederode en Martijn Meeter (Vrije Universiteit). "We mogen meer vertrouwen hebben in hoe op verschillende scholen schoolexamens worden georganiseerd en becijferd."
Deel bericht

Omstreden VMBO Maastricht toont verbetering, maar blijft onder toezicht

28.04.20
De omstreden VMBO Maastricht, die bijna twee jaar geleden negatief in het nieuws kwam vanwege wanbeleid rond de school- en eindexamens, heeft sindsdien verbeteringen aangebracht. De Inspectie van het Onderwijs blijft desondanks een oogje in het zeil houden, schrijft onderwijsminister Arie Slob dinsdag in een Kamerbrief.
Deel bericht

Kritiek studenten op surveillancesoftware voor examens

20.04.20
Studenten hebben kritiek op de software die wordt gebruikt om te controleren of er wordt gefraudeerd bij online tentamens. Om de tentamens te kunnen maken, moeten ze toestemming geven voor het registreren en opslaan van videobeelden. De studenten vrezen dat ze door de software ten onrechte worden aangemerkt als fraudeur.
Deel bericht

Eindexamentijd in Berlijn: een nachtmerrie

20.04.20
Vandaag beginnen de eindexamens in Berlijn. De strijd tegen het coronavirus wordt uitgebreid naar het eindexamenlokaal. De scholen moeten beloven dat ze tot de tanden gewapend zijn. Twee van mijn kinderen zijn opgeroepen om aan het front te verschijnen. Ze zijn moediger dan hun vader en trekken ten strijde. Gekkenwerk.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)