Deze schooldirecteur uit Emmeloord vindt doorgaan eindexamen onverantwoord: ‘Diploma wordt meer symbool dan prestatie’

15.02.21
Sla de eindexamens over en geef leerlingen geen versoepeld ‘coronadiploma’. Die oproep deed locatiedirecteur Mark Brijan van de Bonifatius-mavo in Emmeloord in een brief aan onderwijsminister Arie Slob. Hij krijgt bijval van andere directeuren, maar de minister besluit anders. ,,Verbazingwekkend, want het doet geen recht aan leerlingen en docenten.”
Deel bericht
(advertentie)

Je wilt niet dat commerciële bijlesbureaus rijk worden van deze crisis

24.02.21
Bijlessen en examentrainingen zijn niet voor alle leerlingen even toegankelijk. Het zijn vooral hoogopgeleide ouders die schaduwonderwijs voor kun kinderen organiseren, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Toch hebben scholen in de coronacrisis extra hulp nodig om leerlingen goed te begeleiden. Kunnen commerciële bedrijven hierbij helpen?
Deel bericht

Opinie | Weg met al die toetsen en examens. Wees mild

22.02.21
Presteren zoals voor corona, dat gaat nu niet. We moeten dat dan ook niet van elkaar verwachten. Ook niet van scholieren, bepleit schooldirecteur Eva Vesseur.
Deel bericht

Eindexamensite helpt leerlingen met goede voorbereiding op hun eindexamens

16.02.21
PERSBERICHT Afgelopen vrijdag maakte demissionair minister Arie Slob bekend dat de eindexamens voor het Voortgezet Onderwijs dit jaar, ondanks corona, toch doorgaan in een aangepaste vorm. Veel leerlingen hebben dit schooljaar echter een achterstand opgelopen omdat ze door Covid 19 niet fysiek naar school konden gaan.
Deel bericht

Coronavirus en de centrale toetsen en examens in 2020-2021

13.02.21
Het coronavirus heeft ook dit schooljaar grote impact op het onderwijs. Alles is erop gericht om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend.
Deel bericht

‘Examens gaan door, extra onvoldoende moet leerlingen aan diploma helpen’

12.02.21
De centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs gaan dit jaar door. Maar leerlingen die ondanks de eerder aangekondigde extra herkansing nét niet slagen, mogen een extra onvoldoende op hun cijferlijst hebben. Dat lage cijfer mag niet gescoord zijn op Nederlands, Engels of wiskunde.
Deel bericht

Wachten op duidelijkheid over examens: 'Minister kan meer met ons meedenken'

11.02.21
Het kabinet komt naar verwachting eind deze week met meer duidelijkheid over de centrale eindexamens, zo maakte minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) eerder bekend. Vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs, krijgen examenleerlingen wat Slob betreft langer de tijd voor hun examens én een extra herkansing.
Deel bericht

VO-raad pleit voor verdere aanpassing centraal examen

09.02.21
Alleen met een stevig pakket aanvullende maatregelen kunnen de centrale examens dit schooljaar doorgaan zoals in december aangekondigd. Als er door de minister geen of slechts beperkt aanvullende maatregelen worden getroffen, dan is het nodig om het centraal examen in omvang te beperken, bijvoorbeeld tot de kernvakken en eventueel een extra (profiel)vak. Dit adviseert de VO-raad aan minister Slob.
Deel bericht

Slob: volgende week meer duidelijk over eindexamens

05.02.21
Er komt volgende week meer duidelijkheid over de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. Onderwijsminister Slob zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er momenteel volop wordt overlegd met de scholenkoepels.
Deel bericht

Coronacrisis: ‘Mogelijk helft examenleerlingen zakt’

03.02.21
Sommige middelbare scholen verwachten dat tot 50% van de eindexamenkandidaten dit jaar zal zakken. Dat komt doordat de coronacrisis flinke leerachterstanden veroorzaakt. Dat meldt het Financieele Dagblad.
Deel bericht

Voortaan schooldiploma voor leerlingen in praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

22.01.21
De Tweede Kamer heeft op verzoek van minister Slob (Onderwijs) een wijziging van de wet aangenomen waardoor leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) een schooldiploma ontvangen aan het eind van hun schoolcarrière. Leerlingen die niet hebben voldaan niet aan ...
Deel bericht

LAKS: Eindexamens in huidige vorm onhoudbaar

21.01.21
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept minister Slob op zijn besluit over de centrale eindexamens op korte termijn te heroverwegen. Na de nieuwe maatregelen ziet het LAKS de voorbereiding op de eindexamens dusdanig verder verstoord raken, dat deze niet zoals gepland door kunnen gaan.
Deel bericht

Praktijkonderwijs uitgezonderd van schoolsluiting: 'Ik ga toch niet zagen in mijn slaapkamer'

07.01.21
De scholen zijn dicht vanwege het hoge aantal besmettingen met het coronavirus. Maar er gelden een aantal uitzonderingen. In het voortgezet onderwijs blijven de scholen open voor de eindexamenklassen en het praktijkonderwijs. Op het Accent Centrum in Rotterdam-Noord zitten 190 leerlingen en daar is het recept: leren door te doen.
Deel bericht

2020 was recordjaar voor diplomaregister DUO

07.01.21
In 2020 zijn er ruim 1,4 miljoen diploma’s uit het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) gedownload. Het is voor het eerst dat het aantal downloads in een jaar tijd boven het miljoen uitkomt.
Deel bericht

Examenleerlingen volgen les op school; "Op school leren ze meer dan thuis"

07.01.21
Corona is voor de laatste lichting examenkandidaten in het voortgezet onderwijs een grote domper geweest. De lessen gingen niet door, excursies werden afgezegd en zelfs het examen zelf werd geschrapt. Dat moet dit jaar hoe dan ook anders, zo vinden ze op veel scholen.
Deel bericht

AOb: ‘Schrap verplicht fysiek onderwijs examenkandidaten’

05.01.21
De verplichting dat examenleerlingen – en andere leerlingen in uitzonderingsgroepen – les blijven krijgen op school moet per direct worden geschrapt. Dat is de oproep van AOb-bestuurder Henrik de Moel aan het kabinet. “De verplichting leidt in de klassen tot onwerkbare situaties.”
Deel bericht

Op veel meer scholen slaagde iedereen: examenresultaten 2020 in vijf grafieken

03.01.21
Het centraal examen ging in 2020 niet door vanwege het coronavirus. Dit zorgde ervoor dat meer leerlingen hun middelbareschooldiploma haalden. Maar niet overal werd evenveel geprofiteerd van het vervallen van de examens.
Deel bericht

Scholieren mogen dit schooljaar examen doen in twee keer vanwege corona

17.12.20
De regels voor het centraal examen op middelbare scholen worden vanwege corona versoepeld. Minister Slob van Onderwijs laat weten dat eindexamenkandidaten meer mogelijkheden krijgen om examen te doen. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn of in quarantaine zitten, kunnen ze het hele examen, of bepaalde vakken, doorschuiven naar een volgend tijdvak.
Deel bericht

Eindexamenroosters dit op de schop, kwetsbare groep 8’ers eerder naar school

17.12.20
Het kabinet geeft basis- en middelbare scholen extra ruimte om leerlingen ondanks de lockdown bij de les te houden. De eindexamenplanning gaat in 2021 op de schop.
Deel bericht

AOb: Docenten onder druk om cijfers schoolexamens op te hogen

07.12.20
De resultaten van de schoolexamens in het voortgezet onderwijs, die in deze tijd van het jaar plaatsvinden, vallen door corona behoorlijk tegen. Directies zetten docenten nu onder druk om die cijfers op te hogen. “Dit kan absoluut niet”, vindt de AOb.
Deel bericht

Nieuw servicedocument OCW coronavirus voor het funderend onderwijs gepubliceerd

01.12.20
Het ministerie van OCW heeft een nieuw servicedocument coronavirus voor het funderend onderwijs gepubliceerd. In het servicedocument vind je meer informatie over de mondkapjesplicht, de examens en de eindtoets.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)