Studenten helpen scholieren hun eindexamens te halen

16.03.21
Studenten aan hogescholen en universiteiten gaan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs helpen om hun diploma te halen. Een nieuw netwerk van bijlesinitiatieven wil de studenten aan de leerlingen koppelen. Zij kunnen een op een begeleiding krijgen, online en in het echt, waarbij de kosten door de school worden betaald met geld dat het ministerie beschikbaar heeft gesteld.
Deel bericht
(advertentie)

Slob: Derde herkansing staatsexamens komt er écht niet

08.04.21
Het is écht niet te doen om staatsexamenkandidaten een derde herkansingsmogelijkheid te geven. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob.
Deel bericht

'Techniek is een veilige keuze als de profielkeuze te vroeg komt'

07.04.21
Ouders vinden dat hun kinderen vaak te vroeg een profielkeuze moeten maken. Volgens Platform Talent voor Techniek (PTvT) kan het voorlichten van ouders over techniek, wat als een brede richting gezien wordt, de druk op de profielkeuze verlagen.
Deel bericht

Nieuwe website helpt leerlingen bij de voorbereiding op het centraal examen

31.03.21
De nieuwe website lerenvoorhetexamen.nl biedt extra ondersteuning aan leerlingen in aanloop naar de examens vmbo, havo en vwo. Op de website staat informatie die leerlingen nodig hebben om zich goed voor te bereiden op het centraal eindexamen. Kennisnet is één van de initiatiefnemers, samen met OCW, LAKS, Cito, CvTE en vakverenigingen.
Deel bericht

'Minister Slob laat examenleerlingen voortgezet speciaal onderwijs in kou staan'

11.03.21
Boosheid en teleurstelling bij de paar duizend examenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en hun ouders. Minister Arie Slob (ChristenUnie) weigert namelijk deze leerlingen in het speciaal onderwijs te ontzien. Terwijl hij dat bij het gewone voortgezet onderwijs wel heeft gedaan.
Deel bericht

Analyse | Eigenlijk hád Slob al een besluit over de eindexamens genomen

08.03.21
Extra herkansingen, meer tijd voor examens, een vak geheel schrappen: veel ideeën kwamen langs. Minister Slob koos voor een compromis.
Deel bericht

Je wilt niet dat commerciële bijlesbureaus rijk worden van deze crisis

24.02.21
Bijlessen en examentrainingen zijn niet voor alle leerlingen even toegankelijk. Het zijn vooral hoogopgeleide ouders die schaduwonderwijs voor kun kinderen organiseren, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Toch hebben scholen in de coronacrisis extra hulp nodig om leerlingen goed te begeleiden. Kunnen commerciële bedrijven hierbij helpen?
Deel bericht

Opinie | Weg met al die toetsen en examens. Wees mild

22.02.21
Presteren zoals voor corona, dat gaat nu niet. We moeten dat dan ook niet van elkaar verwachten. Ook niet van scholieren, bepleit schooldirecteur Eva Vesseur.
Deel bericht

Eindexamensite helpt leerlingen met goede voorbereiding op hun eindexamens

16.02.21
PERSBERICHT Afgelopen vrijdag maakte demissionair minister Arie Slob bekend dat de eindexamens voor het Voortgezet Onderwijs dit jaar, ondanks corona, toch doorgaan in een aangepaste vorm. Veel leerlingen hebben dit schooljaar echter een achterstand opgelopen omdat ze door Covid 19 niet fysiek naar school konden gaan.
Deel bericht

Deze schooldirecteur uit Emmeloord vindt doorgaan eindexamen onverantwoord: ‘Diploma wordt meer symbool dan prestatie’

15.02.21
Sla de eindexamens over en geef leerlingen geen versoepeld ‘coronadiploma’. Die oproep deed locatiedirecteur Mark Brijan van de Bonifatius-mavo in Emmeloord in een brief aan onderwijsminister Arie Slob. Hij krijgt bijval van andere directeuren, maar de minister besluit anders. ,,Verbazingwekkend, want het doet geen recht aan leerlingen en docenten.”
Deel bericht

Coronavirus en de centrale toetsen en examens in 2020-2021

13.02.21
Het coronavirus heeft ook dit schooljaar grote impact op het onderwijs. Alles is erop gericht om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend.
Deel bericht

‘Examens gaan door, extra onvoldoende moet leerlingen aan diploma helpen’

12.02.21
De centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs gaan dit jaar door. Maar leerlingen die ondanks de eerder aangekondigde extra herkansing nét niet slagen, mogen een extra onvoldoende op hun cijferlijst hebben. Dat lage cijfer mag niet gescoord zijn op Nederlands, Engels of wiskunde.
Deel bericht

Wachten op duidelijkheid over examens: 'Minister kan meer met ons meedenken'

11.02.21
Het kabinet komt naar verwachting eind deze week met meer duidelijkheid over de centrale eindexamens, zo maakte minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) eerder bekend. Vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs, krijgen examenleerlingen wat Slob betreft langer de tijd voor hun examens én een extra herkansing.
Deel bericht

VO-raad pleit voor verdere aanpassing centraal examen

09.02.21
Alleen met een stevig pakket aanvullende maatregelen kunnen de centrale examens dit schooljaar doorgaan zoals in december aangekondigd. Als er door de minister geen of slechts beperkt aanvullende maatregelen worden getroffen, dan is het nodig om het centraal examen in omvang te beperken, bijvoorbeeld tot de kernvakken en eventueel een extra (profiel)vak. Dit adviseert de VO-raad aan minister Slob.
Deel bericht

Slob: volgende week meer duidelijk over eindexamens

05.02.21
Er komt volgende week meer duidelijkheid over de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. Onderwijsminister Slob zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er momenteel volop wordt overlegd met de scholenkoepels.
Deel bericht

Coronacrisis: ‘Mogelijk helft examenleerlingen zakt’

03.02.21
Sommige middelbare scholen verwachten dat tot 50% van de eindexamenkandidaten dit jaar zal zakken. Dat komt doordat de coronacrisis flinke leerachterstanden veroorzaakt. Dat meldt het Financieele Dagblad.
Deel bericht

Voortaan schooldiploma voor leerlingen in praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

22.01.21
De Tweede Kamer heeft op verzoek van minister Slob (Onderwijs) een wijziging van de wet aangenomen waardoor leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) een schooldiploma ontvangen aan het eind van hun schoolcarrière. Leerlingen die niet hebben voldaan niet aan ...
Deel bericht

LAKS: Eindexamens in huidige vorm onhoudbaar

21.01.21
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept minister Slob op zijn besluit over de centrale eindexamens op korte termijn te heroverwegen. Na de nieuwe maatregelen ziet het LAKS de voorbereiding op de eindexamens dusdanig verder verstoord raken, dat deze niet zoals gepland door kunnen gaan.
Deel bericht

Praktijkonderwijs uitgezonderd van schoolsluiting: 'Ik ga toch niet zagen in mijn slaapkamer'

07.01.21
De scholen zijn dicht vanwege het hoge aantal besmettingen met het coronavirus. Maar er gelden een aantal uitzonderingen. In het voortgezet onderwijs blijven de scholen open voor de eindexamenklassen en het praktijkonderwijs. Op het Accent Centrum in Rotterdam-Noord zitten 190 leerlingen en daar is het recept: leren door te doen.
Deel bericht

2020 was recordjaar voor diplomaregister DUO

07.01.21
In 2020 zijn er ruim 1,4 miljoen diploma’s uit het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) gedownload. Het is voor het eerst dat het aantal downloads in een jaar tijd boven het miljoen uitkomt.
Deel bericht

Examenleerlingen volgen les op school; "Op school leren ze meer dan thuis"

07.01.21
Corona is voor de laatste lichting examenkandidaten in het voortgezet onderwijs een grote domper geweest. De lessen gingen niet door, excursies werden afgezegd en zelfs het examen zelf werd geschrapt. Dat moet dit jaar hoe dan ook anders, zo vinden ze op veel scholen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)