AOb: Coronaplan funderend onderwijs kan beter

09.09.22
Adviseurs die het sectorplan corona uit het funderend onderwijs tegen het licht hebben gehouden, zien dat daarin twee belangrijke zaken ontbreken. Zij adviseren om de bedrijfsarts in te schakelen in het gesprek over het beschermen van kwetsbare medewerkers. Daarnaast moet er een corona-module worden opgenomen in de risico-inventarisatie en evaluatie die elke school moet hebben.
Deel bericht

‘Goed nadenken over toekomstige coronamaatregelen’

05.09.22
Als er weer een ernstige coronagolf komt, is het bij het nemen van maatregelen nodig om ook te kijken naar consequenties als achterblijvende leerprestaties en verminderd sociaal-emotioneel welzijn. Dat staat in het adviesrapport 'Coronascenario's doordacht'. The post ‘Goed nadenken over toekom...
Deel bericht

Raad van State mist scholensluiting in nieuwe coronawet

29.08.22
De Raad van State mist in de voorgestelde nieuwe coronawet van gezondheidsminister Ernst Kuipers de mogelijkheid om scholen te sluiten.
Deel bericht

Miljoenen Filipijnse leerlingen na twee jaar lockdown weer naar school

23.08.22
Na een ruim twee jaar durende coronalockdown mogen kinderen in de Filipijnen weer naar school. Voor zowel leerlingen van de basisschool als middelbare school zijn de fysieke lessen hervat. Zo'n 28 miljoen kinderen en tieners staan ingeschreven voor het nieuwe schooljaar.
Deel bericht

Zorgstudent moest soms flink aanpoten in coronatijd, 'Dat was wel pittig, ja'

30.07.22
Zorgstudenten die in coronatijd stage liepen hebben soms een lastige periode achter de rug. Een van hen is Timo Dekker, mbo-student aan Scalda. Hij liep stage bij 's-Heeren Loo in Middelburg, waar mensen met een verstandelijke beperking worden opgevangen, toen in december 2020 bij hem op de afdeling corona uitbrak.
Deel bericht

Coronadraaiboeken: gebruik uw eigen ervaring als bron voor veilig werken en leren op school

28.07.22
De school als fysieke plaats om elkaar te ontmoeten, te leren en te werken kan niet genoeg op waarde worden geschat. De coronapandemie maakte dat pijnlijk duidelijk. Tegelijkertijd waken schoolbestuurders over de veiligheid en gezondheid van hun leerlingen en werknemers. Daarin zijn onder meer de Arbowetgeving, het Bouwbesluit en het Burgerlijk Wetboek maatgevend.
Deel bericht

Schoolachterstanden ook na corona nog een probleem

26.07.22
Middenin de zomervakantie zijn alle stoelen op de scholen vanzelfsprekend leeg. Net als in het begin van dit jaar, toen de scholen vanwege de coronapandemie gedwongen dicht moesten blijven. De schoolachterstanden die er al waren, zijn door deze sluitingen alleen maar groter geworden, meent socioloog Thijs Bol - socioloog aan de UVA - in Vroeg!
Deel bericht

Speciaal onderwijs wil meer aandacht tijdens lerarenopleiding

06.07.22
Pabo-studenten komen vaak te weinig in aanraking met het speciaal onderwijs, zeggen verschillende onderwijsorganisaties. Meer aandacht kan helpen het lerarentekort in het speciaal onderwijs tegen te gaan.
Deel bericht

Ministerie lanceert sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

05.07.22
Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden.
Deel bericht

Wiersma: €140 miljoen voor extra aanpak verbetering ventilatie

30.06.22
Met het najaar op komst, roept minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) scholen en gemeenten op snel werk te maken van betere ventilatie. Om daad bij het woord te voegen, komt er ter ondersteuning €140 miljoen specifiek voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen.
Deel bericht

Nog 4.500 stages te weinig in het mbo, kleinste tekort sinds start coronacrisis

30.06.22
Steeds meer mbo'ers lukt het om op tijd een stage te vinden. Was er begin vorig jaar nog een tekort van ruim 20.000 stageplekken, nu zijn dat er nog zo'n 4.500. Er zijn wel grote verschillen tussen sectoren.
Deel bericht

700 klaslokalen in Eindhoven krijgen desinfectielampen voor schonere lucht

30.06.22
In Eindhoven worden 700 klaslokalen voorzien van desinfectielampen. De ultraviolet-apparatuur (UV-C) moet gaan zorgen voor schonere lucht. De gemeente Eindhoven steekt als eerste stad in Nederland zoveel geld in betere luchtkwaliteit op school. Wel moeten kinderen uitkijken voor de straling, meent TU/e onderzoeker Luc Schlangen.
Deel bericht

Adviescommissie over NPO: Richt je eerst op herstel van sociaal emotioneel welbevinden

18.06.22
Investeer in de relatie tussen leerling en leraar en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dat is de boodschap die de onafhankelijke begeleidingscommissie van het Nationaal Programma Onderwijs, het Platform Perspectief Jongeren, afgeeft in haar tweede advies over het NPO.
Deel bericht

Kuipers: sluiten scholen en kinderopvang bij coronagolf voorkomen

13.06.22
Het kabinet wil "te allen tijde" voorkomen dat scholen en kinderdagverblijven dicht moeten als het coronavirus opnieuw oplaait. De gevolgen van een sluiting zijn te groot, onder meer op "de ontwikkeling van kinderen en jongeren", zegt minister Ernst Kuipers. Sluiting komt pas in beeld als mogelijke maatregel "als we te maken hebben met een virus(variant) waarbij scholieren, studenten en personeel in de scholen en ....
Deel bericht

Miranda heeft twee kinderen met long covid: 'Ons hele leven is veranderd'

11.06.22
Als Miranda de foto's op haar telefoon bekijkt ziet ze haar vrolijke en actieve dochter Tessa. "Telkens word ik geconfronteerd met dat beeld. De laatste maanden ligt ze alleen maar in bed. Ons leven is in korte tijd veranderd", vertelt de Helmondse. Twee van haar vier kinderen, Tom (11) en Tessa (13), hebben long covid.
Deel bericht

Mbo-studenten voelen zich niet gehoord en zijn onzeker over de toekomst

11.06.22
Mbo-studenten voelen zich niet gehoord door beleidsmakers of onderzoekers. Er is ook nauwelijks meerjarig onderzoek naar de mentale gezondheid van deze studenten. Daardoor is deze groep en de ernst van eventuele problemen vaak niet goed zichtbaar voor beleid. Deze studenten willen wel degelijk gehoord worden, het liefst via gesprekken. Dat concluderen het RIVM en het Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum na ...
Deel bericht

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten

10.06.22
Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten.
Deel bericht

NPO verlengd voor mbo en hoger onderwijs

09.06.22
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt voor het mbo en het hoger onderwijs met een jaar verlengd. Hiermee krijgen studenten en instellingen meer tijd om te werken aan herstel. Dat heeft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf bekendgemaakt.
Deel bericht

Impact corona nog steeds zichtbaar in de klas

03.06.22
Corona lijkt alweer even geleden. Toch merken ze in het onderwijs de gevolgen nog steeds. Dan gaat het niet om leerachterstanden, maar om veranderd gedrag van leerlingen. Door schoolsluitingen en onderwijs op afstand zagen leerlingen elkaar de afgelopen schooljaren minder. Bij een deel van de leerlingen leidde dit tot ander gedrag.
Deel bericht

Scholen moeten zich voorbereiden op vier mogelijke scenario’s corona

02.06.22
Momenteel is het relatief rustig op het vlak van corona, maar schijn bedriegt. Van scholen wordt gevraagd om zich goed voor te bereiden op de volgende golven door het opstellen van goede draaiboeken.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)