Toename van corona na eindexamens

15.06.21
Het RIVM ziet na het eerste tijdvak van de eindexamens een toename van jongeren die na een vakantie in het buitenland positief testen op corona.
Deel bericht

Minder impact van corona op onderwijs

15.06.21
Het coronavirus heeft steeds minder directe invloed op het onderwijs. Dat blijkt uit de jongste rapportages over gesloten scholen.
Deel bericht

Onderzoek ministeries OCW en SZW naar beleid rond zelftesten

15.06.21
Het ministerie van OCW en het ministerie van SZW zetten samen een onderzoek uit naar het beleid rondom zelftesten. Wil je meewerken aan het onderzoek?...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)