Blog | Spelend leren en ‘guided play’ als alternatief voor directe instructie

14.01.22
Volgens ScienceDaily concludeert leert een meta-studie van de Universiteit van Cambridge dat ‘begeleid spelenderwijs leren’ voor kinderen tot acht jaar even effectief kan zijn als meer traditionele klassikale instructiemethoden. De studie laat deze effecten zien bij...
Deel bericht
(advertentie)

Waarom wil China invloed uitoefenen op Nederlandse academici?

20.01.22
Regelmatig is er nieuws over de invloed van China in het Nederlandse hoger onderwijs. Gisteren weer, met de onthulling van de NOS dat een onderzoekscentrum aan de Vrije Universiteit (VU) honderdduizenden euro's uit China krijgt, en daarmee een mensenrechtenvisie verspreidt die de machthebbers in Peking goed uitkomt. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de VU de subsidie stopgezet. Het geld zal worden teruggestort, zegt de universiteit.
Deel bericht

VU zet omstreden Chinese subsidie stop voor onderzoekscentrum

20.01.22
De VU in Amsterdam zet de subsidie stop die de universiteit ontvangt uit China voor het Cross Cultural Human Rights Centre (CCHRC). Dat zegt de VU in een reactie na onthullingen van de NOS over de gang van zaken bij het onderzoekscentrum. Het bedrag dat de universiteit voor dit jaar al heeft ontvangen, wordt teruggestort.
Deel bericht

China financiert onderzoek naar mensenrechten bij de VU

19.01.22
Een onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam doet onderzoek naar mensenrechten met behulp van geld van een Chinese universiteit. Dat blijkt uit stukken in handen van de NOS. Hoogleraren van het centrum pleiten geregeld voor een alternatieve visie op mensenrechten, onder andere als het gaat over China.
Deel bericht

Onderwijsbonden: ‘Werkgevers moeten zorgen voor medische mondkapjes personeel’

19.01.22
De werkgevers in het onderwijs moeten zorgen dat personeelsleden kunnen beschikken over medische mondkapjes. Dat schrijven de gezamenlijke onderwijsbonden, waaronder de AOb, aan de werkgevers in het funderend onderwijs, mbo en het hoger onderwijs.
Deel bericht

Hoe blijven we onze leerlingen en studenten motiveren in deze tijd?

18.01.22
We willen allemaal graag werken met gemotiveerde leerlingen en studenten. We merken echter ook dat in deze tijd van corona-maatregelen en lockdowns, het soms moeilijker lijkt om leerlingen en studenten gemotiveerd te houden.
Deel bericht

Mbo, hogescholen en universiteiten openen deuren

17.01.22
In het middelbaar beroepsonderwijs en op universiteiten en hogescholen mag vanaf maandag weer fysiek onderwijs worden gegeven. Wel geldt dat er maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn in een les- of collegezaal. Voor tentamens en examens is er een uitzondering.
Deel bericht

Onderwijs haalt opgelucht adem: ‘Beperkingen zijn begrijpelijk, sluiting echt niet meer’

15.01.22
Het onderwijs reageert verheugd en opgelucht dat er weer fysiek onderwijs mag worden gegeven in plaats van louter online. Daarmee is het hele onderwijs weer open. Voor het mbo geldt wel een maximum van 75 mensen per ruimte en twee keer per week zelftesten. Het basisonderwijs alsook de middelbare scholen en buitenschoolse opvang openden maandag hun deuren al.
Deel bericht

Kuipers over toename zelfdodingen bij jongeren: ‘Heeft ook te maken met herhaald sluiten scholen’

14.01.22
In 2021 hebben meer dan 300 jongeren onder de 30 jaar suïcide gepleegd. Dat is zo'n 15 procent meer dan in de jaren daarvoor. Vooral in de ‘lockdownmaanden’ januari, februari en december was een hoger aantal zelfdodingen te zien.
Deel bericht

Meer suïcides onder jongvolwassenen tussen 20 en 30 jaar

14.01.22
De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) analyseert elke maand de meest recente suïcidecijfers. Over de periode tot en met december 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland. Echter de CANS ziet dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in december 2021 hoger is dan in eerdere jaren. Ditzelfde beeld werd ook gezien in januari en februari 2021.
Deel bericht

Doelmatigheid miljardensteun voor onderwijs niet te controleren

14.01.22
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kent onvoldoende duidelijk geformuleerde maatschappelijke doelstellingen. Dat concludeert de commissie voor de Rijksuitgaven nadat de Kamer de Algemene Rekenkamer vroeg inzicht te bieden in de behaalde resultaten van het NPO.
Deel bericht

Opinie | Studenten zijn moedeloos en radeloos. Hoeveel kunnen we nog van hen vragen?

14.01.22
Wentel de (psychische) gevolgen van de coronacrisis niet alleen af op studenten, vindt Bjorn Blom, bestuurslid bij het Interstedelijk Studenten Overleg.
Deel bericht

Afstandsonderwijs kán wel succesvol zijn

13.01.22
Hoewel veel studenten erover klagen, lijkt afstandsonderwijs al bijna twee jaar lang de normaalste zaak van de wereld. Onderzoekers van het Education Lab denken dat afstandsonderwijs met de juiste interventies toch een succes kan worden.
Deel bericht

Kabinet gaat versoepelen: onderwijs open, sporten mag weer, naar winkel en kapper op afspraak

13.01.22
Het kabinet haalt het land zaterdag wat meer van het lockdownslot. Het hoger onderwijs en mbo gaan weer open, sporten mag weer, winkelen op afspraak en naar de kapper kan ook. Haagse bronnen bevestigen de gedeeltelijke heropening.
Deel bericht

Gaan het hoger onderwijs en mbo weer open? 'Het moet echt, zo kan je niet met ons omgaan'

13.01.22
tudenten kijken met spanning uit naar de persconferentie van morgen. In tegenstelling tot het primair en voortgezet onderwijs zijn de deuren van mbo's, hogescholen en universiteiten nog dicht. Een slechte zaak volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Deel bericht

Romy (31) knokte zich via mavo, mbo, hbo én universiteit naar haar droombaan

13.01.22
Op de middelbare school weet Romy Decates ineens wat ze wil worden: orthodontist of tandarts. Ze weet ook dat ze vanaf de mavo een lange weg te gaan heeft. Decates worstelt zich stap voor stap door het mbo, hbo en uiteindelijk een universitaire studie om haar droombaan te bereiken. Dertien jaar later is ze dan eindelijk officieel tandarts.
Deel bericht

Takenpalet faciliteert gesprek over vaardigheden en taken academisch geschoolde leraren

12.01.22
Steeds meer schoolbesturen en schoolleiders zien de toegevoerde van academisch opgeleide leraren. Toch worden hun specifieke vaardigheden lang niet altijd benut. Het Takenpalet academische leerkrachten geeft inzicht in welke aanvullende taken een academisch leerkracht kan vervullen. Een handig hulpm...
Deel bericht

'Lange lockdowns leveren studenten blijvende psychische schade op'

12.01.22
Dat we nu opnieuw in een wekenlange lockdown zitten, is voor jongvolwassenen niet alleen heel vervelend maar ook gevaarlijk. Zij kunnen er blijvende psychische klachten aan overhouden nu ze alsmaar thuis zitten. "De lockdown is bedoeld om ziekte te voorkomen, maar juist door de lockdown worden mensen ziek."
Deel bericht

Dijkgraaf zal heropening hoger onderwijs ‘stevig inbrengen’

11.01.22
De nieuwe minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf (D66) zal de heropening van het hoger onderwijs ‘nog eens heel stevig inbrengen’ de komende dagen. Na de eerste ministerraad van kabinet-Rutte IV zegt hij dat dit punt ‘hoog op het prioriteitenlijstje’ staat. De minister vindt het belangrijk ‘dat we de gezondheid en toekomst van onze kinderen bovenaan zetten’.
Deel bericht

Drie principes voor minister Dijkgraaf

10.01.22
Volgens de scheidend minister van OCW kan de onderfinanciering van de Nederlandse wetenschap pas worden opgelost als er een nieuw kabinet met een nieuw regeerakkoord komt. Welnu, het nieuwe kabinet is daar. Auteurs van WOinActie geven de nieuwe minister van OCW drie principes mee die leidend moeten zijn bij het verdelen van de beloofde miljarden: vergoed het geleverde werk, investeer in onderwijsgerelateerd onderzoek en ...
Deel bericht

Dennis Wiersma moet van Leven Lang Ontwikkelen een succes maken

10.01.22
Dennis Wiersma, de nieuwe minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs, wordt ook verantwoordelijk voor Leven Lang Ontwikkelen. Een agenda waar de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland de komende periode grote doorbraken willen realiseren. Zo hebben de koepels bij het Groeifonds een grote aanvraag voor Leven Lang Ontwikkelen ingediend.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)